0 0
Read Time3 Minute, 23 Second

Het lijkt erop alsof de politiek bewust blind is voor het eigen handelen en voornamelijk bezig is elkaar naar de kroon te steken. Waarbij zij van het ene media moment naar het volgende gaat. Zelfs bij zaken waar je met goed fatsoen nauwelijks op kunt concurreren, het maatschappelijk belang over miljarden gaat, kunnen de heren en dames politici niet samenwerken.

Een van de meest exemplarische voorbeelden is het Volkswagen emissie-schandaal. Een casus waarbij een bedrijf, dat bijna dezelfde omzet heeft als de totale uitgaven van ons als land, heeft gefraudeerd, en dit erkend, om onder de wettelijke eisen uit te komen. Je zou dan als burger logischerwijs kunnen concluderen dat zowel de links- als rechts-draaiende politici juist hier hebben kunnen laten zien dat zij samen keihard optreden vanuit de wet en de eigen partijprincipes.

Niets is echter minder waar…

Partijen en politici zijn bij herhaling gewezen dat zij een hele sterke positie hebben om heel wat aanbestedingen, dus overheidsuitgaven, terug te draaien. Waarbij de Staat en burgers schadeloos gesteld moeten worden. En dat dit alles kan op basis van bestaande (Europese) wet- en regelgeving zoals:

Artikel 2.87 1 c & 2 van de Aanbestedingswet 2012:

“De inschrijver of gegadigde heeft in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout begaan die door de aanbestedende dienst aannemelijk kan worden gemaakt;”

&

“De aanbestedende dienst betrekt bij de toepassing van het eerste lid, onderdeel b, uitsluitend onherroepelijke uitspraken die in de vier jaar voorafgaand aan het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving onherroepelijk zijn geworden en bij de toepassing van het eerste lid, onderdeel c, uitsluitend ernstige fouten die zich in de vier jaar voorafgaand aan het genoemde tijdstip hebben voorgedaan.”

Daarnaast mag de aanbestedende organisatie bij opdrachten boven de aanbestedingsdrempels de facultatieve uitsluitingsgronden toepassen. Het gaat om zeven specifiek benoemde gronden, waaronder faillissement, ernstige beroepsfout en het afgeven van valse verklaringen.

Een uitspraak in dit kader is slechts een administratieve aangelegenheid om de aanbestedingen terug te draaien, aangezien de top van Volkswagen erkent dat er opzettelijk is gesjoemeld – en in de VS al aan het schikken is.

Dit heeft ook betrekking op de uitspraak van de rechter in de klimaatzaak. Urgenda daagde met 900 eisers de Staat op 24 juni 2015 voor de rechter om meer maatregelen te nemen om klimaatverandering te voorkomen. En is het vanuit dit perspectief is deze casus dus ook nog eens schadelijk om deze voertuigen op dit moment op de weg toe te laten.

In de VS hebben ze al sowieso niet veel op met buitenlandse bedrijven, waardoor de boete en schade die is opgelegd in de vele miljarden loopt en VW de vervuilende diesels moet terugkopen.

En welke stappen zijn er door onze volksvertegenwoordigers genomen? In Nederland doen de politici er alles aan om in termen te spreken als “bezorgdheid” en “verwaarloosbare schade”, waarbij zij 1 gemene deler hebben: ze wijzen allen naar de Europese Unie. Dat de EU hier al jaren van op de hoogte is en schoorvoetend een omslachtig onderzoek met 45 parlementariërs naar het eigen falen aankondigt is dan ook geen verrassing.

Als ook de “publieke dienstverlener” RDW zich indekt dan begin ik mij zorgen te maken over de invloed van dit soort bedrijven op ons als samenleving, gefaciliteerd door onze gekozen bewindslieden en volksvertegenwoordiging.

Tenslotte kunnen we, net zoals alles wat kritisch is over het eigen falen, ook hier een voorschot nemen op de uitkomsten. En zo wordt oud nieuws over alle betrokkenen op nationaal en Europees niveau weer nieuw nieuws.

Dit is wederom een praktijkvoorbeeld van de “kloof”.

Dat het grootkapitaal goed grip heeft op onze politiek blijkt ook weer uit Parlementaire ondervragingscommissie Fiscale constructies, naar aanleiding van de Panama Papers. Ontbrekende partijen: CDA, VVD & PVV. Niet dat de andere partijen nou zo goed zijn voor de burger… In een vlaag van verstandsverbijstering is er een voorzitter van de PvdA die waarschijnlijk niet (plek 23 TK2012) terugkomt na maart en “er wordt geen eindverslag gemaakt met conclusies en aanbevelingen”.

#democracyunlocked

Gepubliceerd op GeenStijl.nl op 19 december 2016 Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Ahmed Aarad

Written by Ahmed Aarad

Bestuurder bij stichting Open Source & Overheid, freelance ICT en Aanbestedingsjurist, distantieert zich van rechts/links denken heeft het liever over goed of fout en vindt dat integriteit niet te leren is. “If you are not a better person tomorrow than you are today, what need have you for tomorrow?”