Als 19-jarige gozert kan ik me aan leeftijdsgenoten irriteren die mij uitsluiten op mijn politieke voorkeur. Voornamelijk van het vrouwelijke geslacht wordt je snel uitgesloten omdat je FvD hebt gestemd. Je bent moreel namelijk gewoon net niet wat zij willen. Ik ben iemand die op de inhoud heeft gestemd, maar alsnog uitgemaakt wordt als ‘populistisch’. Pleurt op.

Een verstikkende lucht van morele superioriteit krijg ik over me heen als ik laat blijken dat ik op FvD heb gestemd. Als ik dan aangeef dat ik al twee jaar actief ben in de partij dan is de uitsluiting zowat compleet. Ik wil het uitleggen, maar daar is geen gehoor aan. Als je de protestleuzen van links-Nederland moet geloven is FvD een fascistische, racistische, xenofobe en seksistische partij. Ik win het meestal in zulke discussies op inhoud, dit komt ook omdat ik me in de standpunten van FvD verdiept heb en heel makkelijk kan weerleggen waarom de FvD zó juist niet is. Al die termen zijn ook totaal niet kwantitatief objectief te definiëren. Wanneer ben je fascistisch? Wanneer ben je racistisch?

Links-Nederland heeft het idee dat politici beter weten wat goed is voor hen, daartegenover heb je conservatief liberalen die denken dat politici de mogelijkheid aan de mensen moeten bieden om hun eigen leven goed te kunnen inrichten.

Ik ben er klaar mee dat links zo erg op de onderbuik speelt en rechts daarvan juist verwijt. Ik ben van mening dat FvD helemaal geen populistische partij is. Ik zeg dan altijd; ”kijk is op de site van FvD, ga dan door naar standpunten en weerleg eens waar je het mee oneens bent.” De volledige destructie die in zo’n discussie losgaat, hallo, ik probeer gewoon een normale, open discussie met je te voeren. FvD is altijd de boosdoener.

Neem nou die klimaatspijbelaars, die zijn allemaal zó moreel goed. De media vindt ze moreel goed, ze vinden zichzelf vooral heel moreel goed en heel links-Nederland vindt ze moreel goed. Stel je eens voor dat kinderen gingen spijbelen tegen het ongecontroleerde immigratiebeleid, dan werd er uit die hoek moord en brand geschreeuwd met termen als fascisme, nazisme en populisme. Hypocriet als je het mij vraagt.

Ironisch genoeg is links-Nederland in de praktijk helemaal niet zó moreel goed. Herinnert u het nog, al die linkse BN’ers zullen wel eens een asielzoeker in huis nemen. Nou dat hebben we geweten, niet één asielzoeker kon zich huisvesten in een van die triomfantelijke woningen. Er was maar één iemand die het lef had om een asielzoeker in huis te nemen en dat was Annabel Nanninga, ironisch genoeg van de FvD.

Ik ben klaar met partijen als GroenLinks waar men de achterban juist toespreekt met populistisch gebral en het spelen op de onderbuik. Je wil toch zeker wel moreel goed zijn hè. Als ik de standpunten van GroenLinks bekijk, zie ik dat er niet naar de angel óf de kiem van het probleem gekeken is. Er zijn totaal geen rationeel onderbouwde argumenten in hun standpunten te zien. Het is puur idealisme en het spelen op het morele gevoel.

Ik ben er klaar mee dat ik door mensen moreel superieur ondermijnd wordt. Waarom zou ik moreel minder goed zijn, omdat ik FvD stem. Ik stem ook FvD voor mijn eigen toekomst, voor de welvaart van mijn toekomstige kinderen en voor de welvaart van mijn toekomstige kleinkinderen.

We hebben de afgelopen weken wel kunnen merken wie er echt moreel slecht is, wie het verlies nou echt niet kan aannemen. Links heeft na de verkiezingen een hele bash, vol met fake news (Ollongren kom er maar in), op Baudet gestart. Je deugt gewoon niet volgens heel links-Nederland als je op FvD stemt. Ik vind je niet deugen als je niet openstaat voor een inhoudelijke discussie met FvD’ers. Pak ze op de inhoud of lukt dat soms niet?

 Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Jurbin Van Hooff

Written by Jurbin van Hooff

19-jarige Bedrijfskundestudent

7 comments

 1. Ik ben blij met het stuk van Jurbin van Hooff. Waarom? Het is informatief te horen hoe een FvD’er tegen al die opwinding over het succes van Baudet aankijkt en iets over zijn ervaringen te horen.

  Wat hem tegenstaat zijn de ‘vooroordelen van links’. Hij schrijft: “Als je de protestleuzen van links-Nederland moet geloven is FvD een fascistische, racistische, xenofobe en seksistische partij.” Hij gelooft dat die ideeën niet kloppen. Ik win het meestal in zulke discussies op inhoud, dit komt ook omdat ik me in de standpunten van FvD verdiept heb en heel makkelijk kan weerleggen waarom de FvD zó juist niet is.

  Nu ga ik even gemeen doen. Waarom denkt hij dat die ‘linkse ideeën’ niet kloppen? Omdat hij wint in discussies. Hij denkt op inhoud, maar discussies zijn een sociaal iets en die worden nooit of hoogstens bij toeval op inhoud gewonnen. De mensen waar hij mee praat, geven hem dus tenslotte gelijk. En hij interpreteert dat als: zo is het dus. Maar dat is precies hoe een bevooroordeeld iemand (een ‘fascist’ met een geladen term) denkt. Bevooroordeelde mensen kijken niet naar de feiten en niet naar de objectieve werkelijkheid, maar leven volledig in een sociale werkelijkheid. Als andere mensen bevestigen wat ze beweren, denken ze, dat het wel zo moet zijn. Maar doordat de meeste mensen maar wat kletsen en babbelen, gaat dat dus al snel mis. Want de werkelijkheid trekt zich van al dat gebabbel niets aan.

  In het vervolg van zijn verhaal stelt hij: “Al die termen zijn ook totaal niet kwantitatief objectief te definiëren. Wanneer ben je fascistisch? Wanneer ben je racistisch?” Dat heeft hij best slim bedacht. Maar als hij gelijk zou hebben, dan klopt wat hij even eerder beweerd heeft, niet meer. Hij stelde immers discussies op inhoud (feiten dus) te winnen. Maar hij stelt hij in feite dat het slechts om lege termen gaat. Inhoudelijk hebben ze volgens hem niets te betekenen, ze roepen slechts gevoelens op.

  Dat is op zich best een slim argument, omdat dit soort termen in de praktijk inderdaad vrijwel altijd volstrekt vaag zijn. In het geval van ‘fascisme’ gaat dat echter toevallig niet meer op. De mate van ‘fascisme’ meten we als het instemmen met een reeks uiteenlopende populaire vooroordelen. Dus als bevooroordeeldheid. In het Engels: generalized prejudice.

  We kunnen dus objectief vaststellen welke mensen het meest ‘fascistisch’ zijn, het meest bevooroordeeld. Dat blijken ook de mensen te zijn, die doorgaans het meest enthousiast zijn over een strongman als bijvoorbeeld Trump.

  Hoe zien extreem bevooroordeelde mensen eruit, hoe doen ze? Bevooroordeeldheid is allereerst de standaard maat voor agressie. Het zijn extreem agressieve mensen, in eerste instantie verbaal, maar daar blijft het lang niet altijd bij. Ten tweede is bevooroordeeldheid de maat voor irrationeel geloof. Het gaat om fanatiek gelovigen. Mensen met bekeringsdrang, die uiterst gemakkelijk de meest onzinnige onzin omarmen. Het gaat dus ook om mensen die een probleem hebben met gericht kritisch denken.

  Een derde punt is hun focus op mensen en menselijke relaties. Ze denken niet in dingen, niet in zaken, niet in getallen, maar in mensen en emoties.

  Kan dat allemaal kloppen voor de schrijver van het stuk? Zijn eerste zin stelt dat hij zich ergert aan leeftijdsgenoten. Als ‘foute’ man ben ik in mijn leven vaak en langdurig overeenkomstig behandeld. Laten we het maar zo zeggen. Ondanks dat heb ik altijd met al die mensen samengewerkt. Ik heb ze dus niet bestreden, maar ik heb ze geaccepteerd met hun beperkingen. Dat je je ergert, vertelt dus iets over jezelf. Hij schrijft letterlijk: “Pleurt op!” Sodemieter op.

  Wat irriteert hem dan zo in die leeftijdsgenoten? Hij schrijft: “Een verstikkende lucht van morele superioriteit krijg ik over me heen …” Wat hem irriteert, is dat andere mensen doen alsof ze superieur zijn. Hij focust dus niet alleen op mensen, maar ook sterk op status. Hij maakt zich niet druk over feitelijke juistheid of onjuistheid. Nee, dat andere mensen voor zijn idee denken dat ze beter zijn dan hem. Dat is wat hem irriteert. Verderop in het stuk komt hij op dat punt nog een keer terug: “Waarom zou ik moreel minder goed zijn, omdat ik FvD stem”.

  Het soortenmodel (een beknopte samenvatting van wat het empirische onderzoek naar bevooroordeeldheid heeft opgeleverd) voorspelt dat mensen op de strongman stemmen, omdat ze op die manier hopen op een gemakkelijke manier een veilig en rijk leven te kunnen leiden. De troepen van de strongman onderwerpen immers de rest, die vervolgens als slaaf, dwangarbeid of horige boer de strongman met zijn elite moet bedruipen. Klopt dat met wat de schrijver beweert?

  Hij stelt heel openlijk: “Ik stem ook FvD voor mijn eigen toekomst, voor de welvaart van mijn toekomstige kinderen en voor de welvaart van mijn toekomstige kleinkinderen.”

  Een ander punt dat in die passage zichtbaar is, is het ons tegen hen denken. Het gaat om ‘ons’. De inferieure rest moet onderworpen worden of weggejaagd.

  Dan is er nog een punt dat me in het stuk opvalt: de kwestie van moreel goed zijn. Bèta’s (onbevooroordeelde personen) denken in termen van wel of niet kloppend met de harde realiteit. Een oplossing werkt wel of werkt niet. Maar je kunt niet zeggen, dat een oplossing moreel slecht is. Alfa’s daarentegen (bevooroordeelde personen) denken in termen van goed en kwaad. Iets is slecht of iets is goed. De leider of de groep bepaalt namelijk wat ‘goed’ en ‘fout’ is. In hun optiek bestaat er dus geen absoluut ‘goed’ of ‘fout’. Wanneer de strongman stelt dat ‘2+2 = 5’ dan is dat gewoon zo vanaf dat moment. Terwijl een bèta zal denken: je kunt me nog meer vertellen.

  Een punt dat misschien ook grappig is, is dat tekeer gaan tegen discriminatie (als FvD’er wordt hij niet gelijkwaardig behandeld), terwijl hij tegelijkertijd zelf voortdurend denkt in termen van status. Dat klopt met wat onderzoek oplevert: gelovigen zien nooit tegenstellingen in hun eigen denken. Ze beweren dus eerst dat het belangrijkste probleem de economie is, om tien seconden later even overtuigd te stellen dat bijvoorbeeld immigranten het grootste probleem vormen. Op die manier hebben ze soms wel tien belangrijkste problemen. Terwijl je als normaal mens zou denken, dat slecht één probleem het belangrijkste kan zijn.

  1. Bedankt voor je respons, empirisch onderzoek naar fascisme blijft altijd vaag en subjectief. Ik snap je punten, maar fascisme in de politiek is voornamelijk de democratie ondermijnen. Dit terwijl FvD juist voor meer directe democratie is (ik ben het met hun referande-standpunt oneens), maar met volksinitiatieven dan wel weer eens. Ik denk vrij en niet vanuit een strongman, FvD heeft het gat van mijn politiek spectrum gedicht.

  2. “De mate van ‘fascisme’ meten we als het instemmen met een reeks uiteenlopende populaire vooroordelen”.

   Fout. Zoek eens op Google het opiniestuk van Umberto Eco over het fascisme dat rond 1995 in de New York Times verscheen, met de 14 punten van het fascisme. Leg daar b.v. eens Geert Wilders naast, op een schaal van 0 tot 10 scoort hij slechts een magere 3-. Leg daar de islam naast, en verhip, die scoort bijna een 9. Dat klopt ook wel, zie de islam-fascist annex nationaal-socialist Adolf Erdosnor, te Ankara.

   ” Alfa’s daarentegen (bevooroordeelde personen) denken in termen van goed en kwaad. Iets is slecht of iets is goed.”

   Probleem is dat zij menen te weten wat goed en fout is. En ook al faalt het socialisme al 100 jaar, dan nog ligt het volgens hen niet aan het socialisme maar slechts aan de uitvoering.
   Alfa’s (en dan m.n. die welke orthodox-gelovigen zijn van de Linksche Kerk a.k. de Klimaatkerk) hebben dan ook een vreemde hersenkronkel: een bèta bedenkt een theorie, toetst die aan de werkelijkheid, en bij een mismatch gaat ie terug naar de tekentafel en schaaft verder aan zijn theorie; en dit gaat net zo lang door totdat beide overeenkomen. Een alfa bedenkt een theorie (socialisme, marxisme, communisme, sociale wetenschappen, klimaatdrammerij) en toetst die ook aan de werkelijkheid. Echter, bij een mismatch ligt volgens hem de fout aan de werkelijkheid, de theorie is immers onfeilbaar. En dan krijg je situaties als van GL en SP die dwepen met faalstaten als Venezuela, of eerder Pol Pot of Ceaucescu.

   Het probleem van links is verder dat ze roepen tegen discriminatie te zijn, maar vervolgens discrimineren ze er flink op los: allochtonen en asielzoekers mogen rustig 2 of zelfs 3 paspoorten hebben, Nederlanders niet. Sociale huurwoningen? Statushouders hebben een norm van 14 weken, Nederlanders gaan soms richting de 14 jaar. Discriminerende schoolfinanciering op etnische basis? Voor links was en is dat perfect. De feiten laten zien: links vindt discriminatie helemaal niet erg, zolang de eigen achterban en doelgroepen er maar van profiteren.

   Nog erger is de hypocrisie van links: christelijke weigerambtenaren moeten ontslagen worden want ambtenaren moeten de wet uitvoeren, maar als GL-excuushomo/excuusMarokkaan Tofik Dibi als Kamerlid ambtenaren oproept om niet mee te werken aan het uitzetten van illegalen is het opeens wel OK. Blijkbaar staan linkse ambtenaren boven de wet? Rob Jetten roept kabinet op om Urgenda-uitspraak na te leven ‘want de rechter heeft gesproken’; maar als de rechter heeft gesproken dat afgewezen asielzoekers weg moeten veegt links z’n reet af met die rechterlijke uitspraak. De bottom line is dat links de rechtsstaat als een meerkeuze-menu ziet, waar zij naar hartelust uit mogen kiezen: die ene wet handhaven we en daar houden we ons (want ‘goed’ in de linkse ogen), en met wetten waar we het niet mee eens zijn daar trekken we ons niets van aan. En met als uiterste consequentie: dan gebruikt links geweld. Of het nou RaRa was, de bomaanslag op Kosto, brandbom van Kerdichem, moord op Fortuyn, en meer recent het geweld van de linkse bruinhemden van Antifa en AFA.

    1. Klopt.
     Het probleem is nu echter dat links het eigen rode fascisme (van Stalin via Mao tot Pol Pot, Castro en Chavez/Maduro) en het linkse populisme (SP, GroenLinks) niet als zodanig herkent; en vooral naar anderen blijft wijzen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.