10 3
Read Time5 Minute, 23 Second

Waarde heer Marcel van Dam,

Allereerst wens ik u een gelukkige bevrijdingsdag. Naar mijn inzicht horen we 5 mei niet alleen op 5 mei te vieren, maar elke dag!

U zult zich misschien afvragen wie het is die u deze aangetekende brief schrijft. Welnu, mijn naam is Salima el Musalima en ik ben ’s lands eerste vrouwelijke imam. Al meer dan vijf jaar ben ik dag in dag uit actief om te werken aan de emancipatie van de moslimvrouw.

Bijgesloten is een column die ik op de TPO heb gepubliceerd.

Deze column gaat over mijn persoonlijke geschiedenis met Pim Fortuyn. Ik raad u aan het aandachtig te lezen, want het persoonlijke is ook politiek. Dat zal ongetwijfeld ook voor u zo zijn.

Ik heb u in mijn studententijd leren kennen als een soort wijze vader des vaderlands die ons jonge hier geboren en getogen jongvolwassenen met een allochtone achtergrond introduceerde tot het democratische spel van het Hollandse poldermodel. Met name het Lagerhuis was voor mij als rechtenstudente aan de Erasmus universiteit in Rotterdam een bron van inspiratie. U leidde op meesterlijke wijze de vele debatten die daar de revue passeerden.

Met name uw debatten met Theo van Gogh en Pim Fortuyn zijn bij mij op het netvlies gegrift.

Het laatste debat heeft me zelfs in geheel mijn jongvolwassenen leven achtervolgt. Ik voel dat ik geen rust kan vinden tenzij ik als individu hier iets mee doe.

Het was de 5 mei herdenking die mij de moed heeft gegeven om u toch te schrijven, want op 5 mei vieren we de vrijheid niet alleen, maar kijken we ook terug naar de offers die daarvoor zijn gemaakt door gewone burgers zoals u en ik. Daarmee vergeleken is een brief zoals deze een zeer kleine moeite.

Allereerst wil ik u zeggen dat ik u altijd heb bewonderd. U was voor mij een soort poortwachter voor het beschaafde gesprek. Een soort Merlijn van Nederland. Ik legde mijn vertrouwen in u, zonder enige terughoudendheid. Nu ik echter ouder ben realiseer ik me dat ik ook van u geleerd heb om altijd kritisch te blijven, ook en juist zelfs naar u!

U heeft destijds onterechte beschuldigingen geuit naar Fortuyn. Dat was misschien de woede van het moment. (Ook Marcel van Dam kan fouten maken.) Het gaat er niet om dat we geen fouten maken, daar zijn we te veel mens voor, maar het gaat erom dat we deze fouten recht kunnen zetten. Ook en juist wanneer het jaren na dato is. Ik geloof dat het nooit te laat is om fouten toe te geven en berouw te tonen. Vooral naar zo iemand als Pim Fortuyn, die is vermoord vanwege de hetze die tegen zijn persoon is georkestreerd door de politiek en media. U behoorde tot die media, samen met velen anderen heeft u Pim Fortuyn onterecht zwartgemaakt. Dat druist in tegen alles wat u aan ons geleerd heeft; namelijk wees ‘hard on the case, but soft on the people’.

Deze brief is mijn hartenkreet naar u. Ik voel dat ons land voor een tweespalt staat. Of we zullen intern verscheurd raken tussen groepen die elkaar steeds minder zullen begrijpen en steeds meer gaan haten, of we zullen een Renaissance, een wedergeboorte krijgen waarin wij als land een nieuwe weg inslaan waarbij diversiteit een kracht is en wij als volk samen sterk zijn in onze eenheid in normen en waarden en vooral in liefde voor Nederland. Ik vecht met mijn ziel en zaligheid voor dat laatste. Om dat te verwezenlijken geloof ik echter dat het hoofdstuk Pim Fortuyn met liefde afgesloten moet worden. Dit hoofdstuk is echter tot op heden niet afgesloten. Pim is onrecht aangedaan in de media en politiek en uiteindelijk is hij vermoord. Hij liet een verweesde samenleving achter. Nederland is nu niet meer een WIJ, maar een WIJ-ZIJ. De haat tegen moslims is nu groter dan het ooit is geweest is en ook het antisemitisme is groter dan het ooit geweest is sinds WO2.

Arnon Grunberg had gelijk. We moeten oppassen met het wegzetten van gehele groepen. Vooral het te pas en onpas benoemen van Marokkanen als probleem in de samenleving is gevaarlijk. Zo was het ook begonnen met de Joden. De les van de holocaust moeten we nooit vergeten.

Ik ben een Marokkaanse en een moslim en ik doe een beroep op u. Ik vraag van u niet meer dan dat u mijn brief beantwoord. Wijlen Pim Fortuyn schreef u ook een brief nadat u hem een ‘minderwaardig mens’ noemde. Zijn brief heeft u nooit beantwoord. Wellicht zult u ook mijn brief onbeantwoord laten. Dat zou mij pijn doen, vooral ook omdat deze brief wellicht ons land van de afgrond kan redden. Ons land heeft immers verzoening nodig.

Ik doe er nu alles aan om de goede naam van Pim Fortuyn weer recht te zetten. Daar hoort deze brief bij, maar ook een (wellicht ludieke) heiligverklaring van Fortuyn bij de katholieke kerk. Pim stierf voor volk en vaderland. Bij ons moslims wordt je dan een martelaar genoemd en een martelaar staat bij ons moslims synoniem aan een heilige. Ik ga dus stappen zetten om deze heiligverklaring een realiteit te maken. Het zou een mooie afsluiting zijn. Een verzoenend gebaar, vooral omdat een moslima dit orkestreerd!

Ik ga binnenkort een levensgrote heiligenkaart maken van Pim waarop alle politici en mensen van de media die Pim Fortuyn destijds onterecht hebben zwartgemaakt, hun oprechte spijtbetuiging kunnen schrijven. Ik vraag ook aan u om een spijtbetuiging te schrijven. Die zet ik op de kaart. Zodra de kaart vol is zal ik hem eigenhandig naar Pim’s villa brengen in het Noord-Italiaanse Provesano, waar de kaart zijn laatste rustplaats zal krijgen en het hoofdstuk Pim Fortuyn eindelijk gesloten kan worden.

Ik reken op uw medewerking, want zonder uw excuses zal het hoofdstuk voor mij en voor het volk van Nederland nooit gesloten kunnen worden, want Pim heeft recht op herstel van zijn goede naam. Dat is ons land hem schuldig. Zonder eerherstel van deze onschuldige man is onze herdenking van 5 mei een leeg gebaar, want ieder mens heeft recht op het vrijelijk delen van zijn mening zonder dat hij of zij wordt zwartgemaakt met als gevolg dat hij uiteindelijk wordt vermoord.

Ik ben u welgezind en hoop dat wij dit hoofdstuk op een liefdevolle noot kunnen sluiten. Wees moedig, laat van u horen. Pim en het volk van Nederland rekenen op u.

Hoogachtend,

 

Uw Salima el Musalima
(Avant-garde Imam)Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme