0 0
Read Time1 Minute, 38 Second

Als tussentijdse update voor dit verhaal: Hoe ZZP’ers en het MKB worden uitgesloten voor overheidsopdrachten Deel II richtte ik een mail aan belangenorganisatie ZZP-Nederland.

Ik zou u nog een email sturen om kort het eea rondom de Wet DBA vs Europese wet- en regelgeving uiteen te zetten.

Overwegende dat Europese wet- en regelgeving prevaleert boven Nationale wetgeving, uitgezonderd Nationale veiligheid.

Zie ik een strijdigheid tussen de Wet DBA, de Europese Aanbestedingswet 2014 en Gids Proportionaliteit 2016.

Daarom vraag ik u eerst de Gids Proportionaliteit 2016 te raadplegen van overheidskenniscentrum Pianoo (https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/gids-proportionaliteit-1e-herziening-april-2016.pdf)

Pag. 34. Eisen & Criteria. Aanbestedingswet 2012 Artikel 2 lid 86, Artikel 2 lid 87, Artikel 2 lid 87a 1, Artikel 2 lid 90, Artikel 2 lid 91 en Voorschrift 3.5 E.

Als voorbeeld Artikel 2 lid 87a:

De aanbestedende dienst stelt een gegadigde of inschrijver waarop een uitsluitingsgrond als bedoeld in artikel 2.86, eerste of derde lid, of artikel 2.87 van toepassing is, in de gelegenheid te bewijzen dat hij voldoende maatregelen heeft genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. Indien de aanbestedende dienst dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken gegadigde of inschrijver niet uitgesloten.

De conclusie die u sec hieruit kunt trekken:

  • is dat de Aanbestedingswet gegadigden reeds instaat stelt om aan te tonen dat zij voldoende maatregelen hebben getroffen om te bewijzen dat zij een goed en verantwoordelijk ondernemer zijn;
  • Gevolg is het arbitrair zo niet discriminatoir, zo blijkt, uitsluiten van ZZP’ers en dat dit zeker in strijd is met de geldende Europese Aanbestedingswet alsook mogelijk verdragen aantast die de werking regelen van de Europese Unie.

Slotconclusie: De Wet DBA geen grond houdt tov de Aanbestedingswet noch de Gids Proportionaliteit 2016. Deze wetgeving vormt dan ook een belemmering voor zelfstandigen, niet alleen uit Nederland maar, uit alle 28 lidstaten van de Europese Unie die zaken willen doen met een aanbestedingsplichtige organisatie in Nederland.Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Ahmed Aarad

Written by Ahmed Aarad

Bestuurder bij stichting Open Source & Overheid, freelance ICT en Aanbestedingsjurist, distantieert zich van rechts/links denken heeft het liever over goed of fout en vindt dat integriteit niet te leren is. “If you are not a better person tomorrow than you are today, what need have you for tomorrow?”