0 0
Read Time14 Minute, 15 Second

Dus het linkse verbond in Rotterdam is nog voor de verkiezingen überhaupt plaatsgevonden hebben weer in elkaar gedonderd omdat NIDA in 2014 twitterde dat ISIS en zionisme eigenlijk min of meer hetzelfde zijn en dat ook nu nog blijkt dat te vinden. (Iets met religie, niet ‘liev’ voor de inheemse bevolking en bovendien zwaar gesteund door het westen)

Aanvankelijk riepen de linkse partijen (SP, GL en PvdA) nog dat dat toch allemaal niet zo een probleem was, maar toen de Nederlandse Obama zich ermee ging bemoeien, draaiden ook zij harder dan de gemiddelde fidget spinner en was het met het linkse blok gedaan. Wat volgde was een scala van meningen. De een stelt dat zionisme eigenlijk minstens zo erg als ISIS is, een ander snapt überhaupt niet waarom links met NIDA wilde samenwerken en weer een ander vindt dat de linkse partijen hiermee buigen voor rechts (huh?).

 
En dan is er de claim dat dit alles maar weer eens laat zien hoe racistisch (zelfs) een partij als GroenLinks is. Die laatste mening is een zekere Willem Schinkel toegedaan. Deze hoogleraar sociale theorie (hierover later meer) schreef 14 maart een artikel in de eNeRCee waarin hij dit betoogt. Omdat ik van mening ben dat dit artikel vol staat met bizarre argumentatie en drogredeneringen van de ergste soort, leek het me tijd voor een closeread. De tekst van Willem (ik denk wel dat we elkaar wel kunnen tutoyeren, zo niet moet je het even zeggen) is in het groenlinks terwijl ik mijn eigen commentaar zwart houd ter compensatie van mijn virulent racistische gedachtegoed.

Racisme breekt linkse samenwerking in Rotterdam op

GroenLinks loopt in een rechtse val. Ook voor deze partij is de vrijheid van meningsuiting van een islamitische politicus blijkbaar niet zoveel waard, schrijft hoogleraar Willem Schinkel.

Hier hebben we het eerste drogredenerinkje (en de beloofde later meer). In het artikel wordt tweemaal gemeld dat Willem hoogleraar (sociale theorie) is. Persoonlijk heb ik meestal een ongelooflijke hekel aan het argumentum ad verecundiam (beroep op autoriteit; oftewel ik heb gelijk omdat ik slimmer ben/een betere baan heb of een grotere snikkel heb). Immers het zijn argumenten en niet de achtergrond van de schrijver die de doorslag horen te geven. Het ironische is dat de enige reden waarom het hoogleraarschap van belang zou zijn, is dat je van een hoogleraar mag verwachten dat hij een helder betoog met eerlijke argumentatie kan opbouwen. En dit is nou net het punt waar Schinkel jammerlijk in de fout gaat. 

Nergens krijgen de gemeenteraadsverkiezingen zoveel aandacht van landelijke media en landelijke politieke partijen als in Rotterdam. De stad ligt onder een vergrootglas, nu er aan de ene kant nog meer extreem-rechtse partijen meedoen, en er aan de andere kant een linkse samenwerking is opgezet die landelijk maar niet van de grond komt.

Hier begint Willem meteen met een knap staaltje framing. Zonder enige uitleg/argumentatie/benoeming van de criteria wordt er aan de rechterzijde gesproken over extreem-rechtse partijen terwijl de partijen aan de andere kant van het spectrum ‘ gewoon’ links zijn. 

Die linkse samenwerking tussen PvdA, GroenLinks, SP en Nida heeft in Rotterdam nu een flinke deuk opgelopen. GL en PvdA stappen eruit omdat Nida weigert afstand te nemen van een tweet van vier jaar terug. ‘Wij zeggen #Zionisme = #ISIS #vrijheidmeningsuiting’, luidde dat berichtje, met een tabel vol vergelijkingen, waaronder ‘illegaal gecreëerde staat’, ‘gesponsord door het Westen’ en ‘terroriseren inheemse bevolking’.

Ho ho! Het gaat er niet alleen om dat NIDA deze dubieuze tweet destijds geplaatst heeft maar de weigering er ondubbelzinnig afstand van te nemen. Sterker nog in de uitzending van Pauw (zo rond de 15e minuut) doet de leider van NIDA het nog eens dunnetjes over door te zeggen dat ISIS en zionisme op het gebied van mensenrechten inderdaad min of meer gelijk zijn. 

Is deze tweet wel een breuk waard? Als rechts hierdoor de verkiezingen wint, hou er dan rekening mee dat het racistische woonbeleid (de ‘Rotterdamwet’) wordt gecontinueerd. Zo ook het de stad uitjagen van arme Rotterdammers (de ‘Woonvisie’). En rechts zal het hardste Bijstandsregime van het land continueren. Het gevallen Links Verbond had zich daartegen in het geweer kunnen stellen.

Sorry Willem, maar vind je het zelf niet ook een beetje ver gezocht om deze connectie te maken? Denk je echt dat een doorgewinterde SP-er toch maar op de VVD stemt omdat er geen officieel links blok is?

Telegraaf-verslaggever Wierd Duk, berucht op Twitter vanwege zijn strijd tegen ‘politiek correct’ links, blies de oude tweet van Nida nieuw leven in. En zodoende keerde GroenLinks Rotterdam, onder druk van de nodige media-aandacht voor rechtse agitatie, op haar schreden terug. Typisch voor hoe ‘vrijheid van meningsuiting’ anders beoordeeld wordt als het moslims betreft

Ja, daar hebben we hem. Totaal uit de lucht vallend en zonder enige onderbouwing wordt de breuk gelinkt aan een ondermijning van de vrijheid van meningsuiting. Misschien helpt het als ik je er even iets over uitleg.

De VvMU betekent dat je bepaalde dingen die anderen mogelijk hinderlijk vinden (binnen bepaalde grenzen) mag zeggen zonder een re-integratieprogramma in de Goelag-archipel te moeten volgen. Dat betekent echter NIET dat anderen daar niets van mogen vinden. (Dat is namelijk hun VvMU). Niet alleen slaat je eigen redenatie als een aardbei op een bromfiets maar de enige link die er WEL met de VvMU is, haalt je argumentatie juist keihard onderuit. Immers; als GroenLinks van jou met NIDA moet spelen terwijl het van mening is dat je niet met (vermeende) antisemieten moet spelen, ben jij degene die de VvMU aantast en niet GroenLinks. (Bovendien is het een vorm van positieve discriminatie als dat alleen is vanwege de moslimsignatuur).

Is dit wellicht waarom je de term tussen aanhalingstekens plaatst?

De ‘politieke correctheid’ waartegen geageerd wordt, laat zich als volgt samenvatten: ‘links’ is al jaren aan de macht, censureert het debat en wendt haar almacht aan om de vrijheid van meningsuiting nog verder te beknotten. Bijvoorbeeld, zoals de Leidse hoogleraar Paul Cliteur onlangs in deze krant nog stelde, door ‘alles racisme te noemen’. Maar als een moslim een provocerende vergelijking maakt tussen geweld dat van de staat Israël uitgaat en geweld door IS, dan dient iedereen ‘afstand te nemen’ van dit soort ‘antisemitisme’.

Hier wordt het eerste eitje gelegd om naast beknotting van de VvMU er ook racisme bij te halen. Is het misschien mogelijk dat het een partij als GroenLinks niets uitmaakt wat je achtergrond is, maar gewoon geen zaken wil doen met partijen die zich naar hun mening (daar heb je die VvMU weer) antisemitisch profileren?

Dit lijkt me overigens ook een prima moment om de weledelgeleerde doctor Schinkel erop te wijzen dat het een beetje frappant overkomt om enerzijds vrij ruim met de term racisme om te gaan maar hier antisemitisme wel tussen aanhalingstekens te zetten. Het heeft er alle schijn van dat hier een dubbele standaard gehanteerd wordt, hetgeen volgens de door (o.a.) het Europees Parlement gehanteerde definitie nou net weer een vorm van antisemitisme is.

De context van de betreffende tweet bestond overigens uit de Gaza-oorlog, met een extreem asymmetrisch dodental (meer dan 2.100 Palestijnen en 71 Israëli’s),

Ah, een drogreden die we in het Midden-Oosten debat wel vaker tegenkomen. Omdat er meer slachtoffers aan Palestijnse kant zijn, moet Israël wel de grote boosdoener zijn. Laat ik zo helder zijn als maar kan. Elke dode in dit veel te lang durende conflict is er een teveel en ik zal de laatste zijn om te beweren dat er niet voldoende aan te merken is op het Israëlische regeringsbeleid. MAAR het aantal slachtoffers aan beide kanten zegt helemaal niets over de mate van schuld in dit of welk ander conflict dan ook. Tijdens de Tweede Wereldoorlog sneuvelden er volgens Wikipedia (en die kan het weten) grofweg 5 miljoen Duitse militairen, nog geen 10% van de Amerikaanse slachtoffers. Betekent dit dat we er al die tijd naast zaten en nazi-Duitsland juist als slachtoffer moet worden gezien?

en een eerdere tweet met een soortgelijke vergelijking van een Nederlandse ambtenaar die daarop ontslagen werd, hetgeen door de rechter als onterecht werd beoordeeld.

Een soortgelijke tweet??? REALLY? De betreffende tweet ging wel een paar stappen verder. Mevrouw Haifi, destijds senior beleidsmedewerker bij het Nationaal Cyber Security Centrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie, haalde een nieuwe variant van een klassiek antisemitische complottheorie van stal (en nam deze bovendien niet terug)

Bovendien stelde de tweet een vergelijking als provocatie voor, met als doel het meten met twee maten ten aanzien van geweld in het Midden-Oosten aan de kaak te stellen.

Haha, ik moet altijd zo lachen als het meten met twee maten erbij wordt gehaald. Is deze hoogleraar ook zo kritisch met betrekking tot het ophangen van homo’s in Iran, gebrek aan vrouwenrechten in Saudi-Arabië en virulent antisemitisme van zowel Hamas als de Palestijnse Autoriteit?

Die context doet er blijkbaar niet meer toe voor GroenLinks Rotterdam. Ze liep deze week met open ogen in een rechtse val, en koos ervoor linkse politiek in Rotterdam te dwarsbomen.

Zoals gezegd, dat is hun goed recht want VvMU.

Keuren op goed fatsoen

Als we uitzoomen, zien we niet zoveel nieuws. Juist afgelopen weekend plaatste GroenLinks-leider Jesse Klaver zich al in de positie Nida te kunnen keuren op goed fatsoen. Hij vertelde in Buitenhof dat hij in het bijzonder naar het Nida-standpunt omtrent homorechten had gekeken, en hij had het goed bevonden. Stel je het omgekeerde eens voor: de lijststrekker van Nida, Nourdin El Ouali, zou in een interview zeggen dat hij eerst toch wel sceptisch was over de aanwezigheid van GroenLinks in de linkse samenwerking, maar dat het standpunt ten aanzien van homorechten voor progressief door kon gaan.

Zowel met het eerste geval als nadat ik me het omgekeerde heb voorgesteld kom ik tot de conclusie dat niets mis mee is, laat staan dat er racisme in het spel is. Waar Willem van GroenLinks lijkt te eisen zonder enig voorbehoud met NIDA in zee te gaan, vind ik het niet zo een raar idee om eerst even een babbeltje te maken over mogelijke geschilpunten. En tja, als dan blijkt dat er principiële gronden zijn om niet met elkaar samen te werken, dan heb je dat maar te accepteren.

Even onvoorstelbaar is het dat dit bij Nida wel gebeurt, ware het niet dat die partij door een moslim geleid wordt en zich door islamitische beginselen laat inspireren – reden voor media om systematisch over een ‘moslimpartij’ te spreken.

Ja dat is inderdaad heel raar bij een partij die haar eigen verkiezingsprogramma zo ongeveer begint met de stelling dat Islamitische inspiratie één van haar pijlers is. Ongeveer net zo raar als aan Marianne Thieme vragen of het als “Partij voor de bio-industrie’ wel nut heeft om samen te werken met ???

Waarom de vraag of Nida wel door de beugel kon, en niet de PvdA? En waarom specifiek de ‘check’ op homorechten? Wat is dat anders dan het bij voorbaat verdenken van een partij die islamitisch geïnspireerd is?

Omdat het nu eenmaal bekend is dat er sommige mensen binnen de islam niet echt open staan voor homorechten. Dat wil dus niet per definitie zeggen dat je er samen niet uit kan komen, maar even checken voor je met elkaar in zee gaat lijkt wel logisch. Zo kan je ook aan de SP vragen wat hun standpunt is over Mao en Stalin en op basis daarvan beslissen dat als deze massamoordenaars als helden worden vereerd, samenwerking uit den boze is.

Ik herhaal het nog maar eens. Jij mag binnen de grenzen van de wet over alles zeggen wat je vindt en ik mag daar vervolgens op basis van diezelfde wettelijke afbakening mijn conclusies aan verbinden.

Het maakt pijnlijk duidelijk dat een moslim nog steeds niet voor volwaardig politicus gezien wordt door witte politici. Klaver zal zichzelf genereus gevonden hebben, maar zijn goedkeuring kan alleen begrepen worden als racistische arrogantie.

Ik heb toch het idee dat jij hier de racist bent, zij het positief racisme (een waarschijnlijk net door mij bedachte term maar dus zoiets als positieve discriminatie). Klaver lijkt immers een duidelijke inhoudelijke afbakening te hebben van zijn samenwerkingscriteria en uit niets blijkt dat deze ook maar iets met racisme te maken hebben. Jouw stelling lijkt er echter op neer te komen dat Klaver dit niet mag doen omdat het hier toevallig een moslim betreft. Wie is hier nou de racist?

Een moslim wordt nog steeds niet voor volwaardig politicus gezien

De lijsttrekker van de SP in Rotterdam, Leo de Kleijn, zei daarom terecht: „Ik weet niet wat Jesse Klaver met Rotterdam te maken heeft.”

Tuurlijk als fractievoorzitter in de Tweede Kamer heb je niets te zeggen over wat er op lokaal niveau met die partij gebeurt. Jesse moet gewoon zijn bek houden.

Iets soortgelijks geldt voor zijn landelijke partijleider, Lilian Marijnissen. Niet gehinderd door enige kennis van zaken zag zij vorige week al een tegenstelling tussen Nida en de ‘scheiding van kerk en staat’. Puur het geïnspireerd worden door islamitische ideeën is voor haar kennelijk al een bedreiging van de scheiding van kerk en staat, en dus voor de democratie.

Hèhè, het heeft even geduurd maar we hebben eindelijk iets gevonden waar we het over eens zijn. Maar al te vaak weerhoudt een gebrek aan kennis mensen er niet van (domme) uitspraken over de scheiding tussen kerk en staat te doen. De scheiding tussen kerk en staat betekent niet dat godsdienst en overheid (en ook religie en politiek) geheel gescheiden moeten zijn. Mijn oude studiegenootje Wouter Beekers heeft dit prima verwoord:

Dit is het meest voorkomende en hardnekkigste misverstand. In Nederland betekent de scheiding van kerk en staat echter niet meer en niet minder dan dat beide instanties organisatorisch en bestuurlijk van elkaar gescheiden zijn en dat de overheid geen enkele godsdienst voortrekt. De staat benoemt geen predikanten, priesters of imams en bemoeit zich niet met de inhoud van het geloof. De kerk op haar beurt benoemt geen ambtenaren en oefent geen invloed uit op de keuze voor bepaalde wethouders of ministers. That’s it.

Ook bij de landelijke SP heerst dus een meten met twee maten ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting.

Ook hier kan ik tot op zekere hoogte met Willem meegaan. Dat NIDA een islamitische partij is moet geen bal uitmaken.

En zulk meten met twee maten heeft dus een naam, eentje die zich zeker niet overal op laat plakken maar hier nu juist uitermate toepasbaar is: het is een vorm van racisme.

Neehee! Het is weliswaar raar en wellicht dom als je je zorgen maakt om de religieuze uitgangspunten van een partij terwijl je het op concrete punten met elkaar eens bent, maar dat staat los van racisme. Het is pas racisme als je niet met NIDA wilt samenwerken omdat ze in God geloven en je dat bij de SGP geen enkel probleem vindt.

Het vergrootglas op Rotterdam en het rechts-geïnstigeerde mediarelletje rond Nida maken duidelijk dat traditioneel links daarvan niet vrij is. Een linkse samenwerking is gedoemd te mislukken als die bestaat uit partijen die met zulk racisme de ‘gewone burger’ denken aan te spreken door die burger, zoals dat heet, ‘niet van zich te vervreemden’.

Nog een keertje dan. Stel dat er twee partijen zijn die homo’s van een flat willen gooien. De ene, religieus geïnspireerd, stelt dat hun God dat wil en de ander is atheïstisch en vindt het gewoon geinig. Dan kun je pas over racisme gaan spreken als een derde partij (daarom) wel met de atheïsten wil samenwerken maar niet met de religekkies. Als jij als partij het standpunt inneemt dat je überhaupt niet samenwerkt met homosmijters, is daar niets racistisch aan.

In Rotterdam is het effect dat de niet-witte helft van de bevolking bevestigd ziet wat het heeft aan linkse politiek die bij ‘de gewone burger’ toch vooral aan ‘de witte burger’ denkt.

Wederom trapt Schinkel in zijn eigen racisme-val. Hij is immers degene die hier een duidelijk onderscheid maakt tussen de witte en de niet-witte burger.

Willem Schinkel is hoogleraar sociale theorie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Conclusie: 

Dat het verhaal van Schinkel als los zand aan elkaar hangt, lijkt me wel duidelijk. Op geheel eigen en onzinnige wijze wordt er over vrijheid van meningsuiting en racisme gesproken. En dan heb ik het nog niet eens over de wijze waarop hij een ideologie (zionisme) gelijkstelt aan een kalifaat (ISIS) en (aanhangers van) de islam een ras blijkt te zijn.

Al met al is het treurig dat deze hoogleraar (ja ik weet het, een omgekeerd argumentum ad verecundiam maar ik vind dat je best kunt stellen dat iemand die cum laude gepromoveerd is, beter zou mogen weten) zo goed als nergens enige vorm van logische redenatie en heldere argumentatie tentoon spreidt.

Het meest frappante aan dit alles is dat in zijn poging Jesse Klaver voor racist uit te maken hij zelf islamieten tegenover anderen afzet om ze vervolgens (positief) te discrimineren. En aangezien dit soort onderscheid het hele fundament van racisme is, ben ik van mening dat als Jesse Klaver een racist is Willem Schinkel dat al helemaal is.

Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme