1 2
Read Time3 Minute, 9 Second

Als iemand van Marokkaanse afkomst stoor ik me vaak wezenloos aan de hoeveelheid kritiek die er is op de groep waar ik onvrijwillig deel van uit maak. Een van de meest ten gehore gebrachte verwijten is:

Marokkanen zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteitscijfers.

Ik probeer me enkel te beperken tot zaken die niet behoren tot de onderbuik en vermeld de openbare bronnen onder de links. Daarbij horen niet alleen cijfers maar nog belangrijker ook de definities.

Laten we daar eens wat dieper naar gaan kijken. Volgens het CBS wonen er in Nederland 390.033 mensen van Marokkaanse afkomst. Dat zijn dus alle mensen die of zelf of waarvan een van de ouders in Marokko is geboren. We hebben het dan over 2.3%, op basis van 17mln, van de totale bevolking.

Van die 390.033 is 4.310 gedetineerd wat dus neer komt op 1,11% van het totaal aantal mensen van Marokkaanse afkomst. Het aandeel, naar herkomstgroepering, laat zien dat 10,8% van alle gedetineerden van Marokkaanse afkomst is. Dus grof is 1:10 gedetineerden van Marokkaanse afkomst. Deze cijfers zijn daarom dan ook best duidelijk maar laten we hier niet ophouden en kijken naar de aangehouden verdachten. De meest recente cijfers daarvan zijn van 2014.

Klachten over het gebrek van recente cijfers kunt u richten aan Minister Stef Blok
(06-5500 1400 via WhatsApp).

Het totaal aan aangehouden verdachten van Marokkaanse afkomst is 12.470. Dat is dus 3.20% van het totaal aantal mensen van Marokkaanse afkomst.

Nog een slag dieper. Marokkanen die verdacht zijn van het plegen van een misdrijf.
Dat zijn dus 16.560 personen in totaal. 4,25% Van het totaal aantal mensen van Marokkaanse afkomst. Voor minderjarigen ligt dat op 2.770 van het totaal aan minderjarigen (12-18jr) 50.367 wat 5.5% is.

Zelfs op z’n meest Geert Wilders, het hoogste percentage te nemen, becijferde wijze komt men niet verder dan 5,5% van alle 390.033 mensen van Marokkaanse afkomst die verdacht zijn van het plegen van een misdrijf. Dat is dus op z’n meest negatief dat 1:20 mogelijk verdacht is.

Bottomline: Op z’n smalst is 1% (4.323 personen, 1:100) en op z’n breedst 6% (23.402 personen, 1:16) van alle mensen van Marokkaanse afkomst is verdacht, aangehouden of gedetineerd.

Wat is er nog meer belangrijk? Ik ben al een behoorlijke tijd van Marokkaanse afkomst. De afgelopen 18 jaar dat ik werk, reizen collega’s regelmatig met me mee. Ik ben ontzettend afhankelijk van de auto, want rolstoelgebonden. Die maken ook mee hoe vaak je aan de kant wordt gezet voor een “random” controle. Onderzoek van de Politie zelf heeft uitgewezen dat in 40% van de gevallen hiervan sprake is. Geen statisticus kan ontkennen wanneer je een bepaalde groep vaker, onbelangrijk hoeveel meer, controleert dat je daar ook meer treft. Ongeacht wat je zoekt.

Zijn er problemen? Ja natuurlijk zijn er problemen. Ik zal de laatste zijn die dat zou ontkennen. Echter zijn deze problemen niet zo groot noch zo complex als men soms doet voorkomen.

Vanuit de politiek is een reden dat men beter iemand de schuld kan geven dan de eigen onkunde te erkennen. De andere kant leveren tal van (diversiteit-)programma’s ook harde knaken op. Het helpt niet wanneer je een organisatie hebt die aantoont dat het allemaal niet zo moeilijk is. Komt dit voor? Nou kun je nog de re-integratiebureaus herinneren? Mja…

Mijn verzoek aan jou is ook zelf na te denken en zaken uit te zoeken. Zoals je kunt zien is de meeste informatie gewoon openbaar. Loop niet blind achter iemand aan. Geloof niemand voordat je een verhaal voor jezelf hebt kunnen bevestigen.

Update: Wil je weten waar onderbuikgevoelens toe leiden? Lees dit verhaal en kijk vooral ook naar de reacties.

#informeerjezelfVond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Ahmed Aarad

Written by Ahmed Aarad

Bestuurder bij stichting Open Source & Overheid, freelance ICT en Aanbestedingsjurist, distantieert zich van rechts/links denken heeft het liever over goed of fout en vindt dat integriteit niet te leren is. “If you are not a better person tomorrow than you are today, what need have you for tomorrow?”