1 0
Read Time6 Minute, 18 Second

Hier bij saltmines houden we van discussie. Je mag het volkomen oneens zijn met dingen die een van de schrijvers op dit blogje plaatst. Zeker wanneer je daar normaal en onderbouwd op kunt reageren dan maakt dat ons gelukkig. Dit is immers het idee achter het ontstaan van dit blogje. In reactie op mijn blogpost “Omvolking in feiten en cijfers” deel ik graag de reactie van Alfred van Saksen met je.

Een vergelijking trekken met nazi-Duitsland in zo’n vroeg stadium is spijtig. Het woord ‘omvolking’ is van toepassing op haast de hele geschiedenis, van de prehistorische tijd tot Sparta, van de Carthagers en Feniciërs tot de Grote Volksverhuizing, van de opkomst van de islam tot de kruistochten, van de Nieuwe Wereld tot Zuid-Afrika, en zelfs in de moderne tijd vindt er omvolking plaats. Hoe zou het Palestijnse land anders in 150 jaar tijd een Joods land weer zijn geworden? Dat u geen fan bent van dhr. Niemöller en dhr. Baudet is geen geheim. Op basis van de eerste en tweede alinea krijg ik niet de indruk dat u erg uw best doet om zo neutraal mogelijk naar omvolking te kijken. Dat ter zijde.

In alinea drie brengt u ‘omvolking’ in verband met aluhoedjes. Dat een aantal koekoeksjongeren gelooft in het Reptilian-Human hersenspinsel is schrijnend, maar laten we omvolking als begrip zijnde niet direct in het land der gestoorden plaatsen. Er is een verschil tussen een bewuste ‘diversiteitsagenda’ en Reptielen (met de hoofdletter R) die over ons heersen.

Het ontbreekt niet bepaald aan bronnen. Uit de CBS-statistieken waarvan u mij heeft voorzien komt juist naar voren dat de Nederlandse bevolking ieder jaar groeit door migratie. Echter, het afgelopen jaar is de Nederlandse bevolking juist gegroeid met 110.000 individuen. Net zoals in de geschiedenis vindt omvolking niet alleen plaats via migratie, maar ook via de baarmoeder. Heeft het voor Israël uitgemaakt of een jood is geëmigreerd vanuit Nederland naar Israël, of dat daar in Israël een joods jongetje wordt geboren? Het netto-resultaat is hetzelfde. Zouden we omvolking definiëren op basis van migratie, dan lijkt het allemaal minder erg dan het is. Het is alom bekend dat het autochtone Nederlandse geboortecijfer niet bepaald hoog is (1,71, ver onder het vervangingsgetal 2,1). U kunt raden waar het geboorteoverschot vandaan komt.

Dat het een trend is die niet exclusief Nederlands is, dat is niet iets wat dhr. Niemöller of dhr. Baudet ooit beweerd hebben.
In hetzelfde artikel van de Verenigde Naties lees ik: “In 2015, two thirds of all international migrants were living in only 20 countries, starting with the USA, which hosted 19per cent of all migrants, followed by Germany, the Russian Federation, Saudi Arabia, the United Kingdom, and the United Arab Emirates”. Even daarboven lees ik: “The new UN dataset, “Trends in International Migrant Stock: The 2015 Revision,” shows that the number of international migrants has grown faster than the world’s population. As a result, the share of migrants in the global population reached 3.3 per cent in 2015, up from 2.8 per cent in 2000. There are, however, considerable differences between large regions of the world. In Europe, Northern America and Oceania, international migrants account for at least 10 per cent of the total population. By contrast, in Africa, Asia, and Latin America and the Caribbean, fewer than 2 per cent of the population are international migrants.”

Juist, er is véél, maar dan ook véél internationale migratie. Echter, werken in een ander land is fundamenteel verschillend dan het andere land wórden. Het is scheef om Bengalen, Pakistanen en Indonesiërs die hun brood gaan verdienen in het rijke Islamitische Midden-Oosten te vergelijken met Mexicanen, Sub-Sahara Afrikanen, Arabieren en Aziaten die zich permanent vestigen in de Westerse landen. Saoedi-Arabië verandert niet in Bangladesh, Rusland verandert niet in Kirgizië. Kunnen wij hetzelfde zeggen over Nederland? Uit citaat 1 blijkt dat de VS, Duitsland, Rusland, Saoedi-Arabië, het Verenigd Koninkrijk en de Emiraten bovenaan staan wat betreft immigratie. Echter, de ene migrant is de andere niet. De migranten die naar Rusland, Saoedi-Arabië of de Emiraten gaan, zijn werkelijk tijdelijke migranten, zij krijgen niet eens staatsburgerschap. Dat is anders met de steeds groter wordende groep Hispanics in de Verenigde Staten en de steeds groter wordende allochtone groep in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. In citaat 2 wordt dat nog even benadrukt.

Dan nu de feiten en cijfers. U definieert het Nederlanderschap als zijnde over een Nederlands paspoort beschikken. Iemand is in dat geval een Nederlands staatsburger, maar geen Nederlander. Als Koning Mohammed van Marokko mij morgen een Marokkaans paspoort geeft, dan ben ik geen Marokkaan. Je geboorteplaats bepaalt niet wie jij bent. Je paspoort al helemaal niet. Staatkundig gezien vallen deze mensen onder de Nederlandse grondwet. Ik zal de wikipediapagina (excuse moi) erbij pakken. “Volgens het Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal 2005 heeft het woord “allochtoon” twee betekenissen:
1. Van elders aangevoerd of afkomstig, niet-inheems, vreemd
2. Niet-oorspronkelijke bewoner.”
Volgens het CBS: “Persoon die in Nederland woonachtig is en van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren. Wie zelf in het buitenland is geboren, hoort tot de eerste generatie, wie in Nederland is geboren, hoort tot de tweede generatie.””
Dat iets in uw ogen zo is, maakt het niet werkelijk zo. Iemand met de Nederlandse nationaliteit kan heel goed een allochtoon zijn.

Daarna heb ik uw manifest gelezen en hoewel ik een aantal voorstellen zelf anders zou invullen, is het een goed begin naar een samenleving waar allochtonen werkelijk zodanig geïntegreerd zijn dat ze geen beroep meer doen op hun groep. In zo’n geval is binnenlandse ‘Identity Politics’, het recept voor een flinke innerlijke polarisatie, non-existent. Echter, dat is niet wat er gebeurt. De groepen worden steeds groter, de groepsvoorkeuren worden steeds breder uitgedragen. Van werkelijke integratie is zeker geen sprake. Het enige wat er gebeurt is dat er steeds meer ruimte komt voor minderheden, waardoor de schijn wordt gewekt dat de integratie steeds beter gaat. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn autochtone Nederlanders een minderheid geworden. Of is dat niet zo, omdat ze vervangen zijn door andere ‘Nederlanders’?

Een historisch beroep doen is niet bepaald het beste argument voor omvolking. Dat volkeren het in het verleden gedaan hebben, betekent dat het nu niet erg is als een land van samenstelling verandert?

De conclusie van uw artikel luidt als volgt:
1. Etnische Nederlanders worden een minderheid in eigen land
2. De allochtonen en migranten moeten we zien als volwaardige ‘Nederlanders’, ook al delen zij onze cultuur, normen en waarden niet.
3. Wie erover klaagt die is de oorzaak van het probleem.

Het is de omgedraaide wereld. De plicht tot integratie ligt bij de gast of immigrant, en niet bij het gastland. De reden waarom wij met zulke grote problemen zitten is juist omdat Nederland té tolerant is geweest. Juist harde eisen moeten gesteld worden. Mij dunkt het dat je in de laatste alinea bevestigd dat Nederland inderdaad wordt omgevolkt, terwijl je eerder te kennen geeft dat de ‘omvolkings-deskundigen’ het ontbreekt aan bronnen. Toch kom je aan het einde op dezelfde conclusie als deze deskundigen, maar pas je een relativering toe.

[1] https://www.volkskrant.nl/binnenland/we-zijn-met-17-1-miljoen-waarom-onze-bevolking-zo-snel-groeit~a4443025/
[2] http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37325&D1=0&D2=a&D3=0&D4=0&D5=a&D6=l&HDR=G2,G3&STB=G1,G5,T,G4&VW=TVond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme