104 7
Read Time4 Minute, 23 Second

‘Niet alles kan’ was de titel van het eerste rapport van de commissie Remkes naar aanleiding van de stikstofcrisis.

Hoe kwam deze crisis ook al weer tot stand?

De Raad van State oordeelde dat de PAS, Programmatische Aanpak Stikstof, regels hanteerde die een toekomstige daling van stikstof niet genoeg borgde.

Het oordeel ging niet over de hoeveelheid stikstof, maar alleen over gehanteerde regels.

Dat er dus volgens de boeren geen stikstofcrisis is, maar er alleen broddelwerk in beleid dat tot deze uitspraak heeft geleid is dus feitelijk juist.

Is er dan niet te veel stikstof in de lucht?

Nee, stikstof is niet schadelijk voor de volksgezondheid en zeker niet voor de natuur.

Wel van belang is het een onderscheid te maken tussen soorten stikstof.

De lucht die we inademen bestaat voor 80% uit stikstof en is volledig onschuldig.

Dan zijn er nog stikstofoxiden, NOx, deze komen vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen.

Daarnaast kennen we nog ammoniak, NH3, voor een belangrijk deel afkomstig uit de landbouw.

RIVM

Het RIVM berekent hoeveel stikstof er de lucht in gaat (emissie) op basis van vergunningen voor bedrijven en wijst de agrarische sector aan als grootste vervuiler. Tot zover zou dit allemaal kloppen, ware het niet dat een groot deel van de industrie helemaal geen vergunningen kent en daarmee dus ook niet in de berekeningen wordt meegenomen. Onder de 10.000 kilo uitstoot hoeft men dit niet eens te melden en daarboven op mogen bedrijven zelf een schatting invullen.

Die 10.000 kilo is ongeveer vergelijkbaar met de uitstoot van 800 koeien wat gelijkstaat aan 10 gemiddelde boerenbedrijven.

Een deel van de industrie heeft al wel een vergunning, maar sommige bedrijven hebben een hoge schoorsteen neergezet en dan telt de uitstoot ineens niet meer. Ook uitstoot van het vliegverkeer boven 900 meter wordt voor het gemak ook niet meegeteld. What goes up, must come down is iets wat men negeert.

Het RIVM gaat dus uit van incomplete cijfers en berekent hiermee de depositie, neerslag, van stikstof op een natuurgebied, of de rekenmethode überhaupt klopt wordt nu onderzocht door wetenschappers buiten het RIVM.

Deze depositie is echter ook al uitermate twijfelachtig, Deens onderzoek op basis van metingen, wijst namelijk uit dat NH3 van landbouwbedrijven grotendeels al binnen een paar honderd meter neerslaat en daarmee eigenlijk alleen op landbouwgrond komt, niet op een natuurgebied 20 kilometer verderop. Terwijl NOx afkomstig uit industrie, verkeer en overige verbranding kan tot wel 80 kilometer verderop neerslaan.

Stikstofgevoelig.

Maar stikstof was toch niet slecht voor de natuur? Inderdaad, het zorgt juist voor een prima groei van planten. Daar zit nou precies het probleem.

Bij de Natura2000 gebieden zijn diverse planten aangemeld om te beschermen, echter een aantal van deze plantjes houdt juist niet van stikstof, die gedijen beter op stikstofarme/schrale grond.

Terrein Beherende Organisaties, TBO, zoals de Landschappen, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten willen geen normale natuur die zich volgens een natuurlijk proces ontwikkeld van stuifzand, heide, via vergrassing tot bomen.

Zij willen de staat handhaven waarin het gebiedsproces zich nu bevindt. Met juist die stikstofgevoelige plantjes, vandaar ook de massale bomenkap die u links en rechts kunt zien om weer stuifzandgebieden te maken.

Waarom vraagt u zich wellicht af? Simpel, hoe meer van die moeilijk te behalen beheersdoelen er zijn, hoe meer geld er uit de subsidiekraan stroomt.

Onderzoek.

Zoals boven al vermeld, zijn er nu onderzoeken bezig naar al deze dubieuze cijfers.

Afgelopen week kwam al naar buiten dat bij een kwart van de Natura2000 gebieden nooit gehaald kan worden. Nooit zegt u? Nee, nooit.

Zelfs als alle boeren, alle industrie, alle verkeer en alle mensen uit Nederland weg zijn, dan nog zijn de gestelde stikstofdoelen niet haalbaar.

Dit werd gepubliceerd door Geesje Rotgers op Twitter en binnen 2 dagen ook bevestigt door het Planbureau voor de Leefomgeving. Ook ‘stikstofexpert’ prof. JW Erisman gaf op de radio toe dat dit correct is.

In de Europese wetgeving, vogelrichtlijn en habitatrichtlijn, komt het woord stikstof niet 1 keer voor. Dit zijn de richtlijnen waar de Natura2000 gebieden onder vallen.

Voor de doelen van een Natura2000 gebied geldt ook dat deze binnen redelijke sociale en economische maatregelen haalbaar moeten zijn en anders het Natura2000 stempel er af kan.

Commissie Remkes.

‘Niet alles kan’ was de titel van het rapport van commissie Remkes. Iedereen zou naar rato bij moeten dragen aan de oplossing. Alleen het bijstellen van de natuurdoelen schijnt niet te benoemd te mogen worden.

Het verkeer mag straks nog maar 100, luchtvaart telt niet mee, van de industrie zijn geen cijfers bekend of men doet alsof de stikstof niet bestaat dankzij een hoge schoorsteen.

Miljarden gaan deze op voorhand onhaalbare doelen ons kosten, omdat we de natuur tot stilstand willen dwingen.

Boerenbedrijven worden met uw geld uitgekocht, andere boeren wordt het boeren door nog weer strengere regels onmogelijk gemaakt.

Dit alles omdat plantje A overwoekerd wordt door plantje B, een natuurlijk proces.

De enigen die dit doorhebben en ook het hardst zal raken, zijn de boeren.

Op 20 februari zullen de feiten worden gepresenteerd in Nieuwspoort in Den Haag.

De enige locatie in Nederland waar echt een stikstofcrisis komt na de publicatie.

Dat kon terecht nog wel eens zware politieke gevolgen hebben…

Bart-Jan Oplaat

twitter: https://twitter.com/classysaxxonVond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Bart-Jan Oplaat

Written by Bart-Jan Oplaat

Een politiek incorrecte tukker, boer van beroep. twitter @classysaxxon