0 0
Read Time6 Minute, 1 Second

Privacy

Om alle ‘experts’ even op scherp te zetten zou ik willen beginnen met: Privacy is een fundamenteel mensenrecht waar juridisch nauwelijks een internationale sluitende definitie voor bestaat. Daar waar we het normaal hebben over diefstal, misbruik of fraude moet er vaak zaak voor zaak inhoudelijk gekeken worden of er überhaupt sprake is van schending van privacy.

Doordat privacy steeds complexer, vanuit de wet, te maken, wordt het steeds moeilijker om juridisch te doorgronden wat wel en niet mag. Dit heeft als gevolg dat menig ervaren privacyexpert zijn kop breekt over interpretaties van de privacywetgeving. Laat staan Kamerleden en senior beleidsmakers bij de verschillende ministeries die onder zware tijdsdruk, vaak, domme ideeën moeten gieten in wetten en deze vervolgens ordentelijk de bestuurlijke chaos in te helpen. #uvraagtwijdraaien

Inlichtingendiensten

Een van de top 5 domme ideeën van het kabinet Rutte II is toch wel de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) waarvan het ‘sleepnet‘, kom ik later op, onderdeel van is. Een groter probleem is dat er 1 inlichtingenorgaan aan het ontstaan is wat niet bepaald een gezonde ontwikkeling is voor een democratische rechtstaat. Ik geef u de Joint Sigint Cyber Unit, een gezamenlijk onderdeel van de Nederlandse geheime diensten AIVD en MIVD en is gericht op het afluisteren van radio- en satellietverkeer (Sigint) en het verkrijgen van inlichtingen via cyberoperaties. De JSCU is begin 2013 opgericht en per 15 juni 2014 operationeel geworden.

Een organisatie, dat dus en militair en civiel is, dat de volgende bevoegdheden heeft onder de WIV 2002:

 • Het observeren en volgen van personen, al dan niet met behulp van apparatuur
 • Het onder een dekmantel verzamelen van informatie en het beschermen van nationale belangen
 • Het doorzoeken van besloten plaatsen en gesloten voorwerpen, al dan niet met behulp van technische hulpmiddelen. Hiertoe is toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken, resp. Defensie vereist.
 • Het heimelijk openen van brieven e.d., maar alleen na verkregen toestemming van de rechtbank Den Haag.
 • Het binnendringen in een “geautomatiseerd werk”, al dan niet met behulp van technische hulpmiddelen, valse signalen, valse sleutels of valse hoedanigheid. Hiertoe is toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken, resp. Defensie vereist.
 • Het gericht aftappen, ontvangen, opnemen en afluisteren van elke vorm van gesprek of telecommunicatie. Ook dit mag alleen met toestemming van de betrokken minister.
 • Het afluisteren van niet-kabelgebonden telecommunicatie die zijn oorsprong of bestemming in andere landen heeft. Hiervoor is geen toestemming van een minister vereist, maar wel voor het op namen, nummers en trefwoorden doorzoeken ervan. Dit laatste geldt eveneens voor niet-kabelgebonden communicatie waarbij verzender en ontvanger zich in Nederland bevinden.
 • Het bij telecomaanbieders opvragen van gegevens (waaronder naam en adres) over een gebruiker. Hiervoor is geen toestemming van een minister vereist en de betreffende bedrijven zijn verplicht om de gevraagde gegevens te verstrekken.

Het is even belangrijk de taken op te sommen in het kader van de nieuwe te implementeren WIV, waarvan de regering het volgende te zeggen heeft:

De technologische vooruitgang heeft de Wiv ingehaald. Willen de diensten hun taak zo goed mogelijk kunnen blijven doen, dan is aanpassing nodig. Het gaat dan vooral om het verzamelen van gegevens van telefoon-, e-mail-  en internetverkeer. Of dit nu via de ether gaat of via de kabel

Een normaal lezer zou zich afvragen wat dan precies het verschil is, toch? Het verschil betreft het ongericht verzamelen van álle data. De facto maak je de volledige bevolking verdacht, want anders mag je in ons vrije land geen strafrechtelijk onderzoek doen. Ik trek deze conclusie omdat hiertoe enkel toestemming toe gegeven mag worden indien dit past in het plaatje van: Noodzakelijkheid, Propotionaliteit en Subsidiariteit.

Sleepnet

Vooropgesteld dat een dergelijk middel nooit heeft gewerkt is het toch wel vreemd dat politici dit willen. Met nadruk op politici want de belofte om een sleepnet te implementeren heb ik niet in een partijprogramma kunnen vinden. Dus wie bepaalt dat er zoiets moet komen?

Terug naar het sleepnet. Het doet precies waar het voor staat: ongericht alles opvangen en verwerken. Zoiets als het Echelon onderzoek en rapport (2001/2098(INI)) waar het Europees Parlement in 2001. Het onderzoek constateert dat er een wereldwijd sleepnet al jaren actief is. Iets wat wij, 16 jaar later, proberen tegen te houden. De meerderheid van journalisten hebben vaak het geheugen van een gemiddelde goudvis dus ook dit (194 pagina tellende onderzoek) is ze in deze discussie volledig ontgaan. Dat het debat omtrent dit onderzoek meerdere malen is gevoerd in ons Parlement. Maar bovenal dat een sleepnet in strijd is met niet alleen de geldende mensen- en privacyrechten maar ook met simpelweg ‘common-sense‘.

Iets dat elders nooit heeft gewerkt toepassen in ons land is gewoonweg niet logisch. Terroristen hebben laten blijken dat zij vooral geen “elektronische” hulpmiddelen gebruiken om met elkaar te communiceren. Terreurcellen krijgen orders, naar wat blijkt, van mond tot mond. Er wordt afgesproken wanneer een daad wordt uitgevoerd of waar ze afspreken om explosieven en etc te kunnen ontvangen. Om dat laatste in goede banen te leiden kan, iemand met een nieuw account, op Facebook een post op zijn wall krijgen van een video van René Froger – This Is The Moment, bijvoorbeeld. Om elke onzekerheid teniet te doen vind dit enkel plaats op een woensdag nacht tussen 02:15-02:30. Hoe een sleepnet dit opmerkt en vlagt als potentieel gevaar ontgaat me. En zo zijn er miljarden tot de miljarden macht aan variaties die je kunt toepassen die niet op te merken zijn, gevolg: aanslagen.

Golfstaten

Eerder schreef ik dat politici schuldiger zijn dan extremisten aan aanslagen. Ik blijf nog steeds bij deze stelling gezien het feit dat we richting de veroorzakers van dit geweld keer op keer niets durven doen. Misschien en in plaats van uitvoering te geven aan deze absurde wet zouden onze beleidsmakers het moeten hebben over de grote met bommen en geld beladen olifant in de kamer.

Heeft iemand sancties gezien richting de golfstaten nadat bekend werd dat zij terreurgroepen financieren? Welke burgers zouden tegen sancties zijn tegen dit soort landen? Voordat Koenders weer gaat beginnen over stille diplomatie gaat dit feestje van haat en geweld verspreiding nog steeds door in ons land. Voorlopig met of zonder sleepnet.

Conclusie

 • Een sleepnet is niet alleen tegen onze grondrechten maar gaat in tegen de vrijheden waar wij als samenleving voor staan.
 • Er is geen bewijs dat een sleepnet (heeft ge)werkt of proportioneel is om ons allemaal 24/7 af te luisteren en door te dringen in elk aspect van ons privéleven.
 • Islamisme moet bij de bron worden aangepakt en die zit niet hier in Nederland maar in landen die wij tot op de dag van vandaag onze ‘bondgenoten’ en ‘vrienden van het Koningshuis’ noemen.

Een referendum over dit onderwerp brengt een komend kabinet bij start al in de problemen. Ook zij moet kunnen zien dat er geen enkele rationele onderbouwing mogelijk blijkt van een sleepnet. Bovendien bestaat er geen maatschappelijk draagvlak voor dit middel.

Bovenstaand is de reden waarom ik het initiatief steun voor een referendum dat ons burgers allemaal, en in privé, aangaat. Ik raad je aan om hetzelfde te doen indien je vind dat de overheid niets te zoeken heeft in jouw privéleven.

Teken vandaag nog op https://teken.sleepwet.nl/

 

 

 Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Ahmed Aarad

Written by Ahmed Aarad

Bestuurder bij stichting Open Source & Overheid, freelance ICT en Aanbestedingsjurist, distantieert zich van rechts/links denken heeft het liever over goed of fout en vindt dat integriteit niet te leren is. “If you are not a better person tomorrow than you are today, what need have you for tomorrow?”