0 0
Read Time2 Minute, 57 Second

Het gaat goed met de economie, aldus de nog verse regering. We gaan er met z’n allen  “bruto” op vooruit. Hoeveel blijkt uit mijn eerdere stuk over de begroting waar ik uiteenzet hoe de bruto procenten vooruitgang een netto achteruitgang werden.

Om dat tegen te gaan en om tegen het systeem te schoppen ben ik op het moment bezig om een stap-voor-stap handleiding te schrijven over hoe je als ZZP’er of kleine ondernemer dezelfde belasting betaalt als een Shell, NS of Unilever. U weet wel, de Nederlandse trots wat ondernemingen betreft. Dit doe ik omdat er de afgelopen 30 – 40 jaar niets is veranderd om de creatieve door politici en bedrijven ontwikkelde oplossingen om de wet te ondermijnen door geen enkele partij effectief wordt tegengegaan. #duh

Een dergelijke handleiding is eenvoudig te schrijven, maar ik wil een stap verdergaan. Ik zet een dergelijke constructie op en pas deze zelf toe als ZZP’er. Waarbij ik mijn persoonlijke ervaringen wil delen en wil laten zien hoe makkelijk het is om nauwelijks belasting te betalen, want het kan en mag.

Het enige wat politiek werkt is om massaal gebruik van te maken van de bestaande wetgeving. Mogelijk komen dan de dames en heren politici eindelijk eens in beweging en nemen zij woorden als “dit kan toch niet” niet alleen in de mond maar brengen het ook tot daad. Onze regering doet er op dit moment alles aan om maar niet de grootste bedrijven, die netto niets tot nauwelijks bijdragen aan onze maatschappij, voor het hoofd te stoten. Zo heeft 13 december j.l. minister Halbe Zijlstra dit verdragje even gedeeld: “Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving“.

Je kunt lezen dat dit multilaterale belastingverdrag poogt gapende gaten in de bestaande belastingverdragen te dichten, waarvoor dank en goede inspanning. Echter… Aan het eind van elk artikel (48x in totaal) staat er ”

Een Partij kan zich het recht voorbehouden dit artikel in zijn geheel niet toe te passen op haar gedekte belastingverdragen

Zeker als je belastingverdragen aan het sluiten bent met landen als Zambia… #nojoke Hierdoor geef je dus de rijkere inwoners en bedrijven van een land de mogelijkheid om belastingen te ontwijken. Belastingen die een land als Zambia hard nodig heeft voor, laten we zeggen, fundamentele voorzieningen. Los daarvan, wat is de economische noodzakelijkheid voor een verdrag met dit land? Kan iemand mij dat uitleggen? Even uw speciale aandacht voor rechtsboven bij de inbreng op de website van de Tweede Kamer. Oftewel: ‘Locatie: onbekend en Besloten’. Heel transparant die totstandkoming van belastingverdragen…

Wel geinig, toch? Ik bedoel je maakt een wet en daarbij zet je “Ja, mag. Maar hoeft niet hoor” wat is dan de toegevoegde waarde van het hebben van deze wet als je er niet op kunt handhaven en onmogelijk naar de rechter kunt stappen, want “hoeft niet“?

Tegelijkertijd is de belastingdruk op burgers alleen aan het toenemen. We leven in een van de rijkste landen waar de balans tussen belasten en werken op z’n minst zoek is.

Daarnaast vloeit er EUR 4.000.000.000.000,- (vierduizendmiljard) jaarlijks door ons land zonder dat daar maar 1 euro aan belasting van wordt afgedragen. Is dit houdbaar? Kort gezegd: nee. Op een gegeven moment kunnen burgers niet meer betalen. Kan er niet meer op sociale voorzieningen bezuinigd worden en kan de zorg niet goedkoper. Zo ziet elke burger uiteindelijk blauw zoals de enveloppen die zij ontvangen. Elke regering tot nu toe: ja maar het ligt aan u, de burger

– wordt vervolgd –

 

 Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Ahmed Aarad

Written by Ahmed Aarad

Bestuurder bij stichting Open Source & Overheid, freelance ICT en Aanbestedingsjurist, distantieert zich van rechts/links denken heeft het liever over goed of fout en vindt dat integriteit niet te leren is. “If you are not a better person tomorrow than you are today, what need have you for tomorrow?”