0 0
Read Time5 Minute, 33 Second

#OPHEF

Vandaag kwam er een leuk stuk voorbij in de Elsevier. Syp Wynia voelde zich geroepen om op een stel politicosaurussen te reageren. Het artikel: “Feitenvrije onzin van Ruud Lubbers vergiftigt immigratiedebat“.

Zouden de beschuldigingen die de auteur uit richting Lubbers en Seters ook op hem van toepassing zijn? Laten we eens dieper daar naar gaan kijken.

Seters en Lubbers zijn een politiek stel. Is dat zo? Ruud Lubbers is als oud-CDA man best actief te noemen. Middels zijn Wikipedia pagina zien we dat hij door de jaren heen met grote regelmaat schrijft. En dat plaatst de auteur van het Elsevier stuk niet in de context. Daarentegen schrijft hij “Oud-premier Ruud Lubbers laat nog zelden van zich horen, maar als hij het doet, is dat vrijwel altijd samen met Paul van Seters“. Iedereen die “Ruud Lubbers” in de Google voert en op nieuws klikt ziet dat deze oud-politicus zelfs heel regelmatig van zich laat horen.

25.000 Per jaar

We komen via dit stuk bij Jesse Klaver aan. Lubbers zou een medestander zijn van “het plan” van GroenLinks om jaarlijks 25.000 asielzoekers per jaar op te nemen. Wellicht is dat mij ontschoten maar ik heb geen van de formerende partijen zien stellen dat specifiek dit voorstel het breekpunt was. Iemand een linkje? Behalve dat, het. doet. niet. ter. zake. Asielzoekers worden niet afgewezen op gronden van “ja we willen of niet”. Asielzoeker is een tijdelijke status die men heeft op het moment dat een iemand van mening is dat hij als erkend vluchteling, op basis van het VN vluchtelingen verdrag, recht op opvang zou hebben en daardoor zou mogen blijven. Een vluchtelingenstroom is dan ook geen gangbare vorm van immigratie. Bovendien is het feit dat de status van vluchteling ook nog eens een tijdelijke is. Het moet nog maar blijken hoeveel vluchtelingen de komende jaren zullen terugkeren naar het land dat zij ontvlucht zijn.

Arbeidsmigratie

Hebben we de asielzoekers gehad en dan maken we een sprongetje naar 1951. Het duo Lubbers en Seters schrijft: ‘Na 1951 kreeg Nederland te maken met gastarbeiders (…). ‘Die gastarbeiders hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de wederopbouw van ons land.’. Repliek Syp Wynia: In werkelijkheid kwamen de gastarbeiders (de Turkse en Marokkaanse, met name) niet ‘na 1951’ naar Nederland.

Zitten ze mooi allebei fout hé. Ter verduidelijking, in de ‘fifties’ haalde Nederland vooral Zuid Europeanen naar Nederland. In de sixties haalde Nederland naar Duits voorbeeld eerst Turken en toen Marokkanen naar Nederland. Heel bescheiden. We lezen dat het overheidsbeleid om deze laatste groep hiernaartoe te halen niet overduidelijk een succes was. Dit overheidsbeleid heeft ervoor gezorgd dat in jaren zestig rond de 4.000 Marokkanen door Nederland hiernaartoe zijn gehaald. Vijfeeuwenmigratie.nl schrijft wat Syp Wynia stelt, iets anders: Hoe kwamen zij hier dan terecht? Onder andere uit de buurlanden van Nederland, die juist wel actief mijnwerkers betrokken uit de Rif.

Dan komt in mijn ogen het, bij gebrek aan een beter woord, bagatelliserende. Uitspraken zoals “De ‘belangrijke bijdrage’ van de gastarbeiders is ook fictie.“, “En toen het met de economie even tegenzat, raakten velen werkloos of (levenslang) arbeidsongeschikt.

De vraag die ik aan de auteur heb is: Hoeveel migranten kende u gedurende deze periode? Weet u welk sociaal-vangnet er was voor arbeidsmigranten? Ik vraag dat omdat mijn pa behoorde tot deze groep en ik in een arbeiderswijk ben opgegroeid dat bol stond van dit soort mensen. Mensen die u even wegzet als zijnde “zeer onmatig saldo voor de Nederlandse samenleving hebben opgeleverd.” Om het in het persoonlijke te trekken mijn vader heeft sinds begin jaren zestig zich kapot moeten werken (letterlijk) om uiteindelijk op z’n 65’ste te kunnen ‘genieten’ van zijn pensioen van in totaal fl. 189 per maand dat aangevuld moest worden. Is dat de economische uitvreterij die u bedoelt? Of het feit dat er nauwelijks vrijheid was waar je als migrant ‘mocht‘ wonen en terecht kwam in een van de wijken waar Jan Modaal toch nooit kwam en zo geen ‘last’ had van alle buitenlanders. Dat is het beleid, linksom of rechtsom, waar u de facto eenzijdig de schuld legt bij de arbeidsmigranten voor wat betreft de gevolgen voor de samenleving. Dat vind ik op z’n minst niet eerlijk en op z’n breedst grof en schandelijk.

Vergrijzing valt wel mee

En zo komen we uit bij vergrijzing… Syp Wynia schrijft: Nederland heeft volgens Lubbers en Van Seters nu te maken met ‘een snel toenemende vergrijzing’. In werkelijkheid valt het in Nederland nogal mee met de vergrijzing. 12.500. Dat is de hoeveelheid aan “het valt wel mee” wetenschappelijke publicaties die enkel staan in Google. Heeft u gezien wat er is gebeurd met de zorgkosten? U weet dat dit ook alleen maar aan het toenemen is? En dan heb ik het nog niet eens over de versnelling van het aantal pensioengerechtigden waar de overheid nu maar de leeftijd aan het ophogen is in de hoop dat er duizenden de grens niet halen. De feiten heeft u hier toch wel heel erg tegen u. Maar ik ben blij dat de gevolgen voor u meevallen.

Bevolking groeit

Ja gelukkig maar. Ons economisch systeem heeft ook groei nodig. Simpelweg meer consumenten betekent meer omzet. Shell of de Zeeman gaat ook niet roepen: klaar we hebben genoeg verkocht dit jaar, de deuren kunnen nu dicht. Daarbij is de groei van immigranten uit westerse landen 2x zo hoog als uit niet-westerse.  Bovendien als u roept dat Nederland vol is en steeds voller wordt dan zouden we niet dit soort nieuws hebben, toch? Misschien zou het beleid meer gericht moeten zijn op verspreiding van burgers dan juist iedereen te incentiveren in de grote stad te gaan wonen. Een land kan ook niet vol zijn. Het is geen emmer en uw claim dat Nederland het dichtbevolkte land is in Europa klopt toch niet helemaal… Bovendien een ieder die roept dat Nederland vol is, is nooit in Zoeterwoude noch Singapore geweest.

Maar laten we eens naar de bredere context kijken. Zoals naar de rijkste landen in de wereld. De top 10 heeft met elkaar iets gemeen namelijk wat u waarschijnlijk ook ziet. Het betreft landen waar immigranten het grootste deel van de bevolking zijn. Waarom gaat het daar wel goed of in ieder geval beter dan bij ons? Zouden wij niet ons beleid zo moeten vormgeven dat we net zoals de hiervoor genoemde landen ook maximaal kunnen profiteren van immigratie? Ik ken weinig mede-burgers die tegen een hogere welvaart zijn.

Tenslotte ben ik het volledig met u eens: Wie dergelijke aperte onzin blijft verspreiden – of nalaat die tegen te spreken – vergiftigt echter actief dan wel passief het maatschappelijk debat.

https://twitter.com/sypwynia/status/895517667020468224Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Ahmed Aarad

Written by Ahmed Aarad

Bestuurder bij stichting Open Source & Overheid, freelance ICT en Aanbestedingsjurist, distantieert zich van rechts/links denken heeft het liever over goed of fout en vindt dat integriteit niet te leren is. “If you are not a better person tomorrow than you are today, what need have you for tomorrow?”