0 0
Read Time3 Minute, 2 Second

Hé, kijk toch eens, wat is dat nou? Het blijkt dus gewoon dat de brieven die ministers naar de kamer sturen niet in .pdf of een ander elegant format worden gepubliceerd, maar in .doc. Inderdaad, niet eens het moderne .docx, maar in .doc, blijkbaar gebruikt men nog Office 2003 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Misschien iets om even naar te kijken voor Hans Bouwmeester, “Senior Documentbeheer” van de Tweede Kamer, wiens naam prijkt als auteur van het document, waarvan we de metadata dus ook gewoon vrolijk kunnen doorkijken. Er zijn wat documenten die wat beter beheerd kunnen worden, dachten wij.
Maar het allerleukste hieraan is, dat we die documenten dus gewoon kunnen wijzigen, en dus zelf onze eigen “officiële” kamerbrieven kunnen samenstellen.

Dus, dachten wij bij Saltmines, daar gaan we eens even goed veel plezier mee hebben. Vanaf deze week publiceren we dus wekelijks een “officiële” kamerbrief, in een vast “Briefje van” format. En om dit af te trappen publiceren we deze week een Briefje van Kajsa, waarin Minister Ollongren uiteenzet waarom ze de grenzen dichtgooit en het Koningshuis wil privatiseren. Veel leesplezier!

(hieronder de tekst van de brief in de screenshots)

Hierbij ontvangt u, mede namens de minister van Justitie & Veiligheid en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een algemene mededeling met betrekking tot het aangepaste kabinetsbeleid naar aanleiding van de toegenomen dreiging van terrorisme en criminaliteit, als antwoord op de voorstellen van de PVV met betrekking tot een nieuw immigratie- en  veiligheidsbeleid.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. K.H. Ollongren

Het sluiten van de nationale grenzen
Naar aanleiding van uitvoerig onderzoek met betrekking tot huidige bedreigingen voor onze nationale veiligheid heb ik, in overleg met de AIVD en MIVD, besloten onze nationale landsgrenzen per ommegaande (met ingang 1 juni aanstaande) te sluiten voor alle personenverkeer. Om de veiligheid van onze burgers te garanderen, zijn onze grenzen derhalve vanaf deze datum 06:00 gesloten voor eenieder zonder de Nederlandse nationaliteit. Inreizigers die naast de Nederlandse ook een andere nationaliteit bezitten, kunnen bij de nationale grens of online een loyaliteitstest afleggen op basis waarvan een veiligheidsdeskundige ter plaatse een afweging maakt of dit individu een bedreiging voor onze nationale veiligheid en democratische rechtsorde vormt.

Deze deskundigen werden mij thans vrijblijvend aangeboden door dhr. Wilders (PVV), aangezien de militante tak van zijn partij uitgebreide onderzoekservaring heeft op dit terrein. Ter herkenning zullen deze deskundigen een bovenarmband dragen met de kleuren rood, wit en blauw.

De privatisering van het koningshuis
Tevens wil ik u mede door deze brief op de hoogte stellen dat wij, gezien de exorbitante kosten van de verbouwing van Huis Ten Bosch, met een geschatte waarde van 60 miljoen Euro, een proces in gang te zetten die tot doel heeft ons koningshuis op termijn volledig te privatiseren, om zo financiële ruimte te creëren in de Rijksbegroting en het Koningshuis meer congruënt te maken met de eisen die de markt stelt aan onze Monarchie. Tot op heden zijn onderhandelingen geïnitieerd met Shell, Unilever, ING en dhr. Henny van der Most. Tevens zijn wij met dhr. Van der Most een leasecontract overeengekomen voor onze Gouden Koets, die binnenkort zal worden aangeboden via de online vervoerdersapp Uber. Over het voorstel van dhr. Klaver om Paleis Soestdijk tot subtropisch zwemparadijs te verbouwen dat in haar energiebehoefte geheel door groene stroom voorzien wordt, inclusief verscheiden ballenbakken, zijn wij nog op zoek naar private sponsoren. Wij hebben dhr. Van Baalen gevraagd toezicht te houden op dit project, zodra het doorgang vindt.

De geraamde opbrengsten van dit project zullen naar verwachting het tekort in onze begroting aanvullen, dat is ontstaan door het afschaffen van de dividendbelasting.Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme