0 0
Read Time2 Minute, 39 Second

Wat een #ophef weer. De WIV, de wet die inlichtingendiensten de mogelijkheid geeft om op grote schaal data te verzamelen, verwerken en voor 3 jaar op te slaan. Met als doel: betere veiligheid…

Begin hiermee ALSJEBLIEFT. Ligt dit aan onvoldoende data? Of….

Het ligt daarom dan ook nooit aan de timmerman dat hij een klus verprutst… Neehee het ligt aan de hamer, de winkelhaak of het schuurpapier maar nooit aan hemzelf.

Resultaat van de succesvolle implementatie van deze wet: “de veiligheidsdiensten hadden deze persoon al in het vizier of volgden deze alKlinkt bekend? Ok, dat houdt dus in dat onze inlichtingendiensten al functioneerden zonder aanvullende wetgeving. #logica

We hebben het ook over de minister van VenJ en de NCTV… Die gezamenlijk tot de bizarre conclusie komen dat we 3 (DRIE) terroristische organisaties kennen in Nederland.

Ik lig er, eerlijk gezegd, niet over wakker. Mijn redenen hiervoor zijn dat de wet klaarblijkelijk in strijd is met het Europees Verdrag van Rechten van de Mens. Reden hiervoor is dat het ongericht op grote schaal aftappen van burgers gewoon verboden is in Europa. Waarbij minister Plasterk in dit geval overeenkomsten toont met Putin en ook deze uitspraken naast zich neerlegt. #thisisnotsovietrussia

Daar is recentelijk nog uitspraak over gedaan en misschien belangrijker, het betreft ICT. Voorlopig gaan de meest basale ICT zaken nog steeds fout en is de overheid tot ver in de Tweede Kamer aan toe niet instaat om zichzelf te beschermen laat staan ons. Waar zij nu meer “dingen”, echte plannen heeft ook NIEMAND gezien (dat terzijde), terug gaat doen.

Wat betreft privacy kan ik helder zijn. Privacy wordt met succes door de Europese Commissie gesloopt. Waarbij nieuwe vernietigende wetgeving als GDPR/AVG wordt geroemd als stap vooruit. Kan ik dat onderbouwen? Ja… Het Data zonder grenzen onderzoek. Must read voor iedereen, het is dan ook zo geschreven dat zelfs politici het kunnen lezen en begrijpen. Conclusie:

“Op basis van dit onderzoek concluderen wij dat de Europese wet- en regelgeving niet slaagt in het borgen van het recht op gegevensbescherming of het recht op privacy, zoals vastgelegd in het Europees Handvest van de Fundamentele Rechten.”

De aanbevelingen staan in het rapport zelf. Is daar aandacht voor? Neej, dus waarom zou je druk maken als politici van heel links tot heel rechts klaarblijkelijk geen idee hebben waar ze mee bezig zijn, privacy organisaties op de eigen funding zitten en journalisten alleen uit zijn op snelle soundbites en click-bait zoals ook dit weer.

Dit sensatie hoppen van alle partijen moet ophouden. We moeten eens wat structureler kijken naar de problemen binnen onze samenleving. Samen. Niet van uit tig verschillende organisaties en personen.

Bottomline: Ten eerste: Het gaat niet over veiligheid, het gaat over geld. De echte problemen in dit land worden niet aangepakt. Voorlopig wint de terrorist, niet omdat deze slimmer of sterker is maar omdat onze politici niet de oorzaak van het probleem willen aanpakken. En stop met de bullshit dat we samen met regimes die verantwoordelijk  zijn voor de terreur, terreur aan het bestrijden zijn.

Ten tweede: Privacy gaat over jou and you don’t know what you got till it’s gone.

*voor het copy-paste journaille, klik eens door de links.Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Ahmed Aarad

Written by Ahmed Aarad

Bestuurder bij stichting Open Source & Overheid, freelance ICT en Aanbestedingsjurist, distantieert zich van rechts/links denken heeft het liever over goed of fout en vindt dat integriteit niet te leren is. “If you are not a better person tomorrow than you are today, what need have you for tomorrow?”