12 0
Read Time3 Minute, 51 Second

Het duo Hammerstein-Spong die beter bekend staan als één van de beste advocaten van Nederland, zijn er niet in geslaagd om Pim Fortuyn’s haatzaai-zaak tot een succesvol eind te brengen. Dit heeft mijns inziens te maken met hun methodiek. In hun jacht op de haatzaaiers tegen Pim Fortuyn gingen ze op de gehele kudde jagen: politici Thom de Graaf (D66) en Rob Oudkerk (PvdA), en de publicisten Marcel van Dam (Vara en de Volkskrant) en Matty Verkamman (Trouw). Ook werd de redactie van NRC Handelsblad beschuldigd.

Marcel van Dam

Als Leo-vrouw weet ik dat de jacht altijd aangescherpt moet worden tot één individu of entiteit. In deze zaak is er maar één persoon die deze individu kan zijn: Marcel van Dam. Hij was het die begon met het haatzaaien in zijn inmiddels beruchte Lagerhuis. Met de uitspraak: “U bent een buitengewoon minderwaardig mens. Weet u dat,” heeft hij Pim inofficieel vogelvrij verklaard. Daarom is hij en alleen hij degene die zoals Pim zei, “tot in de hel vervolgd moet worden.” Daar ik het wiel in deze zaak niet zelf wil uitvinden heb ik de brief hieronder aan Pim Fortuyn’s vriend en advocaat geschreven: Oscar Hammerstein. Deze zaak is misschien voor sommigen gesloten, maar deze avant-garde imam zal Marcel van Dam tot in de hel vervolgen. Zoveel is zeker.

Brief aan dr. Mr. Hammerstein inzake Pim Fortuyn

Geachte Mr. Hammerstein,

Ik heb u net kort aan de lijn gehad. U gaf aan dat ik uw medewerker onnodig aan de lijn hield en dat u het druk heeft. Mijn excuses hiervoor. Het spijt mij dat ik uw medewerker 5 minuten sprak om aan te geven dat ik vooralsnog in afwachting ben van een antwoord op mijn brief, die ik u zes dagen geleden schreef. Mijn zaak heeft namelijk zoals ik in mijn brief aankaartte, een zekere haast.

Ik vertegenwoordig meer dan 2000 mensen die juridisch bijgestaan willen worden in deze pregnante zaak. Zes dagen antichambreren is dan lang en als ik daarna door de Meester hoogstpersoonlijk telefonisch afgepoeierd wordt, omdat vijf minuten met een medewerker telefoneren in zijn ogen lang is, is fronswaardig.

U stond bij mij bekend als s ‘lands gentleman, mijn verwachtingen waren dus hoog. Ik hoop dat u een vandaag een ‘bad hairday’ had (zoals wij allen wel eens hebben) en niet altijd zo met uw (potentiële) clientèle omgaat, want de juristerij is vooral een dienend vak. Althans zo heb ik het geleerd van mijn professor aan de Rechtenfaculteit van de Erasmus universiteit, Dhr. L.C. Winkel, die u ongetwijfeld in s’ lands hoven heeft ontmoet.

Een reactie wordt gewaardeerd, ook een afwijzende, want dan hoef ik uw medewerker niet meer te storen die naar uw zeggen, druk is met ‘belangrijkere zaken’. Ik zet het tussen aanhalingstekens, want deze zaak zal mijns inziens de zaak van de eeuw worden.

Hij is van landsbelang, niet alleen voor de meer dan 2000 mensen die ik vertegenwoordiger, maar ook voor de burgers van ons land èn de generaties die na ons zullen komen.
Als oude vriend van Pim en een van s ‘lands grootste juristen hoop ik dat u deze kans niet aan u voorbij laat gaan.

Hoogachtend,

Salima el Musalima

Van: Salima el Musalima
Datum: vr 8 nov. 2019 02:41
Onderwerp: Brief aan heer Hammerstein inzake Pim Fortuyn
Aan: Oscar Hammerstein

Geachte heer Hammerstein,

Ik ben s ‘lands eerste vrouwelijke imam en heb het tot mijn taak genomen om Pim Fortuyn’s goede naam weer in ere te herstellen na de smadelijke acties van Marcel van Dam.

Ik wordt hierin gesteund door meer dan twee duizend mensen die mijn petitie op Twitter steunen. Zie:

Ik heb tot op heden enkele acties genomen. Allereerst heb ik een aangifte bij de politie te Enschede gedaan. Deze is vervolgens verjaard verklaart. Hierna heb ik Hanneke Groenteman gebeld die na Pim’s door Marcel van Dam nogmaals de kans gaf om over Pim’s lijk te pissen door hem (onterecht) voor leugenaar uit te laten maken. Zie:

Groenteman meende zich niks meer van dat interview te herinneren, want ze is 81. Ik zei dat het interview online is op YouTube en vroeg waarom ze de uitspraak van van Dam niet controleerde. Hierop kondigde ze aan dat ze de telefoon neer zou leggen.

Ik ben nu op een kruispunt dat ik wil kijken wat mijn verdere mogelijkheden zijn. De zaak heeft een zekere haast gezien de hoge leeftijd van van Dam.

Graag zie ik uw reactie tegemoet!

Een stevige handdruk,

Salima el Musalima

Avant-Garde imamVond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme