Dank voor je bezoek aan ons hoekje op de interwebs. Voel je vrij om al hetgeen hier is gepubliceerd te delen, gebruiken en naar te refereren. Dit geldt niet voor commercieel gebruik. Neem daarvoor contact met ons op.

Waarom heet dit blog Salt Mines?

Salt Mines heeft andere betekenis dan enkel zout mijnen. De term salt mines wordt ook gebruikt om een overmaat, of een grote massagroep op een of meerdere gebieden, bestaande uit individuele mensen die op een salty, e.g. boze, manier zich uiten of handelen.

Velen, zo niet, al deze mensen vormen een belangrijk deel van de bevolking die hun intelligentie of intuïtie niet gebruiken in een mate die noch gezond noch praktisch is.

Wij proberen me met dit blog ons te verzetten tegen, soms extremistische, voor- en tegenkampen. Men wordt bij elk dilemma in een voor- of tegengroep geplaatst. Of iemand het wil of niet. En op basis van oppervlakkige criteria bepaalt men tot welke groep je hoort. Er tegen verzetten heeft vaak geen enkele zin of leidt tot totale uitsluiting.

Elk van de kanten heeft zijn eigen feiten die de andere kant weer alternative facts noemt. Wat voor de ene kant fake news is is voor de andere echt news. De crux is dat het voeren van de discussie, het ruzie maken en gelijk krijgen van de ander hogere prioriteit heeft dan het oplossen van het dilemma.

Heb je vragen? Mooi, wij misschien de antwoorden! Wacht niet langer en neem contact op via:

Twitter, LinkedIn of reageer per email