4 7
Read Time9 Minute, 33 Second

Voor dat ik eventuele gevoelens kwets: ik ben partijdig daar waar het Thierry Baudet betreft. Ik onderschrijf haast het hele partijprogramma van Forum maar ik vind dingen van politici die een tikkeltje *understatement* narcistisch zijn en een messiascomplex hebben.

Maar hier de closeread van het interview van Thierry zoals gepubliceerd bij DDS, mijn commentaar in het cursief direct onder het antwoord van TB:

Wat vind je van wat we nu zien gebeuren in de Schilderswijk en Kanaleneiland?

“Wat we in de Schilderswijk en Kanaleneiland zien gebeuren is schokkend. Tegelijkertijd ben ik helaas niet verbaasd. We weten al heel lang dat er in veel buurten in Nederland – tegenwoordig niet alleen meer in de grote steden – een probleem is met allochtone jongeren die al drie of vier generaties in Nederland wonen, maar op geen enkele manier onderdeel van de Nederlandse samenleving willen zijn.”

Waar zijn de plannen van FvD die op brede steun kunnen genieten niet alleen van de autochtone maar ook allochtone inwoners van ons land? We weten het al heel lang maar er ligt geen direct uit te voeren plan* waarvan mensen op voorhand al weet van hebben.
* Met plan bedoel ik: wat is het probleem? hoe ga je het oplossen? welke nieuwe wetten hebben we nodig? Welke wetswijzigingen moeten er worden doorgevoerd? En, misschien wel het allerbelangrijkste, hoe gaan we dat betalen? Doe je dat niet dan ben je net als “de kartelpartijen” bezig politiek te profiteren van onrust zonder dat er maar 1 oplossing klaar ligt.

Dat is toch gewoon een afkeer tegenover de Nederlandse samenleving?

“Ja, als je hen vraagt of ze Nederlander of Marokkaan / Turk zijn, zullen ze zelf ook het laatste zeggen. Die afkeer van de Nederlandse samenleving gaat gepaard met een enorme oververtegenwoordiging in de misdaad, met name de gewelddadige misdaad. Naarmate hun aantallen stijgen, wordt dit een steeds groter probleem, en ik maak me daar zeker druk om.”

Het eerste betreft identiteit. Als Thierry als allochtoon in een wijk opgroeit waar je moet zoeken naar autochtonen en Nederlandse cultuur wat zou hij dan zeggen? Als hij op een school zat waar, en dan heeft hij nog geluk ook, 1 of 2 kinderen van de 20 tot 30 in de klas heeft die Nederlands is? Ik vind het dat een nogal logisch gevolg dat je dan eerder een band hebt met een land waar je de taal niet van spreekt of schrijft. Je komt er meer mee in aanraking in een achterstandsbuurt dan de Nederlandse cultuur.

Dan het tweede, een oververtegenwoordiging in de misdaad voor een groep die is ontspoord is niet zo moeilijk. Maar ook hier geldt: Wat zijn de plannen van Thierry? Wat gaat hij hier tegen doen? Hij is immers politicus voor een, binnenkort, grote partij en geen opiniemaker die zaken benoemt en de rest het dan maar kan gaan uitzoeken. Verder dan dat komen we niet met deze leider.

“Ons Nederland was ooit zo veilig en vreedzaam. Het doet me pijn om te zien dat er in Nederland nu buurten zijn die onveilig zijn, buurten waar het tuig de politie zelfs kan wegjagen. En het had allemaal niet gehoeven; het is volledig zinloos.”

Wanneer was dat dan? De eerste helft van de vorige eeuw was niet bepaald vreedzaam te noemen, maar ook daarna. De onlusten in Nederlands-Indië? Het onteigenen van de teruggekeerde Joden na de Tweede Wereldoorlog? Dat tot de dag van vandaag voortduurt? De treinkaping? De verschillende rellen? Wanneer was Nederland ooit zo veilig en vreedzaam? Veiliger dan nu maar hier doet Thierry, waar ik een probleem mee heb, alsof Nederland een Bijbels paradijs was en dat was het niet.

Wat was nu eigenlijk het kantelpunt waardoor het zo vreselijk is misgegaan, zoals we nu dus zien in bepaalde woonwijken?

“Het is misgegaan bij de massale immigratie van mensen van wie de cultuur en de waarden te ver van de Nederlandse cultuur en waarden af staan. Voor economisch gewin op de korte termijn werden gastarbeiders naar Nederland gehaald. Vervolgens hebben VVD, CDA en PvdA nooit moeite gedaan om deze gasten weer terug te laten keren en stegen hun aantallen duizelingwekkend snel.”

“Decennialang wegkijken door het partijkartel heeft tot een cultuur van wetteloosheid en minachting voor Nederland en Nederlanders geleid. Daar plukken we nu de wrange vruchten van.”

Hier had Thierry wat intellectuele punten kunnen scoren door aan de eerste zin het volgende toe te voegen: zonder dat iemand stil stond dat die mensen hier zouden blijven wonen. Economisch gewin op de korte termijn doen we nog steeds maar welk alternatief is er? Bedrijven verplichten om de Nederlandse cultuur en normen en waarden te verplichten? Het voor hen moeilijker te maken om te komen aan goedkope arbeid? Dus ook hier weer. Ja je hebt deels gelijk maar wat ga jij er tegen doen? Het is een herhaling van zetten waarbij de problemen op de langere termijn verbleken als Albanie en Oekraine, waarvan de Europese fractie voorstander is, toetreden tot de EU. De lusten voor de bedrijven die sowieso geen belasting betalen, goedkope arbeid importeren ten koste van onze maatschappij en samenleving.

Hoe zouden de autoriteiten volgens jou nu moeten reageren op al die onrust in bepaalde woonwijken, maar ook zoals we laatst bijvoorbeeld zagen met die drillrappers op het strand van Scheveningen?

“In eerste instantie moet de overheid nu politiecapaciteit inzetten in de wijken waarin wetteloosheid heerst. Waarom zetten kartelpolitici de politie in om hardwerkende ondernemers coronaboetes te geven, maar wordt de politie intussen weggejaagd door relschoppers in de Schilderswijk? Waarom overweegt de overheid boetes uit te delen voor het vullen van zwembadjes of het wassen van auto’s bij droogte, terwijl het tuig in onze straten een oorlog tegen de politie voert?”

Hier slaat Thierry nogal de plank mis. Er staan 4 politiebureau’s rondom deze achterstandsbuurt. Hoeveel meer capaciteit heb je nodig? Is capaciteit dan wel het probleem? Is het niet de Politiewet 2000 die verantwoordelijkheden bij de individuele agent en politiechef hebben weggenomen en verplaatst naar de bestuurskamer? Zou dat invloed kunnen hebben? Wellicht de toegekende prioriteit? Ik schreef al eerder dat er op een doordeweekse dinsdag meer agenten op het Binnenhof zijn te vinden dan in alle achterstandswijken bij elkaar.

“Het kartel moet stoppen met het sarren van gewone Nederlanders door steeds meer onnodige regeltjes op te leggen en te handhaven. In plaats daarvan moet het handhaven van de openbare orde prioriteit hebben. En als de politie daartoe niet in staat is, dan moet het leger worden ingezet. Ik zie niet in waarom de Nederlandse krijgsmacht wél in allerlei verre oorlogen wordt ingezet waarin voor Nederland helemaal niets te winnen valt, maar niet wordt ingezet om ons eigen land veilig te houden.”

Waar kan ik de lijst van “onnodige regeltjes” vinden? En waar zijn de voorstellen om de wetten in te trekken? Het leger kunnen inzetten tegen de eigen bevolking? Nog los van het feit dat een dergelijke wijziging nogal wat voeten in de aarde heeft, staatsrechtelijk gezien, vond Thierry het nodige van inzet van militairen bij de boerenprotesten. Bovendien is de taakstelling van militairen niet om orde te handhaven. Dus je vraagt militairen die daartoe niet getraind zijn om te gaan handhaven want de politie, die we daarvoor hebben, er niet toe instaat is? Nog een taak bij Defensie die ze niet aankunnen. Wederom ik ben benieuwd welke plannen hij heeft.

Maar de krijgsmacht inzetten in eigen land, is dat niet een beetje buiten proportioneel?

“Natuurlijk moet inzet van het leger in eigen land niet de norm worden. Het is een uiterst middel voor wanneer de politie het echt niet meer aankan. En helaas lijkt dat laatste in buurten als de Schilderswijk op dit moment wél aan de orde te zijn. Dus dan moeten we inderdaad het leger inzetten: we moeten koste wat kost voorkomen dat op de Nederlandse straten wetteloosheid heerst en dat het tuig de politie de baas is.”

Ok, prima volledig eens maar wat is de norm en hoe borg je dat in een wet? Wat wijzigt er aan de taakstelling van defensie? Komt er een nieuwe taak voor defensie, ordetroepen? Vraagt de minister van binnenlandse zaken, BZK, dan om hulp bij het ministerie van defensie? Is de aansturing dan via defensie of BZK? Voor de iets minder intelligente onder ons lijkt dit makkelijk maar iemand die even een kop koffie pakt en er voor gaat zitten ziet alle haken en ogen die aan dit idee kleven.

“In 2012 voerde Rutte campagne voor de VVD met de slogan ‘meer straf en minder begrip voor criminelen’. Maar acht jaar later is de situatie alleen maar erger geworden. Dit is dus ook een oproep aan het kabinet: zorg er nou voor dat er voldoende politie komt, zowel op straat als op de politiebureaus, zodat relschoppers écht hard aangepakt worden.”

Goh Rutte en de VVD die dingen beloven die ze niet waarmaken. Ik wacht nog steeds op die EUR 1.000,- trouwens. Kennelijk was de laatste acht jaar is prima voor een meerderheid van de mensen in Nederland, anders steven we niet af op een Rutte IV, dat voorop gesteld. Los daarvan wat is het alternatief? Een partij die wel grotendeels slimme dingen roept maar vervolgens laakt om te komen met plannen? Sorry dan kiezen Nederlanders conservatief op hetgeen wat ze hebben met in het achterhoofd dat je dan weet wat je eraan hebt.

“Het uitgangspunt moet zijn dat iedere buurt en iedere straat in Nederland altijd veilig is. Dit is de belangrijkste taak van de overheid. Al het andere is secundair.”

Het is geen uitgangspunt het is de taak van de overheid.

Ongeregeldheden onder bepaalde (met name) jongeren speelt al jaren. Dagblad Trouw schreef er al over in 1998 bijvoorbeeld. Hoe gaan we dit aanpakken op de langere termijn?

“Uiteindelijk moet er een mentaliteitsverandering komen. Allochtonen die op een positieve manier aan onze samenleving willen en kunnen bijdragen, zijn natuurlijk van harte welkom. Maar als nieuwkomers niet willen integreren, als ze zich na drie of vier generaties nog steeds geen Nederlander kunnen of willen voelen, als ze geweldsmisdrijven begaan en de dubbele nationaliteit hebben: dan moet de overheid stimuleren dat deze mensen terugkeren naar hun land van herkomst. Dat is beter voor iedereen.”

Hier kunnen we elkaar bijna volledig vinden. Je houdt mensen die hier geen kans maken mee te kunnen in onze maatschappij aan de grens tegen. Het is bijna inhumaan om hier mensen, als het ware, op te slaan zonder kans dat zij een degelijk bestaan kunnen opbouwen en zich enkel kunnen ergeren aan onze Nederlandse cultuur met haar normen en waarden. Ik hoop dat Thierry komt met een plan hoe mensen met een dubbel paspoort er vanaf kunnen komen, want dan zal ik de eerste zijn.

Het is makkelijk dingen te roepen waarvan de problematiek op z’n minst complex is te noemen. Daarom hebben wij politieke partijen die ideeen omzetten tot wetten en beleid. Dat is hoe het werkt en zolang Thierry niet helemaal doorheeft dat hij de leider is van de tweede of derde partij van dit land. Zolang hij blijft denken dat hij een soort van “denker” of opiniemaker is gaat er niets gebeuren. Wat straks bij de formatie onderhandelingen Thierry aan tafel zit met Rutte? Over wat kan hij onderhandelen anders dan ideeen? Die dan tot wetten moeten worden gemaakt en het jaren duurt voordat deze aangenomen, laat staan, en uitgevoerd worden?

Ik hoopte op meer. Ik hoopte op uitvoering van het partij programma van Forum voor Democratie en wat ik terugkreeg is een algehele Thierry show. Jammer.Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme