1 0
Read Time1 Minute, 53 Second

Als fervent volger van wat onze verkozen vertegenwoordigers uitvoeren kom ik regelmatig zaken tegen die bij mij nogal vreemd overkomen. Ik deel graag met jullie het volgende:

Op 2 november heeft het ministerie van financiën de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing verklaard op Rabah Tahari. Tahari is een van de ronselaars die onder andere Jihadi John heeft geronseld voor ISIS. Deze man is sinds 2012 zoek en is in februari 2016 getraceerd omdat hij in Turkije een LinkedIn profiel maakte. Hetgeen dus betekent dat hij nog in leven is en waarvan inlichtingendiensten niet kunnen uitsluiten dat hij op dit moment in de EU verblijft.

Het kost dus, zonder sleepnet, 21 maanden tussen het opmerken van iets en wanneer ons veiligheidsapparaat maatregelen neemt. #zucht

Vast een uitzondering, zou je zeggen, op de regel tenzij dit geldt voor meerdere verdachten? Laten we eens kijken:

Chahid EL KARBOUCHI vermist in 2010 en 2 november 2017 pas op de sanctielijst geplaatst.

Soufiane EL HANKARI vermist sinds 2013 en wederom 2 november 2017 op de sanctielijst geplaatst.

In hoeverre dat geldt voor alle 150+ verdachten waarop deze sanctieregeling van toepassing is, is onbekend.

Feit blijft dat vanaf het moment dat er iets gebeurt en dat organisaties in actie komen veel te wensen overlaat. Het heeft er alle schijn van dat inlichtingendiensten op de hoogte zijn van bepaalde acties van terroristen en dat het proces om iemand uiteindelijk op te pakken te lang op zich laat wachten. Ik stel dit omdat er geen aanslagpleger op dit moment bekend is die niet reeds inzicht was bij de inlichtingendiensten.

Kortom tijd om vragen te stellen:
1) Kan de minister uitleggen waarom er pas, vaak, jaren na dat iemand als verdacht wordt aangemerkt op de sanctielijst terecht komt?
2) Wat kan de minister doen om dit proces te versnellen naar maximaal dagen of het liefst uren?
3) Vormen de 150+ verdachten waarop de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is een direct gevaar voor burgers?
4) Indien een bevestigend antwoord bij vraag 3): Wat gaat de minister doen om ervoor te zorgen dat deze personen zo spoedig mogelijk worden opgespoord en vervolgd?
5) Op welke termijn(en) kan de minister de Kamer informeren over de al dan niet bereikte resultaten rondom vraag 4).

 Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Ahmed Aarad

Written by Ahmed Aarad

Bestuurder bij stichting Open Source & Overheid, freelance ICT en Aanbestedingsjurist, distantieert zich van rechts/links denken heeft het liever over goed of fout en vindt dat integriteit niet te leren is. “If you are not a better person tomorrow than you are today, what need have you for tomorrow?”