2 1
Read Time8 Minute, 21 Second

Goed beleid is nogal een uitzondering in Nederland. We kunnen wel alle missers opsommen maar dan lopen we tegen de technische grenzen aan wat het internet en onze servers aankunnen. Daarom dachten wij (linkse Stalin rakker) Ahmed Aarad en (rechtse crypto-nazi) Frank van Dorp om maar zelf het boerenverstand aan te zetten en te gaan kijken of wij, 2 nuchtere jongens, kunnen komen tot een beter en humaner beleid dan Rutte en zijn posse.

Het resultaat daarvan tref je direct hieronder en wij staan achter dit beleid met het idee dat dit daadwerkelijk iets toevoegt. Bovendien zien wij niet in dat een meerderheid van alle 12 miljoen virologen die Nederland telt hier niet achter kan staan.

Medisch

Om ziekenhuizen en artsen te ontlasten willen wij het volgende proces toepassen. Er worden noodhospitalen opgericht die beheerd worden door het RIVM. Deze kunnen ingericht worden in sportzalen, leegstaande kantoorgebouwen, concertzalen en andere niet gebruikte functionele ruimtes. Aangezien vele openbare gelegenheden momenteel gesloten zijn vanwege het coronavirus, is deze ruimte nu daarvoor beschikbaar. Dit doen we om alle ziekenhuizen en huisartsenposten te ontlasten.

Van iedereen wordt verwacht dat ze een app installeren waar zij de laatste informatie direct van het RIVM ontvangen. Hiermee wordt de informatievoorziening gecentraliseerd en kunnen journalisten, onze vierde macht, hun taak goed blijven uitvoeren. Bovendien kun je via deze app bij klachten een afspraak inplannen om bij je in de buurt getest te worden op het Coronavirus. 

De tests om vast te stellen of iemand besmet is of niet zal conform het protocol zijn dat aantoonbaar succesvol is in Zuid-Korea. Denk bijvoorbeeld aan drivethrough teststations bij mensen in de buurt waar men terecht kan om getest te worden. Als testsites zouden bijvoorbeeld de GGD-bussen gebruikt kunnen worden die nu voor bevolkingsonderzoek worden ingezet.
Het resultaat wordt direct met je gedeeld wanneer dat beschikbaar is. Als het resultaat is dat je positief getest wordt voor het virus, dan neemt een arts contact met je op om je te vertellen wat dat voor jou betekent, en in te schatten welke zorg je nodig hebt. Dat kan betekenen dat je in thuisquarantaine moet zitten bij milde klachten, of moet worden opgenomen in een noodhospitaal of IC bij ernstiger klachten.

Bij milde klachten zal een arts periodiek, zoals eens in de 2 dagen, contact opnemen om de veranderingen in je situatie te bespreken. Mocht de situatie ernstiger worden dan kun je ter observatie worden opgenomen in een noodhospitaal of direct door kan naar het ziekenhuis, op het moment dat je dat nodig hebt. Hiermee beperken we de impact op de ziekenhuizen, artsen en verpleegkundigen, aangezien geen verpleegkundigen aanwezig zullen zijn bij noodhospitalen, maar andere zorgmedewerkers die onder toezicht van een of meerdere piket draaiende huisartsen. Voordeel hiervan is dat huisartsen over het algemeen een beter beeld hebben van hun patienten en periodieke overleggen al reeds plaatsvinden of makkelijk zijn in opzet bij het bespreken van de casuïstiek. 

Er zullen veel meer zorgmedewerkers nodig zijn dan nu beschikbaar zijn, om deze machine draaiende te houden. Iedereen in bestand van het UWV met affiniteit met zorg wordt benaderd om gedurende de crisis voor het RIVM te werken in bv. noodziekenhuizen. Dit wordt centraal geregeld en aangestuurd vanuit RIVM om eventuele tekorten door heel Nederland te kunnen opvangen.
Defensie kan tevens worden ingezet om hulpverleners te ontlasten en daarnaast om politie bij te staan om quarantaines te handhaven en de openbare orde in stand te houden. Dit alles gebeurt onder leiding van de korpsbeheerders in het geval van ordehandhaving en van het RIVM in het geval van hulpverlening.

Het uitvoerend zorgpersoneel gedurende deze crisis bestaat uit:
Prioriteit 1: IC-verpleegkundigen en artsen.
Prioriteit 2: ziekenhuisverpleegkundigen.
Prioriteit 3: zorgmedewerkers in bv. noodziekenhuizen.

Centraal vanuit RIVM worden deze groepen bevoorraad en worden tekorten en voorraden doorgegeven. Het RIVM verkrijgt de leveringsrechten op alle goederen die zij nodig achten en worden gedurende de crisis vrijgesteld van de aanbestedingswet. In de praktijk betekent dat voorrang boven supermarkten, particulieren en bedrijven. De aanvullende kosten voor deze crisis worden centraal gedragen door het RIVM/ministerie VWS.
De gezinnen van de zorghulpverleners, bij alle prioriteiten, hebben voorrang bij besmetting en worden met prioriteit getest.

Economisch

Aandelenbeurs
Als de aandelenprijs van 1 bedrijf meer dan 5 procent zakt in 1 dag, wordt handel van dat bedrijf tot nadere orde stilgelegd. Er kan weer in dat aandeel gehandeld worden op het moment dat de Minister van Financiën het weer verantwoord vindt. Dit model wordt in de VS al sinds 1987 toegepast en dient om te voorkomen dat de aandelenmarkt terecht komt in een vrije val.

Particulieren
Overheid geeft consumentenbanken garanties af om voor iedereen die onder de ton per jaar verdient een overbruggingskrediet aan te gaan dat over 12 gelijke termijnen, of zolang de crisis voortduurt, over te maken aan particulieren. Banken worden verplicht om hieraan deel te nemen en de lening wordt na de crisis of terugbetaald indien men de kosten kan dragen of kwijtgescholden wanneer men daartoe niet redelijkerwijs in staat is, waarna het Ministerie van Financiën deze kosten draagt. De inning na de crisis zal worden geregeld door of de Belastingdienst of CJIB. Een dergelijke ‘bailout’ kan nooit meer dan een totaal jaarsalaris bedragen.

MKB
Voor het midden- en kleinbedrijf geldt nagenoeg hetzelfde systeem, met aanspraak op kredieten van 1x de jaaromzet.

Grote bedrijven
Grotere bedrijven kunnen aanspraak maken op kredieten tot 250mln, met de voorwaarde dat niemand ontslagen wordt, en tijdelijke contracten verlengd worden onder dezelfde voorwaardes, eventuele deadlines (contract na 2 jaar) worden met de tijd van de crisis opgeschoven.

Productiviteit
De industrie kan gewoon doorgaan met productie en dat geldt net zo goed voor de agrarische sector. Echter dient het RIVM te komen met richtlijnen waaraan werkgevers aan dienen te voldoen om hun werknemers te beschermen. Hierop kan worden toegezien door de arbeidsinspectie van het ministerie van SZW.
Dienstverleningssector wordt gevraagd om in te zetten op werken op afstand en enkel vergaderingen en overleggen bij te wonen indien het redelijkerwijs niet anders kan.
Horeca blijft tot nader orde gesloten.

Overige maatregelen

Financiële bescherming
Mensen worden beschermd tegen alle huisuitzettingen en gerechtsdeurwaarders hebben pauze zolang de crisis voortduurt.

Kwetsbare groepen
Iedereen die als kwetsbare groep wordt aangemerkt door de huisarts (dus vooral ouderen en mensen met chronische ziektes), gaat per direct in thuisquarantaine, ook wanneer ze niet positief getest zijn. Deze quarantaine geldt voor hele gezin, op woningniveau. Om de andere dag worden deze mensen bevoorraad. Hiervoor werkt de overheid samen met grootleveranciers van levensmiddelen, en zet  een systeem op waarin ieder gezin in thuisquarantaine eens in de 48 uur bevoorraad wordt en dus niet de deur uit hoeft.
Indien iemand die tot deze groep kwetsbaren ziek wordt gaat hij of zij direct naar het ziekenhuis, omdat de gevolgen voor hen het ergste zullen zijn.

Hamsterverbod
Er komt een hamsterverbod. Dit betekent dat het RIVM in overleg met VWS komt met een duidelijke lijst van artikelen voor primaire levensbehoeften, medicijnen, desinfecterende middelen waaraan maxima zijn gekoppeld die verkocht mogen worden per persoon. Er komt tevens een verbod op de online verkoop van bovenstaande categorieën. Supermarkten zijn verantwoordelijk voor het handhaven van het hamsterverbod. Als overtredingen worden geconstateerd levert dat een boete van 5000 euro op per overtreding.

Grenscontroles
Per direct worden grenscontroles ingevoerd waarbij mensen die Nederland binnen komen verplicht worden getest op COVID-19, en hen wordt gevraagd om de eerder genoemde app te installeren voor hun en onze veiligheid. Er geldt een 14 dagen quarantaine-plicht na binnenkomst, voor iedereen. Hiermee voorkom je bovendien onnodige reizen en mogelijk toerisme naar ons land gedurende deze periode.

Er komt ook een uitreisverbod, tenzij je expliciet negatief getest bent. Dit geldt ook voor privévluchten vanuit Nederland.

Onderwijs

Het ministerie van OCW stelt per direct digitaal de leerlijnen (lesstof en leerdoelen) beschikbaar zodat ouders thuis onderwijs kunnen geven. Het materiaal wordt kosteloos aan ouders van schoolgaande kinderen gedurende deze crisis aangeboden.

Voor het midden- en hoger onderwijs worden alle examendata vooruitgeschoven. Alle lesstof wordt beschikbaar gesteld aan de studenten en het ministerie van OCW wordt gevraagd om vanaf het komende schooljaar een noodfaciliteit gereed te hebben om scholen onderwijs op afstand te kunnen bieden. 

Internationale samenwerking

De regering moet het initiatief nemen binnen de EU om een gezamenlijke infrastructuur op te zetten voor de productie van medicijnen en andere essentiële medische goederen en apparatuur binnen Europa,. We maken nu mee wat het risico is, wanneer alle productie buiten EU-grondgebied plaatsvindt en we in een noodsituatie terecht komen. Zo zijn we op dit moment bijvoorbeeld voor onze medicijnproductie voor een groot deel afhankelijk van India en China, landen die in tijden van pandemie geneigd zijn om export van medicijnen te beperken omdat er in eigen land grote behoefte aan is. Naast het vergroten van onze productiecapaciteit moet tevens zorg worden gedragen dat er altijd voldoende grondstoffen beschikbaar zijn voor medicijnen, zodat die in grote hoeveelheden geproduceerd kunnen worden bij een noodsituatie. Dit geldt voor medicijnen die vergoed worden door de ZVW.

Na het beschikbaar komen van een vaccin

Wanneer een vaccin gevonden wordt, wordt in het nationale vaccinatieprogramma prioriteit gegeven aan de volgende groepen:

  1. Zorgmedewerkers, in dezelfde volgorde als de eerdere drie groepen
  2. Kwetsbare groepen.
  3. De rest van Nederland.

Je zou kunnen denken: “goh ik mis dit of dat nog.” Echter gaat het ons daar niet om. Het gaat erom de hoofdzaken geregeld te hebben en wij denken dat wij hier meer effectieve maatregelen nemen dan heel Rutte III bij elkaar. Goed beleid kan altijd beter maar slecht beleid moet direct worden geschrapt. Alle bovenstaande zaken kunnen binnen de wet en middels verschillende AmvB’en (Algemene maatregel van Bestuur) geregeld worden.

Heb je nog iets toe te voegen? We zien je bijdrage graag tegemoet, want ook bij deze crisis geldt dat we van de kant van deze regering op enkel paniek, misinformatie en mismanagement kunnen rekenen waardoor elke zaak enkel wordt verergerd.

Voor nu sterkte voor de komende tijd en doe eens lief en help je buurtgenoten die zelf afhankelijk zijn van anderen.

Ahmed Aarad en Frank van Dorp

 Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme