Het is makkelijk om te geloven in de klimaathysterie tegenwoordig. Je hoeft geen één IPCC- of NASA-rapport te lezen om mee te doen aan de klimaathysterie. Je hoeft het verschil tussen ecologie en klimaat niet te kennen. Je hoeft alleen maar de massahysterie, de ‘consensus’ en de mainstream te volgen. Daarnaast wordt je ook nog eens moreel goed bevonden. Genoeg redenen dus om in die klimaathysterie te geloven, echter blijkt tegenwoordig dat het wat gecompliceerder ligt.

Er wordt een moreel spel gespeeld waarbij je als ‘klimaatkenner’ en als ‘klimaatontkenner’ getypeerd kan worden. Wat is nou precies een klimaatontkenner, zou iemand me daar een definitie van kunnen geven. Ik ben al vaker in discussies klimaatontkenner genoemd, het weerleggen heeft geen zin want er wordt toch doorheen geschreeuwd. Klimaatontkenners bestaan naar mijn mening niet, niemand ontkent klimaat en zelfs niemand ontkent klimaatverandering.

Neem nou een Greta Thunberg die van al die hysterici een podium krijgt om haar statement te laten horen. Er gaat nooit een lachje van haar gezicht af, omdat ze moet uitstralen dat er niks meer te lachen valt. Alles is nep aan die meid en het is ergens wel zielig dat ze voor het karretje gespannen wordt. De meid heb ik echter nog nooit een inhoudelijk standpunt of argument horen brengen tijdens haar speeches. Ze heeft het steeds over 12 jaar, maar die 12 jaar is natuurlijk pure kolder. Alsof wij over precies 12 jaar allemaal dood gaan. Hallo, het is geen Jonestown, alhoewel het alle kenmerken van een sekte heeft tegenwoordig.

Men hangt een soort van religie aan waar totaal geen waarheden op gebaseerd moeten zijn, als men al klapt voor een meisje van zestien die letterlijk nul feiten opnoemt tijdens haar hele speech is het erg gesteld. Stel je eens voor dat er een Greta Thunberg precies hetzelfde deed over een onderwerp als ongecontroleerde immigratiebeleid, dan werd dat geluid door alles geweerd, dat is natuurlijk niet moreel gepast.

Ga eens in discussie met groeperingen als Extinction Rebellion Nederland, daar komt alleen pure kolder vandaan. Ze hebben totaal geen verstand van klimaatverandering en volgen gewoon de pure massahysterie die er om heen staat, helaas voor mij zitten er bij zulke groeperingen veel leeftijdsgenoten bij. Wanneer ik die leeftijdsgenoten spreek en vertel dat ik voor FvD stem, dan zijn de rapen gaar, ze stellen zich dan moreel superieur op tegenover mij en ik ben de enige partij die met onderbouwingen komt, maar dat is tegenwoordig niet meer belangrijk.

 Of ze komen aanzetten met het 97%-argument wat al lang weerlegt is. Die 97% ging over het feit óf klimaatverandering bestond en dateert al van lang geleden. Uit een onderzoek dat dateert uit 2013 geven 65 stukken van de 12.000 + stukken aan dat klimaatverandering duidelijk het werk is van de mens.

We weten nu veel meer dan eerder, zo weten we bijvoorbeeld wat de temperatuur ongeveer in de jaren hiervoor geweest zijn. De afgelopen tweeduizend jaar lag de gemiddelde temperatuur over die tweeduizend jaar stukken hoger dan dat hij nu ligt. Zo weten we dus ook dat klimaatverandering van alle tijden is.

Het verschil tussen ecologie, luchtvervuiling en klimaat is voor zulke types ook vaak lastig te snappen. Als we spreken over klimaat en nu in het specifiek over klimaatopwarming c.q. klimaatverandering kunnen we het eigenlijk alleen maar hebben over de globale temperatuur en die trend is zeker om hoog aan het gaan, maar we moeten ons ook beseffen dat wij temperatuur pas sinds 1850 meten en dat we toen net uit een ijstijd zijn gekomen, althans dat zegt de wetenschap hè.

 De afgelopen twee jaar is de globale temperatuur gedaald, terwijl de menselijke emissie stijgt. Temperatuur fluctueert uiteraard met een trend naar boven, maar als de menselijke emissie constant stijgt hoe kan het dan zo zijn dat de temperatuur niet in de trend van de menselijke emissie mee stijgt. Dit is eigenlijk een vraag waar ik geen antwoord op kan vinden, maar ik vind het wel een raar fenomeen.

 Ik ben geen klimaatontkenner of ontken klimaatverandering, ik wilde hier alleen even wat zeggen voor al die klimaathysterici die als schapen de mainstream en de massahysterie volgen. Klimaathysterici wees geen schaap maar wees een herder, dat is de les die ik jullie graag wil meegeven.Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Jurbin Van Hooff

Written by Jurbin van Hooff

19-jarige Bedrijfskundestudent

2 comments

  1. Waarom studeer je bedrijfskunde? Als ik een bedrijfskundige in dienst zou nemen, zou ik iemand zoeken met aanleg voor getallen en respect voor feiten. Kun je niet beter overstappen naar Communicatiekunde of iets dergelijks?

  2. De meeste kiezers hebben geen ervaring met het theoretisch modelleren van complexe fenomenen (zoals bijvoorbeeld het verschijnsel van de opwarming van de aarde). Ze hebben daardoor geen idee van de (subjectieve) keuzemomenten in de fase van het modelleren. En ze hebben evenmin (voldoende) kennis van de diverse, intergerelateerde variabelen die een rol spelen in de totstandkoming van de temperatuur van de aarde. Al deze kennisleemten speelt de meeste kiezers parten in het vormen van een geïnformeerd oordeel over de klimaatproblematiek, in ieder geval wat betreft de kwestie van de antropogene CO2 uitstoot (die beweerdelijk de wereldwijde opwarming van de aarde zou veroorzaken). Het grote publiek bemerkt bijgevolg niet dat in de ‘war on C02’ de belangrijker rollen van (a) H2O, (b) de zon, (c) de diepere aardlagen (met name de asthenosfeer), (d) de variaties in de scheefheid van de aardas, (e) de beweging van de aarde als een tol en (f) de baanvariaties van de aarde, naar de achtergrond verdwijnen. De meeste mensen beseffen door hun kennisleemten ook onvoldoende dat het praten over zogenaamde ‘feiten’ de facto neerkomt op het praten over (a) de uitkomsten van modellen inclusief hun aannames (bijvoorbeeld de zelfoverschatting dat het aardse klimaat ‘maakbaar’ is), alsmede (b) de door de ontwerpers van het model zelf ingevoerde subjectieve onzekerheden. De burger wordt bovendien de informatie onthouden dat de voorspellingen op basis van deze theoretische modellen stelselmatig niet in overeenstemming zijn met de metingen. Door dit alles kunnen de meeste kiezers moeilijk differentiëren tussen natuurwetenschappelijke claims en puur activisme. Bovendien wordt de meeste kiezers (en politici!) wijsgemaakt dat er maar één model is (het antropogene CO2 model) en dat alléén klimaatwetenschappers een say hebben in dit gesprek (dus economen, kosmologen en aardwetenschappers niet), quod non, want complexe fenomenen kunnen alleen interdisciplinair opgelost worden. Bij al het voorgaande komt uiteraard ook nog de vaststelling dat de klimaatveranderingen er al waren voordat de mens er was. En er is geen enkele aanwijzing dat de grote natuurkrachten die al miljoenen jaren verantwoordelijk zijn voor dramatische klimaatveranderingen nu niet meer actief zouden zijn.

    Precies omdat de opwarming van de aarde zo complex is (van de meeste aandrijvers van het klimaat snappen de geleerden nog maar bitter weinig), is het uitgesloten dat er op dit punt een ‘communis opinio’ zou kunnen bestaan. Zo’n communis opinio bestaat dan ook niet. Nog geen twee weken na het uitkomen van de klimaatbrochure van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen vroeg een breed samengestelde groep wetenschappers en klimaatonderzoekers om terugtrekking daarvan. En zelfs als zo’n communis opinio zou bestaan, dan nog is dat wetenschappelijk niet beslissend. Wetenschap, immers, is geen kwestie van democratie maar van gevolgtrekkingen op basis van experimenten. Toen Koch proefondervindelijk de tuberculose-bacil ontdekte werd hij voor gek verklaard en op congressen buitengesloten. En Galileo Gallilei, niet te vergeten, heeft ons in deze ooit ook eens een serieuze les geleerd. Wantrouw daarom de ‘groupthink’ uitkomsten van VN-panel IPCC, een club die volgens insiders zeer geleerde klimaatsceptici systematisch buiten de deur houdt en zichzelf zo berooft van de in iedere wetenschap noodzakelijke contra-informatie, al was het alleen maar om het debat creatiever te laten verlopen. Waarom, trouwens, hoor je zo weinig over de opinies van betrouwbare, niet alarmistische instituten als – bijvoorbeeld – het Max Planck instituut?
    En dan is er nog iets, namelijk het onderscheid tussen investeringen en kosten. Dat onderscheid heeft uiteraard alleen maar zin als je verwacht dat je investeringen wat opleveren. Maar mocht de hoogmoedige aanname dat het aardse klimaat maakbaar is t.z.t. gefalsificeerd worden, dan zal er geen sprake zijn geweest van investeringen maar van weggegooid geld. Dit zal hoe dan ook de uitkomst zijn wanneer t.z.t. de temperatuur van de aarde weer gaat dalen (de temperatuur van de aarde gaat immers op en neer). Want in het geval van enige afkoeling van de aarde redden we het bij lange na niet met zon- en windenergie. [Deze alternatieven hebben een dramatisch lagere EROI (= Energy Return on Investment) dan fossiele energiebronnen!] Helaas zal Nederland, als de klimaatplannen doorgaan (die vooral de laagstbetaalden zal treffen!), dan niet meer over onze huidige, door de tijd geteste energie-infrastructuur beschikken. Wat dat betreft zou men beter alle geld kunnen steken in de kernenergie, maar nu op basis van thorium (geen afval) in plaats van uranium (wel afval). We zouden dan het gekissebis over het klimaat kunnen laten voor wat het is: een eerste, serieuze aanzet tot kwantitatief denken over het aardse klimaat. Opvallend is in ieder geval dat Duitsland en China op het punt staan akkoord te gaan met het aanleggen van een gaspijp vanuit Rusland. En even opvallend is dat China momenteel voor ligt in de ontwikkeling van kernenergie op basis van thorium.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.