0 0
Read Time2 Minute, 48 Second

Het is een publiek geheim dat landen op het Arabisch Schiereiland, en dan met name Saudi-Arabië, de bakermat zijn van het modern islamitisch extremisme. Voor het ultraconservatieve Saudi-Arabië is haar interpretatie van de Islam, het Wahabisme, zo verstrengeld geraakt met de regering en wetgeving dat men niet kan spreken van een koninkrijk maar een uit de hand gelopen theocratische autocratie. Al tweeënhalve eeuw maakt één familie de facto daar de dienst uit. Met als resultaat anno 2016: +120 wereldwijd opererende terreurorganisaties. Het overgrote deel van deze terreurorganisaties vertoont grote gelijkenissen met dit land. Zoals de claim op het ‘enige en ware geloof’. De toegepaste straffen en de ideologische expansiedrift waarbij oorlog en terreur worden verheerlijkt. En tenslotte de leider die als heilige wordt weggezet en waarbij elke vorm van kritiek ontoelaatbaar is.

Er gaat geen aanslag voorbij of er is direct of indirect een link te maken met landen, zoals Saudi-Arabië. Kan IS, Al Qaeda of Boko Haram en etc in dit kader niet gezien worden als een massa vernietigingswapen? De effecten zijn nagenoeg hetzelfde zo niet erger. Het doel is om vooral burgerslachtoffers te maken en een langdurige ontwrichting van een regio of samenleving te veroorzaken.

De conclusie dat een ontwikkeld land als de onze een dergelijk regime nimmer een bondgenoot zou noemen zou niet meer dan logisch moeten zijn.

Een dergelijk land zou op z’n minst dezelfde diplomatieke behandeling moeten krijgen als een Noord-Korea. De mensenrechtenschendingen zijn gelijk zo niet erger, de absoluutheid van het staatshoofd en zijn familie is gelijk aan elkaar en de verregaande en totale staatscontrole op elke aspect van het leven van haar burgers is hetzelfde. Dat zeggende moet men zich ook voorstellen dat Noord-Korea geen terroristische groepen financiert die bij ons de samenleving komen ontwrichten.

Nadat Saudi-Arabië of het Arabisch Schiereiland weer eens genoemd wordt in de media wordt dat zo af en toe gevolgd door een debat in het Parlement. Een debat voor de bühne waarbij elke partij op voorhand al weet dat er nimmer stappen ondernomen gaan worden richting, in dit geval, Saudi-Arabië. Ik wacht dan ook nog steeds op een reactie van onze minister Koenders na berichtgeving dat Saudi-Arabië wederom de voorzitter is geworden van notabene de VN Mensenrechtenraad. Waarbij de persoon in kwestie Faisal bin Hassan van mening is dat “de doodstraf een integraal onderdeel van maatregelen vindt om gerechtigdheid te bereiken en de rechten van slachtoffers te beschermen” Overigens is Nederland is zelf lid van deze raad. En de reactie van minister Koenders:” We zijn voor drie jaar gekozen. Dat biedt de kans ons actief in te zetten voor bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting, bescherming van vrouwenrechten, rechten van seksuele minderheden, mensenrechtenverdedigers en het recht op een eerlijk proces. We gaan ons er ook vol overtuiging voor inzetten dat er meer aandacht komt voor mensenrechten in conflictgebieden”

Dit gedrag is schizofreen. Ik noem dit buitengewoon laf en erg dom. Het toont aan dat onze regering de belangen van een handjevol bedrijven en individuen zwaarder laat wegen dan de veiligheid van haar eigen burgers. Want waar gaat het allemaal om? 6-7 Miljard totale handel (in- en uitvoer) per jaar.

De conclusie die wij burgers kunnen trekken is dat de prijs voor onze veiligheid in ieder geval lager ligt dan 6-7mld per jaar aan onbelaste handel per jaar.Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Ahmed Aarad

Written by Ahmed Aarad

Bestuurder bij stichting Open Source & Overheid, freelance ICT en Aanbestedingsjurist, distantieert zich van rechts/links denken heeft het liever over goed of fout en vindt dat integriteit niet te leren is. “If you are not a better person tomorrow than you are today, what need have you for tomorrow?”