0 0
Read Time3 Minute, 12 Second

Dick Schoof de nationaal coordinator terrorismebestrijding en veiligheid melde gisteren dat: “De Nederlandse inlichtingendiensten maken zich zorgen om de mogelijke komst van ’paramilitaire knokploegen’ uit Turkije, die ook in het buitenland actief zijn en naar Nederland zouden kunnen komen.

Een man waar ik een boek over zou kunnen schrijven. Bijvoorbeeld over zijn rol bij de totstandkoming en implementatie van de Vreemdelingenwet 2000. Waarvan de Raad van State in 1999 met de kritiek kwam dat bijvoorbeeld de ontheemdenregeling een “aanzuigende werking zou kunnen hebben“. Of zijn tijd als hoofddirecteur bij de IND waarbij hij het gemaakt heeft tot wat zij is vandaag.

De NCTV komt hiermee met oud nieuws.

Zoals in 1990 bij het verhoor van drs. N.H.E. van Helten voormalig directeur democratische rechtsorde bij de, voorloper van de AIVD, BVD bij de commissie van Traa:

voorzitter: Houdt u ook ten aanzien van andere landen specifiek zicht op ontwikkelingen en mogelijke bedreigingen? In de eerste plaats denk ik natuurlijk aan Turkije. Het contact is hersteld tussen uw dienst en de dienst aldaar.
Van Helten: Afgezien van de termen die in het diplomatieke verkeer worden gebruikt, zijn er aanzienlijke Nederlandse belangen die vereisen dat wij samenwerken met bijvoorbeeld de Turkse dienst.
voorzitter: Heeft u ook zicht op georganiseerde criminaliteit vanuit Turkije?
Van Helten: Ja, enig zicht.
voorzitter: Valt dat in dezelfde termen van mogelijke bedreiging als die vanuit Rusland
Van Helten :Nee, dat ziet er weer anders uit. Het hangt af van de Turkse cultuur. Wat is in het land zelf geaccepteerd? Wij maken ons zorgen over dingen die gebeuren binnen en ten aanzien van de Turkse gemeenschap in Nederland.
voorzitter: Is dat ook een bedreiging van onze rechtsorde?
Van Helten: In zekere zin wel

In 1997 verscheen het artikel Grijze Wolven bedreigen integratie van Turken in de Volkskrant.

De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken (Dijkstal) lichtte hier de Tweede Kamer schriftelijk over in. “De minister waarschuwt in zijn brief voor beïnvloeding van organisaties in Nederland door partijen en bewegingen in het land van herkomst. Deze zouden ervoor kunnen zorgen dat in sommige minderheidsgroeperingen bewegingen gestimuleerd worden die afwijken van het integratiedoel. Als mogelijk andere belemmerende factoren voor het integratieproces noemt de minister een toename van de belangstelling voor de Turkse media, de verplichting vanuit de Turkse overheid voor het vervullen van de dienstplicht in Turkije en de tijdelijke detachering van imams vanuit Turkije, die niet zijn ingevoerd in de Nederlandse samenleving.”

En wat blijkt:  De eerste landelijke, door «Grijze Wolven» gedomineerde vereniging in Nederland werd opgericht in 1976 onder de Turkstalige afkorting HUTID (Vereniging van idealistische Turkse arbeiders in Nederland).
(…)
Voorts is bekend geworden dat enkele sympathisanten van de TFN zich hebben aangemeld als lid van een Nederlandse politieke partij en reeds namens deze partij lid zijn van vertegenwoordigende organen. (!!!) 

En toen was het 2006: Meer Turkse jongeren radicaliseren… “De toenemende radicalisering onder moslimjongeren blijkt verder uit de toename van het aantal Nederlandse studenten dat in het Midden-Oosten (vooral Saoedi-Arabië) een religieuze studie volgt, iets dat volgens de NCTb radicalisering in de hand kan werken.

In 2009 de brief aan de Tweede Kamer van toenmalig minister voor Wonen, Wijken en Integratie, van der Laan.

Tenslotte stuurden wij vorig jaar onze huidige minister van Buitenlandse Zaken Koenders naar Turkije. Resultaat: “Volgens Cavusoglu is er geen sprake van Turkse bemoeienis.” Waarbij zelfs Rutte en Erdogan contact met elkaar hebben gehad: “Rutte zei tegen Erdogan dat ons land geen Turkse bemoeienis met onze binnenlandse aangelegenheden tolereert. De premier vroeg de Turkse president ook hulp om dat te voorkomen.#lolwut

Bottomline: Het was oud, bekend en er is meerdere malen over gedebatteerd. Maar wat nou de genomen maatregelen zijn? Met het nieuws van de NCTV gisteren kunnen we concluderen dat specifiek dit probleem sinds de jaren ’70 nog niet is opgelost. Dat vind ik meer nieuwswaardig dan wat er gisteren is gemeld.Vond je dit artikel goed? Steun de auteur via Backme

Ahmed Aarad

Written by Ahmed Aarad

Bestuurder bij stichting Open Source & Overheid, freelance ICT en Aanbestedingsjurist, distantieert zich van rechts/links denken heeft het liever over goed of fout en vindt dat integriteit niet te leren is. “If you are not a better person tomorrow than you are today, what need have you for tomorrow?”