1 0
Read Time2 Minute, 25 Second

In 2015 is Hans Wanders de nieuwe CIO Rijk geworden. Deze heeft als missie het bevorderen dat informatisering en ICT in het Rijk en ZBO’s optimaal wordt vormgegeven door het stellen van kaders en daarop toe te zien.

Ik kan hier 1000 woorden aan wijden maar laat ik eens beginnen met een plaatje.

Op verzoek: bron onderstaand plaatje

Het is dan ook direct duidelijk wanneer we goed kijken naar het plaatje hierboven dat elke ICT-, zo niet elke andere, organisatie zo georganiseerd dient te zijn. #sarcasme

Het BIT (Bureau ICT-toetsing) gaat er dan vast voor zorgen dat er meer onderlinge cohesie ontstaat tussen de verschillende projecten. Borgen dat hetgeen de overheid aanbesteed ook minder foutgevoelig is. Waarbij er extra op wordt toegezien dat het past in een bredere gedragen strategie. Bijkomend is dat het BIT een eerste wapenfeit is van de CIO Rijk. Laten wij kijken hoe heer Wanders daar zelf over denkt:

“Onze taak is niet om IT-projecten tegen te houden. We willen projecten die de weg op kunnen gaan, vooral ook door laten gaan” – Interview Financieel Dagblad

Dat klinkt niet heel erg bemoedigend. Heer Wanders gaat dan vast in de Tweede Kamer uitleg geven over ICT projecten die het BIT heeft getoetst. Als CIO Rijk is hij immers verantwoordelijk voor de grootschalige ICT projecten van het Rijk, zou je zeggen.

“Het BIT-advies gaat naar de minister die verantwoordelijk is voor een IT-project op zijn departement.” – Interview Financieel Dagblad

Hieruit kunnen we concluderen dat de CIO Rijk en niet verantwoordelijk is en dat het aan een minister is om tekst en uitleg te komen geven. Ministers waarvan wij mogen verwachten dat zij natuurlijk volledig op de hoogte zijn van het leiden van grootschalige ICT projecten.

Is de CIO Rijk dan een centraal informatiepunt voor de overheid om informatie in te winnen en waarbij ‘good practices‘ worden gedeeld? Ook niet dus.

Het is allemaal vrij negatief dus ga ik echt m’n best doen door opzoek te gaan naar positief nieuws. Echte dingen die de CIO Rijk heeft bereikt tot nu toe! Google zoekopdracht naar CIO Rijk levert dan ook 3 nieuwsberichten op over het afgelopen jaar. Waarvan er 2 redelijk negatief uitstralen op de CIO Rijk.

De vragen die ik Kamerleden zou aanraden te stellen zijn:

Wat doet de CIO Rijk en wat heeft deze het afgelopen jaar bereikt?
Hoe verhouden de werkzaamheden van de CIO Rijk ten aanzien van CIO stelsel Rijk – inrichting – Informatiseringsdomein Iv Governance d.d. 12-12-2008
Hoe kan het dat er zowel bij het Rijk als ZBO’s geen integrale en landelijke toekomstvisie ICT ligt?
Heeft er een evaluatie plaatsgevonden op de Strategische I-agenda Rijksdienst?
Wanneer we in het bovenstaand document de in de mode zijnde termen weglaten is informatie abstract of zo subjectief dat men hier altijd positief uitkomt.

Bottomline: Overwegende bovenstaand is dit CIO Rijk EUR 900 miljoen per jaar waard?Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Ahmed Aarad

Written by Ahmed Aarad

Bestuurder bij stichting Open Source & Overheid, freelance ICT en Aanbestedingsjurist, distantieert zich van rechts/links denken heeft het liever over goed of fout en vindt dat integriteit niet te leren is. “If you are not a better person tomorrow than you are today, what need have you for tomorrow?”