3 0
Read Time10 Minute, 40 Second

‘Do as I say, not as I do’ geldt misschien wel het beste voor de leuke, vriendelijke en ‘samen’-partij van Nederland, GroenLinks. GroenLinks dat lokaal, in de Tweede Kamer als in Europa voor wetten stemt en besluiten neemt die ik noch kan rijmen met Groen noch met Links. En ja dit is een persoonlijk verhaal op basis van mijn ervaringen met deze partij en dat betekent niet dat ik de partij ansich slecht vind. Dat laatste geldt voor elke politieke partij wat mij betreft en dat vrijwaart je niet van kritiek. Hieronder volgt een uiteenzetting van mijn ervaring met deze partij.

Amsterdam

Laat ik beginnen met dat ik afhankelijk ben van mijn rolstoel en de auto. Zonder deze twee zaken kom ik niet verder dan het lokale winkelcentrum. Ik kan niet kiezen om gebruik te maken van het OV dus ben ik veroordeeld tot de auto. Ik loop dan ook vaak rood aan van woede wanneer iemand “autovrije binnenstad” in de mond neemt.  Amsterdam gaat zelfs een paar stappen verder. De stad waar deze partij, naar mijn mening, voor niets anders dan het eigen politiek gewin mensen met een handicap slachtoffert. Harde woorden en ik kan deze vanuit mijn persoonlijke situatie en ervaring onderbouwen.

Als je namelijk in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK), die fyi geldig is in alle 28 lidstaten, dan houdt Amsterdam er wat ‘afwijkende’ regels op na. Deze kaart is namelijk NIET geldig tenzij je naast je GPK ook nog eens een Amsterdamse gehandicapten parkeervergunning aanvraagt als bezoeker. Je moet dus vooraf de gemeente informeren wie je bent en met welke auto (kentekent) je komt en wacht tot je bericht hebt ontvangen dat dit is verwerkt. Dus als je noodgedwongen met iemand mee moet rijden heb je vette pech want dat is en niet de auto die je bij de gemeente hebt geregistreerd en je mag voor straf voor je handicap betalen of loop je kans dat een overijverige BOA je auto laat wegslepen. Daarnaast is de GPK 5 jaar geldig waar je Amsterdamse bezoekersparkeervergunning je elk jaar opnieuw moet aanvragen.

Ik ben vaak op de Zuid-As aan het werk en ik moet regelmatig in Amsterdam zijn voor mijn vrijwilligerswerk. Ik laat even het feit los dat de plek waar het geld wordt verdiend in Nederland slechts 3 gehandicapteparkeerplaatsen kent. Waar de VIP chauffeurs met dikke Audi’s, BMW’s of Mercedessen al dan niet voorzien van een CD kenteken het niet zo heel er erg nauw nemen met verkeersregels rondom het parkeren en regelmatig te vinden zijn op de 3 gehandicaptenparkeerplaatsen. Zeg je er iets van? Dan wordt je simpelweg genegeerd #jedoetmaar

De reden voor deze afwijkende regels is het kentekenscannen en automatisch boetes uitdelen aan degene die niet betaald hebben. Kei en kei efficient alleen tja… wel moeilijk om dan ook zaken zoals de de gehandicaptenparkeerkaart te controleren. Wat gebeurt er met instemming van GroenLinks? Die schuiven doodleuk deze verantwoordelijkheid af op een van de zwakste groepen in de samenleving, de gehandicapten.

Als je een boete krijgt door op een invalideplek te parkeren of niet te betalen dan krijg je dus automatisch een bon thuis waar je tegen in bezwaar moet. Dit bezwaar wordt altijd ingewilligd omdat Amsterdam ten alle tijden wil voorkomen je een reden te geven om naar de rechter te stappen, want dit is niet proportioneel te eisen van elke burger in Europa, dus wordt het bezwaar ingewilligd en blijft dit proces in stand. Dat dit bottomline oneerlijk is en buiten alle andere issues zoals privacy reden genoeg om naar juist de partij te stappen die het beste voor heeft met de zwaksten in de samenleving.

Het is nu 1 jaar. Eén jaar geleden dat ik heb gebeld, gemaild, en heb afgesproken waar ik nog steeds wacht op antwoord. Via-via-via-via krijg je te horen dat het beleid dermate goed werkt dat gehandicapten …tja ongevraagd en jammer genoeg de dupe zijn. Dus GroenLinks Amsterdam: vanuit alle mensen die in een rolstoel zitten en pas vanaf 2030 (wet) gebruik kunnen maken van het OV, thanks for nothing.

Europa

Laten we beginnen met mevr. Buitenweg die van 1999 tot 2008 in het Europees Parlement heeft gezeten. Iemand die door en door ervaring heeft met het ‘Brusselse’, zou je zeggen. Zij verbijsterde mij met onderstaande tweet en de reeks antwoorden die volgden. Ik raad je aan om deze even na te lopen.

Komen we uit bij privacy. Iets wat totaal irrelevant is tenzij je daar uit politiek gewin een slaatje uit kunt slaan. Elk bedrijf krijgt vanaf mei te maken met nieuwe privacywetgeving. Het enige wat je hoeft te onthouden wat dat betreft is:

Heb je onderbouwde kritiek op nieuwe privacywet (GDPR/AVG) waar GroenLinks zich ontzettend voor heeft ingezet? Dan wordt dat ergens heel diep begraven op de eigen site. Zonder verwijzing, bericht of wat dan ook. Want niets en absoluut niets mag afbreuk doen aan het politieke imago van de partij als voorvechter van privacy. Stem je als privacy partij voor PSD2 die banken en financiële instellingen toestaat om jouw betaalgegevens door te verkopen, waar burgers niet op zaten te wachten in 2014 en nu nog steeds niet, en ga je daar als burger vragen over stellen? Dan krijg je dit soort antwoorden:

Dat ik hier boos en teleurgesteld om ben, tja gebeurt wel vaker… Niet omdat politici zich gemakkelijk bedienen door het bagatelliseren van zaken die zij echt wel snappen maar omdat je dit niet verwacht van politici en partijen die voor onze privacy zouden moeten opkomen. Iemand die je afscheept met een dergelijk antwoord zegt meer over jezelf dan over de politicus in kwestie. Alsof je zelf niet weet hoe Google werkt, nooit een krant openslaat of gewoon weg ‘te dom’ bent om het te begrijpen.

Radar schrijft het volgende over de privacy implicaties van deze nieuwe wet: Ondanks dat de PSD2 op 13 januari 2018 in werking treedt, zijn een aantal essentiële zaken nog niet geregeld. Het ministerie van Financiën laat Radar weten: ‘De regels met betrekking tot het verlenen van toegang tot de betaalrekening en de toestemming hiervoor van de consument zijn nog niet vastgesteld. Het verlenen van toegang tot de betaalrekening gaat via uitdrukkelijke toestemming van de consument en de betaalinitiatie- of rekeninginformatiedienstverlener, niet tussen de consument en de bank.’ 

Ook banken.nl, het platform van de Nederlandse bankensector ziet risico’s, Suzanne van der Hoorn, Specialist Legal bij EIFFEL schrijft hierover het volgende:

Zijn alle risico’s uitgesloten doordat rekeninghouders zelf toestemming moeten geven voor inzage in hun betaalgegevens? De vrees bestaat dat rekeninghouders te snel toestemming geven, bijvoorbeeld als er bepaalde kortingen in het vooruitzicht worden gesteld, zonder dat zij goed op de hoogte zijn van de consequenties van hun toestemming. De AFM waarschuwt voor een toename van cybercriminaliteit en van de invloed die grote bedrijven als Facebook, Google en Amazon kunnen uitoefenen. Volgens Reinier Pollmann van de AFM kunnen bedrijven die betaalgegevens in handen krijgen, prachtige diensten voor consumenten ontwikkelen. Maar daar kunnen ze ook hele nare dingen mee doen. Volgens Pollmann is er nu te weinig zicht op de nieuwe diensten. Het toezicht is te versnipperd, waardoor consumenten eerder het risico lopen dat hun betaalgegevens worden misbruikt, aldus de toezichthouder.

Wie er allemaal gaan toezichthouden op die vele duizenden bedrijven  in binnen- en buitenland die zich nu allemaal “Fintech” noemen? Goed dat je het vraagt, het antwoord: IEDEREEN… De Nederlandsche Bank, Autoriteit Persoonsgegevens, Autoriteit Consument en Markt en Autoriteit Financiele Markten. Ter herhaling, op een wet die nog niet compleet is, even… Dat kan alleen maar goed gaan en het wordt niet, waarvoor ik in de tweet heb gewaarschuwd, een zooitje.

Komen we bij mijn laatste grote vriend in Brussel, Bas Eickhout de milieuman in Europa die een oplossing voorgeschoteld heeft gekregen om heel dieselgate in de kiem te smoren maar er toch voor koos om daar niet al te veel golven in te maken.

Het geval wil dat de Staat en burgers schadeloos gesteld moet worden. Dit kan op basis van bestaande (Europese) wet- en regelgeving zoals Artikel 2.87 1 c & 2 van de Aanbestedingswet 2012:

De inschrijver of gegadigde heeft in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout begaan die door de aanbestedende dienst aannemelijk kan worden gemaakt; De aanbestedende dienst betrekt bij de toepassing van het eerste lid, onderdeel b, uitsluitend onherroepelijke uitspraken die in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving onherroepelijk zijn geworden en bij de toepassing van het eerste lid, onderdeel c, uitsluitend ernstige fouten die zich in de vier jaar voorafgaand aan het genoemde tijdstip hebben voorgedaan.”

Daarnaast mag de aanbestedende organisatie bij opdrachten boven de aanbestedingsdrempels de facultatieve uitsluitingsgronden toepassen. Het gaat om zeven specifiek benoemde gronden, waaronder faillissement, ernstige beroepsfout en het afgeven van valse verklaringen. Een uitspraak in dit kader is slechts een administratieve aangelegenheid om de aanbestedingen terug te draaien, aangezien de top van Volkswagen erkent dat er opzettelijk is gesjoemeld – en in de VS al aan het schikken is.

Ik noem dit gedrag een ‘Hans van Baalen‘-doen, alleen windt die laatste er geen doekjes om waar zijn loyaliteit ligt. Wat ik niet had verwacht is dat zowel GroenLinks als VVD beide de auto-industrie, en niet te vergeten de bedrijven daaromheen, een warm hart toedragen wanneer de camera’s uitstaan en de journalisten zijn vertrokken. Dit is namelijk geen ‘geheime’ informatie en al lang en breed ook in het bezit bij de collega’s in de Tweede Kamer.

En welk resultaat heeft meneer Bas tot op de dag van vandaag bereikt? Eum… tja… Een Google News komt niet verder dan langs de zijlijn als nota bene lid van de enquête commissie af en toe iets te roepen dat het allemaal stom is. Resultaat tot dusver: Er komt geen onafhankelijk toezichthouder en dikke boetes blijven uit. Maar intussen heb je wel het imago als mister green in Europa en Nederland.

Tweede Kamer

Het tegengaan van Belastingontwijking is een van de speerpunten van GroenLinks. De partij kwam met een 6 pagina’s tellende brochure met plaatjes hoe zij dit hekele punt wil aanpakken. Ik kan inhoudelijk kritiek hebben op de kinderlijke oplossingen voor de problemen, die internationaal rechtelijk of niet kunnen werken of zelfs geld witwassen makkelijker maken, maar laten we eens beginnen door iets heel nieuws toe te passen:

Omzet, geld dus, dat je in Nederland boekt of verdiend, betaal je in Nederland belasting over. Zoals elk ander Nederlands bedrijf en persoon zou moeten doen.

Ingewikkeld he? Ja, ontzettend.

Een tweede is Eerlijk Delen… Heel veel subjectieve prietpraat over arm en rijk en dat dat beter moet. Realiteit: 0 vragen gesteld over het feit dat er in Nederland al jaren geen of nauwelijks vermogensbelasting wordt geheven. Cijfertjes van het CBS vind je hier en bijbehorend artikel hier.

Hetgeen waar ik het meest over struikel is “Eén Samenleving” naast dat dit niet bestaat komt dit van de partij die op voorhand de PVV uitsluit. Je kunt niet het één roepen en het ander doen. Je kunt niet verwachten dat normale burgers die of GroenLinks of PVV stemmen één samenleving worden terwijl je zelf aan uitsluiting doet in het Parlement.

Tenslotte zou ik je uit de droom willen helpen dat er partijen zijn die het uit idealisme tegen elkaar opnemen binnen en buiten het Parlement. Tuurlijk dat komt óók voor maar dit komt lang niet zo vaak voor als binnen de eigen partij. Het is eten of gegeten worden. Zo af en toe krijgen wij een kijkje binnen partijen hoe het er aan toe gaat. Dit is voor elke partij hetzelfde, bij de een wat meer en bij de ander wat minder maar desalniettemin is het de modus operandi voor een zittend partijpoliticus. Echter naar buiten toe altijd blijven lachen en je eigen partij is natuurlijk de aller aller beste.

Alleen verwacht je dat niet van de liefste partij van Nederland… Nou Jesse… Je hebt 14 zetels aan verandering. Een partijbestuur dat net zo blank en divers is als dat van de PVV. Een super diverse kieslijst die vol staat met vrienden van de grote groene leider. En de Jesse Obama meetups worden niet meer georganiseerd. Of sterker nog, komt daar nog wat van terecht? Nee, natuurlijk niet. De verkoopstrategie heeft gewerkt, het image staat en dat is het enige wat telt. Wat de volgende verkiezingen brengen zien we dan wel weer.

Weet u beste GroenLinksers wat populisme zo groot heeft gemaakt? Dit dus.

Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Ahmed Aarad

Written by Ahmed Aarad

Bestuurder bij stichting Open Source & Overheid, freelance ICT en Aanbestedingsjurist, distantieert zich van rechts/links denken heeft het liever over goed of fout en vindt dat integriteit niet te leren is. “If you are not a better person tomorrow than you are today, what need have you for tomorrow?”