6 1
Read Time11 Minute, 30 Second

Oftewel: de Endlösung van het “Nederland Vraagstuk”

door Mathilde van Vliet

Dit land gaat ten onder. Niet aan de vele stakingen die momenteel gaande zijn. Dat is slechts het gevolg van wanbeleid.
Nee, het land gaat ten onder aan het falende beleid van dit kabinet Rutte 3: het klimaatgedram, de stikstofcrisis, de klimaatmaffia, de totale stikstof,- en klimaatwaanzin, de ‘global warming’, de verzonnen CO2-hype. De woorden diversiteit en duurzaamheid kan ik niet meer horen!
Ik ben niet de enige: boeren, – en bouwprotesten, het onderwijs, de zorg die acties aankondigen en meerdere beroepsgroepen die het beleid van dit kabinet zat zijn. Meer dan zat.
God beware me dat er een kabinet Rutte 4 komt.

Wat is er nou eigenlijk aan de hand?
U hoeft niet ver te kijken om de boerenprotesten te horen en/ of te zien zijn. Iedereen heeft er mee te maken.Omdat we als dagelijks gebruiker afhankelijk zijn van ons melkvee, onze vleesboerderijen, groente en fruitteelt.
De bouw doet nu ook mee. En binnenkort gaan de zorg en onderwijs meestaken.
Het deert dit kabinet niet.

De afbraak van dit land is geleidelijk ingezet, zoals de salamiworsttheorie: op een dag is de worst plots op en ontdek je te laat dat er telkens ongemerkt dunne plakjes zijn afgesneden.

Het referendum werd per direct afgeschaft, omdat de zichzelf benoemde elite kennelijk bang was dat het volk wellicht teveel inbreng – en daarmee dus macht – zou krijgen.
De Sleepwet werd ingevoerd, opdat de naïeve gewone burger afgeluisterd en gevolgd kon worden.

Internet werd dankzij D66 gecensureerd en zelfs zo erg dat gebruikers bij Facebook en Twitter een ban krijgen opgelegd of dat het account verwijderd wordt omdat een politieke boodschap door het ingestelde logaritme te afwijkend is en niet past binnen het linkse plaatje.
Toen werd het Marrakesh Pact er snel doorheen gesluisd. Niemand wist wat het pact inhield, zelfs vice premier Hugo de Jonge hield zich van de domme. Alleen kende hij de inhoud wel en werd het volk een rad voor ogen gedraaid en het pact gewoon ingevoerd.
Voor wie wil weten wat dit Marrakesh Pact inhoudt, klik
Achtereenvolgens uit het niets waren daar de hypes om het klimaatgedram en de daarbij behorende waanzin, de zogenaamde CO2-hype.Toen die onzin even stillag kwam daar prompt de hysterie omtrent de stikstof; het werd zelfs een “stikstofcrisis” genoemd.

Van waaruit uiteraard het boeren en bouwprotest kwam, want dit ging echt helemaal nergens meer over.
Talrijke wetenschappers hebben zich er ruimschoots over uitgelaten met alle mogelijke bewijzen dat de hysterie om CO2, stilstof, ‘global warming’ op niets is gebaseerd. Op geen enkel steekhoudend argument.
Dertigduizend wetenschappers hebben benadrukt dat de hele klimaatpolitiek slechts een hoax is, opgezet door de politieke elite met als doel veel geld aan deze leugen te verdienen. Miljarden!
Iets wat we al wel wisten. Hier wordt het nogmaals duidelijk uitgelegd.
De Linkschen politiek lijkt horende blind en ziende doof.
Juist, in die volgorde.

Bouw en pensioen
Als men aan de fundamenten van een gebouw morrelt, dan dondert alles in elkaar. Zelfs een leek kan dat bedenken.
Laat nou die basis van huizen niet eens meer gemaakt kunnen worden, omdat de bouw gedwongen stil wordt gelegd door de waanzin van de dag: de so called “stikstofcrisis.”
Die er dus feitelijk niet is.
De huizenprijzen stijgen als een dolle; voor starters is er geen fatsoenlijk huis meer te krijgen.
Huren zijn door forse huurstijgingen bijna niet meer op te brengen; huurprijzen schieten als een komeet omhoog, waardoor jonge mensen, pas afgestudeerden geen huis kunnen vinden, maar ook bestaande huurders nauwelijks rond kunnen komen. Wachttijden van ruim tien jaar is normaal. Voor een kamertje van acht vierkante meter betaal je in Amsterdam ‘slechts’ 800. Bruto.
Voor ‘vluchtelingen‘ (lees: gelukszoekers uit Afrika die op geen enkele wijze van plan zijn economisch bij te dragen aan dit land) zijn er echter wel per direct huizen en woonruimtes beschikbaar.

Daarnaast werd de BTW naar 9% verhoogd waardoor alle prijzen in absurd tempo omhoog schoten. Ons inkomen bleef echter gelijk. Behalve die van het koningshuis. Dat ging er met 2,6% op vooruit. Zij wel.
Naast de prijsstijgingen hadden we uiteraard te maken met de inflatie. Alles werd evenredig geïndexeerd.
Behalve de pensioenen.
Met andere woorden: ouderen kregen hetzelfde bedrag, maar waren meer kwijt aan maandelijkse kosten als huur/ hypotheek en levensonderhoud.

Pensioenopbouw voor de werkende bevolking levert straks niets meer op wanneer de pensioengerechtigde leeftijd is bereikt. Door pure diefstal van o.a. de kabinetten Kok en Lubbers in het verleden, is er zo’n gat ontstaan, dat het opgebouwde pensioengeld verdampt lijkt.
Geld waarvoor de meesten van ons 40 jaar of meer voor moeten werken.

Voltooid Leven

Overigens springen met name D66 en GroenLinks weer handig in op de pensioendiefstal: als men straks tot 70 jaar moet werken, is er geen pensioen meer nodig! Slim hè?
Hoe dan?
Ouderen boven 70 jaar hoeven niet meer geholpen te worden aan een nieuwe heup, hartklep of behandeling voor dementie. Want die oudjes zijn eenvoudig te duur. Dus lastig. Vooral dat.
Nu vond D66 in 2017 een nieuwe insteek, zeg maar een opstapje ‘legaal zetje’ tot zelfdoding: een pleidooi in Nederland om stemrecht voor 55+ op te heffen. Dus: niet meer stemmen na je 55e, werken tot je 70e. Dan geen zorg meer. Een opmaat naar zelfdoding. D66 is bij uitstek daar DE partij daar voor.
Met andere woorden: als het aan dit kabinet ligt, eindigt ons leven bij 70 jaar. Is het leven voltooid.
Voltooid Leven.

Pia Dijkstra – u weet wel: degene die de orgaanwet (“orgaanroof“) door de Eerste Kamer trok – jubelde zelfs in het AD van 29 oktober trots over haar Voltooid Leven-beleid en dat wij ‘het eerste land in de wereld zijn met zo’n voorstel voor voltooid leven’.
Is Nederland de eerste?
Nee hoor.
Hitler had ook zo’n leuk democratisch clubje. Die noemde dat beleid gewoon Endlösung,
Toen: de eind- of definitieve oplossing van het “Joodse vraagstuk”.
2019: de eind- of definitieve oplossing van het “ouderen vraagstuk”.
Nederland, het enige land dat ouderen over de kling wil jagen.En zo wordt de oudere mens van 70+ straks gewoon opgezadeld met een verwijzing naar de apotheek voor een gratis drionpil. Omdat leven niet meer tot de mogelijkheden behoort, zowel financieel als fysiek.
Pia Dijkstra heeft kennelijk nogal haast.

Zorg
In de zorg gaat het ook NIET goed. Al jaren. Er is een groeiend personeelstekort, er worden minder schoolverlaters opgeleid, en er is al jarenlang terecht gesteggel over het salaris.
Door ernstige tekorten aan goed opgeleid personeel staan hele afdelingen in ziekenhuizen leeg. Of zijn definitief gesloten. De overheid zet ongeschoolde vrijwilligers in binnen de (terminale) zorg; in instellingen wordt gewerkt met onbetaalde en niet juist opgeleide krachten.Dat is namelijk lekker goedkoop. Terwijl goed geschoolde werknemers ziek thuiszitten. Of zij zijn ‘te duur.’
De kwaliteit is zoek. Men wil wel, maar men kan niet. Door tegenwerking van de overheid en een overschot aan bovenmatig betaalde managers die totaal geen feeling hebben met de werkvloer.
Bekijk het filmpjeDat het in Nederland zo gesteld is met de zorg, is écht gênant’.

De afgelopen jaren sloten de volgende ziekenhuizen hun deuren en stonden er duizenden mensen op straat:
1. Slotervaart, Amsterdam
2. MC IJsselmeerziekenhuizen, Emmeloord en Lelystad
3. Ruwaard van Putten Ziekenhuis, Spijkenisse
4. Havenziekenhuis, Rotterdam
5. Bronovo Ziekenhuis, Den Haag

Nog eens 14 ziekenhuizen staan op de nominatie om failliet te gaan.
Drie weken geleden werd medegedeeld dat in het Scheper Ziekenhuis in Emmen, ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en Refaja in Stadskanaal 500 zorgmedewerkers binnenkort hun baan kwijt zijn, wegens financieel wanbeleid.
Het gaat dus niet goed met de zorg.

Verpleeghuizen sloten al eerder, omdat “ouderen langer thuis moesten blijven wonen”. Dat zou “beter zijn.” Voor wie?
Het gevolg daarvan is dat ouderen nu eerder naar een spoedeisende hulp van een ziekenhuis gaan voor hulp, omdat er thuis onvoldoende professionele hulp is, waarna onvermijdelijke (lange) opname in het ziekenhuis volgt. Met de nodige kosten. Die de overheid juist omlaag wil brengen.

De ziektekosten worden op een onheilspellende wijze verhoogd, waardoor de kans op zorgmijding aanzienlijk vergroot wordt, om de eenvoudige reden dat mensen de zorg niet meer kunnen betalen. Daaruit volgt dat mensen langer ziek thuis blijven en zich uiteindelijk via het alarmnummer 112 per ambulance naar een ziekenhuis laten vervoeren, omdat ze niet eerder naar een specialist durfden te gaan, vanwege de hoge kosten in de verplichte eigen bijdrage.
Reken maar uit wat uiteindelijk duurder is!

Ondertussen pleit D66 wel voor ‘duurzame’ zorg.
In Niger…..
Ontwikkelingszorg.
Voor 100 miljoen euro. Op uw kosten.
Het enige dure daar was het vliegtuig van ruim 30 miljoen (!) dat de Nigeriaanse president aanschafte na ontvangst van miljoenen van deze ‘minister van subsidie’, mevrouw Sigrid AlQaq-Kaag.
Uw belastinggeld.
Dat hier dus beter besteed kon worden.

Terwijl werknemers in ziekenhuizen, onderwijs, bouw en overige sectoren vechten om hun hoofd boven water te houden, lopen problemen overal hand over hand op.
In ziekenhuizen en zorginstellingen loopt personeel massaal weg uit onvrede, vallen verpleegkundigen tijdelijk of definitief uit door overbelasting, raken zorgverleners burn-out. Talloze bedden en afdelingen staan leeg of zijn zelfs uit nood geheel gesloten.
In het onderwijs zijn er nauwelijks goed opgeleide leerkrachten te vinden. In de bouw dient met tot 67 jaar door te ploeteren terwijl rug, gewrichten en bewegingsapparaat door jaren zware arbeid reeds zijn versleten op de leeftijd van 55 jaar.
Als men dan al doorwerkt tot 67 jaar – en naar verwachting straks 70 jaar – dan wacht ons nog een leuke verrassing: geen pensioen!

De toekomst
Er worden grapjes gemaakt en dergelijke berichten worden weggewuifd met een ‘ach, zo’n vaart zal het niet lopen.’
Helaas haalt de tijd ons in en staan we aan de vooravond van een zeer onrustige tijd in dit land, elders in Europa en internationaal.
Overal ontstaan opstanden tegen zittende regeringen: van Hongkong tot Madrid. Van Londen tot aan de boerenopstanden in Nederland.
En de zittende elite?
Dacht u werkelijk dat zij zich maar iets van deze protesten aantrekken?

Maar waarvoor bestaan dan al die hypes omtrent stikstof, CO2, global warming?
Waarom worden de boeren dwarsgezeten?
Waarom maakt de marktwerking de bestaande gezondheidszorg helemaal kapot?
Waarom is het zo beroerd gesteld met het onderwijs?
Waarom wordt ons het leven eigenlijk zo onmogelijk gemaakt?
Wat is hier het doel van?
Er bestaan zeer onheilspellende berichten over Eurabië – over de Resolutie van Straatsburg, “olie in ruil voor moslim-immigratie en islamisering“.
Ook berichten over de zogeheten ‘omvolking’ is momenteel zeer actueel, gezien de eindeloze instromen van honderdduizenden immigranten uit vooral arm Afrika, maar ook Arabische landen.
Het wordt door de Linkschen Gütmensch weggelachen en schrijvers van deze onderwerpen worden als “rechts en racistisch” bestempeld.

Meteen wordt duidelijk waarom het Marrakesh Pact zo snel werd doorgevoerd. Waarom het referendum halsoverkop werd afgeschaft, de controle op de burger en censuur op internet direct werden ingevoerd. Stel je toch voor dat de burger invloed zou hebben op het huidige beleid. We leven toch niet in een democratie?
Waarom men van de boeren af wil zou zijn om land dat vrijkomt na het afkopen van de boeren klaar wordt gemaakt voor de eindeloze niet aflatende stroom van immigranten uit Afrika en Arabische landen. Om daar vervolgens huizen op te bouwen die uiteraard betaald moeten worden. Huizen, inboedel, ziektekosten, uitkeringen, kinderbijslag, subsidies. Plus nog de tweede/ derde/ vierde vrouw met dito kinderen die nog over moeten komen uit land van herkomst in het kader van gezinshereniging. Uiteraard op uw kosten.

Waar dit geld vandaan komt?
– Pensioenen.
– Ouderen van boven de 70 laten versterven waardoor er veel huizen vrijkomen en kosten gezondheidszorg dalen. Werken tot 70, dan dood. Want toch geen pensioen.
Mensen van boven de 55 niet meer laten stemmen, die straks na veertig dienstjaren uitkomen op nul pension, zodat de lol van leven er vanzelf wel afgaat. Men telt niet meer mee, want 55 plussers zijn kritisch.Dus lastig.
– Belastingen ophogen.
– Zorgkosten wederom verhogen.
– Burgers letterlijk laten creperen door ze op hoge kosten te jagen met straks de warmtepomp nadat men gedwongen van het gas afgesloten is. Maatregelen die niemand kan betalen.

Dus er zal een tweedeling gaan ontstaan: arme bevolking uit Afrikaanse landen krijgt het goed hier en wordt rijk zonder er ooit iets voor hoeven te doen. De oorspronkelijke Nederlandse bevolking crepeert, lijdt in armoede en haakt uiteindelijk af.
Huizen worden alleen nog maar gebouwd voor ‘vluchtelingen‘, opdat zij in rijkdom kunnen leven.
De zorg wordt ons afgenomen, te beginnen bij de 70+ generatie. Ziekenhuizen zullen nog meer gaan omvallen door die fantastische marktwerking van de VVD, ziekenhuispersoneel is er niet meer te vinden. Het onderwijs bevindt zich al langer aan lager wal. Bouw en agrarische sector worden gefrustreerd door de waanzin van de dag.
Kortom, Nederland lijkt te gaan vervallen in vooroorlogse toestanden of veel verder terug; middeleeuwse praktijken.
Mijns inziens een zeer somber toekomstbeeld.

Tot slot
Hoe het ook zij. Of men het nu heeft over Eurabië, het Coudenhove-Kalergi plan of politici die zich beroepen op het plan van Saul Alinsky – Rules for Radicals – we gaan zeker geen voorspoedige toekomst tegemoet.
Hoewel Nederland op papier nog een democratie is, lijken tekenen van een communistische heilstaat zich eerder af te tekenen.
Stemmen kan vooralsnog wel, alhoewel ook getwijfel kan worden aan de betrouwbaarheid van het fenomeen stemmen door de inmenging van multimiljardair George Soros.

Ik zou maar één advies willen geven: stem dit kabinet weg. Zet ze af.

Geef gehoor aan de hashtags op social media: #boerenprotest #agractie #trotsopdeboeren #bouwprotest #ikmaakmezorgen #grondverzet #grondinverzet
#WegmetRutte3 @PvdA #_vvd @D66 @SP @GroenLinks @CDA @ChristenUnie #klimaatgedram #klimaatwaanzin #CO2Hype #Stikstofwaanzin #stikstofcrisis #RutteVVDOprotten #ZetZeAf #StemZeWeg

Het is genoeg geweest
Tijd voor verandering. Tijd voor opstand
Tijd voor ons
De burger

Disclaimer: Saltmines is een open blogplatform, de hieronder verkondigde meningen zijn van de auteur alleen en vertegenwoordigen niet een standpunt van de site als geheel.Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Mathilde Van Vliet

Written by Mathilde Van Vliet

Er is veel dat mij interesseert. Af en toe wat schrijfsels over onderwerpen die me bezighouden zal ik hier plaatsen: https://mathildedoethetnuook.blogspot.com/