5 0
Read Time5 Minute, 26 Second

Plants vs Zombies

Afbeeldingsresultaat voor plants vs zombies

Overal duiken berichten op om toch maar meer plantaardig te eten en vooral vlees te laten staan.

Is het niet vanwege de vermeende milieuschade door veehouderij, dan wel omdat het zogenaamd gezonder zou zijn voor u.

Woorden als vleesschaamte, CO2, broeikasgassen, cholesterol en vegan komen in die artikelen voor om u de kant van vleesloos eten op te duwen. Door het overal maar te herhalen in kranten, trendy magazines en op televisie, gaat men het nog bijna geloven ook.

Maar kloppen al die uitspraken wel, zijn ze te onderbouwen, of worden er zaken anders voorgesteld dan de werkelijkheid?

En als ze niet kloppen, wat is dan de reden er achter?

Allereerst een beschouwing op wat er zoal beweerd wordt over de milieuschade door veehouderij.

Het Amazonegebied wordt gekapt en verbrand voor veevoer in Nederland is de stelling.

Er zit inderdaad soja in het Nederlandse veevoer, maar daarvoor is de soja niet geoogst. Soja wordt gebruikt in uw margarine, sojamelk en een serie andere produkten voor de menselijke voedselconsumptie. Hier wordt de olie uit de soja gepersten daarna blijft 67% over als zogenoemde sojaschroot. Dit afvalprodukt, sojaschroot genoemd, van bedrijven als Upfield (becel,croma, blueband en bertolli) bevat dan nog veel eiwitten die het menselijke lichaam niet kan verwerken en omzetten naar bruikbare aminozuren of energie.

Afbeeldingsresultaat voor soja cbs

Planteneters, kippen, koeien en varkens kunnen dit echter wel en zetten dus laagwaardig eiwit om naar hoogwaardig eiwit dat wel geschikt is voor een mens.

Daarnaast komt de in Nederland gebruikte soja (1% van de wereldproduktie) van gecertificeerde bedrijven die een duurzame teeltmethode gebruiken en niets te maken hebben met bomenkap.

Feitelijk ruimt onze veehouderij dus de menselijke afvalberg op van uw becel en soja latte.

Maar de mest en dus de mineralen blijven dan toch hier in Nederland roept men dan nog.

Ook dat klopt niet bepaald, mest van de pluimveehouderij wordt deels gebruikt als energieopwekker en het overgrote deel gaat voor export weg naar akkerbouwgebieden in Duitsland en wijnboeren in Frankrijk, daar waar een groot gebrek aan mineralen heerst om roofbouw op de grond te voorkomen.

Voor het gemak vergeet men dan ook de grote export van landbouwprodukten naar de ons omringende landen mee te nemen, waarbij ook weer grote hoeveelheden mineralen als vlees, zuivel en eieren de grens overgaan.

Bij voorbeeldberekeningen over de carbon-footprint wordt dan gretig gebruik gemaakt van cijfers voor sojatransport vanuit zuid amerika, afstanden die dus eigenlijk toegerekend kunnen worden aan bijvoorbeeld margarine, in plaats van de afstand van een Upfieldfabriek (margarine) tot aan de voerfabriek en later een boerderij.

Dit alles voor de beeldvorming om vlees als milieuonvriendelijk neer te zetten.

De verdraaide feiten over broeikasgassen als CO2 en methaan zal ik in een later artikel behandelen, anders wordt dit een wel heel erg lang stuk.

Is een levensstijl op plantaardige basis dan niet veel gezonder?

De wetenschap biedt ons daar al een hele serie onderzoeken over, die elkaar echter even hard tegenspreken.

Sommige onderzoeken tonen een grotere kans op hart- en vaatziekten bij vegetariërs, andere onderzoeken juist bij (overmatige) vleesconsumptie.

Er zijn onderzoeken die bevestigen dat vleesloos een groter risico op alzheimer geeft en afwijkingen in de hersenen en anderen die dit niet vinden.

Over een aantal zaken zijn ze echter eensluidend, vleesloos of beperkte vleesconsumptie leidt to het gebrek aan een aantal vitamines, aminozuren en energie.

Dit kan via supplementen worden opgevangen, mits dit onder begeleiding van een arts met metingen gebeurt.

Ook is er consensus dat bij kinderen die nog niet volgroeid zijn, het eten van vlees noodzakelijk is voor een normale ontwikkeling van lichaam en met name hersenen.

Belgische artsen hebben al opgeroepen om een vleesloos dieet voor kinderen strafbaar te stellen als kindermishandeling.

Onder de streep kunnen we dus stellen dat er nog heel wat jaren aan wetenschappelijk onderzoek nodig is, om tot een gefundeerde mening hierover te kunnen komen.

Waarom dan al deze negatieve berichten over vlees?

Het antwoord is simpel, geld en macht.

Upfield ontvouwt plantaardige ambities

ROTTERDAM – Upfield, het nieuwe moederbedrijf achter A-merken als Becel en Blue Band, heeft grote ambities. Sinds de onderneming deze merken vorig jaar overnam van Unilever wordt er volop geïnvesteerd in de labels en dat zal de consument de komende tijd merken. “Wij geloven dat plantaardige voeding de toekomst heeft.”

Aan het woord is Berend Jan Taken, general manager bij Upfield Nederland. In gesprek met Levensmiddelenkrant doet hij de bedrijfsvisie van Upfield voor de komende jaren uit de doeken.

Welke belangrijke stappen zijn gezet sinds de verzelfstandiging van de margarinetak van Unilever tot Upfield en de verkoop aan private-equitybedrijf KKR?
“De eerste stappen zijn uiteraard de overname van de margarinetak door KKR en de oprichting van Upfield. Het belangrijkste uitgangspunt bij het ontwikkelen van de nieuwe bedrijfsvisie van Upfield was om meer dan ooit de productkwaliteit van A-merken als Becel, Blue Band en Croma voorop te stellen en om hiermee nog beter in te spelen op de nieuwste consumentenbehoeften. Aan de hand van dit uitgangspunt hebben we kwaliteitsfactoren gedefinieerd, waaraan alle producten van onze merken zullen moeten voldoen. Zo willen we dat onze producten zoveel mogelijk en zo snel mogelijk honderd procent plantaardig én volledig natuurlijk zijn, maar vooral ook heel smakelijk. Zo creëren we uiteindelijk een plantbased company.”

interview levensmiddelenkrant.nl

Grote multinationals en grote investeerders in biotechnologie pushen dit verhaal met klimaatalarmisten en naïeve dierenactivisten als boodschappers.

Politiek en beleidsmakers worden bewerkt via goedbetaalde en gelikte toekomstvisies van platformen als RethinkX en in Nederland via bijvoorbeeld voedseltransitiecoalitie met daarin bestuurders van Urgenda.

De reststromen van menselijke consumptie gaan nu naar de veehouderij, die dat omzet naar hoogwaardig eiwit geschikt voor menselijke consumptie.

Het doel is nu deze reststromen en goedkoop plantaardig zetmeel via toevoeging van kunstmatige enzymen, aminozuren en chemische verbindingen, direkt geschikt te maken voor de mens in laboratoria. Dat dit grote winstmarges met zich meebrengt lijkt me duidelijk.

Om dat te bereiken moet echter eerst de concurrent, vlees, worden uitgeschakeld.

Dit gebeurt dus via een lawine aan artikelen zoals de regels voor propaganda dat voorschrijven.

Ondertussen heeft Unilever op de campus van universiteit een onderzoekscentrum geopend zodat er straks een serie onderzoeken kan worden gedaan en gepubliceerd die in hun straatje passen.

Onafhankelijk onderzoek wordt op deze manier monddood gemaakt.

Informeer u grondig en wordt geen door de media en ‘onafhankelijke wetenschappers’ gehersenspoelde zombie, die elk fabeltje voor waar aanneemt omdat het in uw favoriete lifestyle magazine staat.

Bart-Jan Oplaat

Klik om toegang te krijgen tot 190902_-_grondstoffenwijzer_nevedi.pdf

www.rethinkx.com

transitiecoalitievoedsel.nl

Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Bart-Jan Oplaat

Written by Bart-Jan Oplaat

Een politiek incorrecte tukker, boer van beroep. twitter @classysaxxon