36 0
Read Time2 Minute, 15 Second

In mijn jeugd hadden we de Koude Oorlog. Het leven was simpel: de communisten waren slecht en de kapitalisten waren goed. Europa was verdeeld in de goeden, dat waren wij, en de slechten, het Oostblok. Om ons te verdedigen tegen het Rode Gevaar hadden we de NAVO. Een militair verband tussen alle vrije landen met de regel: aan aanval op een is een aanval op allen. Daarnaast was er ook nog de Verenigde Naties. Een intergouvermentele organisatie die samenwerkt op het gebied van onder andere mensenrechten, internationaal recht en mondiale veiligheid. De VN was het toonbeeld van hoe de wereld er zou moeten uitzien, met een prettig leven voor iedereen. We waren pro-Amerika, pro-Israel en anti-onderdrukkers. Het was allemaal erg overzichtelijk.

Niet alleen mijn jeugd is voorbij. Werkelijk niets is meer hoe het ooit was. Het Rode gevaar bestaat immers niet meer, Rusland is wereldmacht af. Alleen doet men soms, als het uitkomt, net alsof ze het nog wel zijn. Het ooit machtigste land van de wereld, Amerika, heeft zijn plek moeten afstaan aan China. Dat land, dat een bijzondere combinatie heeft gemaakt van communisme en kapitalisme, is stiekem de grootste macht geworden. Maar we doen net alsof dat niet zo is. In Europa hebben we nog steeds ruzie met de Oostelijke landen. Niet meer omdat zij tegen vrijheid zijn, maar juist omdat ze zich niet in het keurslijf van een ondemocratisch regime willen voegen. Juist de Westerse Europese landen willen namelijk de democratie, de vrije pers en vrijheid van meningsuiting verminderen en geven hun macht over eigen land graag aan een ongekozen leiders van de Europese Unie. In de NAVO zit Turkije, een islamistische dictatuur. Het strijden voor vrijheid is dus geen doel meer van de organisatie. Dat Turkije zijn buurland Syrië zonder problemen binnen is gevallen, zegt ook wel genoeg.

De Verenigde Naties is overgenomen door dictaturen en mensenrechtenschenders. Waar het ooit streed voor Vrije Westerse idealen is het meer dan normaal dat vrouwenonderdrukkende landen als Iran en Saudi-Arabië voorzitter zijn van bijvoorbeeld de vrouwenrechtengroep. De VN veroordeelt Israel tientallen keren waar het veel grotere schenders met rust laat. Openlijke antisemitisme is daar de oorsprong van. De Verenigde Naties heeft daardoor ook geen enkele betekenis meer. We mogen van de media alleen nog pro-Amerika zijn als er een door hun goedgekeurde president zit. Want anders is het een heel fout land. Al met al is het niet alleen onoverzichtelijk geworden. Het Westen is een gefeminiseerde natte washand, dat al zijn waarden over boord heeft gegooid voor het globalistische ideaal. Het is een van de langzaamste zelfmoorden in de geopolitiek geschiedenis aan het worden. Eeuwig zonde.

Steun Jans 12-uurtjes via janroos.backme.org Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme