0 1
Read Time23 Minute, 23 Second

NLP – Neuro Linguistisch Programmeren, waarom zou ik hierover schrijven als the interwebs bestaat, waar meer dan 17 miljoen resultaten te vinden zijn over wat NLP is?

Wat is NLP?

Er zijn veel verschillende definities van NLP en dat kan misleidend zijn voor degene die geïnteresseerd zijn in NLP en ook degene die het allang al als ‘bullshit’ hebben verklaard, nog een andere bedrieger in de biljoenenindustrie. Er zijn ook mensen die nog nooit van NLP hebben gehoord! Waar hebben jullie geleefd!? Nee hoor, grapje. Voor jullie allemaal schrijf ik dit artikel. Tast toe!

NLP, veelal geassocieerd met de zelf-ontwikkelingshoek, wordt meestal gelinkt met (‘onbewezen’) methodiek die prestatieniveaus van mensen kan verhogen, hetzij in hoe ze communiceren, andere mensen kunnen helpen (psychotherapie) of hoe ze in het algemeen een skill kunnen verbeteren. Het stikt van de NLP Practitioners en Masters in Nederland en er is veel discussie te vinden over wat NLP inhoudt. Klopt al die info over NLP wel?

Als NLP trainer en iemand die o.a getraind is door een van ‘de uitvinders van NLP’ John Grinder, (daar gaan we al, dat is alvast de eerste fabel) heb ik ondernomen dat bijna alles wat er over NLP te vinden niet echt NLP is en in dit artikel waag ik een poging om zo accuraat mogelijk uit te leggen wat NLP in mijn optiek wél is. Ik zal een korte geschiedenis van NLP toelichten, een voorbeeld van het Meta-Model geven (het eerste beschreven model in NLP), een aantal standpunten van NLP en of het volgens mij een pseudowetenschap is, waardoor er gezegd kan worden dat NLP niet werkt en tot slot een aantal limitaties dat de Classic Code NLP (het begin van de NLP- ontwikkeling) ervaart in zijn patronen. De bronnen waar ik bepaalde informatie vandaan heb zijn gehyperlinked of staan naast de tekst. Ik refereer naar ‘cliënt’ als degene waarop de NLP-technieken mogelijk kunnen worden toegepast. In plaats van ‘cliënt’ kan je hier ook een ander woord bedenken die personen aanduiden, zoals: vriend(in), klant, collega, baas, etc.

Allereerst zijn John Grinder en Richard Bandler niet één van de uitvinders van NLP zoals in Wikipedia staat beschreven. Een uitvinder is iemand die iets bedacht of gemaakt heeft en dat impliceert dat het daarvoor niet bestond. NLP is een samenstelling van kennis die er al was, uitgelegd en gepresenteerd op een vernieuwende wijze en kan daarom nooit uitgevonden geweest zijn, enkel zijn ontwikkeld. Het wordt ook constant doorontwikkeld. En als ze dan de ontwikkelaars zijn, zijn ze dat van de Classic Code NLP, in zijn volledige naam. NLP heeft na zijn beginjaren namelijk veel ontwikkelingen meegemaakt en deze stromingen werden anders genoemd. Zo is Bandler o.a doorgegaan met Design Human Engineering en John Grinder met de New Code NLP.

Waar staat NLP voor?

De naam Neuro-Linguistisch-Programmeren ontstond om een onderscheid te maken tussen psychologie, psychotherapie, hypnose en linguistiek en refereert niet direct naar de letterlijke woorden van NLP. (The Origins of NLP, blz 145). Daarbij zijn John en Richard hun aannames gaan testen (waardoor NLP ontstond) met de ‘first wave of NLP’ers’ of ‘first generation of NLP’ en waren ze dus niet alleen. (The Origins of NLP, blz 19). De grootste invloeden in het begin van NLP komen voornamelijk wel van hun doordat ze boeken (mee)schreven, alleen rechtvaardigt dat niet persé om de bijdrage die andere mensen ook hadden op NLP dan maar niet te noemen (zoals Joyce Michaelson, Trevelyan Houck, Marilyn Moskowitz, Jeff Paris, Lisa Chiara, Ilene McCloud, Ken Block, Terry Rooney, Jody Bruce, Bill Polansky, Devra Canter, Stephen Gilligan, etc.). Vandaag de dag vorderen we alweer naar de vierde generatie NLP’ers.

Verder stond NLP in het teken van verkenning (exploration) en gedragingen buiten om de wil om NLP verder te verkennen staat niet gelijk aan de geest van NLP’s begin, al kunnen mensen die claimen NLP te doen dit wel zo noemen. (The Origins of NLP, blz 103).

Geschiedenis

Laten we eerst even het verleden van NLP induiken om een beter beeld te schetsen wat NLP nou is. NLP ontstond vanuit een interesse van Richard Bandler en Frank Pucelik in 1971, destijds studenten aan de Kresege College in de Universiteit van Californië Santa Cruz, om Gestalt Therapie, een vorm van psychotherapie, verder te ontwikkelen naar uitstekendheid. Zij verzorgden Gestalt- trainingen en vroegen John Grinder, toentertijd leraar linguistiek, om te kijken of ze wat konden verbeteren aan hun lessen. Richard Bandler had namelijk tapes gevonden van de toen al overleden Fritz Perls in een warenhuis, waarin hij Fritz uitstekend zag presteren in Gestalt Therapie. Richard besloot deze technieken zijn eigen te maken en al snel had hij met Frank ontzettend goeie resultaten in hun gestalt-lessen. Er was vanaf het begin dus al een enorme interesse om mensen die uitstekend zijn in hun vak, zoals Fritz Perls was in Gestalt, te ‘modelleren’ – een term gebruikt in NLP om iets uitstekends dat iemand kan doen, na te doen.

Grinder was gelijk onder de indruk van de manier hoe Richard (en Frank in het begin) de les verzorgde en ontdekte al snel welke structuur er speelde in hun lessen en wat daaraan toegevoegd kon worden. Al snel ontstond het Meta- Model, waarin ook het werk van Virginia Satir te herkennen was (een van de beste familietherapeuten toentertijd). Dit was een model dat overzichtelijk laat zien welke taalpatronen kunnen werken om het wereldbeeld van cliënten te verrijken. Dit model zal ik later uitgebreider uitleggen. Deze tijd was het begin van wat we vandaag Classic Code NLP noemen

Wat wordt er verstaan onder NLP?

Vandaag de dag zijn er 3 categoriën te verstaan onder NLP:
1) Het modelleren van een expert,
2) Het gebruik van de NLP-patronen die voortkomen van nummer 1 voor eigen doeleinden en
3) Het geven van NLP trainingen.  Whispering In The Wind, Blz 33.

Nummer 2 wordt vaak gelinkt aan coaching/psychotherapie alhoewel het officiëel niet die naam heeft gekregen. Dit komt omdat de experts die werden gemodelleerd onder andere pschyotherapeuten of hypnotherapeuten waren. De technieken van succesvolle therapiesessies hebben een brede toepassingsmogelijkheid doordat er wordt gewerkt met het veranderen van iemands perceptie op iets. Waar deze technieken deels bij toe te passen zijn: effectief spreken in het openbaar, verkoopstrategieën, onderhandelen, etc.

NLP-trainingen gaan met name over het oefenen en toepassen van nummer 2 (en hopelijk 1) en zijn gericht op NLP, terwijl afgeleide trainingen die NLP-patronen wel hanteren daar geen focus op hoeven te leggen. Bijv.: een verkooptraining hoeft niet persé ‘Verkoop op z’n NLP’s!’ te heten en wel NLP-patronen gebruiken in de training. Dit artikel gaat voornamelijk over nummer 2 en deels over nummer 1. Kritiek op nummer 3 is in dit artikel verder niet van toepassing.

En wat ontdekte ze dan precies in NLP?

De eerste generatie NLP’ers kwamen er dus achter dat door het observeren (oftewel callibreren) van effectieve verandering (en het leren van bestaande kennis) ze tot begrippen kwamen die wij als mensen dagelijks gebruiken, alleen vaak niet gericht en onwetend hoe. Toen ze deze begrippen jarenlang gingen testen op elkaar en verfijnen door les te geven aan groepen, in 1-1 werk en opdrachten, kwamen ze gaandeweg tot nieuwe inzichten en zo ontwikkelde zich nog meer NLP-modellen/patronen.

Noem als voorbeeld: Ankeren: Wanneer een trigger een respons activeert. Je kent het wel, wanneer je een bepaald liedje hoort (trigger) en je terugdenkt aan tijden in je verleden (respons), of iemand je naam zegt op een bepaalde manier (trigger) en een bepaald gevoel direct omhoog komt (respons).

Zou je ankers kunnen creëren of beïnvloeden? Jazeker. Kan dat in meerdere manieren? Ja.
Zo kwamen er dus meerdere ankerpatronen in NLP tot stand.

Rapport en volgzaamheid: Waardoor volgt iemand wat ik zeg of juist totaal niet? Kan het beïnvloed worden? Ja!
Zo kwamen de rapport-oefeningen tot stand.

Het gebruik van onbewuste bewegingen: Zegt hoe iemand zijn handen beweegt terwijl hij/zij praat, zijn toon, hoe hij ademhaalt, zijn lichaamshouding en alle andere onbewuste bewegingen ook iets over wat hij/zij verder ervaart? Absoluut!
Zo kwamen oefeningen om beter te callibreren tot stand.

Zeggen iemands oogbewegingen iets over hoe hij informatie ophaalt? Ja. -> Oogpatronen
Kunnen we fictief tijdsprongen maken om dingen uit het verleden naar voren te halen? Ja.
Kunnen we dan ook dingen fictief toevoegen aan het verleden dat eigenlijk niet had bestaan zodat we ons in het nu beter voelen? Ja. -> NLP-tijdlijnen

Zo heb je in NLP vele manieren om iets dat eigenlijk al om ons heen gebeurd te (her)-ontdekkenen en te gebruiken. Deze NLP-patronen kwamen voort uit het modelleren van experts en het testen van deze patronen, simpelweg omdat experts meerendeels effectief de patronen gebruikten en daardoor werden herkend.

Wat is daar zo speciaal aan?

Dit was trouwens niet een weggelegd proces, anders zou iedereen het wel kunnen doen. Ooit aan iemand gevraagd hoe ze zo mooi/goed kunnen zingen, koken, tekenen, rekenen, (iets dat jij niet goed kan) en hun zeiden: ‘Ik doe het gewoon!’ Misschien lieten ze het je ook zien en had je nog steeds geen idee. Ja, de taak die Grinder en Bandler op zich namen was precies om erachter te komen wat iemand nou succesvol maakt in de onderwerpen die zij onderzochtten. Wat behoort nou tot het effectieve gedrag, wat niet, wordt het gedrag effectiever als ik dingen toevoeg/weglaat, zit er een structuur in, zo ja welke, hoe kunnen we dat testen, nog is testen, testen, doen, testen, hoe kunnen we het doorleren aan anderen..

Ik geloof dat dit ook een van de hoofdredenen dat NLP zo’n groot succes en erkenning heeft kunnen ervaren in zijn opkomst en voor zoveel dingen vandaag de dag nog steeds wordt toegepast. Dat NLP zo ver uitgebreid is dat wij daar nu ook mee bezig zijn, zegt toch wel iets, naar mijn idee. Zoals Virgina Satir zelf constateert: ‘I have a theory of how I make change occur. The knowledge of the process is now considerably more advanced by Richard Bandler and John Grinder, who can talk in a way that can be concretized and measured about the ingredients of what goes into making the how possible.’ The Structure of Magic 1, foreword.

Wat is NLP niet?

Is NLP manipulerend? Laten we ervan uitgaan dat manipulatie betekent ‘het beïnvloeden van mensen om ze opzettelijk pijn te doen’ (ook al betekent manipulatie dat niet, maar goed). Is NLP de schuld van manipulatief gebruik of degene die het leert en zo toepast? Want ik zie bij de ontwikkelingen van de Classic Code niet dat het voortkwam uit slechte bedoelingen om mensen pijn te doen. Ik vind het net een hamer. Je kan er een huis mee bouwen of mensen mee slaan. Wat kies jij om er zelf mee te doen?

En pas op! Het is geen studie! NLP gaat niet om het analyseren van gedrag, het gaat om het toepassen van uitstekend gedrag en daar is soms wat uitleg voor nodig om dat zelf te kunnen ervaren. Dus wat we hier doen met dit artikel is niet compleet NLP, want je hebt de kennis nog niet kunnen toepassen.

Introductie van het Meta-model

Zelfs het Meta-model is iets dat toegepast en geoefend moet worden om je eigen te maken. Ik ga de Meta-Model kort toelichten zodat je daar ook een beeld van krijgt. Dit is een syntaxtisch gebaseerd taalmodel dat bestaat uit 13 patronen (afhankelijk van hoe je het telt). Het is gecrëerd puur om de mentale map van een cliënt te verrijken en is erg effectief bij het gebruik van therapeutische verandering. Whispering In The Wind, blz 120. Door de vraagstellingen van het model kunnen ze hun mentale map nagaan en met een verrijkte map effectiever gaan handelen.

Wat voor map? Huh?

‘Human beings live in the real world. We do not, however, operate directly or immediately on that world, but rather we operate with a map or series of maps that we use to guide our behavior. These maps or representational systems, necessarily differ from the territory that they model…. When people come to us in therapy expressing pain and dissatisfaction, the limitations they experience are typically in their representation of the world not in the world itself’ Bandler and Grinder, The Structure of Magic, vol. I, blz 179

Anders vertaald is er dus een bepaalde lens waardoor we kijken naar de realiteit, oftwel hoe Grinder en Bandler dat noemen: ‘map’. Deze map is vaak beperkt/ niet volledig en kan iemand weerhouden om zich ergens goed over te voelen. Dit komt omdat er miljoenen bits tegelijk aan informatie elke seconde op ons afkomt en daar hebben we niet per direct toegang toe. Anders werden we overgestimuleerd. Daarom laten we onnodige dingen weg, generalizeren we voor het gemak en vervormen we informatie. Soms is dat handig, soms ervaren we er belemmeringen door. Het Meta-model verrijkt deze map door vragen te stellen en daarmee doelt informatie toe te voegen aan die map, die voorheen de cliënt niet direct kon koppelen aan de beperkingen.

Een voorbeeld van het Meta-model

Al zijn er veel manieren om Meta-model vragen te stellen, ik hou het bij dit voorbeeld en benoem ook niet de patronen bij naam voor minder verwarring:

Meta-model voorbeeld:

C: ‘Mijn huisgenoot waardeert mij niet’
T: (Meta-model vraag) ‘Hoe weet je dat?’
C: ‘Omdat ze me nooit complimenten geeft als ik iets voor haar opruim’
T: (Wat een Meta-Model vraag zou kunnen zijn: Wat beschouw je als een compliment? Hoe ruim je iets voor haar op? Hoe weet je dat je iets ‘voor haar’ opruimt?’
Wat we nu vragen voor het voorbeeld:) ‘Nooit? Heeft ze je echt nooit een compliment gegeven?’
C:‘.. Ja, eigenlijk wel is een keer..’
T: (Meta-model vraag) ‘Heb jij ooit iemand gewaardeerd die iets voor jou deed die je wel is een keer een compliment gaf?’
C: ‘Jawel’
T: (Meta-Model vraag) ‘Kan dat nu ook het geval zijn?’
C:‘Hmm, nu je het zegt. Zo had ik er nog niet over nagedacht..’

Een aantal vragen, that’s it? Ja that’s it..

Als de gestelde vragen niet werken, ga over naar iets anders of stel een andere vraag!

Dit is niet persé een magic pill om alle problemen ineens op te lossen, maar het kan wonderen werken om als tool te gebruiken. Natuurlijk is het ook belangrijk hoe de cliënt non-verbaal op je reageert. Daar komen we later nog op terug. Dit model heeft mij persoonlijk geleerd niet per direct uit te gaan van wat iemand zegt en hoe, aan de hand van een aantal vragen, iemand iets kan realizeren. Ik ga niet de gehele meta-model uitleggen, dat kan je lezen in ‘The Structure of Magic’ deel 1 en 2. Dit was puur bedoeld voor je beeldvorming. Er komt veel meer bij kijken.

Wel kenmerkelijk dat als pseudowetenschap één van de hoofdmodellen in NLP toch over bewijsvoering gaat. Ja, niet wetenschappelijke bewijsvoering, het was ook bedoeld als grapje.

Anyway, moving on: Over pseudowetenschap gesproken

Pseudowetenschap is de benaming voor een stelsel van opvattingen, uitspraken, of handelingen dat de toets van een wetenschappelijke methode niet doorstaat, maar waarvan aanhangers toch beweren of suggereren dat het om wetenschap handelt.

Ik ben nog steeds zoekende naar iemand die tijdens de opkomst van NLP, NLP een wetenschap noemde. Ik heb opgemerkt dat in de recente jaren mensen dit gingen ondervragen en dat er tientallen forums bestaan die bespreken of NLP nou een echte wetenschap is. Dus als de aanhangers niet beweerde dat het om een wetenschap gaat past de label ‘pseudowetenschap’ er ook niet bij. De eerste generatie NLP’ers refereren er vaak naar als ‘field’ of, zoals in het Nederlands gezegd,: vakgebied, al vind ik dat niet een hele goede vertaling.

Dat NLP bestaat uit opvattingen, uitspraken of handelingen dat de toets van wetenschappelijke methode niet doorstaan, ben ik mee eens. NLP vraagt zich inderdaad niet af hoe iets werkt en waarom het gebeurt. Dat zou betekenen dat NLP gedrag zou analyseren. NLP vraagt zich af of het werkt en zo niet, wat dan wel? En hoe kunnen we het testen en zelf ervaren? Ik ben van mening dat iets dat niet kan worden bewezen door de wetenschappelijke methode, niet gelijk minder valide is.

Ja, er zijn bepaalde modellen tot stand gekomen, zoals de Meta-model en later ook het Milton-Model (gebaseerd op Milton Erickson’s werk) alleen analyseren deze modellen niet waarom iets gebeurt, zoals je zelf voorheen hebt gemerkt met het Meta-model. Hoe iets werkt is te beantwoorden met de toepassing van de modellen zelf, waarom het gebeurt is irrrelevant voor de toepassing. En bij de toepassing komt meer kijken dan enkel de modellen zelf (huh, brainf**k?). Moet iets wetenschappelijk onderbouwd zijn om te werken? In NLP’s geval, blijkbaar niet.

Omdat NLP in het begin constant ging verkennen wat nou werkt en niet werkt, kreeg het een zeer praktische invalshoek, als het niet werkt kunnen wij iets aanpassen aan onze tactieken en is niet gelijk de cliënt defect door onze incompetenties.

‘The meaning of the communication is the response it elicits’. Whispering in the Wind, blz 110

‘If what you are doing isn’t working, do anything else!’ Whispering in the Wind, blz 121

Bewijs het!

Laat ik dan ook gelijk de Meta-model bij mijn eigen bewoordingen toepassen: Farah, wat bedoel je precies met dat iets werkt of niet werkt? Wanneer werkt iets wel?

Ik denk dat iets werkt door de kwaliteit van nieuwe keuzes de cliënt meent te kunnen ervaren (in denkwijze of gedrag) naast de strategie die hij in het begin van de sessie/ontmoeting enkel kon doen.

‘Wow, wat een lelijke auto!’
Na het verkoopgesprek: ‘Zal ik hem nu betalen?’
Dat vind ik een succesvolle sessie!

Enneh.. Die uitstekende mensen die werden gemodelleerd? Hoe weet je nou of iemand uitstekend was in wat ze deden en of ze daar effectief mee waren?

Het antwoord: Zo werden ze algemeen beschouwd door hun werk en wat ze publiceerden. Slap argument, al vind ik bijvoorbeeld 8 awards veel zeggen over Virginia Satir’s competenties,  of dat Milton Erickson’s werk voor een nieuwe kijk heeft gezorgd in moderne hypnose en wereldwijd vandaag nog invloed heeft op ontwikkelingen in psychotherapie.

Beperkingen in Classic Code NLP

Natuurlijk zijn er ook beperkingen aan de bevindingen van de Classic Code NLP. Leuk, mensen modelleren, zelf uitstekend worden in bepaalde dingen, dat evt. doorleren en anderen helpen, alleen werkt dat wel altijd? Wat kan NLP niet?

Dit is een gebied waar misverstanden bij kunnen komen kijken. Als je NLP namelijk gewoon leert zoals het werd ontwikkeld, dan kunnen we praten over de limitaties van de NLP-patronen. Dat gaan we zo ook doen. Als je de NLP niet zo leert, dan kunnen we praten of NLP uberhaupt wel werkt en dat gaan we nu bespreken. Om dit te onderbouwen heb ik een filmpje getranscribed waarin John Grinder uitlegt wat de limitaties zijn van de Classic Code NLP, genaamd ‘Differences between NLP’s Classic Code and New Code’

(Skip het Engelse deel als je sneller door wilt lezen)

2:54 ‘‘Unfortunately, in the coding Bandler and I did, Structure of Magic, and a set of books we co-authored in the 70’s which established the field, while our behavior in context was impeccable with respect to reading non-verbal responses, coming directly out of the unconscious or the training group we were using, that message didn’t get coded adequately.

So you’re left because people now think that the point of the NLP-patterns they’ve learned was the imposition of these process-categories on the client and they’re missing the point that each such provocation, each application, stimulates a conscious and unconscious response. If you ignore the unconscious response or are unable, for example, to make the distinction between ‘this’ is a conscious movement and ‘this’ is an unconscious movement, then you don’t know what’s simply in the company of the non-verbal, which supports the verbal expression as this movement does, and which is another kind of signal, which has a privilege status. It’s the information directly from the unconscious of the client, telling you yes in this direction, no, not in this direction, or not in this way, and of course, incorporating that and responding with precision to these unconscious signals is a deep safeguard for the vulnerability of the client and gives you a precise direction as an agent of change which will leave you extremely successful consequences for everybody involved

With a lack of appreciation of the extra responsibility that you can take responsibility for and effectively carry out through calibration, the signals from the unconscious, people reading the books from the classic code, tend to focus on the format. The format is, what I’ve already said, is a useful lie, a training device to get you to know where to put your attention and then what sequence you might go through fixing your attention and that of your client. However, if you’re not running in parallel a validation through the non-verbal feedback, then you may be imposing huge amounts of material and you’re certainly gonna run into what has been classically called ‘resistance’ which is nothing more than a special set of privileged signals of the unconscious that says either: not in this direction or yeah, this direction but not this way.’’

In andere woorden zegt hij dat als je niet oplet op het non-verbale deel van een persoon tijdens een interventie je niet zeker weet of wat je zegt/doet wel aanslaat en je daardoor weerstand kan krijgen. En de lezers van NLP boeken, of jij die dit artikel leest, leren een formaat (nou voor een klein gedeelte dan!), een ‘bruikbare leugen’ en niet persé het non-verbale gedeelte dat wel essentiëel is om interventies te laten lukken.

Comments over modelleren

Wat ook noemenswaardig is gaat over over nummer 1, modelleren. Ik heb hiervoor een deel van het Youtube-filmpje ‘Dr. John Grinder defines Neuro-Linguistic Programming (NLP)’ getranscribed

(Skip het Engelse deel als je sneller door wilt lezen)

3:59: ”If you apply a non-NLP strategy, roughly a left-brain analytic strategy, you will probably learn important things and probably at high speed. The problem is: the things you will learn are a confirmation of elements already in your internal maps. If you use your internal maps, your local knowledge base, as the basis for a comparative analytic attempt to understand as your exposed to the patterns of genius, you’re essentially establishing a set of bandwidth filters and anything that actually gets through these filters will get through simply because they are congruent with distinctions already in the knowledge base/ the internal maps. This means that the key elements that makes this person genius will be unlikely to pass unless you yourself are already a genius in this area and even then the style, the particular patterns of this genius may not be compatible with the ones that you have. If you really wish a deep appreciation and the ability to assimilate fundamental patterns of genius, one choice you have in a face to face communication, encounter with a genius, is to suspend all that stuff, which removes the filtering affect, or the accumulated knowledge base/the internal maps, removes that set of filters and allows you, as a child does, with absolutely no attempt to understand what you’re doing to through imitation, micro muscle movement, mirror neurons and synesthesia to assimilate complex patterns at high speed with the same kind of depth that is typical of the source of these patterns, the genius.”

In verstaanbaar Nederlands zegt hij dus in weze dat als je analytisch iemand na wilt doen die ergens uitstekend in is, je daar best in kan slagen, alleen dat je enkel de dingen tot je gaat nemen die te aanslaan tot wat je al kent in jouw ervaring.

Met andere woorden: als je echt het gedrag wilt overnemen van iemand die ergens uitstekend in is, wat je kan doen zodat je óók de dingen aanneemt die niet aansluiten met wat je al kent, je je kan opstellen op zo’n manier dat je niks probeert te begrijpen van wat die persoon doet en simpelweg hem/haar te imiteren. Net zoals een kind dat doet! Dit kan door met micro-bewegingen hem/haar na te doen, spiegelneuronen en synesthesie.

Wat me wel opvalt is dat deze argumenten niet onderbouwd zijn in de video. John refereert niet naar onderzoeken die bewijzen dat het beter aan zal slaan om uitstekendheid over te nemen door iemand met het hele lichaam te imiteren dan na te denken wat diegene doet. Of is dat common sense? John beschikt zelf wel over de competenties die hij heeft gemodelleerd en of hij tot het zelfde niveau van deze competenties zou komen door op ze een ‘niet NLP manier’ betwijfel ik zeker, alleen betekent het niet dat we daardoor geen bewijs willen!

Als je dus de Classic Code NLP patronen gaat toepassen zoals ze bedoelt waren, zal je een heel eind komen. With that in mind, laten we praten over de limitaties van de NLP-patronen, gelijk ook het laatste deel van dit artikel!

Al zijn de volgende limitaties heel inhoudelijk en misschien weet je nog niet veel van NLP af, (afgezien van dit artikel) vind ik het wel belangrijk om aan te geven dat de NLP Classic Code zeker niet perfect is voordat je denkt dat je met een toverstafje kan wuiven en opeens een probleemoplosguru oftewel de nieuwe Anthony Robbins bent. Naast deze punten staat veel oefenen en callibreren centraal dus leren voor de echte NLP’er zou nooit stoppen!

In een anker-patroon Classic Code NLP zijn dit 4 vastgestelde limitaties:

  1. Enkel het bewuste van een cliënt (het minder competenete deel) heeft de verantwoordelijkheid om de gewenste staat, de hulpbron en/of het nieuwe gedrag te kiezen dat het ongewenste gedrag gaat vervangen
  2. Er zijn geen beperkingen geplaatst op de hulpbron of gedrag dat het ongewenste gedrag gaat vervangen, het kan dus van alles zijn, ook wat niet handig uitpakt
  3. Er is niet een bepaalde betrokkenheid persé van het onbewuste van de cliënt
  4. De focus van het werk zit op de level van gedrag, niet intentie

Whispering in the Wind, blz 166

Dit kan ervoor zorgen dat iemand zeker wel door een verandering heen kan gaan in de Classic Code NLP, alleen dat de veranderingen niet persé handig hoeven uit te pakken voor de cliënt. De cliënt kiest bewust welke uitkomst hij wilt ervaren. Net zoals we meer kunnen opvangen van mensen als we ook letten op hun onbewuste bewegingen, zolang hij niet ook onbewust voor de uitkomst heeft gekozen kan de cliënt nog steeds belemmeringen ervaren.

Er zijn hier en daar testimonials te vinden over het effect van de NLP-patronen en ik zou het waarderen om valide tegenspraak te horen over NLP dat alle standpunten van werkelijke NLP, zoals ik in dit artikel heb proberen te schrijven, wel in acht neemt. Ik ben veel ingegaan op John Grinder’s interpretatie van NLP en mogelijk zijn er definities en weetjes die ik over het hoofd zie.

Tenslotte

Het is mijn overtuiging dat er nog veel ontdekkingen kunnen komen in NLP. In dit artikel heb ik een topje van de ijsberg blootgelegd en hoop ik zo nauwkeurig mogelijk de gedachtegang van NLP’s begin te hebben aangekaart. Het is mijn overtuiging dat precies deze manier, ook manier zal zijn om verdere effectieve revoluties in NLP-land te kunnen waarborgen. Remember: de echte fun van NLP komt met zijn toepassing, ookal wilde ik je hier zoveel mogelijk schriftelijke informatie geven. Als je werkelijk iemand gaat modelleren die iets uitstekends kan en je kan het nadoen, deze model uiteindelijk omschrijven, trainingen kan geven en/of iemand effectief kan helpen met NLP-patronen dan is dat supertof! Wat jouw NLP- toekomst ook gaat zijn, ik wens je veel succes met alles wat je gaat doen.Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Farah Lutvica

Written by Farah Lutvica

Farah (niet uitgesproken als Rooie) is de jongste NLP trainer in de wereld. Doet interviews en gaat tenminste 3x per dag op vakantie in haar hoofd.