2 0
Read Time2 Minute, 6 Second

Nou als dat geen prima click- en rantbait is voor elke volger van de Profeet Wilders dan weet ik het ook niet meer. U bent van mij onderbouwing en uitleg gewend dus bij deze:

Uitspaak van de kantonrechter:

In dit geval is sprake van een situatie waarbij de Stichting de schoolfotograaf voor het maken van de (klassen)foto’s op school heeft laten komen op de dag van het Offerfeest, waardoor kinderen die het Islamitische geloof belijden niet in dezelfde mate in staat waren van die dienst gebruik te maken als de andere kinderen van de school.

De Stichting heeft stellingen ingenomen die erop neer komen dat aan de minderjarigen een dusdanig alternatief is geboden, dat daarmee van een relevant onderscheid geen sprake (meer) was.

De kantonrechter deelt dat standpunt van de Stichting voor wat betreft de mogelijkheid om individuele foto’s te laten nemen, maar niet voor wat betreft de mogelijkheid om klassenfoto’s te laten nemen. De aan de stellingen van de Stichting ten grondslag gelegde feiten betreffende het voor de klassenfoto geboden alternatief zijn in deze procedure namelijk niet vast komen te staan.

Aldus heeft de Stichting indirect onderscheid gemaakt. Het maken van een dergelijk onderscheid is op grond van het bepaalde in de Awgb in beginsel verboden. Dat is slechts anders indien het onderscheid objectief gerechtvaardigd is door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.

Dat die uitzondering zich hier voordoet is niet gebleken. Daarmee staat vast dat de Stichting in strijd met artikel 7 lid 1, aanhef en onder c van de Awgb heeft gehandeld.

De Stichting heeft aldus onrechtmatig jegens de minderjarigen gehandeld en dient de als gevolg daarvan door de minderjarigen geleden schade aan hen te vergoeden.

Uit het vonnis van de rechter blijkt dat de school het moment van de individuele foto’s had verplaats maar verzuimde de datum te verplaatsen van de groepsfoto. Om dat enkele feit stelde de rechter uiteindelijk de ouders in het gelijk. Dat laatste zou in strijd zijn met de algemene wet gelijke behandeling.

Nogal duidelijk, toch? Gaat de school in beroep, nee. Volgende zaak van de 645 dit jaar die zijn aangespannen tegen een school. Voor politici die zich lekker met de rechtspraak gaan bemoeien, bedenk wel dat rechters enkel de wet uitvoeren die u heeft gemaakt. Zo werkt dat in de trias politica. Achteraf klagen dat u er mee oneens bent heeft u dan ook volledig aan uzelf te danken.

#OPHEFVond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Ahmed Aarad

Written by Ahmed Aarad

Bestuurder bij stichting Open Source & Overheid, freelance ICT en Aanbestedingsjurist, distantieert zich van rechts/links denken heeft het liever over goed of fout en vindt dat integriteit niet te leren is. “If you are not a better person tomorrow than you are today, what need have you for tomorrow?”