8 0
Read Time6 Minute, 53 Second

Op 20 mei jongstleden heeft Frans Timmermans namens de Europese Commissie het programma Farm-to-Fork gepresenteerd als onderdeel van de Green Deal.

Deze strategie moet leiden tot een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem in combinatie met een strategie voor biodiversiteit.

Een aantal van de belangrijkste doelstellingen uit de Farm-to-Fork (F2F) strategie:

-Reductie antibioticagebruik met 50%.

-Verlaging gebruik gewasbeschermingsmiddelen met 50%.

-Vermindering gebruik meststoffen van 20%.

-Aandeel biologisch omhoog naar 25%.

-Minder vlees, meer plantaardig eten.

Dat klinkt natuurlijk fantastisch en is een nobel streven, ware het niet dat er een paar puntjes van kritiek op te uiten zijn.

Puntjes die eigenlijk essentieel zijn en hiermee zo veel onduidelijk laten, dat het papier waarop het rapport geschreven is, zonde van de daarvoor gekapte bomen is.

Eigenlijk zou dit voor de Nederlandse boer goed nieuws moeten zijn, ze zijn al lang koploper qua duurzaamheid. We gebruiken minder gewasbeschermingsmiddelen, minder antibiotica en zijn het meest efficiënt in de omgang met meststoffen dan welk land ook.

Alleen bij het aandeel biologisch lopen we achter op de rest van de EU, met een aandeel van 4% in 2018.

Huh, maar 4%, hoe dan?

Elke reclame en in elk tv programma heeft men het continu over biologisch toch?

Inderdaad, het wordt voorgespiegeld als een geweldig succes en moet voor normaal doorgaan.

De realiteit is echter iets anders, dat wat de burger wil, volgens gestuurde vragen en onderzoeken, is niet iets wat door de consument ook wordt gedaan.

De Nederlandse consument kijkt vrijwel uitsluitend naar de prijs, slechts een klein deel dat ruimer in de slappe was zit koopt vaker biologisch.

Maar op die andere gebieden is het dan toch wel een voordeel voor de Nederlandse landbouw?

We zijn daar inderdaad met voorsprong beter in en verder mee dan de overige EU-landen.

Maar deze F2F-strategie gaat uit van bovengenoemde reductiegetallen en vermeld niet of andere landen dan een grotere inspanning moeten leveren om op het niveau van onze boeren te komen, of dat elk land deze reductie zelf moet realiseren.

Dus zonder een daadwerkelijk cijfer per hectare of dier, kan het maar zo zijn dat de boer hier wordt afgestraft als koploper en een schier onmogelijke opdracht voor de kiezen krijgt.

Biologisch aandeel naar 25%.

De F2F-strategie is onderdeel van de Green Deal, u weet wel, de wet om CO2 neutraal te worden in 2050. Dat het vergroten van het aandeel biologisch naar 25% op gespannen voet staat met het bereiken van de doelstelling in 2050 zal voor velen ook niet duidelijk zijn.

Immers, biologisch wordt altijd met veel gevoel voor romantiek als duurzaam gepresenteerd.

Een groene weide met hier en daar een koe, een rondscharrelende kip en veel bloemetjes en bijtjes.

In de echte wereld heeft biologisch echter gewoon een slechtere CO2 voetafdruk, en flink ook.

Bij een gelijke input in biologisch, ligt de output ongeveer 20 tot 30% lager.

Duurzaam is biologisch in vergelijking met de gangbare landbouw dus echt niet te noemen.

Maar dat is feitelijk nog een maar een klein puntje van kritiek.

In 2018 was bio in Nederland dus slechts 4%, gemiddeld in de EU lag dat op 7,7%.

Dit marktaandeel is dus over een periode van ongeveer 40 jaar opgebouwd en zal nu volgens Timmermans in tien jaar tijd naar 25% moeten.

Het enige bestaansrecht van biologisch bestaat uit de flinke meerprijs die de consument er voor wil betalen, dat deze meerprijs bij een productietoename tot 25% niet op hetzelfde benodigde niveau blijft, snapt een klein kind nog.

Alleen Frans Timmermans en zijn rechterhand Diederik Samsom blijkbaar niet.

Tenzij ze belastingen gaan heffen op alles wat niet biologisch is om de prijzen gelijk te trekken.

Maar daarmee zou ons voedselpakket 2 tot 3 keer zo duur worden.

EU en de rest van de wereld.

Naast het feit dat de prijzen voor biologisch en daarmee ook de biologische boeren niet met marktsturing door de overheid gediend zijn, is er nog een ander gevaar.

De EU zelf namelijk.

In het kader van vrijhandelsakkoorden met bijvoorbeeld de Oekraïne, CETA (Canada) en binnenkort ook nog MERCOSUR (Zuid-Amerila) zijn er ook geen mogelijkheden om eisen te stellen aan de import van concurrerende producten. Deze producten hoeven dus niet aan de standaarden van de EU te voldoen en zijn dus vergeleken met het al flink duurdere biologische product een volgende mokerslag voor de boeren in de EU.

De Europese Commissie ziet echter alleen maar voordelen in de koploperspositie die de boeren dan hebben op biologisch gebied en denken dat de rest van de wereld deze dure producten wel zal kopen. (hoe zich transport daar naar toe verhoudt tot de carbon footprint vermeldt men niet)

True Cost Pricing.

Via belastingstelsels van de lidstaten zou ook ‘True Cost Pricing’ ingevoerd moeten worden.

Deze methode van kostprijs berekenen is de volgende gevaar voor boeren in Nederland.

Met dit systeem is feitelijk elke prijs te manipuleren tot iets dat onacceptabel is.

Milieuclubs gebruiken deze methode al gretig, om vlees in een slecht daglicht te plaatsen met als basis cherry-picking van cijfers uit dubieuze rapporten die in hun straatje passen.

Dit wordt gretig ondersteund door multinationals die hun ‘plantbased’ afval willen verkopen.

Hiermee wordt de weg geplaveid voor een vleestaks.

Zodra deze wet in werking is getreden zullen de ‘groene’ partijen dit aangrijpen om vlees duurder te maken middels deze belasting.

Biodiversiteit.

Naast bovenstaande ellende is er nog een strategie gepresenteerd, de biodiversiteitsstrategie.

Ook hier zijn weer mooie doelen zonder enige onderbouwing of uitleg.

Voor dat grotere areaal aan biologische landbouw is al een flinke hoeveelheid extra land nodig en daarbovenop wil men ook nog 3 miljard bomen planten.

Bomen die bedoeld zijn om CO2 vast te leggen en zo bij te dragen aan de doelstelling voor 2050.

Dat een hectare gras of bieten meer CO2 vast legt, is schijnbaar niet belangrijk.

Wellicht dat ze later geschikt zijn voor de onvolprezen biomassa verbranding.

Dus ja, waar moeten die bomen dan nog worden geplant?

Nou, dat kan ik u snel vertellen, in nieuw aan te wijzen natuurgebieden.

Niet alleen wil men 3.000.000.000 bomen planten, ook het areaal natuurgebieden moet met 30% worden vergroot.

Ongetwijfeld is het u niet ontgaan dat Nederland te kampen heeft met een stikstofcrisis vanwege het aantal Natura2000 gebieden dat hier gevoelig voor zou zijn. Welnu, volgens Timmermans moet dat nog met 30% uitbreiden.

Als kers op de taart hebben ze ook nog bedacht dat elke boer 10% van zijn grond beschikbaar moet stellen voor bloemstroken, hagen en dergelijke.

Uiteraard tegen een (minimale) vergoeding.

Ambtenaren bepalen.

Al deze doelen moeten de lidstaten gaan invoeren en ter goedkeuring voorleggen aan de ambtenaren in Brussel.

Hierop zullen deze dan ‘aanbevelingen’ doen waar de plannen nog aangescherpt dienen te worden.

Kortingen op uitbetalingen door de EU worden daar als drukmiddel voor genoemd.

Samenvatting.

Er komt een door Brusselse ambtenaren geleide planeconomie.

Boeren in de EU worden groene parkwachters met subsidie op inefficiëntie.

Voedseloverschot van de EU is nu 3%, dit zal veranderen in een tekort van 20%.

Dit tekort wordt geïmporteerd uit derde landen met een slechtere CO2 voetafdruk.

Jan Modaal moet op een ultra-processed plantbased dieet.

Voedselzekerheid is niet meer gegarandeerd.

Misoogsten door plagen zullen weer normaal worden in EU.

Het rijke Europa wordt een voedselconcurrent voor armere bevolkingen.

De CO2 uitstoot zal stijgen door minder opbrengsten en meer mechanische bewerking.

Uw voedsel wordt 2 tot 3 keer zo duur, tenzij u de ultra-processed plantbased versie koopt.

Vlees alleen betaalbaar voor de rijken.

De ‘grote sprong voorwaarts’ van Mao verbleekt bij de plannen van Frans Timmermans en de zijnen.

Dit doet mij erg denken aan de beroemde zin uit ‘The animal farm’ van George Orwell.

‘All animals are equal, but some are more equal’.

Is dit overtrokken?

Wel als je bedenkt dat de lidstaten hier nog over moeten stemmen, maar gezien de ervaring uit het verleden zal Nederland wel weer het braafste jongetje in de klas zijn en dit overnemen.

Daarnaast is dit dus gewoon door Brusselse bureaucraten wel zo op papier gezet en dat zou toch ook ernstig te denken moeten geven over het niveau en denkwijze daar.

Een nexit begint me steeds beter te lijken…

Bart Jan Oplaat

Twitter: @classysaxxon

Steun me op BackMe

Andere artikelen van deze auteur.

Dank voor uw aandacht.Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Bart-Jan Oplaat

Written by Bart-Jan Oplaat

Een politiek incorrecte tukker, boer van beroep. twitter @classysaxxon