1 0
Read Time2 Minute, 29 Second

De Islam“. Een religie waar moslims en vooral ook PVV-gekleurde mensen heel veel van af weten. Totaal verschillende stromingen en culturen worden gemakshalve een uniforme ideologie aangemeten en in een zelfde hokje gepast gelabeld, de Islam.

Dit is niet alleen een grove oversimplificatie maar ook ronduit dom en gevaarlijk. Door zo te handelen is er geen onderscheid meer mogelijk tussen de extremist en de gewone man of vrouw. Onbewust maak je op deze wijze een, relatief, hele kleine groep heel machtig. Hierdoor krijgen de uitwassen die het meest walgelijk handelen niet alleen alle aandacht, waar ze anders gemarginaliseerd zouden worden. Maar ook de overgrote meerderheid van moslims wereldwijd die daar niets mee te maken heeft wordt verantwoordelijk gehouden. Dat willen we, hoop ik allemaal, niet en daarom ga ik proberen het e.e.a. zo simpel mogelijk uit te leggen.

Om te beginnen “de Islam” bestaat niet. Althans het bestaat net zo min als “het Christendom“. Een gereformeerde en een katholiek, bijvoorbeeld, hebben veel overeenkomsten maar, zijn niet over één kam te scheren. Dat geldt net zo voor de Islam.

Deze religie is opgedeeld, net als het Christendom, in talloze verschillende stromingen. De 2 grootste hoofdgroepen zijn de Soennieten en de Sjiieten. Dit is ook het punt waar het vaak fout gaat bij gebruik van “de Islam”. De Soennieten, de grootste groep, is ook weer opgedeeld in 5 hoofdstromingen. Deze 5 hoofdstromingen zijn zelf ook weer verder opgedeeld in onmetelijke hoeveelheid verschillende substromingen, net als bij het Christendom, waaronder ook extremistische. Deze extremisten zijn ook juridisch gedefinieerd. Ongeacht het gebruik van geweld of niet, is een extremist iemand die tegen democratie, de rechtstaat, individuele vrijheden en wederzijds respect en tolerantie van andere religies en overtuigingen is. Naar mijn mening dekt dit ook de lading om extremisten succesvol te kunnen vervolgen voordat zij gewelddadig worden.

islam

Wat al deze stromingen wel met elkaar gemeen hebben is de “Iman“. Dit zijn de zuilen, het fundament van de Islam zo je wil. Dus om jezelf moslim te noemen moet je geloven in:

de eenheid van God (tawhid)
de engelen
de geopenbaarde Boeken (Rollen van Abraham, Thora, Psalmen, Evangelie en de Koran)
de profeten en de boodschappers
de Wederopstanding en de Laatste Dag
de Goddelijke voorzienigheid.

Zaken die er niet zijn:

Er is geen centrale religieuze autoriteit
Er is geen centrale rechtspraak
Er is geen enkelesharia
Er is geen enkele ideologie

De volgende keer dat iemand zegt dat de Islam geen religie maar ideologie is kun je hem of haar direct uitleggen waarom dat niet klopt. Net als wanneer iemand zegt dat ze de sharia in willen voeren je dat kunt beantwoorden met:”welke sharia bedoel je?” Of: “Volgens mij is sharia een plichtenleer en geen rechtssysteem”.

Zo hoop ik bij te dragen om uiteindelijk te kunnen focussen op juist de kleine groepen die alleen maar ellende veroorzaken voor jou, mij en onze vrije democratische samenleving.

SaveSaveVond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Ahmed Aarad

Written by Ahmed Aarad

Bestuurder bij stichting Open Source & Overheid, freelance ICT en Aanbestedingsjurist, distantieert zich van rechts/links denken heeft het liever over goed of fout en vindt dat integriteit niet te leren is. “If you are not a better person tomorrow than you are today, what need have you for tomorrow?”

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

One thought on “Bestaat ‘de Islam’ wel eigenlijk?

  1. Ahmed:De Islam is geen religie, maar een totalitaire ideologie, vermomd als religie.De totalitaire leer van geweld en onderdrukking, samen met de Sharia, bewijst dat…De meeste mensen denken dat de islam een godsdienst is, zoals elke andere, met een vooral spirituele boodschap die elke gelovige naar beste vermogen probeert in te vullen.Niets is minder waar!…De Islam is eerder een totalitaire machtsideologie, dan een godsdienst, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.Deze kleinste godsdienstige elementen in de islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen…

    De Vlaamse professor Urbain Vermeulen, de voormalige president van de European Union of Arabists and Islamicists, benadrukt, dat ”de islam in de eerste plaats veelmeer een rechtssysteem, een wet” is, dan een religie…De islam mist enerzijds belangrijke kenmerken van een godsdienst, zoals een theologie, diepe religiositeit, een goddelijke openbaring.Bewegingen, en dus ook ideologieën, die van het begin tot het eind van het leven en van dag tot dag alles willen bepalen voor mensen, noem je ideologieën en geen godsdienst.Een ideologie betekent dat het leven van iemand, zoals beschreven in handvesten, boeken en manuscripten, van geboorte tot overlijden en van opstaan tot de volgende morgen weer opstaan, wordt bepaald door allerlei gedragingen en dat de wetten van boven worden opgelegd. Dat is heel simpel. Dat zie je in het communisme, dat zag je in het nazisme en dat zie je ook bij de islam met bijvoorbeeld de Sharia. Je ziet het ook in de handboeken. Daarin staat bijvoorbeeld dat mensen het leven van Mohammed moeten naleven. Dan ben je far beyond godsdienst; dan ben je gewoon een ideologie.En als de Islam geen ideologie is, dan vraag ik me ook af hoe het komt dat alle door Mohammedanen bestuurde landen ongeveer dezelfde politieke en ondemocratische structuur kennen, waarbinnen censuur, totalitair bestuur, ongelijkheid, geheime politie, onderdrukking van etnische en religieuze minderheden schering en inslag zijn…

    De Islam is niets om trots op te zijn; 1400 jaar lang heeft het niets dan ellende en moord gebracht.De historie van de Islam is een 1400 jaar durende duivelse dans van moord, afslachting, verkrachting en plundering, bedrog, tirannie en marteling wereldwijd, sinds de dag van zijn oprichting…Volgens Dr. Bill Warner (directeur van het Center for the Study of Political Islam) en een groep wetenschappers, in de afgelopen 1400 jaar zijn in totaal ongeveer 270 miljoen ongelovigen/niet-moslims omgekomen ter meerdere glorie van de Islam!…

    De basis van de Koran is de oproep tot Jihad(oorlog tegen niet-moslims).Deze boek beveelt daarin moslims te vechten met niet-moslims, totdat ze alle andere religies uitroeien,zodat de Islam als enige echte religie in de wereld overblijft;„De islam is in een eeuwige oorlog met de niet-islamitische wereld” (Koran 4:76, 60:4)…„Ongelovigen-niet-moslims- zijn de vijanden van moslims.”(Koran 4:101.)…„Bestrijd hen tot er geen Kerk meer is en de religie alleen nog die van Allah alleen zal zijn!” (Koran 2.193).…„Ik zal terreur zaaien in het hart van de ongelovigen. Slaat hun het hoofd af, verminkt hen in alle ledematen.” (Koran- 8:12)…„De heerschappij is alleen voor Allah”(Koran:12:40)…„Allah is de vijand van iedereen die niet-moslim is.”(Koran-2:9)… „Vermijd vriendschap met joden of christenen. Doet u dit toch, dan zal Allah u beschouwen als een van hen” (Koran 5:51)…„Tussen ons en u is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen!” (Koran 60.4)… VERSCHRIKKELIJK!…

    Het gematigde deel van de Koran kwam tot stand in de tijd dat Mohammed in Mekka woonde. Toen hij moest vluchten naar Medina ontwikkelde hij zich tot een veroveraar. Uit de laatste periode stammen de gewelddadige verzen in de Koran, die terroristen inspireren.En de weg naar het paradijs is slechts open voor de strijders met het zwaard(”Allah zal de strijders boven stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”-cf. Koran 4, vers 95)… De Koran stelt dat alle delen van het boek gevolgd moeten worden,dus ook gewelddadige en hatende delen „Geloven jullie in een gedeelte van het boek en in een ander gedeelte niet? Wie van jullie dat doet, verdient niet anders dan schande in het tegenwoordige leven en op de opstandingsdag zullen zij tot de zwaarste bestraffing veroordeeld worden” (Soerat Al-Bakara, 86)…„Wie de Koran maar gedeeltelijk gelooft, zal naar de hel gaan”(Koran 2:85)… Elk deel van het boek moet dus geloofd worden en zij die slechts in een deel van het boek geloven worden dus zwaar bestraft…Volgens Dr. Bill Warner,“de islam kan nooit worden hervormd”.Mohammed en de Koran kan je niet hervormen!…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.