1 0
Read Time7 Minute, 1 Second

Achtergrond

In Nederland is iedereen, in theorie, voor de wet gelijk. Haast iedereen houdt zich aan de regels en draagt belasting af om ervoor te zorgen dat essentiële zaken kunnen worden bekostigd. Zaken zoals infrastructuur, onderwijs, veiligheid en zorg. Er is helaas ook een groep die helemaal niets wil bijdragen. Een groep die parasiteert op de rest. Niet omdat zij niet willen werken en daardoor bewust in een uitkeringssituatie willen blijven zitten. Nee, een groep die, net zo of misschien zelfs, veel erger is dan dat. Deze groep bevat de meest vermogenden van ons land die er alles aan doen om zo min mogelijk, en naar wat blijkt vaak niets, bij te dragen. Klinkt behoorlijk sociocommumarxistisch, toch? Bear with me… It gets better.

Vermogensbelasting, wat is het?

Wat wil het geval. De Belastingdienst kent twee typen vermogensbelasting. Om te beginnen is vermogen de waarde van alle bezittingen minus de schulden. Daarnaast betaalt men belasting over inkomen dat men verkrijgt uit vermogen. Over deze inkomsten betaalt men 30% inkomstenbelasting. Dat dit 6,55% minder belasting is dan iemand die voor minimumloon full-time wc’s staat te schrobben of als agent bij de politie aan de slag gaat doet er even niet toe. Het ‘vermogensdeel’ van de vermogensbelasting is opgedeeld in een 3-tal schijven.

Laat ik het proberen uit te leggen door middel van de voorbeelden die de Belastingdienst zelf gebruikt en geholpen door een vermogensbelasting-calculator. We gaan uit van 2016 want daar hebben wij CBS cijfers over. En omdat per 1 januari 2017 het eerder genoemde inkomensbelastingdeel van de vermogensbelasting onder grote druk is verlaagd.

  • Een alleenstaand persoon met € 100.000 aan vermogen betaalt € 906 (0,9%) per jaar
  • Een alleenstaand persoon met € 1.000.000 aan vermogen betaalt € 11.706 (1,2%) per jaar
  • Een alleenstaand persoon met € 3.148.148* aan vermogen betaalt € 37.484 (1,2%) per jaar
  • Een alleenstaand persoon met € 10.000.000 aan vermogen betaalt € 119.706 (1,2%) per jaar
  • Frits Goldschmeding met een vermogen van € 4,7mld, € 56,4mln (1,2%) zou moeten afdragen per jaar

Hierdoor zou alleen al de top 10 van de meest vermogende personen in Nederland € 247,2mln in 2016 aan enkel vermogensbelasting moeten afdragen. Deze 10 personen hebben een cumulatief ‘bekendvermogen van € 20,6mld. Voor de context, de vermogensbelasting die enkel door deze 10 heren wordt opgebracht betreft meer dan de helft (59%) van alle (januari 2016 431.220 personen x € 972,70  = € 419mln) bijstandsuitkeringen. Of het overgrote deel van de jaarlijkse begroting (€320mln pag. 3) van de Koninklijke Marechaussee. Hiervoor zijn we ze ook ontzettend dankbaar, of toch niet?

Opbrengsten 2006-2016

Behoorlijk duidelijk, toch? De Belastingdienst heeft met deze belasting in 2016 in totaal € 0,00 opgehaald volgens het CBS. Dit kan echt niet kloppen. Wordt dit wellicht onder “vermogensheffingen” geplaatst door het CBS?… Het CBS stelt zelf het volgende over dat laatste:

Vermogensheffingen; Verplichte, niet-periodieke betalingen aan de overheid, die gebaseerd zijn op het vermogen van de belastingplichtigen. In de praktijk gaat het hierbij altijd om successierechten.

Toelichting:
De vermogensbelasting wordt niet tot de vermogensheffingen gerekend. Deze wordt namelijk periodiek geheven en wordt daarom gerekend tot de belastingen op inkomen en vermogen.

We zien ook in de eerder genoemde tabel van het CBS dat het niet één enkel foutje betreft. Na in het top jaar 2007 € 30mln aan vermogensbelasting te hebben opgehaald, is er een dalende trend ingezet. Met als resultaat dat er sinds 2014 nog geen miljoen Euro aan vermogensbelasting per jaar in totaal wordt opgehaald. Als klap op de vuurpijl heeft de overheid in 2006 zelf € (MIN) 6 mln opgehaald. Negatief dus. Mag ik dan ervan uitgaan dat dit een teruggave is aan mensen die juist vermogensbelasting hebben moeten betalen??

– UPDATE –
Ik ben inmiddels een stap verder om precies uit te zoeken hoeveel belasting er over vermogen wordt afgedragen. Middels deze tabel van het CBS zien we dat er in 2016 € 78mld aan “Totaal belasting aan inkomen en vermogen” is geïnd. Het CBS bedoelt het volgende hiermee:

Totaal belastingen op inkomen en vermogen.
Belastingen op inkomen en vermogen zijn alle verplichte betalingen die regelmatig door de overheid over het inkomen en vermogen van bedrijven en huishoudens worden geheven. Bij vennootschappen is dit met name de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting. Deze belastingen hebben als grondslag de winst van vennootschappen. De belangrijkste belasting op inkomen betaald door huishoudens is de loon- en inkomstenbelasting. Alle belastingen die huishoudens afdragen in hun hoedanigheid van consument worden gerekend tot belastingen op inkomen en vermogen. Zo wordt het deel van de onroerendezaakbelasting op woningen dat is betaald door bewoners, gerekend tot de belastingen op inkomen en vermogen. Het deel dat is betaald door exploitanten van woningen, waartoe ook de eigen-huis eigenaren behoren, wordt beschouwd als niet-productgebonden belastingen. Enkele belastingsoorten die bij producenten gerekend worden tot belastingen op productie en invoer worden bij huishoudens, in hun hoedanigheid van consument, beschouwd als belastingen op inkomen en vermogen. Zo is de motorrijtuigenbelasting op auto’s die privé worden gebruikt, gerekend tot de belastingen op inkomen en vermogen. Niet-periodieke heffingen, zoals de successierechten, zijn als vermogensheffingen (kapitaaloverdrachten) aangemerkt.

Door de wijziging van de wet op de vermogensbelasting in 2000 is het ONMOGELIJK geworden om inzichtelijk te krijgen hoeveel belasting er wordt geheven op vermogen. Via deze tabel kunnen we in ieder geval de ontwikkeling volgen vanaf 1995. Een van de conclusies die we kunnen trekken is dat er tot 2000 iets minder dan € 1mld per jaar aan vermogensbelasting werd geïnd en daarna een dalende trend inzette om uiteindelijk in het negatief te eindigen.

Een van de meest in het oog springende zaken is dat er sinds 2011 structureel een negatief bedrag aan inkomstenbelasting wordt opgehaald door de Belastingdienst. Met als hoogtepunt 2016 waar min € 5mld is opgehaald. Wederom dit is strikt de inkomstenbelasting waar de vermogensbelasting onder zou moeten vallen. Voor de duidelijkheid CBS schrijft het volgende over de inkomstenbelasting:

Inkomstenbelasting Een belasting op inkomen. Bij de bron ingehouden belastingen op inkomen, zoals loonbelastingen en regelmatige voorschotten op de inkomstenbelasting, kunnen worden geregistreerd in de periode waarin ze worden betaald, terwijl eindafrekeningen kunnen worden geregistreerd in de periode waarin de belastingverplichting is vastgesteld. Inkomstenbelasting is verschuldigd over het belastbaar inkomen uit werk en woning en uit sparen en beleggen.

De conclusies die we kunnen trekken is dat ongeacht het vermogen men maximaal 1,2% per jaar hierover zou moeten betalen. Die 1,2% zou jaarlijks (1,2% van € 1.053mld aan vermogen) rond de € 13mld moeten opbrengen. Het inkomstenbelastingdeel, zoals hierboven beschreven, zou dit moeten omvatten. Echter laat dit de laatste 5 jaar een negatief getal zien wat zou moeten duiden op een uitkering. Dit blijkt niet alleen uit cijfers van het CBS maar ook door het Ministerie van Financiën zoals hieronder gelinked.

Help the 1%, geef nu op Giro555

Komen we uit bij mijn eerder vermeld sterretje* bij € 3.148.148. Dat is namelijk het gemiddeld vermogen van alle 108.000 miljonairs in Nederland. Deze bezitten, volgens het CBS, in totaal zo’n € 340mld. Als je dat deelt kom je dus uit op de grofweg € 3,1 mln aan vermogen per miljonair. Dan hebben we het dus niet meer over opa en oma die hun hypotheek hebben afgelost maar over de écht vermogenden in dit land. Als we het CBS mogen geloven dan wordt er nog geen 0,02% (€ <1 mln) over de € 340mld geheven. Terwijl enkel deze groep burgers goed zou moeten zijn voor € 4.1mld (1,2%) aan vermogensbelasting. Gelukkig maar, want deze groep heeft al onze steun en hulp nodig. Er komen steeds minder vermogenden bij en het gaat steeds slechter met de aller rijksten in dit land zo niet wereldwijd.

Kan ik er naast zitten? Ja, dat zou zou maar eens kunnen echter voorlopig zijn dit niet mijn cijfers maar die van het CBS enne… nog belangrijker… van het ministerie zelf. Die laatste is geüpdatet op 27 mei van dit jaar, en kun je vinden onder “Dataset 5: Overzicht van belasting en premie ontvangsten” onder de genoemde link. Nou ja vinden… Vermogensbelasting komt nog niet eens voor op de lijst van ontvangsten!

Alsof dit niet schadelijk genoeg is zou je verwachten dat het leger van televisie economen, statistici, fiscalisten, politici en journalisten dit zouden moeten opmerken. Het tegendeel blijkt tot nu toe waar… Tenslotte maakt het helemaal niet uit. U en ik trekken wel weer de portemonnee om deze noodlijdende groep te ontlasten. Teiltje iemand?Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Ahmed Aarad

Written by Ahmed Aarad

Bestuurder bij stichting Open Source & Overheid, freelance ICT en Aanbestedingsjurist, distantieert zich van rechts/links denken heeft het liever over goed of fout en vindt dat integriteit niet te leren is. “If you are not a better person tomorrow than you are today, what need have you for tomorrow?”