15 1
Read Time9 Minute, 0 Second

Na 10 jaar gedegen onderzoeksjournalistiek met onthullende reportages heeft Follow The Money een prima reputatie opgebouwd. Des te vreemder is het nu te zien dat binnen een maand tijd dit volledig te niet wordt gedaan met 4 artikelen op rij die slecht onderbouwd zijn en alleen groen activisme dienen.

Het begon met een artikel op 4 februari van Ties Joosten, ‘toevallig’ aan de vooravond van een boerenprotest.

Dit stuk was er op gericht om de waarde van de landbouwsector te ‘downplayen’ en daarmee de publieke opinie te beïnvloeden. Dat maakt maatregelen tegen deze sector beter te verteren voor het onwetende publiek. Het belang is toch niet zo groot voor ons land, dus die boeren kunnen wel gesaneerd worden was de teneur.

Hierna na volgde een kritiekloos interview met Tjeerd de Groot, tweede kamerlid D66. Dit artikel moest de mensen ervan doordringen dat boeren vervuilende subsidieslurpers zijn en mede door deze subsidies niet naar de door Tjeerd de Groot gedroomde kringlooplandbouw willen overstappen.

Hoe die kringlooplandbouw bereikt kan worden en dit economisch te onderbouwen is weet hij nog niet, maar daar gaat men dus ook niet op in. Zijn proefballon die de ‘trigger’ was voor de boerenprotesten mag niet worden doorgeprikt.

Als derde artikel volgde een langdurig onderzoek naar de financiering, door bedrijven als Shell, van onderzoeker Frits Böttcher. Betalingen die al lang en breed bekend waren en nooit ter discussie hebben gestaan en ook niet tot doel hadden in klimaatvraagstukken twijfel te zaaien.

In een opinie column in de Volkskrant wordt door de zoon van Böttcher dan ook de vloer aangeveegd met het artikel.

Guus Berkhout en Marcel Crok.

In het vierde artikel wordt duidelijk dat het voorgaande stuk alleen bedoeld was om de persoon Böttcher in de hoek te zetten als klimaatscepticus, zodat het eigenlijke doelwit middels een ‘guilt by association’ ook als twijfelzaaiers kan worden geframed. Het doelwit is nu de stichting Clintel met als voormannen Guus Berkhout en Marcel Crok.

Op geen enkele wijze worden de beschuldigingen dat deze stichting direct of indirect gefinancierd is door gelden vanuit de olieindustrie onderbouwd of bewezen en is dus te zien als een ordinaire aanval op de persoon met wederom Ties Joosten (projectleider bij https://duswatgaanwijdoen.nl/home/ ) als mede-auteur.

Exportwaarde landbouwsector.

Voor wat betreft het eerste artikel over de boeren en hun economische waarde, dit artikel is gebaseerd op uit het uit verband trekken van cijfers van het CBS en hier een eigen inzicht aan toe te voegen. Ook een inmiddels gerectificeerd rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving wordt als bron gebruikt.

https://www.boerenbusiness.nl/financieel/artikel/10881016/staf-laat-pbl-door-het-stof-gaan

Als klap op de vuurpijl sluit hij af met een onderzoek van CE Delft in opdracht van Greenpeace.

Dit onderzoek is een schoolvoorbeeld van een gestuurde uitkomst en staat bol van foute vergelijkingen, uit het verband gehaalde cijfers en aannames.

Toen het rapport voorbij kwam op mijn tijdlijn op Twitter heb ik het doorgespit en ook de rapporten en onderzoeken die er in werden aangehaald. Op ongeveer een derde van het onderzoek ben ik afgehaakt vanwege alle fouten die ik tegenkwam. Maar omdat het duidelijk is dat ik de opdrachtgever Greenpeace niet ga overtuigen besteedde ik er verder geen aandacht meer aan.

Echter toen het even later als artikel terugkwam op de site van FTM schrok ik daar wel van.

Door het hier te publiceren krijgt het namelijk een stempel van gedegen onderzoeksjournalistiek en gaan mensen ook nog denken dat het klopt wat het artikel beweerd.

Daarop heb ik op Twitter de auteur uitgenodigd om zijn artikel door te nemen op een middag, daar de beperkte ruimte op Twitter hier niet geschikt voor is, hij zou het dan later kunnen rectificeren.

Ties Joosten vond het niet nodig te reageren, dus heb ik op het account van FTM en bij Eric Smits als eigenaar dezelfde uitnodiging gedaan. Ook op deze beide oproepen kwam geen reactie.

Een aantal confronterende grafieken voor de vaderlandse boerenstand en voor de mensen die zich om het wel en wee van boeren bekommeren (en de Nederlandse economie in het algemeen) https://www.ftm.nl/artikelen/boer-en-veehouder-ontzien?share=4ynVHumoTGPC1fDO8dkmANS1cMVWNuGn72Wdk279xfCRcZTv+rWXYAg=&utm_medium=social&utm_campaign=Eric-Smit&utm_source=twitter  @FTM_nl

Acht misvattingen over boeren (in negen grafieken)

Volgens de een leveren boeren een grote bijdrage aan de economie, volgens de ander hebben de boeren een superzwaar leven. Hoe zit het echt? Ties Joosten spitte de belangrijkste rapporten door die…

bj oplaat @classysaxxon

Belachelijk slecht onderbouwd stuk, nogmaals, ik nodig @tiesjoosten uit voor een bezoek om samen dit artikel door te nemen. Dan blijft er daarna niet veel van over, dit is .

 

Er staat dus nu een zwaar gekleurd rapport op FTM om het de legitimiteit te geven van gedegen onderzoek.

De waarde van de landbouwsector.

In het eerste artikel stelt de auteur dat de exportwaarde van de landbouwsector veel te hoog wordt ingeschat en dat de protesterende boeren onterecht een dergelijk groot belang claimen.

Dit doet hij op basis van een CBS rapport, maar verbindt daar zelf zijn mening aan dat veel producten niet als landbouwproduct mogen worden aangemerkt, omdat ze in een fabriek of slachterij bewerkt worden en daar pas een hogere waarde door krijgen.

Hieronder de definitie die CBS hanteert:

Definitie van landbouwgoederen en landbouw gerelateerde goederen Wat precies onder landbouwgoederen valt, is een definitiekwestie.

Wageningen Economic Research heeft samen met het CBS en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) enkele jaren geleden

bepaald welke goederen wel en niet onder de definitie van landbouwgoederen vallen. De landbouwgoederenhandel zoals gebruikt in deze publicatie omvat de

eerste 24 goederenhoofdstukken van de internationale handelsstatistieken plus een aantal landbouwgoederen uit overige hoofdstukken volgens de

Gecombineerde Nomenclatuur -coderingssystematiek (GN). Bij landbouwgoederen gaat het dus enerzijds om primaire agrarische producten,

zoals varkens, appels, bloemen, bloembollen en tomaten, en anderzijds om verwerkte (secundaire) producten, zoals kaas, frites, chocolade en

bewerkingen van groente en fruit.

Ook is hij van mening dat invoer voor landbouw er af moet worden getrokken, wat op zich wel logisch is, maar niets af doet aan de exportwaarde.

Dit is wat het CBS rapport er over zegt:

3.4

Exportverdiensten naar bijna 42 miljard euro

De export van primaire en secundaire landbouwgoederen leverde Nederland in 2019 naar schatting een bedrag op van 41,9 miljard euro aan

exportverdiensten. Dat is een flinke groei ten opzichte van het cijfer in 2018, dat nog 40,4 miljard euro bedroeg. Traditioneel is de export van

Nederlandse makelij de onderliggende drijvende kracht met een aandeel van 92% in de totale exportverdiensten. De wederuitvoer van buitenlandse

landbouwgoederen is dus goed voor de resterende 8%. In 2018 waren de verhoudingen vergelijkbaar.

Een citaat uit het FTM artikel:

‘Ook worden er door de voedselverwerkende industrie producten verwerkt die weliswaar van

Nederlandse boeren komen, maar waarmee in fabrieken nog erg veel moet gebeuren. Een goed

voorbeeld hiervan is zuigelingenvoeding. De rauwe melk komt weliswaar van boeren, maar de

melkpoeder wordt in grote fabrieken gefabriceerd. Het is niet terecht om de exportwaarde van

zuigelingenvoeding uitsluitend aan het succes van Nederlandse boeren toe te schrijven.’

Op deze manier brengt hij de exportwaarde van de landbouwsector volgens ZIJN inzicht terug tot ‘slechts’ 11,6 miljard van het totale handelsoverschot van 84 miljard, ongeveer 14%.

De vergelijking met de 84 miljard is ook een appels met peren geval.

Naar zijn eigen inzicht zouden hier alle geïmporteerde grondstoffen, (ijzer, olie, plastic enz) namelijk ook van af moeten worden gehaald om tot een goede vergelijking te kunnen komen. Iets wat hij bewust achterwege laat.

En dus ook hier weer een subtiele poging het belang van de landbouwsector minder te laten lijken.

Volgens het CBS bedraagt de waarde van de landbouw, export minus de import, 30,5 miljard.

Ook de import van landbouwgoederen zal naar verwachting op een nieuw record uitkomen. De import voor 2019 wordt geraamd op 64,1 miljard euro,

een groei van 3,7% ten opzichte van 2018 (61,8 miljard euro). Vanaf 2008 is de landbouwimport procentueel iets harder gegroeid dan de landbouwexport,

met een (nominale) groei van bijna 54%. In 2019 komt het Nederlandse handelsoverschot voor het eerst boven de 30 miljard euro uit (30,5 miljard).

In 2008 bedroeg het nog 23,6 miljard euro. In 2018 lag het landbouwhandelsoverschot op 28,6 miljard euro.

Het feit dat de hele agrarische industrie niet zou bestaan zonder de aanwezigheid van de Nederlandse boer is een redenatie die hij achterwege laat.

Hij vergelijkt de sector liever met het bruto binnenlands product en neemt daarvoor alleen het inkomen van de boeren, niet de waarde van de afgeleverde of verwerkte producten, want dan is de sector met maar 1,8% van het bbp verwaarloosbaar.

Toevalligerwijs precies dezelfde redenatie die ook al door Tjeerd de Groot werd gebruikt.

Achter elke boer staan 10 banen, variërend van een chauffeur, ambtenaar, accountant tot vakkenvuller.

Dit is een sector die 600.000 mensen aan het werk houdt.

Indien ik hier nu ook nog eens de exportwaarde van landbouwgerelateerde export bij optel (dit betreft bijvoorbeeld tractoren, melkrobots en andere agrarische machines) lijkt het plaatje van de sector nog minder op het artikel van FTM.

Door de cijfers op te tellen bij de cijfers van hoofdstuk 3 komen we uit op totaalcijfers voor de gehele landbouw

– en landbouwgerelateerde export. Dit geeft een totaalbedrag van 44,3 miljard euro aan exportverdiensten voor de

Nederlandse economie in 2018 (circa 6% van het bbp) en een geschat bedrag van 45,9 miljard euro voor 2019

Dat deze machines juist in Nederland worden ontwikkeld is logisch, gezien het feit dat de boeren hier door de hele wereld als de top worden gezien, halveer je de boeren, gaat ook deze industrie hier weg.

Nu kan ik u nog verder vervelen met nog meer feiten in plaats van de rest van de fabels die in het artikel staan, maar dan wordt dit de longread der longreads, aangezien we nog maar een klein stukje hebben behandeld.

Let wel, ik heb dezelfde bronnen gebruikt als de auteur!

Zijn beweringen over soja, waarbij wel https://www.desamenwerking.nl/feiten-over-soja-in-diervoer/ als bron wordt opgevoerd, maar duidelijk niet gelezen is en het complete rapport van Greenpeace en de overige beweringen zal ik graag weerleggen mocht de auteur zich nu toch geroepen voelen een middag aan tafel te gaan zitten.

Wat mij dus nog steeds bevreemd is de verandering van Follow The Money van een betrouwbare onderbouwde site naar een groene activistische site.

Dat het alleen voortkomt uit onwetendheid over de agrarische sector lijkt me stug en de aanvallen op de persoon zonder onderbouwing zijn niet de standaard die FTM in het verleden hanteerde.

Is dit een nieuw verdienmodel binnen het klimaatalarmisme of slechts een paar bevooroordeelde auteurs die hun eigen agenda promoten?

Bart Jan Oplaat

Twitter: @classysaxxonVond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Bart-Jan Oplaat

Written by Bart-Jan Oplaat

Een politiek incorrecte tukker, boer van beroep. twitter @classysaxxon