0 0
Read Time3 Minute, 14 Second

Geachte heer Timmermans,

U als vice-president van, en hoogste Nederlandse vertegenwoordiger aan, de EU doet  vaak de uitspraak dat de Unie ons wel 60 of zelfs 70 jaar vrede heeft gebracht. Deze uitspraak maakt bij mij, als amateur geschiedkundige, nogal wat negatieve emoties los. Onderstaande lijst somt alle conflicten op van de afgelopen 60-70 jaar op ons Europees continent. Zoals u kunt zien was het verre van ‘vredig‘ de afgelopen 60-70 jaar in Europa. Dat wij, als Nederland, daar weinig hinder, waar het op neerkomt, van hebben gehad betekent nog niet dat deze niet hebben plaatsgevonden.

Tenzij u met de EU: Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bedoeld, natuurlijk. Die hebben inderdaad geen oorlog gekend de laatste 70 jaar. Waarbij u gemakkelijk, wederom, de oorlogen vergeet waar deze landen bij betrokken of aanstichter van zijn geweest. Tellen deze dan ook niet mee?

Zonder de internationale conflicten mee te tellen kennen wij sinds de oprichting van de Raad van Europa in 1949 en in 1959 de oprichting van de Europese Unie meer dan 60 verschillende gewapende`conflicten op dit continent. Tellen we alle conflicten bij elkaar op, die zich voltrokken in Europa of waarbij een lid van de Raad van Europa bij betrokken was, dan hebben wij sinds de oprichting van de Raad van Europa te maken met 2-3 conflicten gemiddeld per jaar. Daar valt de VS, met haar reputatie van oorlogmakerij, in het niet weg. Ik hoop dat u het met mij eens bent dat het geschetste, objectief, verre van vredig genoemd kan worden.

Bovendien heeft de Unie anno 2017 hele landen verdeeld, bijgedragen aan de opkomst van nationalistische extremistische bewegingen en populisme op een schaal die nog nooit eerder is voorgekomen. De vraag die we ons als samenleving zouden moeten stellen is wat, in historisch verband, hebben eeuwen van pogingen van politieke Europese eenwording altijd tot gevolg gehad?

Tenslotte wil ik afsluiten, vanwege uw Orde van Malta lidmaatschap, met het volgende: “uit UW eigen midden zullen mannen opstaan die verdraaide dingen zullen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken.” Handelingen 20:30

Getekend,

Ahmed Aarad

 

 Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Ahmed Aarad

Written by Ahmed Aarad

Bestuurder bij stichting Open Source & Overheid, freelance ICT en Aanbestedingsjurist, distantieert zich van rechts/links denken heeft het liever over goed of fout en vindt dat integriteit niet te leren is. “If you are not a better person tomorrow than you are today, what need have you for tomorrow?”