4 0
Read Time2 Minute, 53 Second

De Belastingdienst maakte opgepaste opmerkingen in interne stukken welke zijn opgevraagd via een Wob-verzoek onzichtbaar. Hiermee wilde de dienst voorkomen dat de samenleving bekend werd met de onbehoorlijke manier van opsporing van mogelijke fraudeurs. Het overtrad hiermee de wet. 

Na uitvoerig onderzoek door RTL Nieuws en Trouw  bleek dat de Belastingdienst vele ouders ten onrechte had beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag. Zonder bewijs werden toeslagen gestopt. Ouders gingen in bezwaar maar moesten vaak 2 jaar wachten voordat er een afwijzing kwam. In die periode kregen ze geen vergoeding voor de opvang van hun kinderen. Als gevolg daarvan moesten ouders hun baan opzeggen en eindigden huwelijken vanwege de geldzorgen.

Bij het weglakken van informatie gaat het om documenten die in februari 2016 deels openbaar werden gemaakt na een verzoek op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). In rapportages van het zogenaamde Combiteam Aanpak Facilitators (CAF), een speciaal team van medewerkers van de Belastingdienst, werden termen gebruikt als afpakjesdag, duo Pek en Veren, License to disturb en ‘We got him’.

Een rapportage met daarin de term ‘Kerstspecial’, een afbeelding van kerstklokken en de term ‘License to disturb’ werd door de juristen van de Belastingdienst weggelakt. In tegenstelling tot wat de wet Wob voorschrijft werd de reden van het weglakken van deze informatie niet aangegeven. De wet biedt ruimte om bijvoorbeeld persoonlijke beleidsopvattingen te verbergen. Dat verbergen moet echter altijd worden beargumenteerd middels het vermelden van de weigeringsgrond. Die staan genoemd in artikel 10 en 11 van de Wob.

RTL Nieuws en Trouw deden in juni 2019 een nieuw Wob-verzoek. Ruim na het verlopen van de wettelijke termijn maakte het Ministerie van Financien op vrijdag 15 november 2019 eindelijk een grote hoeveelheid documenten openbaar. Deze set documenten bevat een deel van de documenten die reeds in het Wob-besluit van 2016 openbaar waren gemaakt. In de stukken van 2019 is echter minder tekst weggelakt. Daardoor kan worden geconstateerd de dat Belastingdienst bepaalde ongepaste uitingen heeft weggelakt, geheel tegen de wet in.

In onderstaande afbeelding is een pagina van het bewuste document te zien. Links de pagina zoals vrijgegeven in het Wob-besluit van 2016. Rechts dezelfde pagina, maar nu zonder weggelakte informatie, als onderdeel van het Wob-besluit van november 2019.

Duidelijk te zien in de linker afbeelding is dat de weigeringsgrond niet is beschreven. Door de rechter afbeelding wordt duidelijk dat de Belastingdienst de weggelakte teksten helemaal niet mocht weglakken volgens de wet.  Er is namelijk geen artikel die het weglakken van deze uitingen rechtvaardigd. Dat blijkt ook wel uit het feit dat in de stukken van november de teksten zijn blijven staan.

De Belastingdienst kon ook niet anders omdat interne stukken waren uitgelekt en in handen waren gekomen van RTL Nieuws en Trouw.

Ik vroeg een van de woordvoerders van het Ministerie van Financiën  begin oktober  of het ministerie kan garanderen dat er geen teksten zijn weggelakt in stukken die zijn vrijgegeven nav een WOB-verzoek die NIET voldoen aan de weigeringsgronden zoals beschreven in de WOB-wetgeving.

De reactie van woordvoerder Eric Jeene was letterlijk :

“er wordt gelakt volgens de wet Openbaarheid van Bestuur. De weigeringsgronden die daarin van toepassing zijn, worden toegepast. Niet meer, niet minder.”

Het is nu duidelijk geworden dat niet de waarheid wordt gesproken.

Dit is een van de voorbeelden van het misleiden van de Nederlandse samenleving door de Belastingdienst. In een serie van toekomstige blogposts worden meer van dit soort voorbeelden gegeven en wordt duidelijk hoe verkeerd de Belastingdienst handelde.Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme