1 1
Read Time11 Minute, 39 Second

Na de onthullingen door NRC en Nieuwsuur over het onderwijs op islamitische weekendscholen barstte de discussie over de islam weer eens los op Twitter.

In de eerste plaats natuurlijk over de ‘geschoktheid’ van alle pratende hoofden.
Hoe kan je na decennia van waarschuwingen nog verbaasd zijn dat islamitische kinderen op koranschooltjes afschuwelijke dingen leren over homo’s, afvalligen en ongelovigen?
Hoe kan je verbaasd zijn na Janmaat, Fortuyn en Wilders? Na alle waarschuwingen van Ayaan Hirshi Ali, Theo van Gogh, Afshin Elian, Hans Jansen en Ruud Koopmans?
En daar hebben de critici een punt.

Heel veel mensen hebben willens en wetens de ogen gesloten voor de problemen met moslims in Nederland.
Sommigen dachten heel idealistisch dat alles vanzelf goed zou komen als we maar een beetje aardig zouden zijn voor de nieuwe Nederlanders. Anderen zagen in de moslims een onderdrukte groep die vooral niet gediscrimineerd mocht worden. Dan was er de multiculturele droom: een kleurrijke samenleving waarin iedereen vooral zijn eigen identiteit moest houden – liefst ook zijn eigen taal – en waarin duizend bloemen vreedzaam naast elkaar zouden bloeien.
En natuurlijk vond een grote groep het wel zo makkelijk om de problemen te negeren. Het zou zichzelf allemaal wel oplossen.

Het resultaat van al die jaren pappen en nathouden komt af en toe aan het licht, en deze week leek het zelfs door te dringen tot kringen waar het meestal hardnekkig ontkend wordt.
Beter laat dan nooit, zou je kunnen zeggen, al is de kluwen van ellende nu zo gigantisch dat het ontwarren jaren zal gaan duren, als het ooit lukt.
Hoe moeten we decennia wanbeleid omzetten in goed beleid? En dat met deze overheid die alleen in staat lijkt tot handhaving als het gaat om zaken die ‘in de juiste kringen’ tot verontwaardiging leiden. Het is om radeloos van te worden…

Vervolgens zijn er mensen die roepen om een algeheel verbod op islam in Nederland. De islam zou namelijk geen godsdienst zijn, maar een ideologie en dus niet onder godsdienstvrijheid vallen.
Men ziet het al voor zich: alle moskeeën en koranschooltjes sluiten; de koran verbieden; het boerkaverbod uitbreiden tot een algemeen verbod, en als we toch bezig zijn: meteen ook hoofddoeken en andere islamitische kledij verbieden.
Eindelijk verlost van salafistische indoctrinatie van kinderen; discriminatie van homo’s onder het mom van godsdienstvrijheid; dierenkwelling bij het offerfeest, en angst bij meisjes voor besnijdenis, eerwraak of een gedwongen huwelijk.

Goed idee dus?

Nee.

Een verbod op islam in Nederland is niet alleen ongrondwettig, maar ook verwerpelijk, kortzichtig en contraproductief.

Betekent dit dat er geen problemen zijn? Dat het ‘wel meevalt’ met de misstanden binnen islamitische gemeenschappen in Nederland?
Verre van dat.
Er zijn enorme problemen met de moslims in Nederland, en onze overheid heeft deze problemen decennia lang niet aangepakt en zelfs verergerd door dom beleid.
Immigranten zijn massaal in de oude wijken gedumpt waardoor getto’s ontstonden. Vervolgens werden ‘de eigen taal en cultuur’ aangemoedigd waardoor de achterstand van de nieuwkomers nog groter werd. Tel daarbij op dat juist de extremisten ruim baan kregen, en de ellende was compleet.
Over dat beleid ga ik nu even niet uitweiden. Met het oog op een eventueel islamverbod lijkt het mij nuttiger om eerst na te denken over een andere vraag die de laatste dagen aan de orde kwam.

Om welke moslims gaat het hier eigenlijk?
Zijn dit alle moslims, of komen deze misstanden door een groep binnen de islam?
En zo komen we bij de salafisten, in dit geval voor het gemak een verzamelnaam voor alle orthodoxe moslims die het westen haten en het liefst hier vandaag nog de sharia – de islamitische wet – in zouden voeren. Dit zijn de moslims die oproepen tot haat en geweld tegen andersdenkenden of die het (oproepen daartoe) goedpraten.
Is dit een minderheid binnen de moslims, of zijn eigenlijk alle moslims een beetje salafist, zoals Ahmed Aboutaleb beweerde?

De uitspraak van burgemeester Aboutaleb vind ik persoonlijk niet handig. Letterlijk zal hij best gelijk hebben – hij legde ook uit waar het woord vandaan komt – maar jezelf in 2017 salafist noemen? Na alle aanslagen en integratieproblemen waar we in Europa al mee te maken hadden?
Dan kan je honderd keer bedoelen dat een term een verkeerde betekenis heeft gekregen, maar het is olie op het vuur en bepaald geen steuntje in de rug voor gematigde moslims. Zij hebben al moeite genoeg om het vertrouwen van niet-moslims te winnen.

Voor sommige mensen bestaan er namelijk geen gematigde moslims. Moslims die zich westers voordoen plegen volgens hen takiyya, een islamitisch begrip afgeleid van taysir. Hier een uitleg van takiyya/taysir (Volkskrant 2010):
Taysir is niet bedoeld om de islam te liberaliseren, maar veroorlooft de moslim een door hem niet serieus te nemen aanpassing aan de dagelijkse levensomstandigheden.
Al-Qaradawi maakte overduidelijk dat de toepassing van taysir niet betekent dat afstand wordt genomen van de sharia; ze zet de sharia slechts in de wacht tot de omstandigheden beter worden.

Dat verklaart veel leugens van moslims die betrapt worden op twee gezichten, zoals nu weer het geval leek te zijn bij imam El Mokadmi die in het NRC zei: ‘Dit kan niet. Het is niet islamitisch, niet pedagogisch – het is onverantwoord,’ toen hij de boekjes zag waarin jonge kinderen vijandsbeelden over ongelovigen en anderen krijgen aangeleerd.
Wat bleek? In Lochem runde deze imam een internaat waar leerlingen volgens hun ouders leerden dat liegen tegen ongelovigen mag. Precies wat El Mokadmi nu veroordeelde.
Er zijn dus blijkbaar moslims die inderdaad takiyya toepassen.

Maar wat als een moslim oprecht gematigd is? Moeten we er dan maar op voorhand vanuit gaan dat hij ‘dus’ liegt?
Daar zullen de salafisten blij mee zijn, want dan nemen we namelijk hun definitie over:
‘Alle moslims volgen de koran naar de letter en als ze ruimdenkend lijken te zijn, dan is dat takiyya.’
Je zult maar een moslim zijn die de koran een beetje ruim interpreteert en zich ‘gewoon’ aan de Nederlandse wetten wil houden. Al je goede gedrag zal je niet helpen, want jouw ruimdenkendheid is natuurlijk niet echt; het is allemaal takiyya.

Waarom zouden moslims niet ruimdenkend kunnen zijn? Als christenen de bijbel ruim kunnen interpreteren, waarom zouden moslims dat dan niet met de koran kunnen doen?
Ja maar, leggen de sceptici dan geduldig uit, moslims kunnen helemaal niet vrijblijvend met de koran omgaan, want de koran is het letterlijke woord van Allah. Het is niet zoals met de bijbel die door mensen geschreven is, de koran is door Allah geschreven.
Dat klinkt als een sluitend argument, maar dat is het niet.

Om te beginnen: er zijn christenen genoeg die beweren dat de bijbel het woord van God is. Ze stellen zonder blikken of blozen de bijbel ‘van kaft tot kaft’ te geloven.
Als er christenen onder mijn lezers zijn die dit beweren, daag ik ze uit om Mattheus 5:17-19 eens te lezen. Volgens die verzen (uitspraak van Jezus zelf) zou een volgeling van Jezus alle Joodse wetten moeten houden. Alle Joodse wetten? Welke christen doet dat?
Zelfs de strengste christenen nemen de bijbel dus niet letterlijk; ze laten ruimte voor interpretatie.

Zo nemen ook moslims de koran niet letterlijk, dat kunnen ze niet eens.
Er zitten namelijk tegenstrijdigheden in de koran doordat Mohammed oorspronkelijk niet veel macht had en tamelijk vreedzame uitspraken deed. Toen hij later wel macht kreeg, werd hij onverdraagzamer en sprak zichzelf tegen. Hoe wordt dat opgelost? De nieuwere teksten krijgen meer gezag dan de oudere.
Deze tegenstrijdigheden binnen de koran laten maar twee mogelijkheden open: of de koran is het werk van feilbare mensen, of Allah kon van gedachten veranderen. In beide gevallen hoeft een moslim de koran niet letterlijk te nemen, want in het eerste geval is de koran niet het letterlijke woord van Allah, en in het tweede geval is Allah destijds van gedachten veranderd, dus waarom zou hij dat dan nu niet kunnen?

Salafisten zullen het hier niet mee eens zijn: volgens hen zijn de laatste koranteksten de definitieve openbaring van Allah. Maar hoe denken andere moslims hierover?
Er zijn talloze moslims die zich niet verdiepen in de koran en de andere geschriften, dat laten ze aan de imams over. En er zijn genoeg imams die niets moeten hebben van het salafisme, maar die helaas vaak te maken hebben met bedreigingen en zelfs mishandelingen door salafisten. Dat die deze intimidatie nodig vinden, zegt overigens wel iets over de weerstand die ze tegenkomen.

Ondanks deze incidenten blijven velen ervan overtuigd dat er geen gematigde moslims bestaan, en ze wijzen daarbij vaak op de achterhaalde ideeën die veel Nederlandse moslims erop nahouden over homoseksualiteit en vrouwenrechten.
Dat laatste is waar, daar is genoeg onderzoek naar gedaan.
Maar denk eens even aan de Nederlandse samenleving van honderd jaar geleden: hoe stond het toen met homo- en vrouwenrechten? Is er zoveel verschil met de moslims van nu?
Laten we eerlijk zijn. Dat deze moslims ideeën hebben die wij achterhaald vinden, maakt dat ze meteen tot salafisten? Dan waren onze (overgroot)ouders ook salafisten.

Mensen die uit niet-westerse samenlevingen naar ons land komen, hebben nu eenmaal vaak niet-westerse ideeën. Daarom moeten we ze ook duidelijk maken dat ze in dit land onze westerse normen en waarden moeten respecteren, dat ze moeten integreren. Dat is niet kolonialistisch of racistisch, dat is essentieel voor een gezonde samenleving.
De immigranten komen hierheen juist vanwege onze westerse cultuur die ook hen kansen biedt, en daar heeft onze overheid veel laten liggen. Het cultuurrelativisme van het zogenaamde multiculturele ideaal heeft grote groepen op enorme achterstand gezet.

Natuurlijk kan het zo zijn dat mensen zich alleen maar uiterlijk aanpassen aan onze maatschappij, en in hun hart onze normen en waarden afkeuren, maar wat dan nog? Zoals de Duitsers zeggen: die Gedanken sind frei.
Willen wij een gedachtenpolitie? Als iemand stiekem homo’s haat of vrouwen minderwaardig vindt, tja, niet leuk, maar zolang hij deze gedachten niet in daden omzet, mag hij dat denken.
Heel anders wordt het als mensen dit soort dingen in lesboekjes voor kinderen gaan zetten en daar vervolgens les over gaan geven. Anders wordt het ook als een imam in de moskee gaat oproepen tot het doden van ongelovigen, of tot het steunen van jihadisme.
Daar moet de overheid ingrijpen, en dat kan ook.

Als Wilders voor de rechter kan komen vanwege ‘minder, minder’, dan kan een imam of leraar voor de rechter worden gedaagd vanwege oproepen tot discriminatie of geweld. Zeker als dergelijke oproepen vanuit een gezagspositie aan een kwetsbare groep worden gedaan.
Mocht de huidige wet daar nog de absurde vrijbrief van godsdienstvrijheid voor geven, dan ligt daar een taak voor de wetgever.
Alle ‘geschokte’ politici hoeven dus niet met de handen in het haar te gaan zitten; we hebben de middelen om deze toestanden aan te pakken. En als de wet daar de ruimte nog niet voor biedt, zijn zij degenen die daar iets aan kunnen doen.

Wat de overheid vooral niet moet doen, is wat er de afgelopen jaren al veel te veel gedaan is.
Elke keer dat ik beelden zie van politiemensen in uniform bij een iftar, draait mijn maag om. Als ik voor de zoveelste keer hoor dat islamisten posities krijgen bij het jongerenwerk of op andere sleutelposten, dan gruw ik. Als salafistische imams ‘gedoogd’ worden of zelfs tot spreekbuis van de moslimgemeenschap benoemd worden, dan ben ik verbijsterd over de kortzichtigheid van onze gezagsdragers.
De salafisten zijn hier tot nu toe niet of nauwelijks bestreden, integendeel: ze zijn in de watten gelegd. En dat moet maar eens afgelopen zijn.

Geloven doe je maar achter je voordeur – niet geëscorteerd door geüniformeerde agenten – en zo lang je er niemand last mee bezorgt, mag je geloven wat je wilt. Maar zodra je wel iemand last bezorgt, moet de overheid ingrijpen. Niet om te gaan pappen en nathouden, maar om te handhaven. Een term die helaas steeds meer in onbruik lijkt te raken.
Zijn dan alle misstanden het land uit?
Natuurlijk niet.
Er zullen nog steeds kinderen van hun ouders rare dingen te horen krijgen; er zullen nog steeds moslims radicaliseren. Maar als salafisten echt worden aangepakt, krijgen gematigde moslims een broodnodig steuntje in rug en wordt onze samenleving uiteindelijk een stuk veiliger.

Een dergelijke aanpak is heel wat effectiever dan een islamverbod, want stel dat we de islam verbieden, wie spelen we dan in de kaart?
Reken maar dat de salafisten een rondedansje doen als de islam in Nederland ooit verboden wordt. Kijk! We worden onderdrukt! Geloofsvervolging! Zie je wel dat we een heilige oorlog tegen het westen moeten voeren? Jihad!
En wat moeten de andere moslims dan? Dan hebben ze alleen maar de keus om hun geloof af te zweren of om – samen met de salafisten – ervoor te vechten. Tel uit je winst.

Vaak wordt gezegd dat de islam niet kan hervormen, dat er geen islamitische Verlichting mogelijk is, maar mensen die dit zeggen, zien iets heel belangrijks over het hoofd.
Het gaat er niet om of de islam kan hervormen, het gaat erom of moslims kunnen veranderen.
Moslims zijn mensen. En zeker in onze westerse samenleving kunnen mensen hun eigen keuzes maken. Dat kan de keus zijn om de islam te verlaten, de keus om salafist te worden, of de keus om een vrijzinnige moslim te worden.

Zowel de islamknuffelaars als de islamverbieders zou ik willen vragen:
Stop met de salafisten te geven wat ze willen.
Er zijn ongeveer een miljoen moslims in ons land waarvan velen gekomen zijn omdat ze liever in een westerse maatschappij wilden leven dan in een islamitische.
Geef ze de kans om aan de salafisten te ontsnappen. Die individuele keuze moet in onze samenleving mogelijk zijn.
Laten we het salafisme bestrijden zodra er sprake is van haatzaaien en intimidatie, zodat Nederlandse moslims zich gesteund weten als ze ervoor kiezen om onze wetten te respecteren.

Om de vraag in de titel te beantwoorden:
Ja, islam valt wat mij betreft onder godsdienstvrijheid.
Maar salafisme absoluut niet.

Vond je dit artikel goed? Steun Repelsteeltje via repelsteeltje.backme.org

Voor meer artikelen van Repelsteeltje, zie deze link.

 Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Repel .

Written by Repel .

Je kunt Maaike van Charante steunen op BackMe repelsteeltje.backme.org en/of volgen op Twitter @Repelsteeltje21

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

7 thoughts on “Valt islam onder godsdienstvrijheid?

 1. Ja, natuurlijk hoort het bij de godsdienstvrijheid. Iedereen mag zeggen/denken wat hij/zij wil (zolang het geen smaad of laster is/wordt).
  Het probleem ontstaat als mensen gaan handelen ernaar, oftewel de GEboden. Gij zult….. . En dan vooral nog als het naar anderen is gericht.
  Het probleem is dat groepen, niet alleen religieus trouwens, anderen hun vrijheden willen inperken of ontnemen. Of dat zij zich aan moeten passen aan hun voorschriften.
  Maar op zich mag iedereen elkgeloof of overtuiging hebben, vind ik dan.

 2. Over de verhouding / verschil tussen de gematigde – en radicale (‘Salafistische’) islamieten het volgende.

  Van de meeste Islamieten laat zich de voorstelling ontwerpen van lieden met slechts matige sympathie voor hun ‘fundamentalisten’. Niet minder waar is ook dat die bedaarde Islamieten hun ‘onstuimige’ broeders niet goed kunnen aanpakken omdat zij óók wel weten dat hun activistische medegelovigen het theoretische, alfabetische gelijk aan hun zijde hebben. En de meeste Islamieten zíjn letterlijk, dat is de pest! En er staat in de Koran Sura 4: (97) 95} dat wie zich op Allah’s Weg = Jihad beijveren van hem een hogere rang krijgen dan de ‘achterblijvende’ of stilzittende Islamiet. Ook lezen wij in hetzelfde boek {Sura 22: (25) 25} dat het de ongelovigen zijn die van de weg van Allah afhouden. Wij mogen dus een verband aannemen tussen 1) een massa van ‘tamme’ Islamieten, waarbinnen 2) zich vaste percentages aan ‘wilde’ Muzelmannen voordoen. Altijd. Kortom, geloof je in de Koran, is zo op je dooie gemak leven als je nu doet moreel bezwaarlijk. Eigenlijk hoor je huis en haard verlatend met kromzwaard en granaat de ongelovigen achterna te zitten, zijnde de lieden van de linker zijde (Sura 90:19), ook wel lieden des vuurs = voor de hel bestemden {Sura 40: (6) 6} genoemd. Letten wij erop dat Allah en zijn Mohammed niet pro links zijn. Of soms in sociaal-politieke zin wel, maar dat lijkt vooral op taqiyya tactiek.
  Wel, in zo’n drijfjacht heb je zelfs als orthodox gelovige Islamiet ook niet altijd zin, maar intussen blijf je met een gekweld geweten zitten. En het is dááraan waar fundamentalisten (Salafisten?) een vorm en vervolgens weer een inhoud aan geven. Hún Allahs inhoud. En geen verschrokkener Muzelman durft ze te belemmeren, zou hij een nog zo grondige hekel aan ze hebben.

  De door mij beschreven verhouding tussen fanaten, gematigden en meelopers, van politieke -, religieuze – of van andere aard, houdt een sociologische waarschuwing in. Mensen in Nederland, in het Westen en waar niet?, zijn als de dood voor Moslim activisten (fundamentalisten). Om deze angst te onderdrukken, bezweren Westerse Vrienden van de Islam ons zonder ophouden dat de meeste Islamieten vredelievend van aard zijn, gewone mensen van wie geen gevaar te duchten is. Wat toch niet waar is. Deze geruststelling is theoretisch gebaseerd op de ideologie van de individu. Maar daarin wordt iets over het hoofd gezien, of door de vingers. Nederland laat geen individuele Islamieten toe, het importeert een Islamitische samenhang en dat is iets anders.

  Aantekeningen bij de Islam.
  1. FUNDAMENTALISTEN. De meeste, zij het niet alle Islamieten zijn fundamentalist. Hiermee bedoel ik dat het ze onmogelijk is schrifturen die ze zuiver Islamitisch vinden – de Koran en nog wat – figuratief te interpreteren. Hoe shockerend of ongegeneerd het ook is wat erin te lezen staat. Als de bejaarde profeet Mo zijn bruid van 9 jaar horribile scriptu consumeert, is dat goed en mag jij het ook. Of (Marokko) niet? Gelijkheidsideologie! Hoe heel anders luiden de gezegden, de sutra, van de Buddha.
  Zij die door ons fundamentalisten worden genoemd, kunnen we beter activisten noemen. Het ware probleem is natuurlijk het fundamentalisme dat activisme of ook terrorisme bevordert. Islamterrorisme is heel oud, traditioneel en springlevend en er is veel en vanouds ruim en indringend over geschreven. Discussies na 11 september AD 2001 over de vraag of de Islam iets te maken heeft met wat er toen is gebeurd, kunnen kort zijn.

  2. JIHAD. De kreet ‘Jihad’ behoeft geen oorlog te betekenen, maar leent zich er (te) gemakkelijk voor.
  De door mij beschreven verhouding tussen fanaten, gematigden en meelopers, van politieke -, religieuze – of van andere aard, houdt een sociologische waarschuwing in. Mensen in Nederland, in het Westen en waar niet?, zijn als de dood voor Moslim activisten (fundamentalisten). Om deze angst te onderdrukken, bezweren Westerse Vrienden van de Islam ons zonder ophouden dat de meeste Islamieten vredelievend van aard zijn, gewone mensen van wie geen gevaar te duchten is. Wat toch niet waar is. Deze geruststelling is theoretisch gebaseerd op de ideologie van de individu. Maar daarin wordt iets over het hoofd gezien, of door de vingers. Nederland laat geen individuele Islamieten toe, het importeert een Islamitische samenhang en dat is iets anders.

  3. Illustratie 9.4 UHG! Een Britse, een theologe of zoiets, heeft – beweert zij – de Islam bestudeerd, en daarvan ook het vrees inboezemende ‘fundamentalisme’. Het zal geen praktijksituatie zijn geweest. Uit een krantenbericht van mei 2000 lezen wij van haar dat zij – zo’n honderd jaar na Joseph Conrad – heeft gevonden dat Islam-fundamentalisme in wezen een kwestie van een minderwaardigheidscomplex is. Daarmede impliceert zij, en schrijft zij ook rechtuit, dat fundamentalisme geen reden voor angst is. Het is gewoon het gedrag van verlegen mensen. Van Psychologie, geef ik grif toe, weet ik weinig; wel denk ik dat ik heel wat criminologen op mijn hand heb als ik beweer dat minderwaardigheid een van de sterkst criminaliserende factoren op de wereld in. Passen we dus op voor verlegen mensen, en voor theologen. Nota Bene: New York, WTC, op 11 september 2001 lijkt de teneur van mijn illustratie geschetst in 2000 te bevestigen.

  PS Godsdienstvrijheid alleen voor fatsoenlijke godsdiensten. Dat respect voor de woorden ‘godsdienst’ en ‘religie’ is zwakzinnig.

 3. Natuurlijk moet de islam verboden worden. DE Islam is gewelddadig en kwaadaardig. De leer, de ideologie is rot tot in de fundamenten. De ‘profeet’ van Islam; volgens de koran het beste voorbeeld voor de hele mensheid was een kwaadaardige, zelfzuchtige, verkrachtende, manipulerende, intimiderende terrorist.
  IEDEREEN die zijn voorbeeld wil volgen wordt een zelfde moordzuchtige, mensonterende psychopaat.
  Dat er ‘gematigde moslims’ zijn doet daar niets aan af. Dankzij hun gebrek aan kennis of Walt Disneysiaanse her-interpretatie van de koran is het hier (nog) geen Soedan, Indonesië, Algerije….
  De hele geschiedenis van de Islam zegt dat het alleen met geweld te stoppen is.
  Ons land – en veel W. Europese landen met ons- zucht in haar voegen door de domme, onwetende, verplicht naïeve, houding van Globaal Socialisten die het niet goed voor hebben met Nederland of haar waarden.

  Ons probleem is niet een gebrek aan integratie. Veel culturen hebben met veel succes hier een tweede huis gevonden. Het probleem is ISLAM.
  En de Globaal Socialisten die deze ellende bewust laten veroorzaken, omdat ze hun manke, boosaardige ideologie verkiezen boven wijsheid en liefde voor hun Nederlandse medemens.

  1. je hebt volkomen gelijk,want de islam is onstaan uit de oude vroege mitra heidendom.En mitra word ook in de roomse kerk vereerd.Vandaar dat die 2 altijd vrijwel naast mekaar staan.De kerk en moskee.
   Ook de inquistie in de middeleeuwen tot aan de franse revolutie was gruwelijk en dat is met de vergelijking wat hun doen(islam)precies eender.Alleen omdat het een andere naam is trekt het mensen die uit hun dak gaan vanwege dat ze er een kik van krijgen.De koran is geschreven door de vrouw van mohamed en was samen met haar zuster christinnen en nog van een of andere kloosterorde want ze waren nonnen en daar komt die boerka en dergelijken van.Zelf kon mohamed geen letter schrijven en lezen alleen maar knokken.En dus wat hun een godsdienst noemen is niet meer dan een ideologie waar duizenden mensen worden onderdrukt en vermoord,en door de eeuwen is zijn dat er al heel veel.En in samen leving waar het protestants kan het niet met mekaar opgaan vanwege dat de beginsel al niet stroken met mekaar.De bijbel leerd dat God liefde is en waar word het daar verkondigt,alleen maar haat en moord.De politiek heefd er geen belang bij maar het groot kapitaal wel om een samenleving tecreeen die verwarring en angst en ellende krijgt want op deze manier kunnen ze fascische beleid door voeren want bevolking heefd het druk met die andere dingen.Al in het gehele gebeuren word er een spel gespeeld wat heel erg is.Om er meer over telezen kun je het boek de Grote strijd lezen van Ellen White.Daar kun je hele geschiedenis lezen.

 4. Wanneer zien de slaapkoppen dat de islam een politiek staatkundig construct is, de koran is 2 ledig 1. heilig boek 2. wetboek. De islam kent geen scheiding tussen kerk en staat, hiermede maakt de Nederlandse overheid zich schuldig aan art 93 van het WvSR. Maar dan moet je het wel willen zien en niet blijven blaten dat het een geloof is. Klein puntje een regerend staatshoofd in Iran is een Geestelijk leider, do I need to say more

 5. De politiek verdeelt en heerst: creëer wantrouwen tussen bevolkingsgroepen in eigen land zodat het Europees beleid en Mondiaal beleid erdoor gedrukt kan worden: een repressieve en controlerende wereldorde.
  Ik kan het niet accepteren dat de huidige- en voorgaande politici geen weet hebben of hadden van wat de ideologie islam was en is.
  De islam is in ieder geval geen vrede maar buitensluiten van andersdenkenden. Dit komt mede door de grote sociale controle in de moslimgemeenschappen. Dit zorgt er mede voor dat de islam niet gemoderniseerd wordt zodat het in de samenleving op kan gaan, dus geen exclusiviteit maar integratie.
  En het huidige kabinet met dhr. Segers die met alle religiewinden meewaait kun je ook geen nodige veranderingen verwachten.

 6. Interessant stuk. Kinkt als FvD tov PVV….

  Stelling:
  Van de 3 monotheïstische wereldreligies zijn er 2 geïnitieerd door een volk dat op dat moment onderdrukt werd, 1 door een volk dat op dat moment overheerste. Is het daarom dat die laatste een overheersingskarakter heeft en de andere 2 zich daar minder op concentreren?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.