Belangen, Politiek en Voedselveiligheid

Levensmiddelen in de EU worden slechts één maal gecontroleerd. Deze controle wordt uitgevoerd door de inspectie van het land waar de waren geïmporteerd of geproduceerd worden. Binnen de EU geldt … Read More

De NVWA en haar kijk op voedselveiligheid

Een instituut dat de voedselveiligheid garandeert voor ons allemaal. Zij inspecteert dus alles wat we tot ons nemen. Of toch niet? Er zijn de afgelopen jaren tal van incidenten geweest … Read More