0 0
Read Time2 Minute, 48 Second

Religie verdeelt een diverse samenleving. Zeker rond dagen van religieuze aard komen de verschillen tussen bevolkingsgroepen bovendrijven. In Nederland is het op dit moment een van de belangrijkste zaken die ons burgers verdeelt.  Sterker nog, er zijn complete politieke partijen opgericht om al dan niet te zorgen dat de ene religie moet verdwijnen dan wel de andere aangemoedigd of versterkt worden. Politieke-partijen met een dergelijke religieuze inslag bezetten 50 tot 52 , incl. FvD, van de 150 zetels in de Tweede Kamer. Laat dat even inzinken en leg dat tegen de vele niet religieuze problemen die wij hebben.

Aboutaleb dacht dat het deze kerstdagen prima was om zich eloquent uit te laten dat er ook voor salafisme een plek zou moeten zijn in onze samenleving. Ik ben het daar absoluut niet mee eens. Redenen zat, maar bovenal onverdraagzaamheid. Een fundamentalist, of je nou Christen, Joods, Islamitisch of anders bent draagt niet bepaald bij aan een samenleving waar er respect zou moeten zijn voor andersdenkenden.

In plaats dat mensen, vanuit hun positie als politicus, zouden moeten oproepen tot meer verdraagzaamheid vanuit hun eigen culturele hoek gaan we nu de andere kant op. Wij “andersdenkenden” moeten begrip hebben dan wel plaatsmaken voor meer achterlijkheid, want dat is het in essentie. Je kunt in alles te ver gaan, waarbij religie een van de gevaarlijkste is voor jezelf en je omgeving. Het leidt op z’n minst tot uitsluiting van de maatschappij op de micro-cosmos na die jouw religieuze sekte (wat vaak het geval is) behelst. Dit maakt je ook direct vatbaar voor extreme ideologien en opvattingen.

Een recent voorbeeld, waar Aboutaleb ook op in gaat is de hele “hoofddoek bij de politie”-#ophef affaire. Het probleem, volgens Aboutaleb, zou onvoldoende draagvlak zijn… Zou het echt? Waarom hebben de meeste Islamitische landen wetten dat het gebruik van een hoofddoek verbiedt dan wel ontmoedigd icm met een uniform? Weet u wie er wel achter dit soort uitspraken staan? Mensen zoals de Saudi’s en IS gekleurde lui die moeite hebben met het ‘concept‘ werkende vrouwen. #sgp

Tegelijkertijd ben ik de eerste die ieders recht verdedigt om zijn of haar geloof te belijden op de manier die men zelf wil. Gelukkig zijn daar ook wettelijke kaders van toepassing zoals  EVRM Art. 9 lid 2.

De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te brengen kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die die bij de wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Dit is voldoende om heel wat religieuze partijen te verbieden dan wel op te heffen. Laat staan de vaak met Golfstaten-dollars gefinancierde haathutten of de sekte drang van sommige kerken.

Het probleem dat er geen verbod komt op salafistische organisaties is dat het verdere politieke consequenties zou kunnen hebben voor de wat doorgeslagen Christelijke partijen in Nederland. Datzelfde geldt voor een verbod op religieus onderwijs, ook wel kinderbrainwashing genoemd.

Kortom ontzettend jammer en onwenselijk wat de ideeën en opvattingen zijn van deze in de kastzijnde salafist in een PvdA jasje.  Ik, als iemand van Marokkaanse-komaf, neem dan ook verre afstand van de opvattingen van deze man.

#shameVond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Ahmed Aarad

Written by Ahmed Aarad

Bestuurder bij stichting Open Source & Overheid, freelance ICT en Aanbestedingsjurist, distantieert zich van rechts/links denken heeft het liever over goed of fout en vindt dat integriteit niet te leren is. “If you are not a better person tomorrow than you are today, what need have you for tomorrow?”