0 0
Read Time1 Minute, 32 Second

Een ieder heeft gelukkig het recht in ons land om het oneens te zijn met iemands mening. Je kunt niet verplicht worden om iemand’s opvattingen te lezen noch te begrijpen. In de publieke ruimte staat je het vrij om door te lopen of iemand te negeren en op de socials kun je iemand blocken. Een goed recht.

Echter heeft dit ook z’n keerzijde. Wanneer volksvertegenwoordigers bijvoorbeeld dit recht omzetten tot politiek wapen. Je kunt op deze wijze heel effectief juist de extremisten en totaal gestoorden toelaten om in het openbaar te laten zien hoe ‘ernstig’ een situatie is. Maar ook om elke vorm van gegronde kritiek monddood te maken. Elk van je, bijna, miljoen volgers krijgt haast alleen met mensen te maken die je het aller ergste verwensen of die haast religieus fanaat van je zijn. Beiden versterkt elkaar. Tenzij je iemand krijgt die valide vragen gaat stellen en daarbij beschaafd blijft. Dat is het grootste gevaar.

Iemand die vragen stelt zoals: Is er nu meer of minder Islam, terrorisme of immigratie sinds u aantrad? Wat heeft u dus de afgelopen 20 jaar bereikt met 10+ zetels? Is dit beledigend? Bedreigend? Of hoor je dit soort vragen simpelweg niet te stellen aan welke partijleider dan ook? Wat het ook was, het was voldoende om geblocked te worden. Niet alleen tot de persoon zelf maar ook zijn volgers.

Zo blijft het circus in stand. Kampen die over en weer aan het schreeuwen zijn zonder dat er een oplossing in het verschiet ligt. Niemand komt een stap dichterbij een oplossing en de schreeuwers domineren elke discussie. De winnaars? Die zitten met 150 man/vrouw + gevolg in Den Haag te denken hoe zij de volgende verkiezingscampagne moeten voeren en de verschillen tussen ons burgers nog harder kunnen benadrukken. Het gevolg: oplossen van problemen aldaar is haast in niemand z’n voordeel.Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Ahmed Aarad

Written by Ahmed Aarad

Bestuurder bij stichting Open Source & Overheid, freelance ICT en Aanbestedingsjurist, distantieert zich van rechts/links denken heeft het liever over goed of fout en vindt dat integriteit niet te leren is. “If you are not a better person tomorrow than you are today, what need have you for tomorrow?”

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

2 thoughts on “Hoe je zelf bijdraagt aan het extreme

  1. Wie zijn er het meest gebaat bij oplossingen, de burgers of de politici?
    Niet zo moeilijk, de burgers. Politici zijn altijd gebaat bij tweespalt. “Verdeel en heers” is geen loos begrip.
    Je ziet het door de eeuwen heen gebeuren. Dat was een peuleschilletje voor de machthebbers voordat er zo iets was als directe communicatie. De burgers wisten niet beter dan wat de machthebbers zeiden de waarheid was. Staatspropganda was en is van alle tijden. De dictaturen werden en worden gebouwd op de chaos veroorzaakt door de machthebbers waarna diezelfde machthebbers zich opwerpen als de oplossing. Ik durf zelfs te stellen dat de chaos veroorzaakt door de technocraten in Brussel, de financiele crisis, de vluchtelingen crisis doelbewust in stand wordt gehouden om de EU dictatuur te creeren. Die machthebbers en haar vazallen hebben namelijk geen enkel mandaat van de burgers. De machthebbers in Brussel zijn niet eens democratisch aan de macht gekomen. Ze moeten het dus hebben van tweespalt om de macht te behouden. Zeker, de grootindustriëlen, de ambtenaren en een ieder die financiële baat heeft bij een totalitaire macht zullen de oprichting van een Brusselse dictatuur steunen zoals dat bij elke dictatuur in wording gebeurd. De rest van de burgers staan er bij en kijken er naar. En daarbij is Wilders de gewillige idioot geworden die gebruikt wordt door de werkelijke machthebbers om de tweespalt in de samenleving in stand te houden. Waren de werkelijke machthebbers echt begaan met de samenleving die zij zouden moeten dienen, dan hadden zij Wilders wel betrokken bij de onderhandelingen voor het vormen van een regering. Dan had Wilders water bij de wijn moeten doen, zijn onredelijke standpunten moeten afzwakken of over boord moeten gooien. Zoals je al opmerkt, zijn ideen over de Islam die hij voorstaat hebben geen enkel effect gesorteerd. Zodra de PVV betrokken zou zijn geweest bij de onderhandelingen en Wilders had daarbij zijn standpunten afgezwakt dan hadden de huidige machthebbers niet meer enkel kunnen wijzen naar Wilders als veroorzaker van de chaos, want nogmaals; zijn ideen over de Islam die hij voorstaat hebben geen enkel effect gesorteerd. Zij zouden ook de hand in eigen boesem hebben moeten steken en hun fouten hebben moeten erkennen inzake de immigratie, het islamgeweld, de mocromisdaad en al die andere zaken waar Wilders exclusief te hoop tegen loopt. Helaas zijn onze politici de vazallen van de Brusselse machthebbers en werken driftig mee met de oprichting van het één volk, één rijk, de EU en gaat het erkennen van gemaakte fouten nooit gebeuren. Tweespalt en verdeel en heers zijn de kernwoorden van zij die aan de macht zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *