Team:

  Ahmed Aarad

Hij had net zo goed Peter kunnen heten want dat rijmt tenminste met beterweter. Kan in 6 talen grammatica en spellingfouten maken.

   Frank van Dorp aka Russell’s Teapot

Een vent die over alles een mening heeft en die deelt met het internet. Durft alleen over de inhoud te debatteren, voor discussies op de persoon is hij te laf, vandaar het pseudoniem.

  Dan Einhorn

Sinds hij zo’n 36 jaar geleden begon te praten, en sindsdien nog niet is opgehouden, heeft hij over alles en iedereen een mening die hij (al dan niet gevraagd) met iedereen deelt. Tevens maakt hij, als beleidsmedewerker bij het Centraal Joods Overleg, actief deel uit van het zionistische wereldcomplot.