36 1
Read Time2 Minute, 22 Second

Wij hebben in onze prachtige land artikel 1, het gelijkheidsbeginsel. “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Daar staat dus duidelijk in dat iedereen gelijk is en dat discriminatie, op welke grond dan ook, niet is toegestaan. Mooi, zou je denken. Wat is Nederland toch tolerant. Wat zijn wij toch beter dan al die andere landen, waar mensen op de meest verschrikkelijke manier worden gediscrimineerd. Waar je wordt opgehangen als je homoseksueel bent. Verbrand als je ongelovig bent. Of niet gelijke rechten hebt vanwege je geslacht of huidskleur. Lang leve dit heerlijke vrije land waar iedereen gelijk is! Halleluja!!!

Niet is minder waar. Volgens journaliste/activiste (die twee zijn tegenwoordig een en hetzelfde) Clarice Gargard is “raciale onderdrukking bijna net zo Nederlands als appeltaart”. Deze vrouw is geboren in Amerika, waar inderdaad nogal wat raciale onderdrukking bestaat. Haar ouders komen uit Liberia. Haar was de rechterhand van dictator en notoire mensenrechtenschender Charles Taylor. De man die door het Hooggerechtshof in Den Haag in 2012 schuldig werd bevonden aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. En nu woont ze in mijn land en zegt ze dat raciale onderdrukking hier heel normaal is. Je moet maar durven, met zulke roots dit soort woorden in de mond te nemen. Daarbij, waar is er dan sprake van raciale onderdrukking? Het enige ras dat continu onder vuur ligt is het blanke ras. En daar heeft Gargard het nou juist niet over. Wat zeg ik, daar doet ze doodleuk aan mee.

Vandaag eiste Het Landelijk Platform Slavernijverleden dat de Nederlandse regering het begrip ‘afrofobie’ erkent en daar gericht anti-discriminatiebeleid voor ontwikkelt. Ten eerste, wat is afrofobie nou weer? Een aangeboren op niets gebaseerde angst voor alles dat uit Afrika komt of zoiets? Heel vreemd omdat te moeten erkennen. Daarbij hebben we artikel 1, dus mensen worden al beschermd om hun afkomst of huidskleur. Waarom elke slachtoffergroep nou telkens zijn eigen aandachtsmomentje wil is onbegrijpelijk. Nou ja, niet natuurlijk. Zo komen ze in aanmerking voor extra geld. Het is namelijk gewoon business.

Of wat dacht je van drie linkse partijen die gisteren vierden dat de eerste stap was gezet om de grondwet te wijzingen. Daarmee zou een verbod op discriminatie wegens een handicap of seksuele geaardheid dichterbij komen. Maar dat is allang verboden via het artikel dat ze zo graag willen aanpassen. Allemaal voor de bühne dus. Niemand schiet er iets mee op. Artikel 1 staat als een huis. En het zou prettig zijn als we dat artikel goed blijven toepassen. Want Nederland is een guur onvrij land aan het worden omdat mensen met een andere mening, de blanke huidskleur of niet woonachtig in de grote steden steeds meer gediscrimineerd worden.

Steun Jans 12-uurtjes via janroos.backme.org Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme