0 0
Read Time8 Minute, 18 Second

Politiegeweld

Voor wie het nieuws uit Catalonië vandaag volgt, nee, u bent niet in een wormgat terecht gekomen vannacht waardoor u enkele decennia bent teruggereisd in de tijd. Het Spanje dat u ziet wordt niet geleid door Francisco Franco. Check de datum op uw PC. Het is écht zondag 1 oktober 2017 vandaag en de beelden die u ziet komen uit de EU-lidstaat Spanje.

Er vindt namelijk een referendum plaats, waarin de bevolking van Catalonië op democratische wijze mag besluiten hoe ze invulling wil geven aan haar recht op zelfbeschikking. Maar wat blijkt? EU-land Spanje blijkt een aantal decennia beschaving achter te lopen op de rest van Europa en gaat helemaal Midden-Oosten op een democratisch referendum (wat een belediging voor het Midden Oosten is; Irak liet stemmende Koerden tenminste nog met rust afgelopen maandag).

Burgers die willen stemmen worden verrot geslagen. Met rubberen kogels beschoten. Op brancards moeten ze worden afgevoerd. Stemlokalen worden aangevallen en stembussen worden in beslag genomen om vernietigd te worden. Het is lang geleden dat de fundamentele grondrechten van een volk in West Europa op deze wijze werden geschonden.

En de EU, die ons 60 jaar vrede zou hebben gebracht, wat doen de hoge heren, nu op zo’n flagrante wijze het recht op zelfbeschikking van een compleet volk met voeten wordt getreden in een EU-lidstaat? Wat doet EU-zonnekoning Jean-Claude Juncker?

Hij zwijgt.

Drogredenen waarmee het geweld wordt goedgepraat

“Ja maar,” zullen EU-juichaapjes en Spaanse democratiehaters nu eenstemmig schreeuwen, “natuurlijk zwijgt Juncker! Dat referendum is tenslotte illegaal verklaard door het Spaanse Constitutionele Hof! Dus dit mag allemaal!” Dit is, uiteraard, hetzelfde argument dat ook Frans Timmermans gebruikte om het Spaanse politiegeweld goed te praten.

Zoals ik vorige week op deze site betoogde is dit een lachwekkend onzinargument. De autoriteit van een grondwet geldt alleen voor de burgers van dat land. Maar de vraag die de Catalanen gesteld wordt is: “willen wij nog burgers zijn van dit land?” Daarmee is de autoriteit van de Spaanse Grondwet dus ook een onderwerp van discussie geworden. Dan kun je dus niet “ja maar de Grondwet!” gebruiken als argument om aan te tonen dat het referendum niet mag, want dat argument rust op de aanname dat de Grondwet het laatste woord zou moeten hebben, wat dus juist een onderwerp van discussie is hier. Logisch dus dat dat bezwaar de Catalanen geen moer kan schelen. Het debat zou in plaats daarvan gefocust moeten zijn op het recht op zelfbeschikking van de Catalaanse bevolking.

Maar zelfs als dat allemaal niet zo zou zijn, zelfs als de Catalanen geen recht op zelfbeschikking zouden hebben terwijl de rest van Spanje wel het “recht” zou hebben om de Catalanen haar wetten en regels op te leggen terwijl de Catalanen de autoriteit daarvan niet erkennen, dan nóg is dat geen excuus voor politiegeweld en het schenden van mensenrechten, het politiek censureren van het internet en al die andere toestanden die we op dit moment zien in de straten van de Catalaanse steden, zoals aan het begin van dit artikel omschreven. Want houd in gedachten: de Catalanen plegen geen geweld en breken niets af. Ze stemmen gewoon. Geweld kan dan nóóit een proportionele tegenreactie van de politie zijn. Dat de Guardia Civil met gerechtelijke bevelen kan wapperen om dit gedrag te rechtvaardigen toont slechts aan wat een gepolitiseerd lachertje de rechterlijke macht in Spanje blijkt te zijn.

Een zwarte dag voor de democratie in de gehele EU

Dus zelfs als de EU een geldig argument zou hebben om Spanje te steunen in haar claim dat het referendum illegaal en ongeldig is, dan nóg zou de EU daarnaast het Spaanse ingrijpen kunnen veroordelen. Maar dat gebeurt niet.

En dat is de reden waarom dit niet alleen voor Catalonië, maar voor heel Europa een gitzwarte dag dreigt te worden vandaag. Ieder redelijk mens weet dat Brussel op stelten zou staan wanneer Hongarije zich zou gedragen zoals Spanje vandaag. Maar uit de stilte over Catalonië vandaag blijkt dat de constante stroom van Brusselse verontwaardiging jegens Viktor Orbán niet geworteld is in oprechte bezorgdheid over de mensenrechtensituatie in Hongarije, maar gewoon in ordinair, opportunistisch eigenbelang. De EU verdedigt democratische rechten als dat past in de agenda van de EU. Als de agenda van de EU de andere kant op wijst, is de EU net zo bereid om schendingen van diezelfde rechten te verdedigen. Het geopolitiek eigenbelang is leidend voor de EU, niet de “Europese waarden” waar de bureaucraten hun hoogdravende, belerende preken over afsteken.

Precedentwerking

Dit soort gebeurtenissen staat nooit op zich. Als toegestaan wordt dat de Spaanse overheid op dergelijke wijze een referendum onderdrukt omdat het “illegaal” zou zijn, dan is dat overal elders in de EU ook toegestaan. Dit is buitengewoon slecht nieuws voor alle democraten in Europa die voorstander zijn van directe democratie, met name diegenen die nationale zelfbeschikking hoog in het vaandel voeren.

Want wat gebeurt er, als we straks nóg verder geintegreerd zijn in de EU, en we besluiten als Nederland dat we een referendum over ons lidmaatschap van de EU willen houden, zoals de Catalanen vandaag een referendum over hun relatie tot Spanje houden?

Wat nu, als vervolgens blijkt dat dat volgens de Europese wetgeving helemaal niet meer mag en dat referendum dus juridisch als “illegaal” bestempeld kan worden, zoals het Catalaanse referendum volgens de Spaanse wetgeving illegaal is?

En wat, als op dat moment de megalomane bestuurders in Brussel hun zin hebben gekregen en er inderdaad een Europees leger en politiemacht bestaat?

Dan is de stap niet groot voor de EU om te wijzen naar Catalonië als precedent om hard in te grijpen in het Nederlandse referendum. Het is dan immers illegaal volgens de Europese wetten en verdragen die Nederland heeft ondertekend, dus de EU heeft dan het “recht” om in te grijpen en de rule of law te herstellen, door stemlokalen van het Nexit-referendum te bezetten, stembussen in beslag te nemen, Nederlandse pro-Nexit sites uit de lucht te halen, Nederlandse ambtenaren en politici te arresteren, mensen met geweld te verhinderen hun stem uit te brengen, et cetera.

Afremmen. Nu het nog kan.

Ooit dacht ik dat dit soort scenario’s, zoals hierboven omschreven, vergezocht waren. Het voelt nog steeds bizar om dit op te schrijven. Maar de feiten zijn zoals ze zijn. Het gedrag van de EU in het scenario hierboven zou juridisch gezien letterlijk net zo legitiem zijn als het gedrag van Spanje vandaag. De stilzwijgende goedkeuring van de EU naar Spanje toe vandaag toont aan dat de EU in ieder geval geen enkel moreel bezwaar heeft tegen dit soort ingrijpen in een democratisch proces. De persoon die na vandaag nog zegt “maar dat zou de EU nooit doen, dat gaat in tegen hun Europese waarden,” belazert zichzelf volkomen.

Laten we hopen dat dit de Europese bevolking wakker schudt, dat Europese burgers stoppen op politici te stemmen die hun nationale soevereiniteiten overdragen naar Brussel in ruil voor baantjes, en dat Catalonië onafhankelijkheid verkrijgt. Of niet natuurlijk, als de bevolking vandaag tegen onafhankelijkheid stemt, maar dat lijkt, na dit krankzinnige totalitaire gedrag van de politieke en rechterlijke machten van Spanje, niet erg waarschijnlijk meer.

– Redactie –
Onderstaande reactie mochten wij per email ontvangen. Het raakte bij ons een snaar en daarom delen wij deze graag. Dank hiervoor Carl:

De gebeurtenissen in Catalunya (Catalaanse schrijfwijze) waren een “accident waiting to happen” en druisen in tegen alle democratische beginselen.

De Spaanse overheid (en de overheden van alle EU landen) zou er goed aan doen de eerste twee alinea’s van de Amerikaanse “Declaration of Independence” ter harte te nemen. Wat zich in Spanje (en vooralsnog in mindere mate in andere EU landen en in de VS) onder de bevolking ontwikkelt is symptomatisch voor de gevoelens die overal in het westen sterk aan kracht winnen.

Indien overheden de – vaak maar al te duidelijke en legitieme – fundamentele, democratische wensen van hun bevolking terzijde blijven schuiven en dictatoriaal overheidsgezag koste-wat-kost (desnoods met de levens van hun burgers) in stand willen blijven houden en weigeren recht te doen aan het basisbeginsel van democratie: “government of the people by the people” (Abraham Lincoln in zijn “Gettysburg address”), dan zal Europa – opnieuw – het toneel worden van volksopstanden en (burger)oorlogen. Uiteindelijk zal “het volk” haar recht, linksom dan wel rechtsom (pun intended) opeisen.

When, in the course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bonds which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the laws of nature and of nature’s God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation.

We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any form of government becomes destructive to these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it, and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form, as to them shall seem most likely to effect their safety and happiness. Prudence, indeed, will dictate that governments long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly all experience hath shown that mankind are more disposed to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves by abolishing the forms to which they are accustomed. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same object evinces a design to reduce them under absolute despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such government, and to provide new guards for their future security.”
– Thomas Jefferson

C.J.F. Fink

 

 Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

12 thoughts on “Politiegeweld Catalonië is precedent voor rest van EU

 1. En zo is het Teapot, EU hypocrisie ten top. Wat een ellende. Net nadat er weer gruwelijke aanslagen zin gepleegd staan agenten tegenover elkaar. Ben benieuwd wat een klap dit voor het toerisme zal worden. Madrid schiet zichzelf in de voet.

 2. “Dan zal Europa – opnieuw – het toneel worden van volksopstanden en (burger)oorlogen. Uiteindelijk zal “het volk” haar recht, linksom dan wel rechtsom (pun intended) opeisen.”

  Net als na WO I. Elk stukje land als een soort Heimat waar door ‘volkeren’ om gevochten moet worden. Hoezeer ik ook gruwel van de Spaanse repressie, de gedachte van een Europa van etnische splinters, elk op zoek naar Wilsoniaanse zelfbeschikking, lijkt me een nog groter gruwel. Laten we de ketens van het nationalistische spook afwerpen en streven naar een liberale en democratische wereldorde, gebaseerd op individuele zelfbeschikking.

 3. Het blijft apart dat veel mensen er maar aan voorbij blijven gaan dat er niets democratisch is aan een illegaal referendum. Grondwettelijk niet toegestaan, door de rechter verboden en ook nog eens een minderheid die ‘voor’ stemde. En dan maar door neuzelen over een democratisch proces… Dit stuk begint al gelijk verkeerd, want Franco is allang dood en gaat dus elke vergelijking mank. Het is ook de gemakkelijkste weg om die vergelijking aan te halen. Goedkoop en tja, wie kan er nou voor het fascisme zijn. Ik denk juist dat een onafhankelijk Catalonië een precedent vormt voor ellende in de EU. Het is namelijk nog niet zo lang geleden dat men in Joegoslavie elkaar aan het uitmoorden was. Dus komt deze schrijver met 60 jaar vrede aan?

  1. “Het blijft apart dat veel mensen er maar aan voorbij blijven gaan dat er niets democratisch is aan een illegaal referendum.”

   Beste Gerrit, je bent niet de eerste met deze feedback, wat dit des te mysterieuzer maakt, omdat ik hier helemaal niet aan voorbij ga, ik addresseer en ontkracht dit argument expliciet. Het is vreemd om, wanneer je twee alinea’s besteedt om in te gaan op het idee dat het referendum niet zou mogen “vanwege de grondwet,” de feedback terug te krijgen: “je hebt het er helemaal niet over dat het niet mag vanwege de grondwet.” Als je het niet met mijn ontkrachting eens bent, prima, maar leg uit wat er dan niet klopt. Maar die ontkrachting botweg negeren en vervolgens je argumentatie bouwen op het idee dat ik het er niet over heb is niet alleen niet overtuigend, het is ook ronduit oneerlijk.

   Dus nogmaals: als een regio onafhankelijk wil worden, en het “moederland” wil daar niet aan, gebeurt dat altijd op illegale wijze. Dat was zo in het geval van de VS, van België, van Griekenland, van Slovenië en van Kosovo. Een nationale wet geldt voor een specifieke natie en de grenzen van die natie zijn altijd vastgelegd in die wet (anders is niet duidelijk waar die wet geldig is en waar niet), dus om een natie te splitsen, moet je je altijd in de schaduwzone begeven van wat illegaal is volgens die wet. Anders wordt je nooit onafhankelijk.

   Daarnaast is een wet is geen universele waarheid waar niet aan getornd mag worden, in tegenstelling tot wat de apologeten van Rajoy schijnen te denken. Een wet heeft legitimiteit nodig, en in het geval van een nationale wet ligt die legitimiteit in het feit dat een persoon onderdeel uitmaakt van die natie, of zich op het grondgebied begeeft van die natie. Daarbuiten geldt de autoriteit van die nationale wet niet. Dat is de reden waarom we in Nederland wel de Nederlandse wet accepteren en geen shariawetten, terwijl het toch allebei “wetten” zijn: de ene heeft autoriteit over alle Nederlanders, die door die Nederlanders ook zo erkend wordt, en de andere niet.
   Dus terug naar Catalonië, wanneer een regio het lidmaatschap van een natie wil opzeggen, verwerpt ze ook de autoriteit van de nationale wet van die natie. Je kunt dan dus niet die nationale wet als argument gebruiken waarom een regio dat niet zou mogen, want “de wet zegt het” is alleen een argument als je er vanuit gaat dat die wet autoriteit heeft, en dat is precies het punt van discussie hier. Daarom moet dit niet gaan om het recht van een natie een regio te dwingen onderhorig te blijven aan die natie, maar aan het recht van de regio op zelfbeschikking.

 4. Er is geen reden om de Spanjaarden ervan te beschuldigen dat zij “al te duidelijke en legitieme – fundamentele, democratische wensen van hun bevolking” terzijde schuift. Die wensen zijn namelijk niet duidelijk. Wat is “onafhankelijkheid”? Wat is een onafhankelijk Catalonië in de verhouding met Spanje en de EU? Het is volstrekt vaag. Het zal wel om lagere belastingen gaan net als tijdens de Amerikaanse of Nederlandse onafhankelijkheidstrijd.. De wensen zijn in ieder geval niet duidelijk gemaakt door een illegaal maar doorgedrukt en daarom mislukt referendum.
  De beschuldiging dat zij “dictatoriaal overheidsgezag koste-wat-kost (desnoods met de levens van hun burgers) in stand willen blijven houden” is ook zwak. Dat gebeurt namelijk altijd en door elke staatsoverheid, ook in Nederland.

  1. Ferdinand, ook jij lijkt het als vanzelfsprekend te zien dat het referendum illegaal is en daarom niet zou mogen. Voor een antwoord verwijs ik je door naar mijn reactie op Gerrit van der Horst.

   Wat betreft de vraag, “wat betekent Catalaanse onafhankelijkheid,” dat is natuurlijk een goede vraag, en in principe zou het het beste zijn wanneer Spanje en Catalonië daar afspraken over maken, maar het is de Spaanse centrale overheid die al jaren weigert om uberhaupt te praten over meer autonomie voor de Catalanen (wat tevens ook een reden is waarom onafhankelijkheid nooit “legaal” kan in dit geval). Je kunt niet de Catalanen verwijten hier “vaag” in te zijn, als hun gesprekspartners systematisch weigeren om naar hun voorstellen te luisteren waarmee het duidelijker zou kunnen worden.

 5. Jochie,

  ik woon in Cataluña en geloof me, de MEERDERHEID van de INWONERS van Cataluña wil deze hele ellende niet. Het probleem is echter dat in de jaren negentig “El Proyecto” is gestart. “Boys from Brazil” maar dan écht. Vanaf de peuterspeelplaats tot aan de lagere school is het VERPLICHT voor elk instituut om in het Catalaans te communiceren met de leerlingen.
  Ik heb nu geen tijd, maar als je reageert zal ik er eens een uurtje voor gaan zitten om je uit te leggen wat er aan jouw basisinformatie ontbreekt. Ik kan je wel alvast verklappen dat je je dood gaat schamen voor wat je hierboven hebt lopen raaskallen.

  1. Hoi Raul, hoe weet je wat de meerderheid van de bewoners wil? Heb je een referendum uitgeschreven om ze naar hun mening te vragen?
   Nee hè? Jouw idee van “wat de meerderheid wil” is gewoon wat JIJ graag zou willen dat ze willen, omdat dat in jouw straatje past.

   Dat kan ik niet serieus nemen dus. Maar kom gerust uitleggen wat er “aan mijn basisinformatie ontbreekt.” Vooralsnog falen democratiehaters als jij daarin op genante wijze en komen alle argumenten neer op “ja maar de grondwet is god en daar moet naar geluisterd worden!” Net zoals jij hierboven geen enkel argument hebt aangedragen om je standpunt te verdedigen en je intellectuele onvermogen om een weerwoord te leveren blijkbaar dusdanig is, dat je je moet beperken tot “ja maar ik woon in Catalonië dus ik weet het allemaal veel beter en jullie snappen het niet en jullie zijn dom!”

   Leg maar eens uit wat er niet klopt aan mijn betoog hierboven. Kom maar op.

 6. De leiders van de EU zijn gewoonweg hypocriet in de willekeur waarmee ze bevolkingsgroepen steunen in hun onafhankelijkswensen en referenda. De Krim niet. Wel direct Tsjechie erkennen en Slovenie, Montenegro, Macedonie, Servie, Litouwen etc. Was vast allemaal illegaal volgens sommige Russische wetten. Gelukkig is er nog geen onaantastbare EU Grondwet. Dan verhuis ik wel naar Liberland: https://www.volkskrant.nl/buitenland/europa-heeft-er-een-nieuw-land-bij-liberland~a3970948/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.