13 1
Read Time6 Minute, 50 Second

Met als leidend excuus: “uw gezondheid staat voorop.”

door Mathilde van Vliet
Steeds meer en meer verschijnen er berichten dat er iets anders aan de hand is dan slechts ‘een dodelijk virus’ dat rondwaarde en dat nog steeds minder slachtoffers eiste dan de influenza-golf van 2017/2018, welke 9400 doden eiste in alleen Nederland.

Tot nu toe stierven er volgens de statistieken iets meer dan 6000 mensen aan corona.  

Wat is hier nu werkelijk gaande met dat “Nieuwe Normaal” dat eigenlijk verre van normaal is?

Graag beroep ik mij op goed ingelichte bronnen en leg mijn oor te luisteren bij mensen die direct betrokken waren bij familieleden die corona kregen en weer genazen, professionals die midden in het hoogtepunt van de corona aan het bed op een intensive care stonden, gewone burgers zoals u en ik die letterlijk psychische klachten – angststoornissen en nachtmerries – krijgen als ze denken aan een verplichte app, de coronawet of een verplicht vaccin. Ik sprak artsen,verpleegkundigen en andere hulpverleners die ik aanschreef of zelf bezocht.

Betrouwbare bronnen als Syp WyniaRobert JensenArnold Karskens, zijn omroep Ongehoord Nederland of de website van medisch ethicus Erwin Kompanje en vele, vele anderen vormen een schat aan informatie. De indruk die bij mij wordt gewekt is dat er steeds duidelijker wordt dat hier een gevaarlijke ontwikkeling gaande is, die onze vrijheden ernstig zal beperken.

Coronawet

Vandaag werd de coronawet – die in zou gaan op 1 juli aanstaande – vooruit geschoven wordt, omdat er teveel kanttekeningen worden geplaatst door critici die terechte vragen stellen en zich zorgen maken over de (nog) bestaande democratie.

De zogenaamde “anderhalve meter maatschappij” zou namelijk wettelijk verplicht worden. Citaat Trouw: “Zonder enige onderbouwing. Zonder democratisch debat. En zonder fatsoenlijke controle door diegenen over wie het gaat: de burgers.”

Dat is natuurlijk ontoelaatbaar, onacceptabel en onbestaanbaar.

De politie kan straks achter voordeuren ingrijpen en huisfeestjes opbreken. Demonstreren en vergaderen kunnen naar willekeur verboden worden. Vrijheid, democratie, privacy: al onze fundamentele belangen worden met de Coronawet ondergeschikt aan een breed, en vaag, begrip als ‘gezondheid’.

Dat riekt naar totale controle en macht over de burgers van Nederland en de landen daarbuiten.

Coronavaccin

Dan wordt er gesproken dat er 300 miljoen doses aan vaccins voor corona is opgekocht door de staat. Driehonderd miljoen doses op een totale bevolking van ruim 17 miljoen burgers in Nederland!

Het klinkt alarmerend dat de Zweeds-Britse farmaproducent AstraZeneca, groot aandeelhouder op gebied van vaccins, financieel ondersteund wordt door Bill Gates.

DE Bill Gates, van wie bekend is dat hij de wereldbevolking wenst uit te dunnen.Een ideal waarbij hij de macht, het geld en de middelen heeft.

Zou hij deze crisis aan willen grijpen om daadwerkelijk de daad bij het woord te voegen?

Of lag er reeds een draaiboek klaar dat nu slechts wordt geactiveerd met als excuus dat “men de bevolking wil beschermen tegen corona?”

In uw belang zogezegd?

Beloop coronavirus

Het coronavirus ebt langzamerhand weg. Steeds meer mensen genezen van het Covid19 virus; er zijn steeds minder opnames in ziekenhuizen van patiënten met fatale gevolgen.

Een huisarts uit Schiedam, Zuid Holland stelt: “”De ziekte zelf is eigenlijk qua ernst vergelijkbaar met het influenzavirus en dan zou ik eigenlijk willen zeggen dat het waarschijnlijk niet eens zo’n enorme uitbraak is als de influenza van 2017/2018. Dus we kunnen heel goed meer ontspannen in deze hele kwestie, denk ik. We kunnen weer ademhalen, ook zonder mondmasker.”

Columnist Jan Dijkgraaf gaat een stapje verder:

“Meer testen had besmettingen in onze tehuizen kunnen voorkomen. En daarmee dus ook doden.”

Syp Wynia durft zelfs te schrijven dat deze so called coronacrisis als opmaat dient voor de ecodictatuur, waarbij het vooral draait om het hoger liggende doel: volledige controle over het klimaat, de CO2 uitstoot, de opwarming van de aarde, waarbij gevolgen en consequenties aan de huidige bevolking zullen doorgetrokken worden.

De totale controle van de burger, ten koste van vrijheden en democratie die zullen worden opgeofferd voor deze klimaatmaffia, de klimaatwaanzin, de CO2Hype, de Climategate. Vrijheid en democratie: waarden waar de VVD vroeger voor stond, net als D66.

Ooit.

Toekomst

Ik durf te stellen dat op basis van diverse bronnen het coronavirus grotendeels is verdwenen. Mijns inziens is het kabinet Rutte3 bezig met een heel ander doel voor de toekomst dan de bestrijding van een virus dat reeds grotendeels verdwenen.

Politici noemen dat dan het “nieuwe normaal” met een “anderhalve meter samenleving”.

Iets wat volstrekt abnormaal is. Het is zelfs verwerpelijk, abject en het valt  totaal niet te implementeren binnen sociale wezens zoals wij mensen zijn.

Het doel van Rutte is de controle krijgen en behouden. Over ons.

En andere regeringen binnen de EU gaan hierin mee.Want Brussel regeert. Niet uw democratisch gekozen regering.

In het ergste geval wordt dit doorgevoerd:

  1. We worden verplicht zgh. corona-apps te installeren op onze smartphones. We zullen ons drie maal daags moeten melden via een selfie bij de staat. Doen we dat niet, dan krijgen we een enorme boete.
  2. Politiemachten en boa’s krijgen verregaande controlemiddelen om ons sociale leven totaal te ontwrichten en plat te gooien.
  3. We worden gesommeerd ons te laten vaccineren met een zogenaamd “coronavaccin”, een vaccin dat verplicht wordt gesteld. Bij weigeren wordt u buiten de maatschappij gemanoeuvreerd, kunt u geen openbare gebouwen meer betreden – zoals ziekenhuizen, bibliotheken, winkelcentra en scholen – en wordt u als het ware in isolatie geplaatst. Volgens sommige bronnen bestaat de angst dat er geen vaccins worden gespoten, maar dat er een nano-chip wordt geïnjecteerd bij een ieder van ons om iedere stap van ons leven in beeld te brengen en te controleren. het zou zomaar kunnen.
  4. De coronawet die coûte que coûte moet ingaan, zij het niet per 1 juli, dan wel per 1 oktober. Met alle gevolgen van dien.

De vraag moet zijn: waarom wordt er niet geïnvesteerd in

reeds bestaande medicatie, zoals bijvoorbeeld hydroxychloroquine (HCQ)

 in combinatie met azitromycine (AZI) en zink? 

Of dient er soms 

 naast de totale controle over de burgerbevolking – 

een financieel hoger doel voor politici?

Het Nieuwe Normaal

Het “nieuwe normaal” wat dus verre van normaal is, is ingevoerd door dit kabinet Rutte3, een regering die steeds meer verschijnselen gaat krijgen van een communistisch regime, wat in de nabije toekomst zeker overgaat tot het schenden van mensenrechten.

Het corona virus was slechts een excuus en aanleiding om het land binnen één week in lockdown te krijgen, de hele wereldeconomie plat te leggen, een crisis te veroorzaken, het vliegverkeer totaal stil te zetten en burgers massaal angst aan te jagen.

Dat is gelukt. Het lukte ook bijna om die lastige en dure ouderen wat eerder naar de andere wereld te brengen, hoewel er nog steeds te weinig bejaarden zijn overleden.

Dus dreigt men nu met een zogenaamde “tweede golf corona.”

Welnu, de enige nieuwe golf die er zal komen, zal een type van Volkswagen Golf zijn. Misschien dat deze VW Golf Corona heet? Zou het zo’n leuk hybride karretje worden? Dat ook zo milieubewust wordt geproduceerd, waarbij de vervuiling die vrij komt bij de productie van de accu zeer groot is. Die vervuiling is vele malen erger dan bij de productie van vergelijkbare brandstofauto’s?

Maar een tweede coronavirusgolf komt er NIET!

Er zal in dat geval een ander virus opzettelijk worden verspreid dat bijvoorbeeld deze keer het zenuwstelsel in één keer plat legt.

Concluderend

De oorlog met biowapens lijkt dit jaar in volle gang te zijn gezet en definitief gestart, na jaren van voorbereiding.

De wereldbevolking moet omlaag en de totale controle op de bevolking zal ingevoerd worden. Niet goedschiks, dan wel kwaadschiks.

Dit is het communisme zoals in China, Vietnam en Noord-Korea!

Lees Brave New World van Aldous Huxley of 1984 van George Orwell.

Zou die voormalige, omhoog gevallen onderwijzer Hugo de Jonge met zijn lachwekkende clownsschoenen – die het als wethouder in Rotterdam totaal verziekte op onderwijs en een leuk baantje in Den Haag kreeg – het in zijn botox gelifte hoofd halen gewoon even de Grondwet, artikel 11 aan te passen als het hem zo uitkomt? Als het toch maar niet gaat lukken met dat vaccin of die coronawet?

Meneer de Jonge en consorten, 

u hoort thuis in een communistisch regime 

zoals Cuba.

Of Laos.

Of één van die andere 

onderdrukkende landen.

Maar vooral: Niet hier.

Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Mathilde Van Vliet

Written by Mathilde Van Vliet

Er is veel dat mij interesseert. Af en toe wat schrijfsels over onderwerpen die me bezighouden zal ik hier plaatsen: https://mathildedoethetnuook.blogspot.com/