29 9
Read Time6 Minute, 33 Second

Onlangs was Esther Ouwehand te gast bij Op1 en kondigde aan klaar te zijn mee te regeren na de verkiezingen.

Gelukkig waren Sven Kockelman en Talitha Muusse aardig op de hoogte van het werkelijke belang van de agrarische sector en kenden zij de cijfers van het CBS.

https://www.gids.tv/video/305794/esther-ouwehand-in-op1-alleen-meeregeren-bij-een-groen-progressief-kabinet

‘Dan denk ik dat u andere cijfers heeft dan ik’, wierp Ouwehand tegen.

Nou, dat klopt, zij baseert zich op een rapport van een groot onderzoeksbureau genaamd Ecorys wat gemaakt is in opdracht van Greenpeace.

Dat deze cijfers een foute voorstelling van zaken oplevert is inherent aan de methodes die clubs als Milieudefensie, Greenpeace en WWF gebruiken.

Ze werken met een selecte groep van instellingen aan wie ze de opdrachten voor alarmistische rapporten geven.

Deze instellingen citeren hierbij uit aanverwante rapporten, waardoor kritische journalisten het waarheidsgehalte van de uitkomsten niet kunnen checken, omdat ze de grondslag van de berekeningen niet terug kunnen traceren.

Daardoor krijg je eigenlijk ‘garbage in, garbage out’, maar zolang niemand het kan herleiden blijft de conclusie staan.

De cijfers waar Ouwehand zich op baseert komen van een rapport dat in opdracht van Greenpeace is gemaakt.

https://www.ecorys.com/sites/default/files/2021-02/20210118%20Verantwoord%20verder%20na%20COVID%20Greenpeace%20Ecorys%20eindrapport.pdf

Dit rapport van Ecorys baseert zich echter weer op een ander eigen rapport waarin weer verwezen wordt naar de getallen uit een rapport van CE Delft.

https://www.ecorys.com/sites/default/files/2020-04/Ecorys%20MKBA%20toekomstbestendige%20veehouderij.pdf

Doorverwijzing.

Het kost even wat graafwerk om alle rapporten, voetnoten en dergelijke door te spitten, maar uiteindelijk vind je dan waarop de maatschappelijke kosten die ze noemt op worden gebaseerd.

Deze methode van doorverwijzing naar andere rapporten zorgt er voor dat men alarmerende cijfers kan presenteren zonder dat een journalist kritische vragen kan stellen.

Esther Ouwehand stelde de maatschappelijke kosten van de landbouw in Nederland op 6,4 miljard, zich beroepend op het bovengenoemde rapport van Ecorys.

In dat rapport kom je via de voetnoten bij een volgend rapport uit, die als basis voor hun berekening dient. In dat onderliggende rapport vind je via de voetnoten weer waar hun grondslag voor de kosten vandaan komt.

Hier blijkt dan dat deze kosten zijn gebaseerd op de kosten per ton CO2 equivalent. Dan zou je zeggen er kan in het omrekenen van het ene broeikasgas naar de standaard CO2 een afwijking zitten die de betrouwbaarheid verminderd.

Die is er dus ook wel, bijvoorbeeld methaan uitdrukken in CO2 equivalenten, daarvoor lopen de wetenschappelijke schattingen uiteen van 26 keer de waarde tot 32 keer. Uiteraard baseert rapport nummer zoveel in de rij zich op 32 keer.

Echter deze flinke afwijking ten opzichte van de wetenschappelijke meest gangbare (26 keer de waarde), is niet eens het grootste punt waarop deze kosten fout zijn berekend.

De grootste afwijking zit in het feit dat er een waarde aan zo’n CO2 equivalent wordt gegeven.

Het daadwerkelijke prijsniveau van een CO2 equivalent schommelt sinds 2012 tussen €20 als hoogste en €3 als laagste volgens het CBS, met een gemiddelde van € 9,-.

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/natuur-en-milieu/groene-groei/groene-beleidsinstrumenten/indicatoren/co2-prijs-emissiehandel

In het rapport wordt echter gerekend met een prijs van €100,-, meer dan belachelijke weergave van de werkelijkheid!!

De door ons gehanteerde milieuprijs komt uit op gemiddeld 100/ton COeq. over de komende 20 jaar’.

Ecorys MKBA Toekomstbestendige veehouderij

Alle volgende rapporten die zich dan beroepen op uitkomsten uit een dergelijk rapport versluieren zo de valse cijfers die gebruikt zijn en leiden dan tot een beeld, of erger nog een beleid, wat ver bezijden de waarheid is.

Dit is dus de methode hoe groene clubs alarmistische rapporten maken, klinkklare onzin die drie rapporten verder als waarheid wordt gepresenteerd en klakkeloos wordt overgenomen in de politiek en media.

Feitenkennis

Men kan en mag niet verwachten dat een interviewer die niet uit de sector komt, meer kennis heeft dan wat Kockelman en Muusse hier lieten zien, ze verdienen in ieder geval een pluim van de sector voor hun feitenkennis die ze wel hadden.

Veel mensen vonden de vragen te agressief.

https://www.metronieuws.nl/entertainment/radio-tv/2021/02/lof-kritiek-esther-ouwehand-op1/

Ik kan me voorstellen dat wanneer jouw luchtfietserij met cijfers onderuit wordt gehaald op de publieke omroep, dat wel even wennen is.

Bij deze voor beiden nog een kleine aanvulling op zaken die Ouwehand als landbouwprobleem neerzette.

Ze haalde palmolie en soja aan, twee producten die we in Nederland grootschalig importeren.

Beide producten kom echter ons land in voor de humane voeding en niet voor veevoer.

De soja wordt uitgeperst en de olie gaat in een hele serie levensmiddelen, met margarine als belangrijkste.

Kijkt u maar eens op verpakkingen in hoeveel producten soja olie zit.

Het uitgeperste restant van de soja, de sojaschroot, is dus eigenlijk humaan afval en gaat daarna in veevoer.

Voor alle in Nederland gebruikte soja geldt dat hiervoor geen regenwoud is gekapt en hier wordt ook streng op gecontroleerd. Het keurmerk daarvoor is nota bene opgericht door de Nederlandse veevoerproducenten.

https://www.pigbusiness.nl/artikel/217084-nevedi-nederland-gebruikt-100-procent-duurzame-soja/

Het gebruik van soja als veevoer is dus wederom een valse voorstelling van de werkelijkheid door mevrouw Ouwehand, dit alles om de veehouderij in een kwaad daglicht te stellen.

Plantaardig eiwit.

De reden dat u zoveel reclame te zien krijgt voor vleesvervangers ligt ook voor de hand overigens.

Grote multinationals die de soja olie gebruiken ontvangen voor het afvalproduct sojaschroot nog altijd ongeveer 12 cent per kilo van de veevoerfabrikant.

Dit sojaschroot bestaat uit vrijwel uitsluitend plantaardig eiwit dat de mens niet kan verteren of benutten, kippen, koeien en varkens wel.

Die zetten hiermee dus voor de mens onbenutbaar plantaardig eiwit om in hoogwaardig dierlijk eiwit, wat de mens wel kan benutten, vlees.

Als de Unilevers en Heinz van deze wereld u weten te overtuigen meer plantaardig eiwit te eten, gaat voor hen de opbrengstprijs van 12 cent naar €3,50 per kilo, tel uit je winst.

Dat is de ware reden achter de veggie hype, een flink reclame budget voor een nog flinkere winst.

De Partij voor de Dieren is eigenlijk de beste reclame voor grote multinationals zonder dat ze dat zelf door hebben.

Methaan.

Dan is er nog de kwestie methaan, een broeikasgas dat vrijkomt bij herkauwers en als zwaar vervuilend wordt aangemerkt.

Methaan heeft echter een uitermate korte levenstijd in de atmosfeer, slechts 12 jaar, dit in tegenstelling tot CO2. CO2 stapelt zich honderden jaren lang op.

Als een boer 12 jaar geleden 100 koeien had en nu nog steeds heeft, dragen zijn koeien dus niet meer bij aan meer broeikasgassen. De uitstoot van de eerste methaan moleculen is nu al afgebroken.

Elke afname in aantal koeien is dus een 26-voudige afname in CO2 equivalent.

Het aantal koeien in basisjaar 1990 bedroeg 1,88 miljoen, in 2019 nog maar 1,58 miljoen.

https://clear.ucdavis.edu/news/methane-cows-and-climate-change-california-dairys-path-climate-neutrality

Met deze afname heeft de landbouw eigenlijk al aan de doelstelling voor broeikasgasreductie voldaan, deze logica past echter weer niet in de doelstelling van de PvdD om alle veehouderij uit Nederland weg te krijgen en een vegetarische heilstaat te bereiken.

Uitsluiten.

Dat een lid van de Tweede Kamer die op een podium applaus vraagt voor criminele acties van vegaterroristen en ze helden noemt überhaupt nog niet is uitgesloten van deelname door andere partijen is verbazingwekkend.

Wellicht dat Rutte of Hoekstra deze valse profeten alsnog de deur wijzen, dat zou voor heel Nederland een verademing zijn.

Want op basis van cijfers heeft de Partij voor de Dieren allang verloren door vals te spelen.

Bart Jan Oplaat

Twitter: https://twitter.com/classysaxxon?lang=nl

Steun me op BackMe.org.Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Bart-Jan Oplaat

Written by Bart-Jan Oplaat

Een politiek incorrecte tukker, boer van beroep. twitter @classysaxxon

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

10 thoughts on “De cijfers van PvdD zijn zwaar onvoldoende.

  1. Hallo Kees…De vraag is simpel. De uitleg lastiger. Ten eerste is de agrarische wereld behoorlijk complex. Alleen al uitleggen hoe de structuur van de varkenshouderij in elkaar steekt, kost mij wellicht een avond en dan hebben we nog lang niet alle ins and outs besproken. De landelijke media heeft dus nauwelijks kennis van de sector en kan daardoor ook geen goede vragen stellen of geïnterviewden zelfs in een hoekje drukken. De kennis is er niet. Daarbij gaan journalisten vooral af op wat de verschillende NGO’s hen vertellen en aan rapporten publiceren. Die zijn voor hen lastig te doorgronden, maar worden wel als ‘waar’ gezien. De NGO’s streven immers naar een goed doel. Ik, als landbouwjournalist, beschik veelal wel over de juiste kennis en interpretatie van rapporten, maar in de landelijke media word ik niet geloofd. Ik ben tenslotte subjectief en pro-landbouw; dus altijd fout. Goede evenwichtige artikelen of columns vanuit de landbouw komen daardoor zelden in de landelijke media terecht. Dan is er nog een ander aspect. De NGO’s zijn zeer slim in hun communicatie en marketing en iedere NGO gericht tegen de dierhouderij herhaalt en herhaalt de boodschap, gelardeerd met de excessieve beelden uit de dierhouderij. Daarvan geven ze aan dat dat dagelijkse praktijk is. Dan kan een veehouder zeggen dat dergelijke taferelen niet in zijn stal voorkomen, maar niemand gelooft hem nog. De beelden spreken namelijk boekdelen. Als de NVWA 20 incidenten meldt die beboet worden in de slachterijen, dan zijn dat 20 teveel, maar in absolute cijfers op 12 miljoen varkens, heel weinig. Toch blijft het eerste beeld bestaan, want het krijsen van de varkens blijft in de geest van de mens nadrukkelijker aanwezig. Verder hebben de NGO’s het tij mee: de mens vermenselijkt het dier steeds meer en men vindt al snel iets heel zielig omdat men het projecteert. De natuur zelf is echter vele malen gruwelijker dan wat er normaliter in de slachthuizen gebeurt. Één ding wil ik wel gezegd hebben: Hoewel er op gebied van milieu en dierwelzijn in de afgelopen jaren grote stappen zijn gemaakt, is de veehouderij er nog lang niet. Er zijn vele zaken die nog verder verbeterd kunnen worden en dat wordt op dit moment ook dagelijks uitgevoerd. Ik denk aan protocollen en strenge controle in slachthuizen, investeren in diervriendelijker stallen en gezondere dieren; investeringen in milieu om ammoniak, fijnstof en mest te verminderen of te verwerken. En heel belangrijk: verbeteren van de brandveiligheid van stallen. Het zwarte beeld dat de NGO’s schetsen klopt bij verre niet, maar er blijft nog voldoende werk aan de winkel. PS: Halveren veestapel is een nepoplossing. Met techniek kunnen we hetzelfde bereiken, maar met behoud van de economie op het platteland, eigen voedselproductie en betaalbare prijzen (immers als we het hier in Nederland niet produceren, wordt het duurder van elders geïmporteerd). Pfff….er is nog zoveel meer…nog zoveel meer dat ik zou kunnen schrijven en elk feit of gegeven kan ik onderbouwen met wetenschappelijke rapporten…Oh..ja…laat je niet ringeloren door mensen die zeggen dat puur plantaardig dieet gezonder is. Er is namelijk geen enkel onomstotelijk bewijs dat dit zo is; alleen zogenaamde correlaties. Dat geldt overigens ook voor vlees:)

  1. Voor de CO2 vergelijking hanteren de genoemde rapporten 1990 als basisjaar en voor een eerlijke vergelijking gebruik ik dus ook de CBS cijfers van dat jaar. De top in aantal koeien heeft inderdaad beduidend hoger gelegen, maar is als referentie hier dus niet bruikbaar.

 1. Idd ,waarom hoor of zie je hier niks van op TV of in de krant , 🙈🤔nee dit krijgt geen podium, bij de MSM😤eerlijke verhalen houden ze niet van!!!!

 2. Interessant verhaal, maar ik spot hier toch ook een aantal skewed representaties…

  Methaan is inderdaad veel schadelijker in de atmosfeer, maar wanneer het ‘vergaat’, dan wordt het afgebroken naar CO2. Dus op de korte termijn is methaan /veel/ schadelijker dan CO2. Op de lange termijn is het letterlijk CO2. Daarnaast komt er nog bij dat door de huidige opwarming van de Aarde er (binnenkort) veel methaan vrijkomt uit permafrost gebieden, wat alles dus in een stroomversnelling kan gooien.

  En om maar even devil’s advocate te spelen:
  De discussie over Soja gebaseerd op dat artikel kun je van twee kanten voeren. Volgens datzelfde artikel komt er 34.4 miljoen ton soja de EU in, waarvan 30 miljoen ton gebruikt wordt voor dierenvoeding. De vraag is nu, is dan de olie/meel het bijproduct of het sojaschroot? Ik ben geneigd te zeggen dat de olie het bijproduct is; we leven in NL met bijna 120 miljoen dieren uit de bioindustrie, en slechts 17 miljoen mensen, dus de reden dat we soja producten exporteren lijkt volgens mij meer een effect van dat we zoveel nodig hebben voor de dieren. De conclusie dat bedrijven zoals Unilever ons dan aan de veggie producten proberen te krijgen voor meer winst vind ik ook vrij radicaal en beinvloederig. De meeste soja producten die ik ken zijn veelal van kleine onafhankelijke of Aziatische bedrijven. Niet onder de invloed van Unilever e.d. dus.

  Het argument van verwarrende rapporten die vooral elkaar linken ben ik het wel mee eens. Dit is niet uniek aan de klimaatwetenschap, je ziet dit in elk academisch gebied waar politieke of ideologische belangen een rol spelen. Het is een lastig probleem. Het beste dat je kunt doen is meta- en mega onderzoeken bekijken, en vooral een neutraal oog proberen te houden m.b.t de artikelen die je kiest in je onderzoek mee te nemen. Ik probeer dit ook te doen in mijn vrije tijd, en tot nu toe is de trend verassend genoeg toch wel degelijk dat de algemene klimaatwetenschap en dingen als plant-based voedselstromingen sterkere (en neutralere) bewijzen weten te tonen… Ik raad iedereen dan ook sterk aan om zich hier echt zelf eens in te verdiepen i.p.v blog artikelen te lezen 🙂

  1. Goed advies…iedereen moet zichzelf verdiepen (in elk onderwerp). Ik heb onderzoek gedaan naar soja in vega producten. De meeste soja uit deze producten komen uit Zuid-Europa, Canada of VS. Alpro en Vegetarische Slager kopen geen soja uit Zuid-Amerika. Hoe dit zit in de rest van de wereld (van vegaproducten) weet ik niet. Je hebt gelijk als je stelt dat het verwarrend is. Wordt soja nu voor de schroot of olie geteeld. Ik denk inmiddels beide. De voedingsindustrie kan niet zonder goedkope soja olie en de veevoederfabrikanten niet zonder schroot. Ze zorgen beide dat de twee grondstoffen goedkoop, dus gewild, blijven. Maar er is verandering op komst. de EU gaat diermeel voor varkens en kippen weer toestaan en laat soja nu niet het diermeel in 2000 te hebben vervangen als alternatieve eiwitbron. Nu diermeel straks weer in veevoer mag zitten, is de noodzaak voor soja sterk verminderd. Dat gaat vervolgens de prijs van soja omhoog stuwen en wordt minder interessant voor de voedingsindustrie.

   Verder is het uitermate boeiend om te lezen over de biogene koolstofcyclus. Dat is zeg maar de cyclus die al honderden jaren (zo niet duizenden) in de atmosfeer circuleert. Koolfstof dat niet bijdraagt aan de klimaat verandering. Koeien (ofwel alle dieren) horen in die cyclus. Kwamen er vroeger 80 miljoen buffels in de VS voor; nu hebben ze plaatsgemaakt voor 100 miljoen koeien. Een deel van de veehouderij is dus verantwoordelijk voor de klimaatverandering, maar niet 100 procent. Het gras groeit en neemt CO2 op, dat gras vreet de koe en stoot methaan uit. Na 12 jaar wordt methaan een-op-een CO2 en komt vervolgens weer via het gras in de koe terecht. Stel nu dat je via techniek de totale koe-uitstoot van methaan met 25 procent kunt verminderen en tegelijkertijd met 10 procent minder koeien dezelfde melkproductie hebt, dan betekent dit 35 procent minder methaan en dat maal 26 keer…..ineens kan de koe de reddende engel worden om de CO2eq in een korte tijd van 12 jaar sterk te verminderen…..maar dit verhaal wordt (nog) niet verteld of gebruikt in de (Nederlandse) klimaatwetenschap.

 3. de methaan vervalt inderdaad tot meerdere verbindingen waaronder ook CO2. Juist deze CO2 veroorzaakt ook geen toename in de totale hoeveelheid CO2, dit is namelijk weer dezelfde CO2 die de planten die door de koeien zijn opgegeten voorafgaand hebben opgenomen. Dit in tegenstelling tot CO2 afkomstig van fossiele oorsprong. Mensen vergeten nogal eens dat de landbouw ook veel CO2 opneemt.

  Over het waarom de soja naar Rotterdam komt is net een mooi interview met historisch inzicht verschenen op nieuwe oogst.
  https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/03/27/dam-jaarsma-mansholts-uitgangspunt-zou-nog-steeds-het-streven-moeten-zijn
  Beide producten kunnen niet zonder elkaar, sojaschroot zou onbetaalbaar worden als veevoer en sojaolie te duur voor verwerking in de humane voeding.
  Onderstaande quote komt uit een belgisch wetenschappelijk onderzoek:
  ‘De keten start met de teelt van de sojabonen. De sojaboon is een eetbare peulvrucht met een hoog gehalte aan eiwitten (35%) en vetten (20%) afkomstig van de eenjarige sojaplant (Glycine max). De plant groeit vooral goed in gematigde, subtropische en tropische klimaten.
  In (sub)tropische streken kan men tweemaal per jaar oogsten. De teelt gebeurt zowel
  door kleine, lokale boeren als door grote landbouwcoöperatieven. Eenmaal geoogst worden de sojabonen bewaard in grote collectieve silo’s, opgekocht en verwerkt en in de vorm van bonen, schroot of olie verder verhandeld.
  De totale keten (sojaopslag, -handel, -transport en het crushen) is grotendeels in handen van vier grote bedrijven: Archer-Daniel-Midland, Bunge, Cargill en Dreyfuss
  (de ABCD).
  Deze grote handelaren verkopen vervolgens hun (verwerkte) soja aan de veevoeder-,
  de voedingsmiddelen- en de cosmetica-industrie. In deze industrieën spelen multinationale ondernemingen als Unilever, Danone, Procter & Gamble, Mondelez en
  Nestlé een belangrijke rol (Profundo Research and Advice, 2014).
  De sojaboeren ontvangen voor de teelt een voorfinanciering van de ABCD-bedrijven
  of sluiten leningen af met buitenlandse banken voor de aankoop van land, kunstmest, bestrijdingsmiddelen en zaad.’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *