0 0
Read Time18 Minute, 6 Second

Het Manifest “Nieuw Klimaat Alarm.”

Misschien heeft u het al meegekregen, maar onlangs is een manifest tegen de Nederlandse Klimaatwet verschenen, geschreven door 24 wetenschappers. Dit kwam in het landelijk nieuws terecht doordat de Telegraaf er een artikel aan wijdde, getiteld “Wetenschap in plaats van emotie”, en twee van de ondertekenaars interviewde.

Zoals eigenlijk altijd wanneer iemand een kritisch woord uit over het huidige klimaatbeleid van onze overheid, werd dit gevolgd door een orkaan van emoties en boze schreeuwmeningen, van alle kanten van het klimaatdebat, want dit onderwerp is vandaag de dag ongeveer even omstreden als het onderwerp Migratie.

In dit artikel ga ik in op één van de meest gedeelde “debunks” van dit manifest, maar voordat ik dat doe, raad ik iedereen aan het manifest even zelf te lezen, zodat we allemaal weten waar dit eigenlijk over gaat. De hoofdtekst is namelijk vrij kort, dus nogmaals de link. Samengevat zegt dit manifest eigenlijk het volgende:

  1. De doelstellingen van de klimaatwet zijn onhaalbaar.
  2. De voorgestelde maatregelen zullen leiden tot een sociale en economische catastrofe.
  3. Met wind, zon en biomassa gaan we het niet redden.
  4. Er zijn betere alternatieven.

Dit wordt gevolgd door een langere ‘analyse van de feiten’ waarin Kees le Pair, de opsteller van het manifest, ondermeer kritiek uit op de gasuitstap, het investeren in windmolens, zonnecellen en biomassaverbranding en het geloof dat de mens de klimaatverandering kan stoppen. Als afsluiting roept Le Pair op om te stoppen met de “CO2 onzin” en in plaats daarvan te investeren in kernenergie als energiebron om fossiele brandstoffen te vervangen in de toekomst.

Twee belangrijke zaken komen hier naar voren:

  1. Dit manifest keert zich hoofdzakelijk tegen het beleid dat gevoerd wordt op basis van de angst voor klimaatverandering. Het neemt niet expliciet stelling met betrekking tot de vraag of klimaatverandering nou wel of niet veroorzaakt wordt door menselijke CO2-uitstoot.
  2. Dit manifest onderstreept dat een energietransitie moet plaatsvinden, het kiest alleen voor een andere strategie omdat het in de huidige klimaatwet geen heil ziet. Het kiest voor kernenergie en (voor de komende paar decennia) gas, en het verwerpt wind, zon en biomassa.

Het is belangrijk om deze twee zaken in het achterhoofd te houden, want zoals vrijwel altijd wanneer iemand vraagtekens plaatst bij de aangedragen oplossingen voor klimaatverandering, wordt door hun tegenstanders net gedaan alsof ze de oorzaken of de ernst van klimaatverandering zouden betwisten. Een onvervalste stroman-strategie dus, die we vandaag ook veelvuldig zullen zien.

#Ophef

Eén van de meest gedeelde reacties op dit manifest zijn afkomstig van prof. ir. Andy van den Dobbelsteen, werkzaam aan de TU Delft als “Professor Climate Design & Sustainability.” Op zijn profiel kunnen we lezen dat zijn expertise ligt in de bouwkunde, en hij zegt over zichzelf:


“Ik zit in de hoek van duurzaam bouwen, duurzame energiesystemen, maar ook klimaatadaptatie: het aanpassen aan klimaatveranderingen die verwacht worden. Wij onderzoeken en vertalen oplossingen naar ingrepen en nieuwe concepten. Wij zoeken en vinden nieuwe verbanden waar die vroeger niet waren.”

We hebben hier dus te maken met een bouwkundig architect die nieuwe systemen bedenkt om met toekomstige klimaatverandering om te gaan. We hebben dus niét te maken met een klimaatonderzoeker, maar met iemand die zijn brood verdient in de klimaatindustrie.
Normaal gesproken maakt dat natuurlijk weinig uit, het gaat tenslotte om de argumenten, niet om de persoon, maar waarom dit relevant is, zal nog blijken.

In ieder geval, professor Van Den Dobbelsteen wijdde een lange, boze rant op Twitter aan het manifest van de 24 deskundigen, en blijkbaar viel deze rant in goede aarde bij mensen die zich zorgen maken over het klimaat en voorstander zijn van de klimaatwet, want op het moment van schrijven is deze tweet 2,272 keer geretweet en 3,093 keer geliket, terwijl de andere tweets in zijn thread ook honderden retweets en likes verzamelden.

Heel klimaatalarmistisch Nederland presenteerde het relaas van Van Den Dobbelsteen juichend als een vernietigende debunk van het manifest, met als meest opvallende uitschieter de enthousiaste subtweet van ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber, die een kabinetsstandpunt te verdedigen heeft en niet schroomde om deze 24 doorgewinterde en wetenschappelijk gerespecteerde experts weg te zetten als “pseudo-wetenschappers”.

Er is echter één probleem met deze debunk van professor Van Den Dobbelsteen. En dat is dat het eigenlijk gewoon een lange, persoonlijke aanval is op de ondertekenaars, gelardeerd met een aantal stromannen en meerdere aperte onjuistheden, terwijl hij in het geheel niet ingaat op de inhoudelijke kritieken die in het manifest staan.

En dat ga ik even op een rij zetten in een debunk van Dominee Dobbelsteens klimaatpreek.

Boze ingenieur woest over klimaatketterij

Nou, dat begint gelijk al goed. Let erop dat professor Dobbelsteen hier reageert op het Telegraaf-artikel, dat volgens hem dus geen podium had moeten bieden aan het “stuitende” manifest.
Dat is direct natuurlijk al ironisch, om een artikel getiteld “wetenschap in plaats van emotie” te bestrijden met geladen termen als “stuitend” en “nonsens.”
Mag best natuurlijk, maar het helpt niet als je jezelf als “wetenschapper” wilt presenteren in plaats van emotioneel gedreven ideoloog. Wat natuurlijk sowieso al niet een heel sterk punt is, als klimaatonderzoek niet je eigen veld van expertise is.

Nou, Andy gaat ons even allemaal uitleggen waarom zo weinig zittende hoogleraren het hebben ondertekend. Ik ben benieuwd (spoiler: er komt geen antwoord).

De eerste uitspraak is al gelijk een bizarre. “Geen van de ondertekenaars heeft ooit een wetenschappelijke theorie over hun klimaattheorie gepubliceerd.”

Als u heeft opgelet, valt u misschien op dat Dobbelsteen hier direct al afwijkt van het onderwerp van discussie. Wat dit manifest nou juist niet doet, is het presenteren van “alternatieve klimaattheorieën.” In plaats daarvan gaat het over de huidige aanpak van het klimaatprobleem. Wat dit manifest schrijft over economische problemen als gevolg van de klimaatwet, over windmolens en zonnepanelen en over de gasuitstap heeft allemaal te maken met beleid, niét met de theorieën over klimaatverandering die er aan ten grondslag liggen.

Maar Andy kiest ervoor om het “stuitende manifest” niet aan te vallen op de inhoud ervan, maar op de vermeende ideeën over het klimaat die de ondertekenaars zouden hebben, en elders wellicht geuit hebben. Een stroman en een persoonlijke aanval dus, om af te leiden van de inhoud.

Deze tweet sluit naadloos aan bij de vorige, en gaat door over het incorrecte frame dat de ondertekenaars uitspraken zouden doen over “klimaatonderzoek.” Vervolgens verwijst hij naar het IPCC en haar “duizenden wetenschappers” als autoriteitsargument waarom hij gelijk zou hebben, maar dit gaat nog steeds over de aanname dat dit manifest uitspraken zou doen over hun klimaatonderzoek, wat simpelweg niet het geval is.

Op dit punt vraag je je af of Andy het manifest eigenlijk wel gelezen heeft, of dat hij gewoon zijn mening erover baseert op het Telegraaf-artikel erover, en gewoon opereert vanuit de aanname dat al deze mensen wel “klimaatontkenners” zullen zijn, “want zo zijn ze nu eenmaal, allemaal.”

En dat is dan misschien voor Andy een sluitend argument waarom “zittende hoogleraren het niet hebben ondertekend,” maar de wat kritischer lezer is hier natuurlijk niet tevreden mee. Want waarom zou een zittende hoogleraar, die de wetenschappelijke consensus over opwarming door menselijke CO2-uitstoot volledig accepteert, geen kritiek kunnen hebben over de aanpak van dit klimaatprobleem door dit kabinet? We zullen het niet te weten komen, in ieder geval niet door de uitleg van Andy.

Andy gaat door over de uitspraken van Berkhout in de Telegraaf, niet over de inhoud van het manifest dat hij zegt te willen ontkrachten. Het is natuurlijk waar dat geen klimaatwetenschapper beweert dat CO2 gif is, al komt die boodschap niet altijd even goed aan bij sommige populistische politici zoals bijvoorbeeld Jesse Klaver, die CO2-uitstoot lijkt te verwarren met “vervuiling.”

En op zich is het natuurlijk ook waar dat het gegeven dat CO2 een bouwsteen voor het leven op aarde is, niet per sé relevant is in de klimaatdiscussie. Het idee is immers dat de aarde opwarmt door het netto CO2-gehalte in de atmosfeer, en als dat toeneemt, daarvoor maakt het weinig uit hoeveel er nou precies door levende organismes is opgenomen.

Maar dat is dan ook gelijk het ergste wat je prof. Berkhout hier kunt verwijten: dat hij een irrelevant punt maakt. Wat hij zegt is nog altijd gewoon waar, en zeker geen nonsens.

En hier lijkt het even alsof Andy alsnog lijkt te snappen waar de discussie over gaat, maar zoals later zal blijken, is dat schijn. Dit manifest betwist nergens dat extreem snelle klimaatverandering aan de gang is, het gaat puur over de aanpak en de financiering van het klimaatprobleem.

Dat past dus naadloos in de discussie die Andy hier beschrijft, dus wat is precies het probleem? We lezen verder:

Tot nog toe was dit draadje van Andy nog best draaglijk, het was op het ergst nogal misleidend met het gehamer op CO2 als oorzaak voor snelle klimaatverandering, waar het manifest weinig over zegt.

Maar hier schiet Andy in één klap van enigszins misleidend door naar keiharde realiteitsontkenning.

Want het idee dat er geen “klimaatindustrie” zou bestaan, is te zot voor woorden, en het is dan ook een idee dat ik hier letterlijk voor het eerst hoor. Laten we anders gewoon even het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) erbij pakken over de energietransitie uit april 2018. Daarin lezen we bijvoorbeeld dat de netto werkgelegenheidsgroei in de periode 2014-2020 als gevolg hiervan geraamd wordt op 76,000 arbeidsjaren, omdat er bijvoorbeeld technici en installateurs nodig zijn om nieuwe windmolens en zonnepanelen te installeren.

Hoe kan iemand dan bij zijn volle verstand ontkennen dat er sprake is van een industrie?

En verder zijn er natuurlijk ook talloze mensen zoals Andy zelf, die inspelen op de vraag naar duurzamere producten en klimaatvriendelijker gebouwen. Er zijn complete sectoren ontstaan die hun bestaansrecht ontlenen aan de huidige angst voor klimaatverandering.

Andy verdient zelf zijn geld in de klimaatindustrie, maar stelt hier doodleuk dat deze industrie, met haar tienduizenden en binnenkort honderdduizenden banen, simpelweg niet zou bestaan. Dit is een uitspraak van het niveau “de aarde is 6000 jaar oud” of “er bestaan gemiddeld gezien geen aangeboren psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen.”

Andy heeft nog geen letter ontkracht van het manifest dat hij zo stuitend vond, maar qua nonsens zijn we in één klap voor de komende maand voorzien.

Ik kan u nu al vast vertellen dat dit de enige tweet is waarin Andy enige aandacht besteedt aan de kern van het manifest: namelijk dat de huidige klimaatafspraken rampzalig zouden zijn.
En zijn antwoord is eigenlijk: “het alternatief is nog veel erger voor onze economie.”

Daar moeten de 24 bezorgde deskundigen het mee doen blijkbaar. Onderbouwende argumenten, of argumenten die de bezwaren tegen zonne- en windenergie ontkrachten, die hoeven we helaas niet te verwachten van onze bouwkundig architect die zichzelf als klimaatwetenschapper uitgeeft.

Verder presenteert Andy hier nog een valse tegenstelling en een stroman ineen. Hij doet hier namelijk net alsof we hier maar twee keuzes zouden hebben: óf we accepteren deze draconische klimaatwet, óf we doen niets.

Dit is natuurlijk onzin, zoals iedereen weet die de moeite heeft genomen het manifest te lezen, want daarin wordt juist een derde weg voorgesteld: voor de energietransitie niet overschakelen op wind, zon en biomassa, maar op kernenergie en (tijdelijk) op gas.
Het manifest is helemaal niet tegen een energietransitie, het is tegen de wijze waarop die nu wordt geïmplementeerd. Maar Andy doet hier net alsof het manifest beweert dat we “niets moeten doen”, een keiharde stroman.

Dit is waar, maar het is ook een open deur en, erger nog, een punt dat in het manifest expliciet bevestigd wordt. Ik citeer uit hoofdstuk 1 van de bijlage:

“Wereldwijd is fossiele brandstof de voornaamste energiebron. Die raakt ooit op. Bij de groeiende behoefte hebben we nog ongeveer 200 jaar genoeg. Lang genoeg om niet in paniek te raken. Die tussentijd moeten we gebruiken voor onderzoek en ontwikkeling van bruikbare, duurzame, vervanging.”

Dus ja, Andy heeft gelijk dat het fossiele tijdperk haar einde nadert, en helemaal niemand betwist dat.

Wat je ook van deze hoogleraren vindt, het is ronduit kolderiek om te ontkennen dat deze mensen hier rijker van worden. Het is letterlijk hun baan om al deze dingen te doen, ze worden er door een universiteit voor betaald, ze krijgen er brood voor op de plank.

Deze mensen worden er dus rijker van. Dat is een hele basale observatie, zelfs als we de complete klimaatlobby met de vele industrieën die goud geld verdienen aan de energietransitie (waarmee vele hoogleraren warme banden onderhouden) geheel negeren.

En bij deze tweet explodeerde mijn ironiemeter.

Even voor de goede orde, Andy heeft er zelf zijn BAAN van gemaakt om “duurzame” gebouwen en bouwmethodes te ontwerpen die hun bestaansrecht ontlenen aan het gegeven dat de aarde opwarmt. Zijn directe levensonderhoud is afhankelijk van de juistheid van de conclusies van klimaatwetenschappers die stellen dat de aarde dramatisch op gaat warmen.

Als je vanuit die positie, diep ingegraven in de klimaatindustrie waarvan je zelf het bestaan probeert te ontkennen, vervolgens anderen verdacht gaat maken omdat ze een persoonlijk belang zouden hebben bij hun mening (bijvoorbeeld omdat ze 45 jaar geleden ooit voor Shell hebben gewerkt), dan ben je wel héél hard je eigen glazen aan het ingooien.

Dit is overigens altijd een vreemde dynamiek in het klimaatdebat. Als critici van de consensus belangen hebben in de fossiele industrie, wordt dat als een sluitende reden gezien om ze niet serieus te nemen, want “ze zijn niet objectief.” Maar als een verdediger van de consensus belangen heeft in de klimaatindustrie, is dat blijkbaar geen enkel probleem voor diens objectiviteit en geloofwaardigheid.

Dergelijke dubbele maatstaven blijven me altijd verbazen.

En het ingooien van de eigen glazen gaat nog even verder. We krijgen natuurlijk geen enkele onderbouwing van de beschuldiging dat álle briefschrijvers verbonden zijn of waren aan de fossiele industrie (hoogstwaarschijnlijk is dat omdat het niet waar is).

Maar goed, als je beweert dat iemand een pion is van de fossiele industrie, is dat voor de wat goedgeloviger, linksere lezers direct een reden om alles wat die persoon zegt uit het raam te gooien, of de beschuldiging nou waar is of niet.
Als je de wereld indeelt in mensen die Gelijk Hebben (iedereen die het met mij eens is) en mensen die door sinistere, kwaadaardige partijen betaald worden (iedereen die het met mij oneens is), dan blijft de wereld lekker overzichtelijk en hoef je niet zo vervelend veel na te denken.

En de grap hier is natuurlijk dat Andy letterlijk geen enkel punt heeft benoemd waarop deze groepen het met elkaar oneens zijn. Zoals Andy zelf ook al aangaf en vervolgens prompt vergat: de discussie gaat over de aanpak en financiering van het klimaatprobleem. Dat is ook de insteek van het manifest.

Maar de inhoud van het manifest wordt door Andy geheel genegeerd. In plaats daarvan legt hij de briefschrijvers allemaal klimaatsceptische standpunten in de mond, refereert hij naar de mening van “actieve wetenschappers met de laatste kennis van zaken” om die stroman te ontkrachten en doet hij vervolgens net alsof hij daarmee het manifest heeft weerlegd.
In plaats van de discussie te voeren op de inhoud van wat deze 24 deskundigen daadwerkelijk zeggen, maakt hij er een gegeneraliseerde klimaatpreek van, gericht tegen de boeman van de “klimaatscepticus” die er allemaal ketterse meningen op nahoudt met betrekking tot de klimaatwetenschap zelf. Dit is niet het verhaal van een wetenschapper die een wetenschappelijke misvatting opheldert, maar van een dominee op een kansel die een verzonnen vijand bestrijdt.

Andy’s hoop is natuurlijk dat zijn toejuichers te lui zijn om zelf het manifest even te lezen, en in plaats daarvan blind vertrouwen dat Andy correct weergeeft wat er in het manifest staat. Dat is de kern van de stroman-strategie.
En gezien het absurde aantal retweets, subtweets en likes, trapt politiek correct Nederland hier massaal in.

En omdat Andy blijkbaar de smaak te pakken kreeg met alle persoonlijke aanvallen gooit hij er maar nog één tegenaan: de heren critici zouden “de naam van hun alma mater bezoedelen.”

Daar kan ik slechts op zeggen: als je door inhoudelijke kritiek te leveren en het debat te zoeken “de naam van je alma mater bezoedelt”, dan is je alma mater geen universiteit, dan is je alma mater een kerk.

Kritiek leveren en debatteren zijn namelijk de fundamentele bouwstenen van de wetenschap. Zonder die bouwstenen ben je als universiteit gewoon een pretentieus equivalent van de Katholieke Kerk. Ik hoop dus van ganser harte dat de TU Delft niet achter deze bizarre uitspraak van haar professor Climate Design & Sustainability staat.

En nogmaals, omdat het niet genoeg benadrukt kan worden: dit manifest gaat dus niet eens in tegen “het werk van de huidige generatie wetenschappers”, want daar gáát het helemaal niet over.

Haha.

“Mijn baan bestaat eruit dat ik duurzaamheid predik aan studenten en gebouwen en steden ontwerp vanuit de gedachte dat de aarde catastrofaal op gaat warmen.
Oh, en ik heb geen enkel commercieel belang aan duurzaamheid.”

Ik hoop dat het niet nodig is om toe te lichten wat er niet deugt aan deze redenatie. Het is een beetje alsof Shell zegt: “wij verdienen ons geld met het verkopen van fossiele brandstoffen over de gehele wereld, maar wij hebben geen enkel financieel belang bij het aanmoedigen van het gebruik van fossiele brandstoffen.”

En er moet dus altijd ruimte zijn voor debat en nieuwe wetenschappelijke inzichten.

Behalve dan als Andy het oneens is met die wetenschappelijke inzichten of je inbreng in het debat. Dan ben je een betaalde shill van de olie-industrie die de naam van zijn alma mater bezoedelt.

Debat is prima en fantastisch, maar dan wel binnen de ideologische kaders die Andy eraan stelt.

De laatste twee tweets zijn van een dag later, blijkbaar voelde Andy de noodzaak om zijn punt nog eens te herhalen. Als je geen klimaatwetenschapper bent, heb je geen recht van spreken met betrekking tot het overheidsbeleid op het gebied van de energietransitie.

Niet alleen zijn dat twee compleet verschillende discussies, maar als we deze maatstaven hanteren, heeft Andy zelf óók geen enkel recht van spreken over dit onderwerp; hij is immers zelf geen klimaatwetenschapper, maar gewoon een willekeurige leek die toevallig een financieel belang heeft bij de energietransitie.

En dit is de laatste tweet van de preek van Dominee Dobbelsteen. We moeten altijd in discussie blijven, maar wel op basis van inhoudelijke punten.
Inhoudelijke punten die, ik herhaal het nog maar eens, ruimschoots gegeven werden door de schrijvers van het manifest, maar die door Andy zelf geheel genegeerd werden, omdat hij liever de stromanstrategie hanteerde en het manifest bestreed alsof daarin wetenschappelijke inzichten over klimaatverandering ontkend zouden worden.

Kritiekloze cheerleaders van de klimaatkerk

Ik ben nu aan het eind van zijn 18 tweets, en ik weet oprecht nog steeds niet of Andy het manifest, dat ik in een paar minuten uit had, nou eigenlijk wel gelezen heeft. Het manifest dat Andy aanvalt is namelijk een compleet ander manifest dan het manifest dat door deze 24 deskundigen is uitgebracht. Het is een manifest dat alleen bestaat in de hoofden van Andy en de meer dan drieduizend meelopers die juichend zijn Twitterdraadje deelden.

Verder doet Andy dus een aantal belachelijke uitspraken, zoals dat er geen klimaatindustrie zou bestaan, of dat hijzelf geen financieel belang zou hebben bij duurzaamheid, en hij lardeert zijn betoog met verdachtmakingen over de motieven van de briefschrijvers vanwege hun vermeende banden met de fossiele industrie.

Andy’s betoog is eigenlijk vooral opvallend door alles wat er niet instaat. Stel je nou voor, dat Andy deze vier punten zou hebben betoogd, en onderbouwd met argumenten:

  1. De doelstellingen van de klimaatwet zijn wel degelijk haalbaar.
  2. De voorgestelde maatregelen zullen niet leiden tot een sociale en economische catastrofe.
  3. Met wind, zon en biomassa gaan we het wel degelijk redden.
  4. Er zijn geen betere alternatieven, gas en kernenergie deugen niet.

In dat geval had Andy het manifest onderuitgehaald, en konden we spreken van een inhoudelijke wetenschappelijke discussie. Maar gek genoeg kiest Andy ervoor om aan geen van de kernpunten van het manifest ook maar enige aandacht te besteden, en valt hij het aan op zaken die er helemaal niet in staan.

Dat is natuurlijk buitengewoon zwak en een academicus onwaardig. Als dit de argumenten zijn waarmee de klimaatwet verdedigd moeten worden, dan kunnen we die wet beter vandaag dan morgen intrekken, want de intellectuele leegte van de redevoering van deze professor is pijnlijk.

Oftewel, een ronduit dramatisch betoog van Dominee Dobbelsteen, en dat zovelen het hebben geretweet en aangeprezen is zorgelijk, want al die mensen hebben dus blijkbaar het manifest niet gelezen, maar hun mening gebaseerd op wat hun onderbuik vermoedde dat er in zou staan.

Op die manier komen we natuurlijk nooit verder in het klimaatdebat. Het zou dus prettig zijn als alle linksige, politiek correcte klimaatalarmisten eens wat minder vanuit gevoel en wat meer vanuit ratio zouden handelen, want momenteel zijn deze mensen dus zó emotioneel dat ze de argumenten van hun tegenstanders niet eens tot zich nemen, alvorens tot demoniseren over te gaan.

Wat dat betreft heeft Andy het gelijk van het Telegraaf-artikel alleen maar bevestigd: we hebben inderdáád meer wetenschap nodig, en minder emotie.

Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme