1 0
Read Time6 Minute, 57 Second

Geachte heer Nigel Farage,

Eind deze maand zal u worden uitgeroepen tot één van de grootste winnaars van de spannendste Europese verkiezingen ooit. De politieke barometer toont dit aan. Alvast gefeliciteerd!

Als de onbetwiste leider van de Brexit partij bent u voor mij en vele anderen de verpersoonlijking van de hele Brexit beweging. Dat schept een enorme verantwoordelijkheid die kan worden vergeleken met die van Sir Winston Churchill toen hij besliste om Europa te bevrijden van de nazi dictatuur.

Daarmee, en met zijn victorie, groeide Churchill terecht uit tot de grootste Brit aller tijden. U maakt kans om te eindigen op een tweede plaats, of zelfs een gedeelde eerste plaats, als u het goed aanpakt tenminste. U wilt de Europeanen namelijk bevrijden van de dictatuur van Brussel, of moeten we zeggen Berlijn?

Dat is een nobele motivatie; ik ben het namelijk met u eens dat de Europese politieke elite van vandaag (Merkel, Juncker, Tusk,…) de Europese droom heeft verknoeid op de meest schadelijke wijze. Vandaar dat ik thans deze open brief aan u richt, in de hoop dat u mijn waardevolle adviezen ter harte wilt nemen.

Het grootste publieke wantrouwen tegenover het project Europa ontstond immers nadat de grootste pleitbezorger er van, Bondskanselier Merkel, besloot om de Europese grenzen open te gooien voor massa-immigratie, hetgeen ik beschouw als de grootste blunder ooit in de naoorlogse Europese politiek. De geschiedenis zal ons in het gelijk stellen.

Ik hoorde voor het eerst over u toen u in het Europese parlement openlijk Herman Van Rompuy aanviel, onze eerste zogeheten ‘Europese president’, met de uitroep ‘Wie bent u?’

U vond het onduldbaar dat een politicus die nooit door de Britten werd verkozen, opeens vanuit het niets aan het hoofd werd gesteld van de Europese Unie, om te gaan beslissen hoe onder andere de Britten zich moesten gaan gedragen.

Uw kritiek was zeer terecht, want laten we niet naïef zijn: Geen enkele van alle zogenaamde ‘Europese presidenten’ die tot dusver voor het voetlicht traden (Van Rompuy, Barroso, Tusk en Juncker) werden rechtstreeks door de Europeanen verkozen.

U weet net zo goed als ik dat die allen hun functie te danken hadden aan de zegen van Merkel. In de wandelgangen van het Europees parlement wordt nu al gefluisterd dat de grootste kanshebber om huidig president Juncker op te volgen een Duitser is.

Met andere woorden, de vraag of Europa bestuurd wordt vanuit Brussel of Berlijn is even delicaat als plausibel en is zeker één van de hoofdredenen waarom vele Britten de Unie willen verlaten, gelet op ons gedeelde oorlogsverleden.

Dat de Duitsers eisen dat het Verenigd Koninkrijk een gigantische som op tafel legt als ‘schadeloosstelling’ voor een eventueel uittreden is tevens bespottelijk en grotesk als we ons

realiseren dat Duitsland werd veroordeeld tot het betalen van vele miljarden oorlogsschuld (vooral aan uw land) maar nooit overging tot het betalen daarvan.

Het is ook ronduit schandalig dat tot op heden in tal van Duitse staatsmusea en met medeweten van de huidige Duitse regering zeer kostbare schilderijen hangen die werden geroofd van joodse slachtoffers uit de oorlog, die men weigert terug te geven aan de wettelijke joodse erfgenamen.

Begrijp me alstublieft niet verkeerd. Ik koester geen haat tegen Duitsland of haar inwoners. Het land maakt immers deel uit van een continent dat ik liefheb, de wieg van de westerse beschaving. Net zoals ik het Verenigd Koninkrijk liefheb.

Ik vind alleen dat de verliezer van de oorlog zijn positie moet kennen en zich niet heeft te gedragen als een soort van ‘Vierde Rijk’ dat bijvoorbeeld dicteert dat de Grieken flink moeten besparen terwijl ook de inwoners van dat land nog vele miljarden oorlogsschuld van Duitsland te goed hebben.

Ook president Trump is zeer bezorgd over wat er zich allemaal in Europa afspeelt. Hij is tenslotte van Duitse en Britse (Schotse) komaf. Vandaar allicht dat hij sympathiseert met uw partij en haar volop steunt.

Terwijl hij de grenzen van zijn land de VS optimaal wil beschermen tegen kwaadaardige indringers moet hij met lede ogen toezien hoe de landsgrenzen zijner voorvaderen worden overrompeld alsof ze niet meer in gebruik zijn.

De golf van terroristische aanslagen waarmee Europa heeft af te rekenen laten de gevolgen zien van dit zwakke beleid. Uw bezwaren tegen dit soort Europa zijn honderd percent gerechtvaardigd; toch vind ik uw oplossing, de zo vurig verlangde Brexit, veel te drastisch. Het is niet Europa waarmee we moeten afrekenen, wel met het actuele leiderschap.

Als u wordt rondgereden in een prachtige wagen met een beroerde chauffeur dan gaat u toch ook niet uw wagen met fors verlies verkopen nadat u ontdekt dat uw chauffeur onderpresteert? Nee, dan vervangt u simpelweg de bestuurder. Zo zie ik zelf het probleem Europa.

Niet Europa moet op de schop, wel haar bestuurders die er een puinhoop van hebben gemaakt! Europa biedt immers tal van voordelen die we niet mogen onderschatten; Europa zomaar verlaten levert alleen maar verlies op, zowel economisch als qua veiligheidsaspect.

Op YouTube publiceerde ik een speech waarin ik Europa verdedig maar haar huidige leiderschap ten zeerste veroordeel. Ik hoop dat u, en alle ontvangers van deze boodschap, haar willen bekijken, hierbij de link.

Tot slot nog mijn advies. Tijdens uw campagne heeft u uw kiezers al vele malen voorgehouden dat lid blijven van de EU de Britse staat veel te veel kost vanwege de dure bijdragen waar de Britten zogenaamd niets voor terugkrijgen, alleen maar ongewenste immigranten. De anti-Brexiteers hebben ook al de rekening gemaakt en beweren dat een Brexit een zware financiële aderlating zal betekenen.

Nadat u de verkiezingen hebt gewonnen kan u twee dingen besluiten, namelijk de Brexit verder doorvoeren of: Uw eisen op tafel leggen en er voor zorgen dat u en uw land er dermate gunstig uit komen dat de Britten massaal zullen besluiten om in de EU te blijven.

Onmogelijk denkt u? Ik ga u vertellen hoe dat wel kan. U legt de EU namelijk uw voorwaarden op, en die zouden er als volgt kunnen uitzien:

1 / U verkrijgt de garantie dat alle Europese buitengrenzen hermetisch worden gesloten.

2 / De EU belooft u om binnen het jaar Europese presidentsverkiezingen uit te schrijven. Alle Europeanen, inclusief de Britten, mogen rechtstreeks de persoon kiezen die naar hun mening het beste hun belangen verdedigt.

Uiteraard mag u zichzelf ook kandidaat stellen. Als u zo goed weet wat er allemaal in Europa fout gaat, dan weet u even goed wat er dient te gebeuren om het gesmeerd te laten lopen. U was tenslotte ook jarenlang bereid om te zetelen als Europees parlementslid en loon uitbetaald te krijgen van het Europa dat u verfoeit. Dan zal u het ongetwijfeld ook aandurven om u kandidaat te stellen voor het hoogste ambt daar.

3 / U krijgt het voor mekaar dat de EU het Engels instelt als enige officiële taal voor alle onderdanen van de Europese Unie. Vooral deze laatste maatregel zal er voor zorgen dat het Verenigd Koninkrijk maar ook de EU als geheel er economisch en financieel enorm zal op vooruitgaan.

En was niet net de angst dat de EU de Britten teveel zou kosten de hoofdreden om zich achter een Brexit te scharen? Van zodra de Britten doorhebben dat met het Engels als officiële EU taal hun economie flink gaat opveren zullen ze vast overtuigd zijn van het voordeel om in de Unie te blijven.

Tevens zullen wij dan ook door het Amerika van president Trump gezien worden als de meest aangewezen handelspartner, aangezien we dan met z’n allen dezelfde taal spreken.

Uiteraard zijn deze voorwaarden te nemen of te laten. Indien Brussel, Berlijn en het Elysée van de verzwakte Franse president Macron ze afwijzen dan wens ik u een fijne Brexit toe en mag de EU van mijn part ophouden te bestaan. Dan zie ik immers geen toekomst meer voor Europa weggelegd.

Persoonlijk denk ik echter dat dit het slechtste is dan ons beide kan overkomen. In een gevaarlijke tijd waarin China de wereld haar wil wenst op te leggen, de klimaatopwarming ons parten speelt en de verdere ontwikkeling van Artificiële Intelligentie mettertijd vele miljoenen banen gaat kosten is het aangewezen om gezamenlijk al deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Als een hulpvaardige medestander in de heroïsche strijd tegen een fout bestuurd Europa groet ik u hartelijk,

Olli Salvatore,

(noot van de auteur: de Engelse versie van deze brief werd aan dhr. Nigel Farage geadresseerd.)

 Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Olli Salvatore

Written by Olli Salvatore

Geopolitiek denker, opiniemaker en auteur van Fictie en Non-Fictie boeken. Onder andere 'De Redding van Europa' en 'Het Basisinkomen als Mensenrecht'. Zie ook Café Weltschmerz.