0 0
Read Time4 Minute, 45 Second

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op Batavirus.nl.

In Nederland is het de gewoonte dat tijdens het Haags reces één van onze vakantievierende bewindslieden voor wat reuring zorgt. Deze week was het Stef Blok die de eer had om het volk wat brood en spelen te bieden. Uiteraard om te voorkomen dat het volk collectief als een blok in slaap valt tijdens hun welverdiende vakantie. Binnen de burelen, lees achterkamertjes, van de VVD was het even zoeken naar een stevige quote waar iedereen als een blok voor zou vallen. Stef en Mark gingen even een blokje om en kwamen terug met de ultieme uitsmijter. Uiteraard moest er nog een strategie gevonden worden om deze uitsmijter te lekken. Gelukkig laten VVD-ers zich graag filmen in hun achterkamertjes, dus dit was snel opgelost. Aldus geschiedde en Blok zet het Nederlandse volk voor het blok met zijn nietszeggende mening “De multiculturele samenleving is mislukt”. Social media ontplofte, zelfs Nieuwsuur besteedde er aandacht aan, de PvdA eiste een terugkeer van reces om een debat te voeren en de heren en dames van het *kuch* allerbeste kabinet ooit verkneukelen zich in hun strandstoel met elkaar via hun Whatsapp-groepje.

De quote “De multiculturele samenleving is mislukt” is echter een nietszeggende quote. Toch bereikt Stef met deze uitspraak voorlopig zijn doel, namelijk polariseren. Polariseren zorgt er namelijk voor dat mensen elkaar onderling bestrijden, waarbij ze vergeten dat ze zich beter kunnen verenigen om de echte boosdoeners voor het blok te zetten. Op social media werd al snel zichtbaar dat deze Sorosstrategie maximaal effect heeft. Islamhaters vliegen Islamknuffelaars weer in de haren en iedereen die nuance probeert aan te brengen met betrekking tot cultuurverschillen wordt stante pede de hoek van de racisten en xenofoben ingeknuppeld door gutmenschen aan het linkse front. Op Twitter zorgt dit weer voor een ware blo(c)kstorm. Een oplettende genuanceerde lezer trekt zich terug uit deze battle, maar ziet wel de echte problemen voorbijkomen.

En zo zijn we aanbeland bij de kern van het probleem. De neoliberale politiek heeft bewust een klimaat geschapen waar niet meer wordt gewerkt aan het benoemen van maatschappelijke problemen. Ze zijn hier ook niet bij gebaat. Stel je voor dat inzichtelijk wordt dat ze al jaren een andere agenda voeren. Een agenda waar slechts een kleine groep beter van wordt over de ruggen van het plebs dat hun nota bene gemandateerd heeft. En dat beter worden voelen de Nederlanders elke dag in hun portemonnee. Onder de bezielde leiding van de kabinetten Balkenende en Rutte is de neoliberale agenda namelijk geperfectioneerd. De arbeidsmarkt is volledig op zijn kop gezet, werk is geen zekerheid meer, de inkomensverschillen nemen in ras tempo toe mede door de race to the bottom. Elementaire zaken als energie, een dak boven ons hoofd en ons dagelijks voedsel worden langzamerhand onbetaalbaar. Met name Stef Blok heeft een essentiële rol vervuld in de afbraak van de woningmarkt. Het gevolg is dat inmiddels zelfs tweeverdieners een stukje maand over houden, met andere woorden niet meer financieel kunnen dekken. De meeste Nederlanders, zeker zij die vast zitten in hun loonstrookverslaving, zijn maximaal 3 maanden verwijderd van het verlies van hun bestaanszekerheid. Arbeidsgehandicapten en mensen in between jobs zijn gestigmatiseerd en verworden tot de paria’s van de maatschappij. De grens schuift steeds verder op.

Het neoliberale beleid is er niet bij gebaat dat de werkelijke sociaal maatschappelijke problemen op de agenda komen. Een bliksemafleider is dus gewenst. Met behulp van de EU is dat de afgelopen decennia voortvarend ingevuld. De twee bliksemafleiders zijn cultuur en veiligheid. Importeer grote hoeveelheden migranten uit culturen en religies die ver van onze cultuur staan en maatschappelijke onrust is geboren. In het verlengde creëer je de illusie van een verenigd Europa met open grenzen. Een illusie aangezien Europa uit te veel culturen bestaat met conflicterende belangen. Iedere grenswerker kan trouwens beamen dat die open grenzen lariekoek zijn. Vervolgens zet je de eigen cultuur verder onder druk door bijvoorbeeld migranten voorrang te geven op de zeer krappe woningmarkt en ze inkomenszekerheid te geven, iets wat voor de autochtone bevolking geen vanzelfsprekendheid meer is. De rechterlijke macht kreeg opdracht om in te spelen op de Islam, waardoor o.a. eerwraak opdook in onze rechtspraak. Het straatbeeld verandert snel en de vroegere Vogelaarwijken beginnen mede door de politie niet te laten handhaven te veranderen in ghetto’s, ook wel bekend als no-go-areas. Het gewenste gevolg is dat polarisatie de boventoon ging voeren. Autochtoon staat tegenover allochtoon met als absolute uitsmijter de quote van Blok “De multiculturele samenleving is mislukt”.

De quote van Blok is niets anders dan olie op het vuur gooien om het eigen falen te verdoezelen. De conclusie moet echter zijn dat niet de multiculturele samenleving is mislukt, maar de samenleving is vernield door het politieke beleid van de afgelopen decennia. Een samenleving is niet iets wat kan mislukken, het is een voldongen feit. We leven al eeuwen in een multiculturele samenleving. We kunnen enkel constateren dat de afgelopen decennia culturen die haaks op onze samenleving staan hun plek zoeken in onze samenleving. Culturen die ook nog een religie meenemen die niet past in onze samenleving, de waarden wijken te veel af. Nemen we daarbij de aantallen nieuwkomers dan is het logisch gevolg parallelle samenlevingen. De samenleving is dus niet mislukt, nee, de neoliberale agenda heeft zijn hand overspeeld en de samenleving opgezadeld met teveel sociaal maatschappelijke problemen. En Stef Blok, die staat in zijn hemd met zijn rug tegen de muur en de kloten voor het blok. Zijn onherroepelijk vertrek als minister is de volgende bevestiging van het einde van het neoliberalisme. Hij is een blok aan het been geworden van de neoliberalen, hij heeft ze voor het blok gezet.

Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme