29 9
Read Time6 Minute, 33 Second

Onlangs was Esther Ouwehand te gast bij Op1 en kondigde aan klaar te zijn mee te regeren na de verkiezingen.

Gelukkig waren Sven Kockelman en Talitha Muusse aardig op de hoogte van het werkelijke belang van de agrarische sector en kenden zij de cijfers van het CBS.

https://www.gids.tv/video/305794/esther-ouwehand-in-op1-alleen-meeregeren-bij-een-groen-progressief-kabinet

‘Dan denk ik dat u andere cijfers heeft dan ik’, wierp Ouwehand tegen.

Nou, dat klopt, zij baseert zich op een rapport van een groot onderzoeksbureau genaamd Ecorys wat gemaakt is in opdracht van Greenpeace.

Dat deze cijfers een foute voorstelling van zaken oplevert is inherent aan de methodes die clubs als Milieudefensie, Greenpeace en WWF gebruiken.

Ze werken met een selecte groep van instellingen aan wie ze de opdrachten voor alarmistische rapporten geven.

Deze instellingen citeren hierbij uit aanverwante rapporten, waardoor kritische journalisten het waarheidsgehalte van de uitkomsten niet kunnen checken, omdat ze de grondslag van de berekeningen niet terug kunnen traceren.

Daardoor krijg je eigenlijk ‘garbage in, garbage out’, maar zolang niemand het kan herleiden blijft de conclusie staan.

De cijfers waar Ouwehand zich op baseert komen van een rapport dat in opdracht van Greenpeace is gemaakt.

https://www.ecorys.com/sites/default/files/2021-02/20210118%20Verantwoord%20verder%20na%20COVID%20Greenpeace%20Ecorys%20eindrapport.pdf

Dit rapport van Ecorys baseert zich echter weer op een ander eigen rapport waarin weer verwezen wordt naar de getallen uit een rapport van CE Delft.

https://www.ecorys.com/sites/default/files/2020-04/Ecorys%20MKBA%20toekomstbestendige%20veehouderij.pdf

Doorverwijzing.

Het kost even wat graafwerk om alle rapporten, voetnoten en dergelijke door te spitten, maar uiteindelijk vind je dan waarop de maatschappelijke kosten die ze noemt op worden gebaseerd.

Deze methode van doorverwijzing naar andere rapporten zorgt er voor dat men alarmerende cijfers kan presenteren zonder dat een journalist kritische vragen kan stellen.

Esther Ouwehand stelde de maatschappelijke kosten van de landbouw in Nederland op 6,4 miljard, zich beroepend op het bovengenoemde rapport van Ecorys.

In dat rapport kom je via de voetnoten bij een volgend rapport uit, die als basis voor hun berekening dient. In dat onderliggende rapport vind je via de voetnoten weer waar hun grondslag voor de kosten vandaan komt.

Hier blijkt dan dat deze kosten zijn gebaseerd op de kosten per ton CO2 equivalent. Dan zou je zeggen er kan in het omrekenen van het ene broeikasgas naar de standaard CO2 een afwijking zitten die de betrouwbaarheid verminderd.

Die is er dus ook wel, bijvoorbeeld methaan uitdrukken in CO2 equivalenten, daarvoor lopen de wetenschappelijke schattingen uiteen van 26 keer de waarde tot 32 keer. Uiteraard baseert rapport nummer zoveel in de rij zich op 32 keer.

Echter deze flinke afwijking ten opzichte van de wetenschappelijke meest gangbare (26 keer de waarde), is niet eens het grootste punt waarop deze kosten fout zijn berekend.

De grootste afwijking zit in het feit dat er een waarde aan zo’n CO2 equivalent wordt gegeven.

Het daadwerkelijke prijsniveau van een CO2 equivalent schommelt sinds 2012 tussen €20 als hoogste en €3 als laagste volgens het CBS, met een gemiddelde van € 9,-.

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatschappij/natuur-en-milieu/groene-groei/groene-beleidsinstrumenten/indicatoren/co2-prijs-emissiehandel

In het rapport wordt echter gerekend met een prijs van €100,-, meer dan belachelijke weergave van de werkelijkheid!!

De door ons gehanteerde milieuprijs komt uit op gemiddeld 100/ton COeq. over de komende 20 jaar’.

Ecorys MKBA Toekomstbestendige veehouderij

Alle volgende rapporten die zich dan beroepen op uitkomsten uit een dergelijk rapport versluieren zo de valse cijfers die gebruikt zijn en leiden dan tot een beeld, of erger nog een beleid, wat ver bezijden de waarheid is.

Dit is dus de methode hoe groene clubs alarmistische rapporten maken, klinkklare onzin die drie rapporten verder als waarheid wordt gepresenteerd en klakkeloos wordt overgenomen in de politiek en media.

Feitenkennis

Men kan en mag niet verwachten dat een interviewer die niet uit de sector komt, meer kennis heeft dan wat Kockelman en Muusse hier lieten zien, ze verdienen in ieder geval een pluim van de sector voor hun feitenkennis die ze wel hadden.

Veel mensen vonden de vragen te agressief.

https://www.metronieuws.nl/entertainment/radio-tv/2021/02/lof-kritiek-esther-ouwehand-op1/

Ik kan me voorstellen dat wanneer jouw luchtfietserij met cijfers onderuit wordt gehaald op de publieke omroep, dat wel even wennen is.

Bij deze voor beiden nog een kleine aanvulling op zaken die Ouwehand als landbouwprobleem neerzette.

Ze haalde palmolie en soja aan, twee producten die we in Nederland grootschalig importeren.

Beide producten kom echter ons land in voor de humane voeding en niet voor veevoer.

De soja wordt uitgeperst en de olie gaat in een hele serie levensmiddelen, met margarine als belangrijkste.

Kijkt u maar eens op verpakkingen in hoeveel producten soja olie zit.

Het uitgeperste restant van de soja, de sojaschroot, is dus eigenlijk humaan afval en gaat daarna in veevoer.

Voor alle in Nederland gebruikte soja geldt dat hiervoor geen regenwoud is gekapt en hier wordt ook streng op gecontroleerd. Het keurmerk daarvoor is nota bene opgericht door de Nederlandse veevoerproducenten.

https://www.pigbusiness.nl/artikel/217084-nevedi-nederland-gebruikt-100-procent-duurzame-soja/

Het gebruik van soja als veevoer is dus wederom een valse voorstelling van de werkelijkheid door mevrouw Ouwehand, dit alles om de veehouderij in een kwaad daglicht te stellen.

Plantaardig eiwit.

De reden dat u zoveel reclame te zien krijgt voor vleesvervangers ligt ook voor de hand overigens.

Grote multinationals die de soja olie gebruiken ontvangen voor het afvalproduct sojaschroot nog altijd ongeveer 12 cent per kilo van de veevoerfabrikant.

Dit sojaschroot bestaat uit vrijwel uitsluitend plantaardig eiwit dat de mens niet kan verteren of benutten, kippen, koeien en varkens wel.

Die zetten hiermee dus voor de mens onbenutbaar plantaardig eiwit om in hoogwaardig dierlijk eiwit, wat de mens wel kan benutten, vlees.

Als de Unilevers en Heinz van deze wereld u weten te overtuigen meer plantaardig eiwit te eten, gaat voor hen de opbrengstprijs van 12 cent naar €3,50 per kilo, tel uit je winst.

Dat is de ware reden achter de veggie hype, een flink reclame budget voor een nog flinkere winst.

De Partij voor de Dieren is eigenlijk de beste reclame voor grote multinationals zonder dat ze dat zelf door hebben.

Methaan.

Dan is er nog de kwestie methaan, een broeikasgas dat vrijkomt bij herkauwers en als zwaar vervuilend wordt aangemerkt.

Methaan heeft echter een uitermate korte levenstijd in de atmosfeer, slechts 12 jaar, dit in tegenstelling tot CO2. CO2 stapelt zich honderden jaren lang op.

Als een boer 12 jaar geleden 100 koeien had en nu nog steeds heeft, dragen zijn koeien dus niet meer bij aan meer broeikasgassen. De uitstoot van de eerste methaan moleculen is nu al afgebroken.

Elke afname in aantal koeien is dus een 26-voudige afname in CO2 equivalent.

Het aantal koeien in basisjaar 1990 bedroeg 1,88 miljoen, in 2019 nog maar 1,58 miljoen.

https://clear.ucdavis.edu/news/methane-cows-and-climate-change-california-dairys-path-climate-neutrality

Met deze afname heeft de landbouw eigenlijk al aan de doelstelling voor broeikasgasreductie voldaan, deze logica past echter weer niet in de doelstelling van de PvdD om alle veehouderij uit Nederland weg te krijgen en een vegetarische heilstaat te bereiken.

Uitsluiten.

Dat een lid van de Tweede Kamer die op een podium applaus vraagt voor criminele acties van vegaterroristen en ze helden noemt überhaupt nog niet is uitgesloten van deelname door andere partijen is verbazingwekkend.

Wellicht dat Rutte of Hoekstra deze valse profeten alsnog de deur wijzen, dat zou voor heel Nederland een verademing zijn.

Want op basis van cijfers heeft de Partij voor de Dieren allang verloren door vals te spelen.

Bart Jan Oplaat

Twitter: https://twitter.com/classysaxxon?lang=nl

Steun me op BackMe.org.Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Bart-Jan Oplaat

Written by Bart-Jan Oplaat

Een politiek incorrecte tukker, boer van beroep. twitter @classysaxxon