5 0
Read Time3 Minute, 52 Second

Dr. Annie Bukacek is een ervaren arts  en klokkenluider in Montana met meer dan 30 jaar ervaring in de geneeskunde. Het ondertekenen van overlijdensakten is een vast onderdeel van haar werk.

In een korte video bekritiseert Dr. Bukacek de manier waarop de CDC (Centrum voor ziektecontrole en Preventie) artsen instrueert om de COVID-19 sterfgevallen op overlijdensakten te overdrijven. Vanzelfsprekend is het video fragment waarop zij haar mededelingen deed, door de media weg gecensureerd.

De vertaalde tekst van dit fragment echter lees je hier:
“In een tijd waarin het vertellen van de waarheid wordt beschouwd als een bedreiging voor de nationale veiligheid, zijn we erg gezegend met een voorganger die ons de waarheid vertelt . . . . ”

“De beslissing voor een door de overheid voorgeschreven lock down is gebaseerd op het vermeende sterftecijfer van COVID-19. Is dit sterftecijfer gebaseerd op waarheid?  . . .  ”

“Zijn de gemelde sterfgevallen als gevolg van COVID-19 werkelijk sterfgevallen als gevolg van COVID-19? Om deze vraag te beantwoorden, moeten we overlijdensakten bespreken, aangezien overlijdensakten de basisbron zijn voor informatie over sterfte . . . . ”

“Door deze cijfers worden beslissingen genomen die de geschiedenis veranderen, ondanks het feit dat ze volkomen verkeerd zijn op basis van onvoldoende en vaak onnauwkeurige gegevens. Mensen weten hoeveel individuele macht en speelruimte wordt gegeven aan de arts-lijkschouwer of medisch onderzoeker die de overlijdensakte ondertekent.
Hoe weet ik dit? Ik vul al meer dan 30 jaar overlijdensakten in. Vaker dan we willen toegeven, weten we de doodsoorzaak niet met zekerheid vast te stellen wanneer we overlijdensakten invullen . . ”

“Artsen maken hun beste inschatting en vullen het formulier in, waarna de vermelde doodsoorzaak in een zo genoemde vitale databank wordt opgenomen voor statistische analyse, die vervolgens onnauwkeurige cijfers geeft zoals u zich dit kunt voorstellen. Die onnauwkeurige cijfers worden vervolgens geaccepteerd als feitelijke informatie, hoewel veel ervan onjuist is. Dus zelfs voordat we hoorden van COVID-19, waren overlijdensakten al gebaseerd op veronderstellingen en goed onderbouwde gissingen die onbetwist blijven.
Als het gaat om COVID-19, is er de extra dataspies dat er geen universele definitie is van COVID-19-dood.”

“Het Centrum voor Ziektecontrole, bijgewerkt vanaf 4 april 2020, stelt nog steeds dat “sterftecijfers” zowel bevestigde als vermoedelijk positieve gevallen van COVID-19 omvatten . . . .”

“De CDC schaart zowel echte COVID-19-gevallen als alle speculatieve schattingen van COVID-19 onder dezelfde noemer: ze noemen het de dood door COVID-19. Ze overschatten automatisch de werkelijke sterftecijfers door hun eigen erkenning. … ”

“Wij moeten begrijpen hoe de CDC en het National Vital Statistics System artsen instrueren om overlijdensakten in te vullen met betrekking tot COVID-19 .
Zet je schrap en let alsjeblieft goed op en laat me vertellen wat ik je nu ga vertellen.
De aanname van de dood van COVID-19 kan zelfs zonder testen worden gemaakt. Puur op basis van een aanname kan een nieuw COVID-19 geval aan het publiek worden gerapporteerd.
In de NVSS-memo van 24 maart 2020 staat: “De regels voor codering en selectie van de onderliggende doodsoorzaak zullen naar verwachting resulteren in het feit dat COVID-19 vaker de onderliggende oorzaak is dan niet.”

“Stephen Schwartz, nationaal directeur van de afdeling vitale statistieken, kreeg de vraag van de organisatie:” Moet COVID-19 alleen op de overlijdensakte worden vermeld met een bevestigde test?” En dit was zijn antwoord: “COVID-19 moet worden vermeld op de overlijdensakte van alle overledenen waarbij de ziekte de dood heeft veroorzaakt of vermoedelijk heeft veroorzaakt of eraan heeft bijgedragen“.

Certificatoren* moeten zoveel mogelijk details bevatten op basis van hun kennis van de zaak, medische dossiers, laboratoriumtests, enz. ”  . . . .
(* Een certificaat is een schriftelijke verklaring, doorgaans bedoeld als bewijsstuk)

“Als een patiënt positief is bevonden voor COVID-19 en overlijdt door een andere oorzaak zoals pneumokokken sepsis, kan het als juist worden beschouwd om te zeggen dat die persoon is overleden met COVID-19 en niet aan COVID-19. Toch vermeldt de CDC-richtlijn  (Centrum voor ziektecontrole en Preventie) deze zaak als een nieuw COVID-19-sterfgeval.
Vervolgens gaan ze naar het volgende twijfelachtige overlijden, ze labelen dat als COVID-19 en zo verder.
Je kon zien hoe eng deze statistieken er uitzien, terwijl het zo eenvoudig is om valse cijfers toe te voegen aan de officiële database. Die valse cijfers zijn goedgekeurd door de CDC volgens hun memo van 4 april . . . ”

“Het werkelijke aantal COVID-19-sterfgevallen is niet wat aan de meeste mensen wordt verteld en wat ze vervolgens gaan denken. Hoeveel mensen er werkelijk stierven aan COVID-19 is een gok . . . ”

“Op basis van onnauwkeurige, onvolledige gegevens worden mensen door angstverkopers geterroriseerd om hun vrijheden op te geven.”

-Dr. Annie Bukacek

Bovenstaand artikel werd voor het eerst gepubliceerd op 8 april 2020.Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme